[Sisyphus-mipsel-reports] [#57371] sisyphus_mipsel FAILED del=python-module-zmq srpm=python3-3.9.1-alt1.src.rpm ...

Girar awaiter robot awaiter at gyle-secondary.office.basealt.ru
Wed Feb 24 08:38:59 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/57371/logs/events.1.1.log

2021-Feb-24 03:59:03 :: task #57371 for sisyphus_mipsel started by recycler:
#100 delete python-module-zmq
#200 build python3-3.9.1-alt1.src.rpm
#300 build adonthell-0.3.6-alt1_9.src.rpm
#400 build canto-curses-0.9.9-alt1.src.rpm
#500 build drgn-0.0.8-alt1.src.rpm
#600 build gdb-10.1-alt1.src.rpm
#700 build gnofract4d-4.0.1-alt1.src.rpm
#1000 build i2c-tools-4.0-alt1.src.rpm
#1100 build isomd5sum-1.2.3-alt2.src.rpm
#1200 build kodi-19.0-alt0.20201207.src.rpm
#1300 build libcec-6.0.2-alt1.src.rpm
#1400 build libcf-mpi-1.0-alt3.beta1.2011092223.src.rpm
#1500 build libgpiod-1.4.1-alt1.src.rpm
#1600 build libkdtree++-0.7.0-alt2_24.src.rpm
#1700 build libpwquality-1.4.4-alt1.src.rpm
#2000 build libteam-1.31-alt1.src.rpm
#2100 build libtlsh-3.4.5-alt1.src.rpm
#2200 build libxtract-0.7.1-alt1.beta.git20140717.1.1.src.rpm
#2300 build linux-gpib-4.3.0-alt5.src.rpm
#2400 build log4cplus-2.0.5-alt1.src.rpm
#2500 build logtop-0.7-alt1.src.rpm
#2600 build mlt-6.24.0-alt1.1.src.rpm
#2700 build mstflint-4.14.0-alt1.src.rpm
#3000 build net-snmp35-5.8-alt1.src.rpm
#3100 build obs-studio-26.1.0-alt1.src.rpm
#3200 build openipmi-2.0.29-alt1.src.rpm
#3300 build otf2-2.2-alt1.src.rpm
#3400 build pcp-5.2.0-alt1.src.rpm
#3500 build pdb-clone-1.10.1-alt2.src.rpm
#3600 build picosat-965-alt3.src.rpm
#3700 build ploop-7.0.241-alt1.src.rpm
#4000 build python3-module-axolotl-curve25519-0.4.1.post2-alt1.src.rpm
#4100 build python3-module-bitarray-1.6.1-alt1.src.rpm
#4200 build python3-module-bjoern-3.1.0-alt1.src.rpm
#4300 build python3-module-bsddb3-6.2.9-alt1.src.rpm
#4400 build python3-module-ciso8601-2.1.3-alt1.src.rpm
#4500 build python3-module-clickhouse-cityhash-1.0.2.3-alt1.src.rpm
#4600 build python3-module-cnamedtuple-0.1.6-alt1.1.src.rpm
#4700 build python3-module-cobs-1.0.0-alt2.src.rpm
#5000 build python3-module-confluent-kafka-1.4.2-alt1.src.rpm
#5100 build python3-module-cpopen-1.5-alt2.src.rpm
#5200 build python3-module-distance-0.1.3-alt2.src.rpm
#5300 build python3-module-dukpy-0.2.2-alt2.src.rpm
#5400 build python3-module-dulwich-0.19.11-alt1.src.rpm
#5500 build python3-module-easysnmp-0.2.5-alt3.src.rpm
#5600 build python3-module-ed25519-1.5-alt1.src.rpm
#5700 build python3-module-editdistance-0.5.3-alt1.src.rpm
#6000 build python3-module-ephem-3.7.7.1-alt1.src.rpm
#6100 build python3-module-ethtool-0.14-alt2.src.rpm
#6200 build python3-module-evdev-1.4.0-alt1.src.rpm
#6300 build python3-module-ExtensionClass-4.3.0-alt2.src.rpm
#6400 build python3-module-freetypy-0.1-alt2.src.rpm
