[#298640] p10 EPERM (try 5) nvidia-modprobe.git=510.60.02-alt1 nvidia-settings.git=510.60.02-alt1 ...

Girar awaiter (zerg) girar-builder at altlinux.org
Tue Apr 19 15:33:59 MSK 2022


https://git.altlinux.org/tasks/298640/logs/events.5.1.log

subtask name              aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
  #540 nvidia_glx_src_390.147        -   - 1:10    -   58
  #670 nvidia_glx_src_510.60.02      2:24   - 1:51    -  1:34
 #1100 @kernel-modules-nvidia-un-def   1:27   -  59    -  1:27
 #1200 @kernel-modules-nvidia-std-def   1:25   -  58    -  1:26

2022-Apr-19 12:17:26 :: task #298640 for p10 resumed by zerg:
2022-Apr-19 12:17:26 :: message: update
#100 removed
#200 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-modprobe.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:38
#300 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-settings.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:45
#400 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-xconfig.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:51
#500 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src.git fetched at 2022-Apr-18 11:50:13
#540 build 390.147-alt219 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_390.147.git fetched at 2022-Apr-19 12:02:56
#600 build 470.103-alt236 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_470.103.01.git fetched at 2022-Apr-18 11:50:45
#640 removed
#660 removed
#670 build 510.60-alt240 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_510.60.02.git fetched at 2022-Apr-19 12:06:16
#700 removed
#1000 build 510.60-alt252 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_common.git fetched at 2022-Apr-18 12:45:15
#1100 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2022-Apr-18 12:45:43
#1200 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2022-Apr-18 12:46:07
2022-Apr-19 12:17:27 :: created build repo
2022-Apr-19 12:17:28 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:28 :: [i586] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:28 :: [armh] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:28 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:28 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:36 :: [i586] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:17:36 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:17:36 :: [i586] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:36 :: [x86_64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:45 :: [i586] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:17:45 :: [x86_64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:17:45 :: [i586] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:45 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:46 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:17:47 :: [aarch64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:47 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:17:48 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:54 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:17:54 :: [i586] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:17:54 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:54 :: [i586] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:17:56 :: [armh] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:17:56 :: [armh] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:18:06 :: [i586] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:18:06 :: [aarch64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:18:06 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:18:06 :: [i586] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-19 12:18:06 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:18:06 :: [x86_64] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-19 12:18:08 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:18:08 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:18:24 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:18:25 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:18:25 :: [armh] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:18:25 :: [armh] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:18:28 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:18:28 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:18:46 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:18:46 :: [aarch64] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-19 12:18:50 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:18:50 :: [ppc64le] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-19 12:18:53 :: [armh] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:18:53 :: [armh] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-19 12:19:04 :: [x86_64] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build OK
2022-Apr-19 12:19:04 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-19 12:19:06 :: [aarch64] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:19:06 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-19 12:19:11 :: [ppc64le] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:19:11 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-19 12:19:16 :: [i586] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build OK
2022-Apr-19 12:19:16 :: [i586] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-19 12:19:16 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:19:17 :: [x86_64] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-19 12:19:27 :: [armh] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:19:27 :: [armh] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-19 12:19:27 :: [i586] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:19:28 :: [i586] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-19 12:19:29 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:19:29 :: [aarch64] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-19 12:19:33 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:19:33 :: [ppc64le] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-19 12:19:55 :: [ppc64le] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:19:56 :: [ppc64le] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-19 12:19:57 :: [armh] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:19:57 :: [armh] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-19 12:20:16 :: [ppc64le] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:20:17 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:20:31 :: [armh] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:20:31 :: [armh] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-19 12:20:49 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:20:50 :: [ppc64le] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:20:51 :: [x86_64] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build OK
