[#298640] p10 EPERM (try 4) nvidia-modprobe.git=510.60.02-alt1 nvidia-settings.git=510.60.02-alt1 ...

Girar awaiter (zerg) girar-builder at altlinux.org
Mon Apr 18 18:00:25 MSK 2022


https://git.altlinux.org/tasks/298640/logs/events.4.1.log

2022-Apr-18 14:47:34 :: task #298640 for p10 resumed by zerg:
2022-Apr-18 14:47:34 :: message: update
#100 removed
#200 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-modprobe.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:38
#300 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-settings.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:45
#400 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-xconfig.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:51
#500 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src.git fetched at 2022-Apr-18 11:50:13
#600 build 470.103-alt236 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_470.103.01.git fetched at 2022-Apr-18 11:50:45
#640 removed
#660 build 510.60-alt239 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_510.60.02.git fetched at 2022-Apr-18 14:16:54
#700 removed
#1000 build 510.60-alt252 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_common.git fetched at 2022-Apr-18 12:45:15
#1100 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2022-Apr-18 12:45:43
#1200 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2022-Apr-18 12:46:07
2022-Apr-18 14:47:35 :: created build repo
2022-Apr-18 14:47:36 :: [armh] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:47:36 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:47:36 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:47:36 :: [i586] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:47:36 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:47:44 :: [i586] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:47:44 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:47:45 :: [i586] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:47:45 :: [x86_64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:47:53 :: [x86_64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:47:53 :: [i586] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:47:54 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:47:54 :: [i586] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:47:58 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:47:58 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:00 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:01 :: [aarch64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:02 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:02 :: [i586] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:02 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:02 :: [i586] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:07 :: [armh] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:07 :: [armh] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:13 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:13 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 14:48:13 :: [i586] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:13 :: [i586] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 14:48:19 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:19 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:24 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:24 :: [x86_64] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build start
2022-Apr-18 14:48:24 :: [i586] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:25 :: [i586] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build start
2022-Apr-18 14:48:26 :: [aarch64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:27 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:36 :: [x86_64] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:36 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 14:48:36 :: [i586] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:37 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 14:48:39 :: [armh] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:39 :: [armh] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:39 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:39 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:44 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:44 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:48:45 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:45 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:48:51 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:52 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:48:53 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:54 :: [x86_64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:48:54 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:48:54 :: [i586] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:49:01 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:49:01 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 14:49:03 :: [x86_64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:49:03 :: [i586] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:49:09 :: [armh] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:49:10 :: [armh] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 14:49:20 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:49:20 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 14:49:23 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:49:23 :: [ppc64le] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build start
2022-Apr-18 14:49:46 :: [ppc64le] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:49:46 :: [armh] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:49:46 :: [ppc64le] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 14:49:46 :: [armh] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 14:49:51 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:49:51 :: [aarch64] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build start
2022-Apr-18 14:50:06 :: [ppc64le] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:50:06 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:50:23 :: [aarch64] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:50:23 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 14:50:25 :: [armh] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:50:25 :: [armh] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build start
2022-Apr-18 14:50:39 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:50:39 :: [ppc64le] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:50:48 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:50:48 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:51:05 :: [armh] #660 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:51:05 :: [armh] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 14:51:12 :: [ppc64le] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:51:15 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:51:15 :: [aarch64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:51:38 :: [armh] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:51:38 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:51:41 :: [aarch64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-18 14:52:26 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:52:26 :: [armh] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:53:14 :: [armh] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:53:29 :: #200: nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-18 14:53:42 :: #300: nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-18 14:53:50 :: #400: nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-18 14:54:14 :: #500: nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-18 14:54:30 :: #600: nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build check OK
2022-Apr-18 14:54:47 :: #660: nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt239: build check OK
2022-Apr-18 14:54:55 :: #1000: nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build check OK
2022-Apr-18 14:55:03 :: #1100: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build check OK
2022-Apr-18 14:55:10 :: #1200: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build check OK
2022-Apr-18 14:55:11 :: build check OK
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm.share	2022-04-18 14:55:24.311841875 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.i586.rpm.share	2022-04-18 14:55:27.618854179 +0000
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.103.01_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.103.01-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm.share	2022-04-18 14:55:31.928870215 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm.share	2022-04-18 14:55:34.864881139 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/html	40755	directory
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.i586.rpm.share	2022-04-18 14:55:34.877881187 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm.share	2022-04-18 14:55:34.880881199 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/html	40755	directory
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.103.01_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.103.01-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm.share	2022-04-18 14:55:39.708899162 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.i586.rpm.share	2022-04-18 14:55:43.216922929 +0000
@@ -66,3 +66,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/510.60.02_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-510.60.02-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#660): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm.share	2022-04-18 14:55:48.291958312 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.aarch64.rpm.share	2022-04-18 14:55:51.428980184 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/html	40755	directory
warning (#660): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.i586.rpm.share	2022-04-18 14:55:51.442980281 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.aarch64.rpm.share	2022-04-18 14:55:51.444980295 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/html	40755	directory
@@ -66,3 +66,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/510.60.02_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-510.60.02-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#660): non-identical /usr/share part
2022-Apr-18 14:56:09 :: noarch check OK
2022-Apr-18 14:56:11 :: plan: src +9 -8 =17772, aarch64 +20 -18 =29565, armh +5 -5 =27798, i586 +18 -17 =30218, ppc64le +5 -5 =29181, x86_64 +20 -18 =30858
#1200 kernel-modules-nvidia-std-def 470.103.01-alt1.330350.1 -> 510.60.02-alt2.330350.1
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin (zerg) <zerg at altlinux> 510.60.02-alt2.330350.1
 - Build for kernel-image-std-def-5.10.110-alt1.