#6500 build python3-module-fuse-1.0.0-alt1.src.rpm
#6600 build python3-module-geventhttpclient-1.1.0-alt1.1.1.src.rpm
#6700 build python3-module-gmpy-1.17-alt2.src.rpm
#7000 build python3-module-gphoto2-2.2.4-alt1.src.rpm
#7100 build python3-module-greenlet-0.4.17-alt1.src.rpm
#7200 build python3-module-immutables-0.11-alt1.src.rpm
#7300 build python3-module-jellyfish-0.5.6-alt2.src.rpm
#7400 build python3-module-jsonlib-1.6.1-alt1.1.1.1.1.src.rpm
#7500 build python3-module-kiwisolver-1.3.1-alt1.src.rpm
#7600 build python3-module-leveldb-0.193-alt4.src.rpm
#7700 build python3-module-Levenshtein-0.12.0-alt1.src.rpm
#10000 build python3-module-libsass-0.20.1-alt1.src.rpm
#10100 build python3-module-libvirt-7.0.0-alt1.src.rpm
#10200 build python3-module-llvmlite-0.34.0-alt1.src.rpm
#10300 build python3-module-lxc-3.0.4-alt2.src.rpm
#10400 build python3-module-nss-1.0.1-alt6.src.rpm
#10500 build python3-module-ovirt-engine-sdk-4.3.3-alt1.src.rpm
#10600 build python3-module-patiencediff-0.2.1-alt1.src.rpm
#10700 build python3-module-Pillow-7.2.0-alt2.src.rpm
#11000 build python3-module-Polygon-3.0.8-alt1.src.rpm
#11100 build python3-module-psutil-5.7.3-alt1.src.rpm
#11200 build python3-module-psycopg2-2.8.6-alt1.src.rpm
#11300 build python3-module-pybox2d-2.3.2-alt2.src.rpm
#11400 build python3-module-pychm-0.8.6-alt1.src.rpm
#11500 build python3-module-pycosat-0.6.1-alt5.src.rpm
#11600 build python3-module-pycryptodome-3.9.9-alt1.src.rpm
#11700 build python3-module-pycurl-7.43.0.6-alt3.src.rpm
#12000 build python3-module-pyfltk-1.3.3.1-alt1.1.qa1.1.src.rpm
#12100 build python3-module-pygibson-0.2.1-alt2.src.rpm
#12200 build python3-module-pygraphviz-1.5-alt5.src.rpm
#12300 build python3-module-pykcs11-1.5.10-alt1.src.rpm
#12400 build python3-module-pylzma-0.4.6.2-alt2.src.rpm
#12500 build python3-module-pyrsistent-0.17.3-alt1.src.rpm
#12600 build python3-module-pyscard-1.9.9-alt2.src.rpm
#12700 build python3-module-pysendfile-2.0.1-alt3.src.rpm
#13000 build python3-module-pyxattr-0.7.2-alt1.src.rpm
#13100 build python3-module-regex-2020.7.14-alt1.src.rpm
#13200 build python3-module-ruamel-yaml-0.15.100-alt1.src.rpm
#13300 build python3-module-schedutils-0.6-alt2.src.rpm
#13400 build python3-module-sqlalchemy-1.3.20-alt2.src.rpm
#13500 build python3-module-unicodedata2-12.1.0-alt1.src.rpm
#13600 build python3-module-virtkey-0.63.0-alt2.src.rpm
#13700 build python3-module-yappi-1.3.2-alt1.src.rpm
#14000 build python3-module-zodbpickle-0.6.1-alt2.src.rpm
#14100 build python3-module-zope.hookable-5.0.1-alt1.src.rpm
#14200 build python3-module-zstd-1.4.5.1-alt1.src.rpm
#14300 build python-module-alsaaudio-0.8.4-alt1.src.rpm
#14400 build python-module-apsw-3.34.0-alt1.r1.src.rpm
#14500 build python-module-cbor-1.0.0-alt1.src.rpm
