[Sisyphus-mipsel-reports] [#52516] sisyphus_mipsel FAILED (try 10) del=python-module-amqp del=python-module-dugong ...

Girar awaiter robot awaiter at gyle-secondary.office.basealt.ru
Sun Mar 28 23:49:52 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/52516/logs/events.10.1.log

2021-Mar-28 19:37:42 :: task #52516 for sisyphus_mipsel resumed by recycler:
#100 delete python-module-amqp
#200 delete python-module-dugong
#300 delete python-module-fake-factory
#400 delete python-module-flake8
#500 delete python-module-flake8-polyfill
#600 removed
#700 delete python-module-hypothesis
#1000 delete python-module-pytest-capturelog
#1100 delete python-module-pytest-catchlog
#1200 delete python-module-pytest-django
#1300 removed
#1400 delete python-module-pytest-flake8
#1500 delete python-module-pytest-forked
#1600 delete python-module-pytest-localserver
#1700 delete python-module-pytest-relaxed
#2000 delete python-module-pytest-rerunfailures
#2100 delete python-module-pytest-sugar
#2200 delete python-module-pytest-xdist
#2300 delete python-module-pytest_sourceorder
#2400 delete python-module-serpent
#2500 delete python-module-sybil
#2600 delete python-module-tabulate
#2700 delete python-module-vine
#3000 build py-1.9.0-alt1.src.rpm
#3100 build python3-module-pytest-6.1.1-alt1.src.rpm
#3200 build python3-module-pytest-flake8-1.0.6-alt1.src.rpm
#3300 build python3-module-pytest-pylint-0.17.0-alt2.src.rpm
#3400 build python3-module-pyScss-1.3.7-alt2.src.rpm
#3500 build python3-module-ffc-2019.1.0-alt2.src.rpm
#3600 build python3-module-pytest-rerunfailures-9.1.1-alt1.src.rpm
#3700 build python3-module-vine-1.3.0-alt2.src.rpm
#4000 build python3-module-amqp-2.5.2-alt2.src.rpm
#4100 build python3-module-blessed-1.17.10-alt1.src.rpm
#4200 build python3-module-dictdiffer-0.8.1-alt1.src.rpm
#4300 build python3-module-hamcrest-2.0.2-alt2.src.rpm
#4400 build python3-module-pygal-2.4.0-alt2.src.rpm
#4500 build python3-module-pytest-bdd-4.0.1-alt1.src.rpm
#4600 build python3-module-pytest-checkdocs-2.1.1-alt1.src.rpm
#4700 build python3-module-pytest-forked-1.3.0-alt1.src.rpm
#5000 build python3-module-pytest-xdist-2.1.0-alt1.src.rpm
#5040 removed
#5100 removed
#5200 build python3-module-pytest-sugar-0.9.4-alt1.src.rpm
#5300 build python-module-keyring-12.0.0-alt4.src.rpm
#5400 removed
#5500 removed
#5600 build python3-module-lupa-1.9-alt1.src.rpm
#5700 removed
#6000 build python3-module-pytest-testmon-1.0.3-alt1.src.rpm
#6100 build python3-module-hypothesis-5.37.3-alt1.src.rpm
#6200 build python3-module-pytest-asyncio-0.14.0-alt1.src.rpm
#6300 build python3-module-pytest-mock-3.3.1-alt1.src.rpm
#6400 build python3-module-tabulate-0.8.7-alt1.src.rpm
#6500 build python3-module-sybil-1.4.0-alt1.src.rpm
#6600 removed
#6700 build python-module-backports.os-0.1.1-alt3.src.rpm
#7000 build python-module-h2-3.0.1-alt5.src.rpm
#7100 build python-module-jmespath-0.9.5-alt3.src.rpm
#7200 build python-module-subunit-1.3.0-alt2.src.rpm
#7300 build python3-module-validators-0.18.1-alt1.src.rpm
#7400 build python3-module-fake-factory-4.14.0-alt1.src.rpm
#7500 build python3-module-pytest-randomly-3.4.1-alt1.src.rpm
#7600 build python3-module-pytest-tornado-0.8.1-alt1.src.rpm
#7700 build python3-module-winrm-0.3.0-alt5.src.rpm
#10000 build python3-module-requests-unixsocket-0.1.5-alt4.git5d83b0f.src.rpm
#10100 build python3-module-dugong-3.7.5-alt1.src.rpm
#10200 build python-module-configparser-3.7.4-alt3.src.rpm
#10300 build python-module-django-formtools-2.1-alt2.src.rpm
#10400 build python-module-funcsigs-1.0.2-alt3.src.rpm
#10500 build python-module-kazoo-2.6.1-alt2.src.rpm
#10600 build python3-module-serpent-1.28-alt2.src.rpm
#10700 build python3-module-statsd-3.2.1-alt2.src.rpm
#11000 build python3-module-zake-0.2.2-alt2.src.rpm
#11100 build python3-module-pyflakes-2.2.0-alt1.src.rpm
#11200 build python3-module-pycodestyle-2.6.0-alt1.src.rpm