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 510.60.02-alt1
 - new release(510.60.02)
 Fri Feb 25 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 470.103.01-alt2
 - fix maximum xserver version for 390
#1100 kernel-modules-nvidia-un-def 470.103.01-alt1.331553.1 -> 510.60.02-alt2.331553.1
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin (zerg) <zerg at altlinux> 510.60.02-alt2.331553.1
 - Build for kernel-image-un-def-5.15.33-alt1.
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 510.60.02-alt1
 - new release(510.60.02)
 Fri Feb 25 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 470.103.01-alt2
 - fix maximum xserver version for 390
#200 nvidia-modprobe 470.86-alt2 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 08 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
#300 nvidia-settings 470.57.02-alt1 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
 Mon Aug 30 2021 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.57.02-alt2
 - fix to build
#400 nvidia-xconfig 470.57.02-alt1 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
 Thu Aug 26 2021 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.57.02-alt2
 - fix build requires
#1000 nvidia_glx_common 470.103.01-alt251 -> 510.60.02-alt252
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt252
 - switch libnvidia-allocator
#500 nvidia_glx_src 470.103.01-alt2 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
#600 nvidia_glx_src_470.103.01 470.103.01-alt235 -> 470.103.01-alt236
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.103.01-alt236
 - fix requires
2022-Apr-18 14:56:52 :: patched apt indices
2022-Apr-18 14:57:04 :: created next repo
2022-Apr-18 14:57:11 :: duplicate provides check OK
2022-Apr-18 14:57:47 :: dependencies check OK
2022-Apr-18 14:57:48 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] no need to repeat ELF symbols check
	x86_64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U dixSetPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	x86_64: old bad_elf_symbols resolved:
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	aarch64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt239.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	aarch64: old bad_elf_symbols resolved:
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
2022-Apr-18 14:57:48 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check COND-OK
	i586: kernel-modules-nvidia-std-def=510.60.02-alt2.330350.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.110-std-def-alt1/.versions
2022-Apr-18 14:57:56 :: [i586] #1200 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK (cached)
	x86_64: kernel-modules-nvidia-std-def=510.60.02-alt2.330350.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.110-std-def-alt1/.versions
2022-Apr-18 14:57:57 :: [x86_64] #1200 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK (cached)
	i586: kernel-modules-nvidia-un-def=510.60.02-alt2.331553.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.15.33-un-def-alt1/.versions
2022-Apr-18 14:57:58 :: [i586] #1100 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK (cached)
	x86_64: kernel-modules-nvidia-un-def=510.60.02-alt2.331553.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.15.33-un-def-alt1/.versions
2022-Apr-18 14:57:59 :: [x86_64] #1100 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:00 :: [i586] #500 libcuda: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:00 :: [x86_64] #600 kernel-source-nvidia-47010301: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:01 :: [i586] #500 libnvcuvid: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:02 :: [x86_64] #660 kernel-source-nvidia-5106002: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:02 :: [i586] #500 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:03 :: [x86_64] #500 libcuda: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:04 :: [i586] #500 libnvidia-ml: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:04 :: [x86_64] #500 libnvcuvid: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:05 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
	i586: libnvidia-opencl=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2022-Apr-18 14:58:05 :: [i586] #500 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:06 :: [x86_64] #500 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:07 :: [i586] #500 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:07 :: [x86_64] #500 libnvidia-ml: install check OK (cached)
	aarch64: kernel-modules-nvidia-std-def=510.60.02-alt2.330350.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.110-std-def-alt1/.versions
2022-Apr-18 14:58:08 :: [aarch64] #1200 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:08 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:08 :: [i586] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
	x86_64: libnvidia-opencl=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2022-Apr-18 14:58:08 :: [x86_64] #500 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:09 :: [i586] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:09 :: [x86_64] #500 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:11 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
	i586: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2022-Apr-18 14:58:11 :: [i586] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
	ppc64le: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2022-Apr-18 14:58:12 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:12 :: [armh] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:12 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: kernel-modules-nvidia-un-def=510.60.02-alt2.331553.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.15.33-un-def-alt1/.versions