#14600 build python-module-coverage-5.3-alt1.src.rpm
#14700 build python-module-cups-1.9.74-alt1.src.rpm
#15000 build python-module-Cython-0.29.21-alt1.src.rpm
#15100 build python-module-gmpy2-2.0.8-alt1.1.src.rpm
#15200 build python-module-icu-2.5.0-alt1.src.rpm
#15300 build python-module-kerberos-1.3.0-alt2.src.rpm
#15400 build python-module-keyutils-0.4-alt2.1.src.rpm
#15500 build python-module-libacl-0.5.3-alt1.1.src.rpm
#15600 build python-module-libssh2-0.7.1-alt1_22.src.rpm
#15700 build python-module-lzf-0.2.4-alt1.src.rpm
#16000 build python-module-markupsafe-1.1.1-alt1.src.rpm
#16100 build python-module-netifaces-0.10.9-alt1.src.rpm
#16200 build python-module-pivy-0.6.5-alt1.src.rpm
#16300 build python-module-pyaudio-0.2.11-alt1_6.src.rpm
#16400 build python-module-pybluez-0.22-alt1.src.rpm
#16500 build python-module-pylibmc-1.5.2-alt1.1.src.rpm
#16600 build python-module-pymongo-3.8.0-alt1.src.rpm
#16700 build python-module-pysubnettree-0.23-alt1.1.1.1.src.rpm
#17000 build python-module-rcssmin-1.0.6-alt1.1.1.src.rpm
#17100 build python-module-Reportlab-3.4.0-alt3.src.rpm
#17200 build python-module-scrypt-0.8.6-alt1.src.rpm
#17300 build python-module-simplejson-3.15.0-alt3.qa1.src.rpm
#17400 build python-module-smbc-1.0.15.3-alt1.1.1.src.rpm
#17500 build python-module-snappy-0.5.4-alt1.src.rpm
#17600 build python-module-sysv_ipc-1.0.1-alt1.src.rpm
#17700 build python-module-tornado-5.1.1-alt2.src.rpm
#20000 build python-module-ubjson-0.12.0-alt1.1.src.rpm
#20100 build python-module-uinput-0.10.1-alt5.src.rpm
#20200 build python-module-ujson-1.35-alt1.1.src.rpm
#20300 build python-module-unrardll-0.1.3-alt1.qa1.src.rpm
#20400 build python-module-urwid-1.3.1-alt1.1.src.rpm
#20500 build qpid-proton-0.28.0-alt1.src.rpm
#20600 build recoll-1.27.9-alt1.src.rpm
#20700 build rpm-4.13.0.1-alt24.src.rpm
#21000 build rrd-1.7.2-alt2.src.rpm
#21100 build sanlock-3.8.2-alt1.src.rpm
#21200 build sssd-2.4.1-alt2.src.rpm
#21300 build syslog-ng-3.28.1-alt1.src.rpm
#21400 build tbb-2020.3-alt1.src.rpm
#21500 build trikStudio-2020.3-alt2.src.rpm
#21600 build uwsgi-2.0.18-alt1.src.rpm
#21700 build vim-8.2.0011-alt2.src.rpm
#22000 build weechat-3.0-alt1.src.rpm
#22100 build emonoda-2.1.29-alt1.src.rpm
#22200 build python3-module-affinegap-1.11-alt1.src.rpm
#22300 build python3-module-afl-0.7.2-alt1.src.rpm
#22400 build python3-module-av-6.2.0-alt1.src.rpm
#22500 build python3-module-cHaversine-0.2.0-alt2.src.rpm
#22600 build python3-module-credis-1.0.5-alt2.src.rpm
#22700 build python3-module-fuse3-1.2-alt1.src.rpm
#23000 build python3-module-grpcio-1.26.0-alt1.src.rpm
#23100 build python3-module-guppy-3.1.0-alt1.src.rpm
#23200 build python3-module-llfuse-1.3.8-alt1.src.rpm
#23300 build python3-module-minipg-0.7.6-alt2.src.rpm