#11300 build python3-module-flake8-3.8.4-alt1.src.rpm
#11400 build python3-module-paramiko-2.7.2-alt2.src.rpm
#11500 build python3-module-pytest-django-4.0.0-alt1.src.rpm
#11600 build python3-module-djangorestframework-3.12.1-alt1.src.rpm
#11700 build python3-module-pylint-2.6.0-alt1.src.rpm
#12000 removed
#12100 build python3-module-pytest_sourceorder-0.5.1-alt2.src.rpm
#12200 build python3-module-pytest-fixture-config-1.7.0-alt2.src.rpm
#12300 build python3-module-vcrpy-4.1.1-alt1.src.rpm
#12400 build python3-module-guessit-3.1.1-alt2.src.rpm
2021-Mar-28 19:37:54 :: created build repo
2021-Mar-28 19:37:57 :: [mipsel] #3000 py-1.9.0-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 19:40:34 :: [mipsel] #3000 py-1.9.0-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 19:40:34 :: [mipsel] #3100 python3-module-pytest-6.1.1-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 19:58:40 :: [mipsel] #3100 python3-module-pytest-6.1.1-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 19:58:40 :: [mipsel] #3200 python3-module-pytest-flake8-1.0.6-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:00:25 :: [mipsel] #3200 python3-module-pytest-flake8-1.0.6-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:00:25 :: [mipsel] #3300 python3-module-pytest-pylint-0.17.0-alt2.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:02:44 :: [mipsel] #3300 python3-module-pytest-pylint-0.17.0-alt2.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:02:44 :: [mipsel] #3400 python3-module-pyScss-1.3.7-alt2.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:05:25 :: [mipsel] #3400 python3-module-pyScss-1.3.7-alt2.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:05:25 :: [mipsel] #3500 python3-module-ffc-2019.1.0-alt2.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:08:59 :: [mipsel] #3500 python3-module-ffc-2019.1.0-alt2.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:08:59 :: [mipsel] #3600 python3-module-pytest-rerunfailures-9.1.1-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:10:51 :: [mipsel] #3600 python3-module-pytest-rerunfailures-9.1.1-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:10:51 :: [mipsel] #3700 python3-module-vine-1.3.0-alt2.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:11:58 :: [mipsel] #3700 python3-module-vine-1.3.0-alt2.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:11:58 :: [mipsel] #4000 python3-module-amqp-2.5.2-alt2.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:13:36 :: [mipsel] #4000 python3-module-amqp-2.5.2-alt2.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:13:36 :: [mipsel] #4100 python3-module-blessed-1.17.10-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:15:37 :: [mipsel] #4100 python3-module-blessed-1.17.10-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:15:37 :: [mipsel] #4200 python3-module-dictdiffer-0.8.1-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:17:28 :: [mipsel] #4200 python3-module-dictdiffer-0.8.1-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:17:28 :: [mipsel] #4300 python3-module-hamcrest-2.0.2-alt2.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:19:38 :: [mipsel] #4300 python3-module-hamcrest-2.0.2-alt2.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:19:38 :: [mipsel] #4400 python3-module-pygal-2.4.0-alt2.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:28:09 :: [mipsel] #4400 python3-module-pygal-2.4.0-alt2.