[Sisyphus-mipsel-reports] [#49303] sisyphus_mipsel DONE (try 2) srpm=evolution-data-server-3.36.5-alt1.src.rpm ...

Girar pender robot pender at gyle-secondary.office.basealt.ru
Sat Aug 8 10:24:41 MSK 2020


http://git.altlinux.org/tasks/archive/done/_48/49303/logs/events.2.1.log

2020-Aug-08 06:00:10 :: task #49303 for sisyphus_mipsel resumed by recycler:
#100 build evolution-data-server-3.36.5-alt1.src.rpm
#200 build evolution-3.36.5-alt1.src.rpm
#300 build evolution-ews-3.36.5-alt1.src.rpm
#400 removed
2020-Aug-08 06:00:20 :: created build repo
2020-Aug-08 06:00:24 :: [mipsel] #100 evolution-data-server-3.36.5-alt1.src.rpm: build start
2020-Aug-08 06:17:02 :: [mipsel] #100 evolution-data-server-3.36.5-alt1.src.rpm: build OK
2020-Aug-08 06:17:02 :: [mipsel] #200 evolution-3.36.5-alt1.src.rpm: build start
2020-Aug-08 06:49:09 :: [mipsel] #200 evolution-3.36.5-alt1.src.rpm: build OK
2020-Aug-08 06:49:09 :: [mipsel] #300 evolution-ews-3.36.5-alt1.src.rpm: build start
2020-Aug-08 06:53:28 :: [mipsel] #300 evolution-ews-3.36.5-alt1.src.rpm: build OK
2020-Aug-08 06:53:30 :: #100: evolution-data-server-3.36.5-alt1.src.rpm: build check OK
2020-Aug-08 06:53:33 :: #200: evolution-3.36.5-alt1.src.rpm: build check OK
2020-Aug-08 06:53:34 :: #300: evolution-ews-3.36.5-alt1.src.rpm: build check OK
2020-Aug-08 06:53:34 :: build check OK
2020-Aug-08 06:53:34 :: noarch check OK
2020-Aug-08 06:53:35 :: plan: src +3 -3 =10644, mipsel +15 -15 =18273, noarch +4 -4 =12294
2020-Aug-08 06:53:35 :: version check OK
2020-Aug-08 06:56:24 :: generated apt indices
2020-Aug-08 06:56:24 :: created next repo
2020-Aug-08 06:56:32 :: dependencies check OK
	mipsel: NEW bad_elf_symbols detected:
evolution-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/bin/evolution-3.36	U	__gnu_local_gp
evolution-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution/evolution-backup	U	__gnu_local_gp
evolution-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution/killev	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/camel-gpg-photo-saver	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/camel-index-control-1.2	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/camel-lock-helper-1.2	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-addressbook-factory	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-addressbook-factory-subprocess	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-calendar-factory	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-calendar-factory-subprocess	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/addressbook-export	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/list-sources	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-scan-gconf-tree-xml	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-source-registry	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-user-prompter	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/e-source-registry-test	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-create-cursor	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-calculate	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-change-locale	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-move-by-de-DE	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-move-by-en-US	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-move-by-fr-CA	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-move-by-posix	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-set-sexp	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-set-target	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-get-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-offline	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-add-and-get-async	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-add-and-get-sync	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-add-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-cursor-create	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-custom-summary	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-e164-param	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-get-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-get-contact-uids	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-get-revision	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-get-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-modify-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-photo-is-uri	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-preserve-uid	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-refresh	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-remove-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-remove-contact-by-uid	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-remove-contacts	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-revision-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-self	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-suppress-notifications	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-uid-only-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-view-operations	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-write-write	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-meta-backend	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-backend-sexp	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-cache-getters	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-cache-intervals	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-cache-offline	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-cache-search	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-add-timezone	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-bulk-methods	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-create-object	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-attachment-uris	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-free-busy	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-object-list	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-revision	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-modify-object	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-receive-objects	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-refresh	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-remove-object	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-revision-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-send-objects	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-component	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-meta-backend	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-recur	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-reminders	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-contact-types	