#23400 build python3-module-msgpack-1.0.2-alt1.src.rpm
#23500 build python3-module-orderedset-2.0.3-alt1.src.rpm
#23600 build python3-module-pcap-1.2.3-alt1.src.rpm
#23700 build python3-module-pyasn-1.5.0-alt2.src.rpm
#24000 build python3-module-pyeclib-1.6.0-alt3.src.rpm
#24100 build python3-module-pyev-0.9.0-alt3.src.rpm
#24200 build python3-module-setproctitle-1.1.10-alt3.src.rpm
#24300 build python3-module-timelib-0.2.5-alt1.src.rpm
#24400 build python-module-multidict-4.5.2-alt1.src.rpm
#24500 build python-module-yarl-1.6.3-alt1.src.rpm
#24600 build scribus-1.5.6.1-alt1.src.rpm
#24700 build vapoursynth-52-alt1.src.rpm
#25000 build python-module-cffi-1.14.0-alt2.src.rpm
#25100 build python-module-zope.interface-5.1.0-alt3.src.rpm
#25200 build python3-module-zope.proxy-4.3.5-alt2.src.rpm
#25300 build python-module-sip-4.19.19-alt4.src.rpm
#25400 build bedup-0.10.1-alt1.1.src.rpm
#25500 build graphviz-2.41.2-alt4.src.rpm
#25600 build hivex-1.3.19-alt1.src.rpm
#25700 build ldns-1.7.1-alt1.git.e99accb9.src.rpm
#26000 build libArcus-4.8-alt1.src.rpm
#26100 build libcap-ng-0.8.2-alt1.src.rpm
#26200 build libesedb-20181229-alt1_2.src.rpm
#26300 build libewf-20171104-alt1.src.rpm
#26400 build libopenshot-0.2.5-alt2.src.rpm
#26500 build libsavitar-4.8-alt1.src.rpm
#26600 build libselinux-3.1-alt1.src.rpm
#26700 build libsemanage-3.1-alt1.src.rpm
#27000 build libtalloc-2.3.1-alt1.src.rpm
#27100 build libtdb-1.4.3-alt1.src.rpm
#27200 build netgen-6.2.2004-alt1.src.rpm
#27300 build openbabel-2.4.1-alt7.src.rpm
#27400 build pam_wrapper-1.1.3-alt1.src.rpm
#27500 build python3-module-argon2-cffi-20.1.0-alt1.src.rpm
#27600 build python3-module-django2.2-2.2.17-alt2.src.rpm
#27700 build python-module-semantic_version-2.8.5-alt2.src.rpm
#30000 build python3-module-toml-0.10.1-alt2.src.rpm
#30100 build python3-module-cryptography-3.4.3-alt3.src.rpm
#30200 build python3-module-twisted-core-20.3.0-alt2.src.rpm
#30300 build python-module-psycopg2cffi-2.8.1-alt1.src.rpm
#30400 build python-module-pynacl-1.3.0-alt1.src.rpm
#30500 build python-module-PyQt4-4.12.3-alt2.src.rpm
#30600 build xapian-bindings-1.4.15-alt2.src.rpm
#30700 build libtevent-0.10.2-alt1.src.rpm
#31000 build ngsolve-6.2.2004-alt1.src.rpm
#31100 build libldb-2.1.4-alt2.src.rpm
#31200 build libsigrokdecode-0.5.3-alt2.src.rpm
#31300 build libxml2-2.9.10-alt6.src.rpm
#31400 build python3-module-aiokafka-0.7.0-alt1.src.rpm
#31500 build python3-module-parted-3.11.7-alt1.src.rpm
#31600 build python3-module-lxml-4.6.1-alt3.src.rpm
#31700 build brltty-5.6-alt3.src.rpm
#32000 build capstone-4.0.2-alt1.src.rpm
#32100 build fontforge-20201107-alt1.src.rpm
#32200 build gobject-introspection-1.66.1-alt1.src.rpm
#32300 build libcomps-0.1.15-alt1_2.src.rpm
#32400 build libprelude-5.2.0-alt1_3.src.rpm