2022-Apr-19 12:20:51 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-19 12:21:00 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:21:00 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:21:07 :: [armh] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:21:07 :: [armh] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-19 12:21:19 :: [i586] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build OK
2022-Apr-19 12:21:19 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-19 12:21:24 :: [ppc64le] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:21:27 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:21:28 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:21:36 :: [armh] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:21:36 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:21:53 :: [aarch64] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build OK
2022-Apr-19 12:21:53 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-19 12:22:11 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK (cached)
2022-Apr-19 12:22:11 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:22:19 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:22:19 :: [armh] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:22:27 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-19 12:22:27 :: [i586] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:22:27 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-19 12:22:28 :: [x86_64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:23:03 :: [armh] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-19 12:23:25 :: [i586] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-19 12:23:38 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-19 12:23:38 :: [aarch64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-19 12:23:54 :: [x86_64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-19 12:25:03 :: [aarch64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-19 12:25:17 :: #200: nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-19 12:25:29 :: #300: nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-19 12:25:38 :: #400: nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-19 12:26:01 :: #500: nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-19 12:26:09 :: #540: nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build check OK
2022-Apr-19 12:26:24 :: #600: nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build check OK
2022-Apr-19 12:26:39 :: #670: nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build check OK
2022-Apr-19 12:26:47 :: #1000: nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build check OK
2022-Apr-19 12:26:54 :: #1100: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build check OK
2022-Apr-19 12:27:02 :: #1200: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build check OK
2022-Apr-19 12:27:03 :: build check OK
--- nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm.share	2022-04-19 12:27:16.021480568 +0000
+++ nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm.share	2022-04-19 12:27:18.414536935 +0000
@@ -58,3 +58,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/390.147_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-390.147.xinf	120777	symbolic link to `/usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-390.147.xinf	120777	symbolic link to `/usr/lib/nvidia_390.147/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-390.147-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#540): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm.share	2022-04-19 12:27:22.516633556 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.i586.rpm.share	2022-04-19 12:27:25.395701370 +0000
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.103.01_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.103.01-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm.share	2022-04-19 12:27:29.109788853 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm.share	2022-04-19 12:27:31.726818927 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/html	40755	directory
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.i586.rpm.share	2022-04-19 12:27:31.741819069 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm.share	2022-04-19 12:27:31.744819098 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/html	40755	directory
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.103.01_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.103.01-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm.share	2022-04-19 12:27:36.077860314 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.i586.rpm.share	2022-04-19 12:27:39.057888660 +0000
@@ -66,3 +66,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/510.60.02_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-510.60.02-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#670): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm.share	2022-04-19 12:27:43.579931674 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm.share	2022-04-19 12:27:46.690961266 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/html	40755	directory
warning (#670): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.i586.rpm.share	2022-04-19 12:27:46.704961399 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm.share	2022-04-19 12:27:46.707961427 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/html	40755	directory
@@ -66,3 +66,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/510.60.02_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-510.60.02-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#670): non-identical /usr/share part
2022-Apr-19 12:28:03 :: noarch check OK
2022-Apr-19 12:28:05 :: plan: src +10 -9 =17772, aarch64 +20 -18 =29565, armh +5 -5 =27798, i586 +20 -19 =30218, ppc64le +5 -5 =29181, x86_64 +22 -20 =30858
#1200 kernel-modules-nvidia-std-def 470.103.01-alt1.330350.1 -> 510.60.02-alt2.330350.1
 Tue Apr 19 2022 Sergey V Turchin (zerg) <zerg at altlinux> 510.60.02-alt2.330350.1
 - Build for kernel-image-std-def-5.10.110-alt1.
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 510.60.02-alt1
 - new release(510.60.02)
 Fri Feb 25 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 470.103.01-alt2
 - fix maximum xserver version for 390
#1100 kernel-modules-nvidia-un-def 470.103.01-alt1.331553.1 -> 510.60.02-alt2.331553.1
 Tue Apr 19 2022 Sergey V Turchin (zerg) <zerg at altlinux> 510.60.02-alt2.331553.1
 - Build for kernel-image-un-def-5.15.33-alt1.