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-add-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-commit-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-book-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-required-fields	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-static-capabilities	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-supported-auth-methods	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-supported-fields	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-remove-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-remove-contact-by-id	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-remove-contacts	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-fixture	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-intervaltree	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-phone-number	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-query	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-create-cursor	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-calculate	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-change-locale	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-move-by-de-DE	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-move-by-en-US	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-move-by-fr-CA	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-move-by-posix	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-set-sexp	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-set-target	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-get-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-type-param	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-untyped-phones	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.5-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-vcard-parsing	U	__gnu_local_gp
	mipsel: old bad_elf_symbols resolved:
evolution-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/bin/evolution-3.36	U	__gnu_local_gp
evolution-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution/evolution-backup	U	__gnu_local_gp
evolution-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution/killev	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/camel-gpg-photo-saver	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/camel-index-control-1.2	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/camel-lock-helper-1.2	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-addressbook-factory	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-addressbook-factory-subprocess	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-calendar-factory	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-calendar-factory-subprocess	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/addressbook-export	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/list-sources	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-scan-gconf-tree-xml	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-source-registry	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-user-prompter	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/e-source-registry-test	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-create-cursor	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-calculate	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-change-locale	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-move-by-de-DE	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-move-by-en-US	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-move-by-fr-CA	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-move-by-posix	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-set-sexp	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-cursor-set-target	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-get-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-cache-offline	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-add-and-get-async	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-add-and-get-sync	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-add-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-cursor-create	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-custom-summary	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-e164-param	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-get-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-get-contact-uids	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-get-revision	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-get-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-modify-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-photo-is-uri	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-preserve-uid	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-refresh	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-remove-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-remove-contact-by-uid	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-remove-contacts	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-revision-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-self	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-suppress-notifications	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-uid-only-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-view-operations	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-client-write-write	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-book-meta-backend	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-backend-sexp	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-cache-getters	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-cache-intervals	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-cache-offline	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-cache-search	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-add-timezone	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-bulk-methods	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-create-object	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-attachment-uris	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-free-busy	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-object-list	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-revision	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-get-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-modify-object	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-receive-objects	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-refresh	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-remove-object	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-revision-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-client-send-objects	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-component	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-meta-backend	