[Sisyphus-mipsel-reports] [#49671] sisyphus_mipsel FAILED srpm=MySQL-8.0.21-alt1.src.rpm

Girar awaiter robot awaiter at gyle-secondary.office.basealt.ru
Fri Aug 21 17:40:50 MSK 2020


http://git.altlinux.org/tasks/49671/logs/events.1.1.log

2020-Aug-21 14:15:22 :: task #49671 for sisyphus_mipsel started by recycler:
#100 build MySQL-8.0.21-alt1.src.rpm
2020-Aug-21 14:15:23 :: [mipsel] #100 MySQL-8.0.21-alt1.src.rpm: build start
[ 49%] Linking CXX static library libperfschema.a
cd /usr/src/RPM/BUILD/MySQL-8.0.21/BUILD/storage/perfschema && /usr/bin/cmake -P CMakeFiles/perfschema.dir/cmake_clean_target.cmake
cd /usr/src/RPM/BUILD/MySQL-8.0.21/BUILD/storage/perfschema && /usr/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/perfschema.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/ar qc libperfschema.a CMakeFiles/perfschema.dir/cursor_by_account.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/cursor_by_host.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/cursor_by_thread.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/cursor_by_user.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/ha_perfschema.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_account.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_autosize.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_buffer_container.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_builtin_memory.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_column_types.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_column_values.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_con_slice.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_data_lock.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_defaults.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_digest.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_engine_table.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_error.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_events_stages.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_events_statements.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_events_transactions.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_events_waits.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_global.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_histogram.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_host.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_instr.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_instr_class.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_memory.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_plugin_table.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_prepared_stmt.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_program.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_server.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_setup_actor.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_setup_object.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_status.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_timer.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_tls_channel.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_user.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_variable.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/pfs_visitor.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/service_pfs_notification.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/service_pfs_resource_group.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_accounts.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_all_instr.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esgs_by_account_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esgs_by_host_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esgs_by_thread_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esgs_by_user_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esgs_global_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esmh_global.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esmh_by_digest.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esms_by_account_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esms_by_host_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esms_by_digest.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esms_by_program.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_prepared_stmt_instances.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esms_by_thread_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esms_by_user_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_esms_global_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ets_by_account_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ets_by_host_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ets_by_thread_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ets_by_user_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ets_global_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ees_by_account_by_error.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ees_by_host_by_error.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ees_by_user_by_error.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ees_by_thread_by_error.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ees_global_by_error.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_events_stages.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_events_statements.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_events_transactions.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_events_waits.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_events_waits_summary.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ews_by_account_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ews_by_host_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ews_by_thread_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ews_by_user_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_ews_global_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_file_instances.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_md_locks.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_data_locks.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_data_lock_waits.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_keyring_keys.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_mems_global_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_mems_by_account_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_mems_by_host_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_mems_by_thread_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_mems_by_user_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_file_summary_by_instance.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_file_summary_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_socket_instances.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_socket_summary_by_instance.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_socket_summary_by_event_name.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_helper.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_host_cache.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_hosts.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_os_global_by_type.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_performance_timers.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_setup_actors.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_setup_consumers.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_setup_instruments.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_setup_objects.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_setup_threads.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_sync_instances.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_status_by_account.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_status_by_host.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_status_by_thread.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_status_by_user.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_global_status.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_session_status.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_variables_by_thread.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_global_variables.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_session_variables.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_persisted_variables.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_table_handles.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_threads.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_tiws_by_index_usage.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_tiws_by_table.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_tls_channel_status.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_tlws_by_table.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_user_defined_functions.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_users.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_uvar_by_thread.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_variables_info.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/cursor_by_thread_connect_attr.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_session_connect.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_session_connect_attrs.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_session_account_connect_attrs.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_connection_configuration.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_group_members.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_connection_status.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_applier_configuration.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_applier_status.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_applier_status_by_coordinator.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_applier_status_by_worker.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_group_member_stats.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_log_status.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_plugin_table.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_applier_filters.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_replication_applier_global_filters.cc.o CMakeFiles/perfschema.dir/table_binary_log_transaction_compression_stats.cc.o
/usr/bin/ranlib libperfschema.a
make[2]: Leaving directory '/usr/src/RPM/BUILD/MySQL-8.0.21/BUILD'
make[1]: Entering directory '/usr/src/RPM/BUILD/MySQL-8.0.21/BUILD'
[ 49%] Built target perfschema
make[1]: Leaving directory '/usr/src/RPM/BUILD/MySQL-8.0.21/BUILD'
make: *** [Makefile:185: all] Error 2
2020-Aug-21 14:40:50 :: [mipsel] MySQL-8.0.21-alt1.src.rpm: remote: build failed
2020-Aug-21 14:40:50 :: [mipsel] #100 MySQL-8.0.21-alt1.src.rpm: build FAILED
2020-Aug-21 14:40:50 :: [mipsel] requesting cancellation of task processing
2020-Aug-21 14:40:50 :: [mipsel] build FAILED
2020-Aug-21 14:40:50 :: task #49671 for sisyphus_mipsel FAILED


More information about the Sisyphus-mipsel-reports mailing list