[Sysadmins]

Evgeny evgeny cstula.ru
30 10:22:44 UTC 2010


   !!!
  ,  .
  ,  LinuxFest .   
̣ :)

 .  LinuxFest 12


-- 
 ,
 (shev[]altlinux[]org)Sysadmins