#32500 build libpreludedb-5.1.0-alt1_2.src.rpm
#32600 build linux-tools-5.11-alt1.src.rpm
#32700 build mercurial-5.6-alt1.src.rpm
#33000 build openvswitch-2.14.1-alt1.src.rpm
#33100 build pymunk-5.5.0-alt2.src.rpm
#33200 build python3-module-blosc-1.5.1-alt4.src.rpm
#33300 build python3-module-clickhouse-driver-0.1.4-alt1.src.rpm
#33400 build python3-module-cx-freeze-6.1-alt1.src.rpm
#33500 build python3-module-dm.xmlsec.binding-2.0-alt2.src.rpm
#33600 build python3-module-MaxMindDB-2.0.3-alt1.src.rpm
#33700 build python3-module-openzwave-0.4.19-alt1.src.rpm
#34000 build python3-module-prctl-1.7-alt2.src.rpm
#34100 build python3-module-pyaxon-0.5.11-alt2.src.rpm
#34200 build python3-module-pycryptodomex-3.9.9-alt1.src.rpm
#34300 build python3-module-xmlsec-1.3.6-alt2.src.rpm
#34400 build python3-module-zope.i18nmessageid-5.0.1-alt1.src.rpm
#34500 build python-module-brotlipy-0.7.0-alt2.qa1.src.rpm
#34600 build python-module-Cheetah-3.2.3-alt2.src.rpm
#34700 build python-module-cython-hidapi-0.9.0-alt0.1.src.rpm
#35000 build printrun-2.0.0-alt0.1.rc5.src.rpm
#35100 build python-module-gevent-1.4.0-alt2.src.rpm
#35200 build python-module-kmod-0.9-alt2.1.1.src.rpm
#35300 build python-module-mistune-0.8.3-alt1.src.rpm
#35400 build python-module-mpi4py-2.0.0-alt3.a0.git20150528.src.rpm
#35500 build python-module-pycares-2.3.0-alt1.1.src.rpm
#35600 build python-module-pyproj-1.9.6-alt1.src.rpm
#35700 build python-module-rencode-1.0.6-alt1.src.rpm
#36000 build python-module-yaml-5.3.1-alt1.src.rpm
#36100 build subversion-1.14.1-alt1.src.rpm
#36200 build duplicity-0.8.16-alt1.src.rpm
#36300 build eog-3.38.1-alt1.src.rpm
#36400 build lirc-0.10.1-alt3.src.rpm
#36500 build python3-module-cbor2-5.2.0-alt1.src.rpm
#36600 build python3-module-Naked-0.1.31-alt2.src.rpm
#36700 build python3-module-pysvn-1.9.12-alt2.src.rpm
#37000 build summain-0.20-alt2.src.rpm
#37100 build xed-2.8.4-alt1.src.rpm
#37200 build compiz-0.9.14.1-alt4.src.rpm
#37300 build libguestfs-1.44.0-alt1.src.rpm
#37400 build python3-module-zmq-20.0.0-alt1.src.rpm
#37500 build python3-module-zope.location-4.2-alt6.src.rpm
#37600 build python3-module-zope.configuration-4.4.0-alt2.src.rpm
#37700 build python3-module-zope.security-5.1.1-alt2.src.rpm
#40000 build eog-plugins-3.26.6-alt1.src.rpm
#40100 build python3-module-persistent-4.6.4-alt2.src.rpm
#40200 build lasso-2.6.1-alt2.src.rpm
#40300 build python-module-pygame-2.0.1-alt1.src.rpm
#40400 build zbar-0.23.1-alt2.src.rpm
#40500 build python3-module-pycairo-1.20.0-alt2.src.rpm
#40600 build python3-module-pygobject-2.28.6-alt11.src.rpm
#40700 build bup-0.32-alt1.src.rpm
#41000 build python3-module-meinheld-0.6.1-alt3.src.rpm
#41100 build python3-module-pikepdf-2.3.0-alt1.src.rpm
#41200 build python3-module-pygobject3-3.38.0-alt3.src.rpm