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 510.60.02-alt1
 - new release(510.60.02)
 Fri Feb 25 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 470.103.01-alt2
 - fix maximum xserver version for 390
#200 nvidia-modprobe 470.86-alt2 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 08 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
#300 nvidia-settings 470.57.02-alt1 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
 Mon Aug 30 2021 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.57.02-alt2
 - fix to build
#400 nvidia-xconfig 470.57.02-alt1 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
 Thu Aug 26 2021 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.57.02-alt2
 - fix build requires
#1000 nvidia_glx_common 470.103.01-alt251 -> 510.60.02-alt252
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt252
 - switch libnvidia-allocator
#500 nvidia_glx_src 470.103.01-alt2 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
#540 nvidia_glx_src_390.147 390.147-alt218 -> 390.147-alt219
 Tue Apr 19 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 390.147-alt219
 - remove extra obsolete of libnvidia-compiler
#600 nvidia_glx_src_470.103.01 470.103.01-alt235 -> 470.103.01-alt236
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.103.01-alt236
 - fix requires
2022-Apr-19 12:28:52 :: patched apt indices
2022-Apr-19 12:29:05 :: created next repo
2022-Apr-19 12:29:12 :: duplicate provides check OK
2022-Apr-19 12:29:45 :: dependencies check OK
	x86_64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateClientPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateClientPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateColormapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGCPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGCPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGlyphPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGlyphPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocatePixmapPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocatePixmapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateScreenPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LoadExtension
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U SecurityLookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U SecurityLookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U Xfree
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixChangeGC
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixLookupResource
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miIntersect
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRectsToRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionCopy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionCreate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionDestroy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionValidate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miSubtract
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miTranslateRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miUnion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U pciTag
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86GetPciVideoInfo
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86SetAccessFuncs
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U dixSetPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	x86_64: old bad_elf_symbols resolved:
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateClientPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateClientPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateColormapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGCPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGCPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGlyphPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGlyphPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocatePixmapPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocatePixmapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateScreenPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LoadExtension
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U SecurityLookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U SecurityLookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U Xfree
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixChangeGC
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixLookupResource
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miIntersect
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRectsToRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionCopy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionCreate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionDestroy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionValidate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miSubtract
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miTranslateRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miUnion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U pciTag
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86GetPciVideoInfo
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86SetAccessFuncs
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	i586: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateClientPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateClientPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateColormapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGCPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGCPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGlyphPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGlyphPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocatePixmapPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocatePixmapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateScreenPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LoadExtension
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U SecurityLookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U SecurityLookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U Xfree
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixChangeGC
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixLookupResource
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miIntersect
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRectsToRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionCopy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionCreate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionDestroy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionValidate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miSubtract
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miTranslateRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miUnion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U pciTag
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86GetPciVideoInfo
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86SetAccessFuncs
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86UnblockSIGIO
	i586: old bad_elf_symbols resolved:
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateClientPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateClientPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateColormapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGCPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGCPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGlyphPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGlyphPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocatePixmapPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocatePixmapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateScreenPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LoadExtension
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U SecurityLookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U SecurityLookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U Xfree
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixChangeGC
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixLookupResource
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miIntersect
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRectsToRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionCopy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionCreate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionDestroy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionValidate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miSubtract
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miTranslateRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miUnion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U pciTag
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86GetPciVideoInfo
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86SetAccessFuncs
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86UnblockSIGIO
	aarch64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	aarch64: old bad_elf_symbols resolved:
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
2022-Apr-19 12:30:20 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check COND-OK
2022-Apr-19 12:30:37 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
	i586: kernel-modules-nvidia-std-def=510.60.02-alt2.330350.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.110-std-def-alt1/.versions
2022-Apr-19 12:30:39 :: [i586] #1200 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK