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:28:09 :: [mipsel] #4500 python3-module-pytest-bdd-4.0.1-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:32:01 :: [mipsel] #4500 python3-module-pytest-bdd-4.0.1-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:32:01 :: [mipsel] #4600 python3-module-pytest-checkdocs-2.1.1-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:33:44 :: [mipsel] #4600 python3-module-pytest-checkdocs-2.1.1-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:33:44 :: [mipsel] #4700 python3-module-pytest-forked-1.3.0-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:35:49 :: [mipsel] #4700 python3-module-pytest-forked-1.3.0-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:35:49 :: [mipsel] #5000 python3-module-pytest-xdist-2.1.0-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:41:29 :: [mipsel] #5000 python3-module-pytest-xdist-2.1.0-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:41:29 :: [mipsel] #5200 python3-module-pytest-sugar-0.9.4-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:43:34 :: [mipsel] #5200 python3-module-pytest-sugar-0.9.4-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:43:34 :: [mipsel] #5300 python-module-keyring-12.0.0-alt4.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:45:31 :: [mipsel] #5300 python-module-keyring-12.0.0-alt4.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:45:31 :: [mipsel] #5600 python3-module-lupa-1.9-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:48:09 :: [mipsel] #5600 python3-module-lupa-1.9-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:48:09 :: [mipsel] #6000 python3-module-pytest-testmon-1.0.3-alt1.src.rpm: build start
2021-Mar-28 20:49:17 :: [mipsel] #6000 python3-module-pytest-testmon-1.0.3-alt1.src.rpm: build OK
2021-Mar-28 20:49:17 :: [mipsel] #6100 python3-module-hypothesis-5.37.3-alt1.src.rpm: build start
<13>Mar 28 20:49:45 rpmi: libgdbm-1.8.3-alt10 sisyphus_mipsel+27978.100.1.1 1557334065 installed
<13>Mar 28 20:49:45 rpmi: libexpat-2.2.10-alt1 sisyphus_mipsel+52329.100.1.1 1602890347 installed
<13>Mar 28 20:49:45 rpmi: libp11-kit-0.23.15-alt2 sisyphus_mipsel+46665.100.2.1 1591342786 installed
<13>Mar 28 20:49:45 rpmi: libtasn1-4.16.0-alt1 sisyphus_mipsel+41171.100.2.1 1581676510 installed
<13>Mar 28 20:49:45 rpmi: rpm-macros-alternatives-0.5.1-alt1 sisyphus_mipsel+25713.100.2.1 1554890888 installed
<13>Mar 28 20:49:45 rpmi: alternatives-0.5.1-alt1 sisyphus_mipsel+25713.100.2.1 1554890888 installed
<13>Mar 28 20:49:45 rpmi: ca-certificates-2020.06.29-alt1 sisyphus_mipsel+47950.300.1.1 1593513240 installed
<13>Mar 28 20:49:45 rpmi: ca-trust-0.1.2-alt1 sisyphus_mipsel+31443.100.2.1 1561717596 installed
<13>Mar 28 20:49:45 rpmi: p11-kit-trust-0.23.15-alt2 sisyphus_mipsel+46665.100.2.1 1591342786 installed
<13>Mar 28 20:49:46 rpmi: libcrypto1.1-1.1.1k-alt1 sisyphus_mipsel+59120.100.1.1 1616837987 installed
<13>Mar 28 20:49:46 rpmi: libssl1.1-1.1.1k-alt1 sisyphus_mipsel+59120.100.1.1 1616837987 installed
<13>Mar 28 20:49:46 rpmi: python3-3.9.2-alt1 sisyphus_mipsel+58762.500.2.1 1615914691 installed
<13>Mar 28 20:49:48 rpmi: python3-base-3.9.2-alt1 sisyphus_mipsel+58762.500.2.1 1615914691 installed
<13>Mar 28 20:49:48 rpmi: libpython3-3.9.2-alt1 sisyphus_mipsel+58762.500.2.1 1615914691 installed
<13>Mar 28 20:49:48 rpmi: tests-for-installed-python3-pkgs-0.1.13.1-alt2 1535451329 installed
<13>Mar 28 20:49:48 rpmi: rpm-build-python3-0.1.13.1-alt2 1535451329 installed
warning: Macro %__pypi_url not found
Reading Package Lists...
Building Dependency Tree...
rpm-build-python3 is already the newest version.
Selecting filesystem for '/dev/pts'
filesystem is already the newest version.
Selecting python3-module-attrs for 'python3(attr)'
E: Couldn't find package python3(black)
hsh-install: Failed to calculate package file list.
hsh-install: Failed to generate package file list.
2021-Mar-28 20:49:52 :: [mipsel] python3-module-hypothesis-5.37.3-alt1.src.rpm: remote: cannot build src.rpm
2021-Mar-28 20:49:52 :: [mipsel] #6100 python3-module-hypothesis-5.37.3-alt1.src.rpm: build FAILED
2021-Mar-28 20:49:52 :: [mipsel] requesting cancellation of task processing
2021-Mar-28 20:49:52 :: [mipsel] build FAILED
2021-Mar-28 20:49:52 :: task #52516 for sisyphus_mipsel FAILED


More information about the Sisyphus-mipsel-reports mailing list