#41300 build gedit-3.38.1-alt1.src.rpm
#41400 build glade-3.38.2-alt1.src.rpm
#41500 build gpsd-3.20-alt5.src.rpm
#41600 build gstreamer-editing-services-1.18.3-alt1.src.rpm
#41700 build nemo-extensions-4.8.0-alt1.src.rpm
#42000 build python3-module-caja-1.24.0-alt1.src.rpm
#42100 build python-module-dbus-1.2.16-alt1.src.rpm
#42200 build pitivi-2021.01-alt2.src.rpm
#42300 build python3-module-jsonobject-0.9.9.0.11.git91aa99b-alt1.src.rpm
#42400 build nautilus-python-1.2.3-alt2.src.rpm
#42500 build python3-module-pynest2d-4.8-alt2.src.rpm
#42600 build python3-module-PySide2-5.15.0-alt4.src.rpm
#42700 build blueman-2.1.4-alt2.src.rpm
#43000 build glib2-2.66.7-alt1.src.rpm
#43100 build libpeas-1.28.0-alt1.src.rpm
#43200 build python3-module-PyQt5-5.13.1-alt3.src.rpm
#43300 build rhythmbox-3.4.4-alt2.src.rpm
#43400 build shiboken-py3-1.2.2-alt5.git20140422.src.rpm
#43500 build gedit-plugins-3.38.1-alt1.src.rpm
#43600 build hplip-3.20.11-alt2.src.rpm
#43700 build kde5-cantor-20.12.2-alt1.src.rpm
#44000 build python3-module-poppler-qt5-0.24.2-alt2.src.rpm
#44100 build python3-module-PyQtWebEngine-5.13.1-alt3.src.rpm
#44200 build qhexedit2-0.8.3-alt3.src.rpm
#44300 build qscintilla2-2.11.5-alt1.src.rpm
#44400 build qgis3-3.16.3-alt1.src.rpm
#44500 build pyside-qt4-py3-1.2.2-alt3.git20140501.src.rpm
#44600 build distcc-3.3.5-alt1.src.rpm
#44700 build python3-module-numpy-1.19.5-alt2.src.rpm
#45000 build apache2-mod_wsgi-4.7.1-alt2.src.rpm
#45100 build python3-module-BTrees-4.7.2-alt1.src.rpm
#45200 build python3-module-fiona-1.8.17-alt2.src.rpm
#45300 build python3-module-gssapi-1.6.12-alt1.src.rpm
#45400 build python3-module-gst1.0-1.18.3-alt1.src.rpm
#45500 build python3-module-hiredis-1.1.0-alt2.src.rpm
#45600 build python3-module-html5-parser-0.4.9-alt1.src.rpm
#45700 build python3-module-jq-0.1.6-alt2.src.rpm
#46000 build python3-module-lazy-object-proxy-1.5.1-alt1.src.rpm
#46100 build python3-module-ldap-3.3.1-alt1.src.rpm
#46200 build python3-module-llist-0.4-alt2.src.rpm
#46300 build python3-module-lmdb-0.93-alt2.src.rpm
#46400 build python3-module-lupa-1.9-alt1.src.rpm
#46500 build python3-module-lz4-3.1.0-alt1.src.rpm
#46600 build python3-module-mysqlclient-2.0.3-alt1.src.rpm
#46700 build python3-module-nssjson-0.7-alt2.src.rpm
#47000 build python3-module-pyclipper-1.0.6-alt2.src.rpm
#47100 build python3-module-pyScss-1.3.7-alt2.src.rpm
#47200 build python3-module-rjsmin-1.1.0-alt1.src.rpm
#47300 build python3-module-systemd-234-alt2.src.rpm
#47400 build python3-module-wsaccel-0.6.2-alt2.src.rpm
#47500 build python3-module-yajl-0.3.6-alt2.src.rpm
#47600 build python-module-bcrypt-3.1.7-alt4.src.rpm
#47700 build python-module-crc32c-1.7-alt2.src.rpm
#50000 build python-module-curve25519-1.3-alt2.1.src.rpm