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-recur	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-cal-reminders	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-contact-types	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-add-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-commit-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-book-view	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-required-fields	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-static-capabilities	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-supported-auth-methods	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-get-supported-fields	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-remove-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-remove-contact-by-id	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-ebook-remove-contacts	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-fixture	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-intervaltree	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-phone-number	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-query	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-create-cursor	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-calculate	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-change-locale	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-move-by-de-DE	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-move-by-en-US	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-move-by-fr-CA	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-move-by-posix	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-set-sexp	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-cursor-set-target	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-sqlite-get-contact	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-type-param	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-untyped-phones	U	__gnu_local_gp
evolution-data-server-tests-3.36.3-alt1.mipsel.rpm	/usr/libexec/evolution-data-server/installed-tests/test-vcard-parsing	U	__gnu_local_gp
2020-Aug-08 06:56:53 :: [mipsel] ELF symbols check COND-OK
	mipsel: evolution=3.36.5-alt1 post-install unowned files:
/usr/lib/evolution-data-server/ui-modules
/usr/libexec/evolution
2020-Aug-08 06:58:25 :: [mipsel] #200 evolution: install check OK
2020-Aug-08 06:59:38 :: [mipsel] #200 evolution-bogofilter: install check OK
2020-Aug-08 07:01:52 :: [mipsel] #200 evolution-bogofilter-debuginfo: install check OK
	mipsel: evolution-data=3.36.5-alt1 post-install unowned files:
/usr/share/GConf
/usr/share/GConf/gsettings
/usr/share/glib-2.0
/usr/share/glib-2.0/schemas
/usr/share/help
/usr/share/help/C
/usr/share/help/ca
/usr/share/help/cs
/usr/share/help/de
/usr/share/help/el
/usr/share/help/en_GB
/usr/share/help/es
/usr/share/help/eu
/usr/share/help/fr
/usr/share/help/gl
/usr/share/help/hu
/usr/share/help/mk
/usr/share/help/oc
/usr/share/help/ru
/usr/share/help/sl
/usr/share/help/sv
/usr/share/help/te
/usr/share/help/uk
/usr/share/help/zh_CN
/usr/share/icons/hicolor/22x22
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps
/usr/share/icons/hicolor/24x24
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
/usr/share/icons/hicolor/scalable
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
/usr/share/icons/hicolor/symbolic
/usr/share/icons/hicolor/symbolic/apps
/usr/share/metainfo
2020-Aug-08 07:02:10 :: [mipsel] #200 evolution-data: install check OK
	mipsel: evolution-data-server=3.36.5-alt1 post-install unowned files:
/usr/lib/evolution-data-server
/usr/lib/evolution-data-server/credential-modules
/usr/lib/evolution-data-server/registry-modules
2020-Aug-08 07:03:03 :: [mipsel] #100 evolution-data-server: install check OK
2020-Aug-08 07:04:37 :: [mipsel] #100 evolution-data-server-debuginfo: install check OK
2020-Aug-08 07:05:53 :: [mipsel] #100 evolution-data-server-devel: install check OK
2020-Aug-08 07:06:47 :: [mipsel] #100 evolution-data-server-gir: install check OK
2020-Aug-08 07:08:08 :: [mipsel] #100 evolution-data-server-gir-devel: install check OK
	mipsel: evolution-data-server-tests=3.36.5-alt1 post-install unowned files:
/usr/share/installed-tests
2020-Aug-08 07:09:03 :: [mipsel] #100 evolution-data-server-tests: install check OK
2020-Aug-08 07:10:38 :: [mipsel] #100 evolution-data-server-tests-debuginfo: install check OK
2020-Aug-08 07:11:32 :: [mipsel] #100 evolution-data-server-vala: install check OK
2020-Aug-08 07:13:29 :: [mipsel] #200 evolution-debuginfo: install check OK
2020-Aug-08 07:15:03 :: [mipsel] #200 evolution-devel: install check OK
	mipsel: evolution-ews=3.36.5-alt1 post-install unowned files:
/usr/lib/evolution-ews
/usr/share/evolution-data-server/ews
2020-Aug-08 07:16:17 :: [mipsel] #300 evolution-ews: install check OK
2020-Aug-08 07:18:15 :: [mipsel] #300 evolution-ews-debuginfo: install check OK
2020-Aug-08 07:19:30 :: [mipsel] #200 evolution-spamassassin: install check OK
2020-Aug-08 07:21:30 :: [mipsel] #200 evolution-spamassassin-debuginfo: install check OK
	mipsel: evolution-tests=3.36.5-alt1 post-install unowned files:
/usr/share/installed-tests
2020-Aug-08 07:22:45 :: [mipsel] #200 evolution-tests: install check OK
2020-Aug-08 07:22:47 :: gears inheritance check OK
2020-Aug-08 07:22:47 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to evolution-data-server DENIED for recycler: does not belong to maintainers list yet
girar-check-perms: access to evolution-data-server ALLOWED for iv: superuser
evolution-data-server: Update approved by iv
girar-check-perms: access to evolution DENIED for recycler: does not belong to maintainers list yet
girar-check-perms: access to evolution ALLOWED for iv: superuser
evolution: Update approved by iv
girar-check-perms: access to evolution-ews DENIED for recycler: does not belong to maintainers list yet
girar-check-perms: access to evolution-ews ALLOWED for iv: superuser
evolution-ews: Update approved by iv
2020-Aug-08 07:22:48 :: acl check OK
2020-Aug-08 07:23:14 :: created contents_index files
2020-Aug-08 07:23:17 :: created hash files: mipsel noarch src
2020-Aug-08 07:23:18 :: task #49303 for sisyphus_mipsel TESTED
2020-Aug-08 07:23:19 :: task is ready for commit
2020-Aug-08 07:23:21 :: repo clone OK
2020-Aug-08 07:23:23 :: packages update OK
2020-Aug-08 07:23:26 :: [mipsel noarch] update OK
2020-Aug-08 07:23:26 :: repo update OK
2020-Aug-08 07:24:12 :: repo save OK
2020-Aug-08 07:24:23 :: updated /srpms/e/evolution.git branch `sisyphus_mipsel'
2020-Aug-08 07:24:28 :: updated /srpms/e/evolution-data-server.git branch `sisyphus_mipsel'
2020-Aug-08 07:24:32 :: updated /srpms/e/evolution-ews.git branch `sisyphus_mipsel'
2020-Aug-08 07:24:33 :: gears update OK
2020-Aug-08 07:24:33 :: task #49303 for sisyphus_mipsel DONE


More information about the Sisyphus-mipsel-reports mailing list