2022-Apr-18 14:58:12 :: [aarch64] #1100 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:13 :: [i586] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2022-Apr-18 14:58:14 :: [x86_64] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:14 :: [i586] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:14 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:15 :: [x86_64] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_470.103.01=470.103.01-alt236 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-18 14:58:16 :: [i586] #600 nvidia_glx_470.103.01: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:16 :: [aarch64] #600 kernel-source-nvidia-47010301: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:16 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:17 :: [armh] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_510.60.02=510.60.02-alt239 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-18 14:58:17 :: [i586] #660 nvidia_glx_510.60.02: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:17 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_470.103.01=470.103.01-alt236 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-18 14:58:18 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_470.103.01: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_common=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/X11
 /usr/lib/X11/modules
 /usr/lib/X11/modules/drivers
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2022-Apr-18 14:58:19 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_510.60.02=510.60.02-alt239 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-18 14:58:19 :: [x86_64] #660 nvidia_glx_510.60.02: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:20 :: [aarch64] #660 kernel-source-nvidia-5106002: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_common-debuginfo=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2022-Apr-18 14:58:20 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_common=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2022-Apr-18 14:58:21 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:22 :: [i586] #500 ocl-nvidia: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_common-debuginfo=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2022-Apr-18 14:58:22 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2022-Apr-18 14:58:22 :: [armh] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:24 :: [x86_64] #500 ocl-nvidia: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:24 :: [aarch64] #500 libcuda: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:28 :: [armh] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:28 :: [aarch64] #500 libnvcuvid: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:32 :: [aarch64] #500 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:32 :: [armh] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:35 :: [aarch64] #500 libnvidia-ml: install check OK (cached)
	aarch64: libnvidia-opencl=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2022-Apr-18 14:58:39 :: [aarch64] #500 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:43 :: [aarch64] #500 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:46 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:50 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2022-Apr-18 14:58:55 :: [aarch64] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:58:59 :: [aarch64] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:59:02 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_470.103.01=470.103.01-alt236 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-18 14:59:06 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_470.103.01: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_510.60.02=510.60.02-alt239 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-18 14:59:11 :: [aarch64] #660 nvidia_glx_510.60.02: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_common=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2022-Apr-18 14:59:15 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_common-debuginfo=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2022-Apr-18 14:59:19 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:59:22 :: [aarch64] #500 ocl-nvidia: install check OK (cached)
2022-Apr-18 14:59:24 :: [x86_64-i586] plan: #0 +11 -10 =10396
2022-Apr-18 14:59:39 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2022-Apr-18 14:59:41 :: [x86_64-i586] created next repo
2022-Apr-18 14:59:51 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2022-Apr-18 14:59:53 :: gears inheritance check OK
2022-Apr-18 14:59:53 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #200: nvidia-modprobe: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #300: nvidia-settings: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #400: nvidia-xconfig: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #500: nvidia_glx_src: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #600: nvidia_glx_src_470.103.01: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #660: nvidia_glx_src_510.60.02: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #1000: nvidia_glx_common: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #1100: kernel-modules-nvidia-un-def: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #1200: kernel-modules-nvidia-std-def: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
2022-Apr-18 15:00:01 :: acl check FAILED
2022-Apr-18 15:00:09 :: created contents_index files
2022-Apr-18 15:00:22 :: created hash files: aarch64 armh i586 ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2022-Apr-18 15:00:25 :: task #298640 for p10 EPERM


More information about the Girar-builder-p10 mailing list