#50100 build python-module-http-parser-0.9.0-alt1.src.rpm
#50200 build python-module-signalfd-0.1-alt1.3.1.src.rpm
#50300 build python-module-xxhash-1.4.3-alt1.src.rpm
#50400 build vcmmd-8.0.1-alt4.src.rpm
#50500 build krita-4.4.2-alt1.src.rpm
#50600 build gpgme-1.15.1-alt1.src.rpm
#50700 build python3-module-wx-4.0.7-alt1.src.rpm
#51000 build blender-2.91.2-alt2.src.rpm
#51100 build python-module-OpenGL_accelerate-3.1.5-alt1.src.rpm
#51200 build boost-1.75.0-alt2.src.rpm
#51300 build gdal-3.0.4-alt1.2.src.rpm
#51400 build h5py-2.10.0-alt3.src.rpm
#51500 build libaubio5-0.4.9-alt3.src.rpm
#51600 build libopencv-4.5.1-alt1.src.rpm
#51700 build mypaint-2.0.1-alt1.src.rpm
#52000 build protobuf-3.14.0-alt1.src.rpm
#52100 build python3-module-bottleneck-1.2.1-alt4.src.rpm
#52200 build python3-module-cftime-1.3.1-alt1.src.rpm
#52300 build python3-module-fabio-0.10.2-alt2.src.rpm
#52400 build python3-module-fastavro-1.3.0-alt1.src.rpm
#52500 build python3-module-glumpy-1.1.0-alt2.src.rpm
#52600 build python3-module-igakit-0.1-alt3.src.rpm
#52700 build python3-module-mmh3-2.5.1-alt2.src.rpm
#53000 build python3-module-numexpr-2.6.2-alt5.src.rpm
#53100 build python3-module-pygsl-2.3.0-alt2.src.rpm
#53200 build python3-module-pysndfile-1.1.0-alt3.src.rpm
#53300 build python3-module-sane-2.8.3-alt2.src.rpm
#53400 build python3-module-scikits.samplerate-0.4.0-alt6.src.rpm
#53500 build python3-module-scikits.sparse-0.4.4-alt1.src.rpm
#53600 build python-module-matplotlib-2.2.3-alt8.src.rpm
#53700 build python3-module-scikits.vectorplot-0.2-alt3.src.rpm
#54000 build python3-module-seqlearn-0.2-alt4.src.rpm
#54100 build python3-module-talib-0.4.17-alt3.src.rpm
#54200 build python3-module-traits-6.1.1-alt1.src.rpm
#54300 build python3-module-triangle-2017.04.29-alt2.src.rpm
#54400 build python3-module-veusz-3.1-alt2.src.rpm
#54500 build python3-module-wavelets-1.1.1-alt1.src.rpm
#54600 build python-module-Enable-4.8.1-alt2.src.rpm
#54700 build python-module-m2crypto-0.30.1-alt2.src.rpm
#55000 build samba-4.12.11-alt1.src.rpm
#55100 build xraylib-3.3.0-alt1.src.rpm
#55200 build borg-1.1.14-alt3.src.rpm
#55300 build hugin-2020.0.0-alt1.src.rpm
#55400 build kde5-kig-20.12.2-alt1.src.rpm
#55500 build libbotan1.10-1.10.17-alt1_22.src.rpm
#55600 build libopenimageio-2.2.11.1-alt1.src.rpm
#55700 build libtorrent-rasterbar-1.2.11-alt1.src.rpm
#56000 build openvdb-8.0.0-alt1.src.rpm
#56100 build pytables-3.6.1-alt4.src.rpm
#56200 build python3-module-cyrand-0.3-alt2.src.rpm
#56300 build python3-module-gattlib-0.20150805-alt1.src.rpm
#56400 build python3-module-grpcio-tools-1.26.0-alt1.src.rpm
#56500 build python3-module-meshpy-2018.2.1-alt2.src.rpm
#56600 build python3-module-netCDF4-1.5.5.1-alt1.src.rpm
#56700 build python3-module-pythonmagick-0.9.64-alt3.src.rpm
