[#320227] p10 EPERM (try 6) vitastor.git=0.8.8-alt1 libblkio.git=1.3.0-alt1 ...

Girar awaiter (shaba) girar-builder at altlinux.org
Thu May 11 18:38:07 MSK 2023


https://git.altlinux.org/tasks/320227/logs/events.6.1.log

2023-May-11 14:22:37 :: task #320227 for p10 resumed by shaba:
2023-May-11 14:22:37 :: message: update_qemu
#100 build 0.8.8-alt1 from /gears/v/vitastor.git fetched at 2023-May-10 17:48:34 from sisyphus
#140 build 1.3.0-alt1 from /gears/l/libblkio.git fetched at 2023-May-10 17:50:57 from sisyphus
#200 removed
#300 removed
#400 build 8.0.0-alt1.p10 from /people/shaba/packages/qemu.git fetched at 2023-May-10 20:38:23
#500 build 1.6.0-alt1 from /gears/v/virtiofsd.git fetched at 2023-May-11 01:47:17 from sisyphus
#600 build 9.0.0-alt1 from /gears/l/libvirt.git fetched at 2023-May-11 01:48:15 from sisyphus
#700 build 9.0.0-alt1 from /gears/p/python3-module-libvirt.git fetched at 2023-May-11 01:48:20 from sisyphus
#1000 build 0-alt1 from /gears/q/qemu-system-aarch64-core-bundle.git fetched at 2023-May-11 01:48:36 from p10
2023-May-11 14:22:37 :: created build repo
2023-May-11 14:22:38 :: [i586] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build start
2023-May-11 14:22:38 :: [x86_64] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build start
2023-May-11 14:22:38 :: [aarch64] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build start
2023-May-11 14:22:38 :: [armh] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build start
2023-May-11 14:22:38 :: [ppc64le] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build start
2023-May-11 14:22:51 :: [i586] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:22:51 :: [i586] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build start
2023-May-11 14:22:51 :: [x86_64] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:22:52 :: [x86_64] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:01 :: [i586] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:01 :: [i586] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build start
2023-May-11 14:23:02 :: [x86_64] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:02 :: [x86_64] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build start
2023-May-11 14:23:06 :: [aarch64] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:06 :: [aarch64] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:12 :: [ppc64le] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:12 :: [ppc64le] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:14 :: [i586] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:14 :: [i586] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:17 :: [x86_64] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:17 :: [x86_64] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:17 :: [armh] #100 vitastor.git 0.8.8-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:18 :: [armh] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:24 :: [i586] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build SKIPPED
2023-May-11 14:23:24 :: [i586] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:27 :: [x86_64] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:27 :: [x86_64] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:28 :: [aarch64] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:28 :: [aarch64] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build start
2023-May-11 14:23:34 :: [i586] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:35 :: [i586] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:36 :: [ppc64le] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:37 :: [ppc64le] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build start
2023-May-11 14:23:38 :: [x86_64] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:38 :: [x86_64] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:44 :: [i586] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:44 :: [i586] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:48 :: [x86_64] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:48 :: [x86_64] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:49 :: [armh] #140 libblkio.git 1.3.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:49 :: [armh] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build start
2023-May-11 14:23:52 :: [i586] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build SKIPPED
2023-May-11 14:23:54 :: [aarch64] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build OK (cached)
2023-May-11 14:23:54 :: [aarch64] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build start
2023-May-11 14:23:57 :: [x86_64] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build SKIPPED
2023-May-11 14:24:03 :: [ppc64le] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build OK (cached)
2023-May-11 14:24:03 :: [ppc64le] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build start
2023-May-11 14:24:17 :: [aarch64] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:24:17 :: [aarch64] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:24:24 :: [ppc64le] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:24:24 :: [ppc64le] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:24:27 :: [armh] #400 qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build OK (cached)
2023-May-11 14:24:27 :: [armh] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build start
2023-May-11 14:24:40 :: [aarch64] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:24:40 :: [aarch64] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:24:49 :: [ppc64le] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:24:49 :: [ppc64le] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:24:59 :: [armh] #500 virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build SKIPPED
2023-May-11 14:25:00 :: [armh] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:25:01 :: [aarch64] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:25:01 :: [aarch64] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build start
2023-May-11 14:25:11 :: [ppc64le] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:25:11 :: [ppc64le] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build start
2023-May-11 14:25:21 :: [aarch64] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:25:30 :: [ppc64le] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build SKIPPED
2023-May-11 14:25:33 :: [armh] #600 libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:25:33 :: [armh] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build start
2023-May-11 14:26:18 :: [armh] #700 python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build OK (cached)
2023-May-11 14:26:18 :: [armh] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build start
2023-May-11 14:26:52 :: [armh] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build SKIPPED
2023-May-11 14:27:48 :: #100: vitastor.git 0.8.8-alt1: build check OK
2023-May-11 14:28:03 :: #140: libblkio.git 1.3.0-alt1: build check OK