2022-Apr-19 12:30:41 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:30:41 :: [armh] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
	ppc64le: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2022-Apr-19 12:30:45 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:30:46 :: [armh] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: kernel-modules-nvidia-std-def=510.60.02-alt2.330350.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.110-std-def-alt1/.versions
2022-Apr-19 12:30:47 :: [x86_64] #1200 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK
2022-Apr-19 12:30:49 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
	aarch64: kernel-modules-nvidia-std-def=510.60.02-alt2.330350.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.110-std-def-alt1/.versions
2022-Apr-19 12:30:51 :: [aarch64] #1200 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK
	armh: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2022-Apr-19 12:30:51 :: [armh] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
	i586: kernel-modules-nvidia-un-def=510.60.02-alt2.331553.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.15.33-un-def-alt1/.versions
2022-Apr-19 12:30:52 :: [i586] #1100 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK
2022-Apr-19 12:30:52 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:30:55 :: [i586] #540 kernel-source-nvidia-390147: install check OK
2022-Apr-19 12:30:55 :: [armh] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:30:56 :: [i586] #500 libcuda: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:30:58 :: [i586] #500 libnvcuvid: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:30:59 :: [i586] #500 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:00 :: [armh] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:00 :: [i586] #500 libnvidia-ml: install check OK (cached)
	i586: libnvidia-opencl=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2022-Apr-19 12:31:02 :: [i586] #500 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:03 :: [i586] #500 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:05 :: [i586] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:06 :: [i586] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: kernel-modules-nvidia-un-def=510.60.02-alt2.331553.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.15.33-un-def-alt1/.versions
2022-Apr-19 12:31:08 :: [x86_64] #1100 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK
	i586: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2022-Apr-19 12:31:08 :: [i586] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:09 :: [i586] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
	aarch64: kernel-modules-nvidia-un-def=510.60.02-alt2.331553.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.15.33-un-def-alt1/.versions
2022-Apr-19 12:31:11 :: [i586] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:11 :: [x86_64] #540 kernel-source-nvidia-390147: install check OK
2022-Apr-19 12:31:11 :: [aarch64] #1100 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK
2022-Apr-19 12:31:12 :: [x86_64] #600 kernel-source-nvidia-47010301: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:14 :: [aarch64] #600 kernel-source-nvidia-47010301: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:16 :: [x86_64] #670 kernel-source-nvidia-5106002: install check OK
	i586: nvidia_glx_390.147=390.147-alt219 post-install unowned files:
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
2022-Apr-19 12:31:17 :: [x86_64] #500 libcuda: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:17 :: [i586] #540 nvidia_glx_390.147: install check OK
2022-Apr-19 12:31:19 :: [x86_64] #500 libnvcuvid: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_470.103.01=470.103.01-alt236 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-19 12:31:19 :: [i586] #600 nvidia_glx_470.103.01: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:20 :: [x86_64] #500 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:21 :: [x86_64] #500 libnvidia-ml: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:21 :: [aarch64] #670 kernel-source-nvidia-5106002: install check OK
	x86_64: libnvidia-opencl=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2022-Apr-19 12:31:22 :: [x86_64] #500 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:24 :: [x86_64] #500 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:24 :: [aarch64] #500 libcuda: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:25 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_510.60.02=510.60.02-alt240 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-19 12:31:26 :: [i586] #670 nvidia_glx_510.60.02: install check OK
2022-Apr-19 12:31:26 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:27 :: [aarch64] #500 libnvcuvid: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_common=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/X11
 /usr/lib/X11/modules
 /usr/lib/X11/modules/drivers
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2022-Apr-19 12:31:27 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2022-Apr-19 12:31:28 :: [x86_64] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_common-debuginfo=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2022-Apr-19 12:31:29 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:29 :: [x86_64] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:30 :: [aarch64] #500 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:30 :: [i586] #500 ocl-nvidia: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:31 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:32 :: [aarch64] #500 libnvidia-ml: install check OK (cached)
	aarch64: libnvidia-opencl=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2022-Apr-19 12:31:35 :: [aarch64] #500 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_390.147=390.147-alt219 post-install unowned files:
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
2022-Apr-19 12:31:36 :: [x86_64] #540 nvidia_glx_390.147: install check OK
	x86_64: nvidia_glx_470.103.01=470.103.01-alt236 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-19 12:31:38 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_470.103.01: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:38 :: [aarch64] #500 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:41 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:44 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_510.60.02=510.60.02-alt240 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-19 12:31:45 :: [x86_64] #670 nvidia_glx_510.60.02: install check OK
	x86_64: nvidia_glx_common=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2022-Apr-19 12:31:46 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2022-Apr-19 12:31:47 :: [aarch64] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_common-debuginfo=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2022-Apr-19 12:31:48 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:49 :: [x86_64] #500 ocl-nvidia: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:50 :: [aarch64] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:31:53 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_470.103.01=470.103.01-alt236 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-19 12:31:56 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_470.103.01: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_510.60.02=510.60.02-alt240 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-19 12:32:07 :: [aarch64] #670 nvidia_glx_510.60.02: install check OK
	aarch64: nvidia_glx_common=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2022-Apr-19 12:32:10 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_common-debuginfo=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2022-Apr-19 12:32:13 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:32:16 :: [aarch64] #500 ocl-nvidia: install check OK (cached)
2022-Apr-19 12:32:17 :: [x86_64-i586] plan: #2 +12 -11 =10396
2022-Apr-19 12:32:59 :: [x86_64-i586] arepo build OK
2022-Apr-19 12:33:13 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2022-Apr-19 12:33:14 :: [x86_64-i586] created next repo
2022-Apr-19 12:33:22 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2022-Apr-19 12:33:25 :: gears inheritance check OK
2022-Apr-19 12:33:25 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #200: nvidia-modprobe: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #300: nvidia-settings: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #400: nvidia-xconfig: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #500: nvidia_glx_src: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #540: nvidia_glx_src_390.147: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #600: nvidia_glx_src_470.103.01: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #670: nvidia_glx_src_510.60.02: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #1000: nvidia_glx_common: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #1100: kernel-modules-nvidia-un-def: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #1200: kernel-modules-nvidia-std-def: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
2022-Apr-19 12:33:33 :: acl check FAILED
2022-Apr-19 12:33:41 :: created contents_index files
2022-Apr-19 12:33:57 :: created hash files: aarch64 armh i586 ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2022-Apr-19 12:33:59 :: task #298640 for p10 EPERM


More information about the Girar-builder-p10 mailing list