#57000 build python3-module-pyublas-2017.1-alt2.src.rpm
#57100 build python3-module-rasterio-1.1.8-alt3.src.rpm
#57200 build python3-module-scipy-1.5.2-alt1.src.rpm
#57300 build python3-module-tagpy-2013.1-alt3.src.rpm
#57400 build python-module-banyan-0.1.6-alt1.git20141121.2.1.src.rpm
#57500 build uhd-3.15.0.0-alt4.src.rpm
#57600 build vtk8.2-8.2.0-alt8.src.rpm
#57700 build xpra-4.0.6-alt1.src.rpm
#60000 build zookeeper-3.4.9-alt6_13jpp8.src.rpm
#60100 build getfemxx-5.3-alt2.src.rpm
#60200 build gnuradio-3.8.1.0-alt3.src.rpm
#60300 build Mayavi-4.7.2-alt1.src.rpm
#60400 build python3-module-pyamg-4.0.0-alt1.src.rpm
#60500 build python3-module-scikit-image-0.17.2-alt3.src.rpm
#60600 build python3-module-scikit-learn-0.23.2-alt1.src.rpm
#60700 build python3-module-silx-0.14.0-alt1.src.rpm
#61000 build gr-osmosdr-0.2.0-alt2.src.rpm
#61100 build python3-module-wrapt-1.12.1-alt2.src.rpm
#61200 build python3-module-pandas-1.2.0-alt2.src.rpm
#61300 build python3-module-scikits.statsmodels-0.11.1-alt2.src.rpm
#61400 build python3-module-blist-1.3.6-alt4.src.rpm
#61500 build python3-module-bcrypt-3.2.0-alt1.src.rpm
#61600 build breezy-3.1.0.8-alt1.src.rpm
#61700 build ceph-15.2.8-alt1.src.rpm
#62000 build python3-module-Chaco-4.8.0.0.91.git22972069-alt1.src.rpm
#62100 build python3-module-pylbfgs-0.2.0.13-alt1.src.rpm
#62200 build python3-module-pyhacrf-0.1.2-alt2.src.rpm
#62300 build sudo-1.9.5p2-alt1.src.rpm
#62400 build totem-3.38.0-alt1.src.rpm
#62500 build setools-4.3.0-alt2.src.rpm
#62600 build python3-module-efl-1.25.0-alt1.src.rpm
#62700 build kicad-5.1.9-alt1.src.rpm
#63000 build python-module-shapely-1.7-alt2.b1.src.rpm
#63100 build python3-module-numba-0.52.0-alt2.src.rpm
#63200 build python3-module-httptools-0.1.1-alt1.src.rpm
#63300 build calibre-4.23.0-alt2.src.rpm
#63400 build python-module-pyuv-1.4.0-alt1.src.rpm
#63500 build python3-module-cvxopt-1.2.5-alt1.src.rpm
#63600 build manatee-open-2.167.10-alt4.src.rpm
#63700 build LibreOffice-7.0.1.2-alt3.src.rpm
#64000 build LibreOffice-still-7.0.4.2-alt2.src.rpm
#64100 build audit-3.0.1-alt1.src.rpm
#64200 build kitty-0.19.3-alt1.src.rpm
2021-Feb-24 04:02:08 :: created build repo
2021-Feb-24 04:02:42 :: [mipsel] #200 python3-3.9.1-alt1.src.rpm: build start
    Installed (but unpackaged) file(s) found:
    File list check failed, terminating build
2021-Feb-24 05:38:56 :: [mipsel] python3-3.9.1-alt1.src.rpm: remote: build failed
2021-Feb-24 05:38:56 :: [mipsel] #200 python3-3.9.1-alt1.src.rpm: build FAILED
2021-Feb-24 05:38:57 :: [mipsel] requesting cancellation of task processing
2021-Feb-24 05:38:57 :: [mipsel] build FAILED
2021-Feb-24 05:38:57 :: task #57371 for sisyphus_mipsel FAILED


More information about the Sisyphus-mipsel-reports mailing list