2023-May-11 14:44:34 :: #400: qemu.git 8.0.0-alt1.p10: build check OK
2023-May-11 14:44:43 :: #500: virtiofsd.git 1.6.0-alt1: build check OK
2023-May-11 14:48:29 :: #600: libvirt.git 9.0.0-alt1: build check OK
2023-May-11 14:48:41 :: #700: python3-module-libvirt.git 9.0.0-alt1: build check OK
2023-May-11 14:48:45 :: #1000: qemu-system-aarch64-core-bundle.git 0-alt1: build check OK
2023-May-11 14:48:48 :: build check OK
warning (#400): qemu-user-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-avr-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-alpha-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-avr-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-cris-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-hexagon-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-hppa-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-loongarch-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-m68k-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-microblaze-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-mips-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-nios2-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-or1k-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-riscv-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-rx-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-s390x-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-sh4-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-sparc-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-tricore-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-binfmt-xtensa-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-rx-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-avr-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-alpha-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-avr-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-cris-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-hexagon-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-hppa-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-loongarch-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-m68k-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-microblaze-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-mips-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-nios2-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-or1k-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-riscv-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-rx-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-s390x-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-sh4-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-sparc-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-tricore-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-binfmt-xtensa-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-rx-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-static-tricore-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#400): qemu-user-tricore-8.0.0-alt1.p10.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#600): libvirt-client-qemu-9.0.0-alt1.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#600): libvirt-lxc-9.0.0-alt1.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#1000): x86_64: non-verifiable noarch packages due to ExclusiveArch
warning (#1000): i586: non-verifiable noarch packages due to ExclusiveArch
warning (#1000): ppc64le: non-verifiable noarch packages due to ExclusiveArch
warning (#1000): armh: non-verifiable noarch packages due to ExclusiveArch
2023-May-11 15:01:14 :: noarch check OK
2023-May-11 15:01:19 :: plan: src +7 -5 =18051, aarch64 +351 -328 =30524, armh +345 -324 =28628, i586 +348 -327 =31040, noarch +12 -12 =16573, ppc64le +351 -328 =30075, x86_64 +354 -331 =31809
#600 libvirt 8.0.0-alt3 -> 9.0.0-alt1
 Sun Jan 22 2023 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 9.0.0-alt1
 - 9.0.0
 Tue Nov 15 2022 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 8.9.0-alt1
 - 8.9.0
 Wed Oct 05 2022 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 8.8.0-alt1
 - 8.8.0
 Fri Aug 12 2022 Ivan A. Melnikov <iv at altlinux> 8.6.0-alt2
 - Fix build w/o server_drivers
 Thu Aug 11 2022 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 8.6.0-alt1
 - 8.6.0
#700 python3-module-libvirt 8.0.0-alt1 -> 9.0.0-alt1
 Sun Jan 22 2023 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 9.0.0-alt1
 - new version 9.0.0
 Tue Nov 15 2022 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 8.9.0-alt1
 - new version 8.9.0
 Wed Oct 05 2022 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 8.8.0-alt1
 - new version 8.8.0
 Thu Aug 11 2022 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 8.6.0-alt1
 - new version 8.6.0
#400 qemu 6.2.0-alt1.p10 -> 8.0.0-alt1.p10
 Wed May 10 2023 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 8.0.0-alt1.p10
 - Backport to p10.
 - Disable build dbus ui and audio.
 Fri Apr 28 2023 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 8.0.0-alt2
 - Build with libpmem support.
 - Build with libblkio support.
 Mon Apr 24 2023 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 8.0.0-alt1
 - 8.0.0
 - Add vitastor support (https://vitastor.io).
 - Drop udev rules and control for /dev/kvm.
 [...]
#100 vitastor 0.6.5-alt1 -> 0.8.8-alt1
 Fri Apr 28 2023 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 0.8.8-alt1
 - 0.8.8
 Thu Apr 13 2023 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 0.8.7-alt1
 - 0.8.7
 Thu Jan 19 2023 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 0.8.4-alt1
 - 0.8.4
 Wed Dec 28 2022 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 0.8.3-alt1
 - 0.8.3
 Mon Dec 26 2022 Alexey Shabalin <shaba at altlinux> 0.8.2-alt1
 - 0.8.2
 [...]
2023-May-11 15:01:20 :: qemu: fixes vulnerabilities: CVE-2022-4144 CVE-2022-3165 CVE-2021-3638 CVE-2020-14394 CVE-2022-0216
2023-May-11 15:01:20 :: qemu: mentions vulnerabilities: CVE-2021-3507 CVE-2021-4206 CVE-2021-4207 CVE-2021-3611 CVE-2022-26353 CVE-2022-26354 CVE-2021-3929
2023-May-11 15:02:20 :: patched apt indices
2023-May-11 15:02:34 :: created next repo
2023-May-11 15:02:42 :: duplicate provides check OK
2023-May-11 15:03:20 :: dependencies check OK
2023-May-11 15:03:21 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] no need to repeat ELF symbols check
2023-May-11 15:03:21 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check OK
2023-May-11 15:03:31 :: [i586] #140 libblkio: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:31 :: [x86_64] #140 libblkio: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:32 :: [i586] #140 libblkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:32 :: [x86_64] #140 libblkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:34 :: [i586] #140 libblkio-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:34 :: [x86_64] #140 libblkio-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:36 :: [i586] #600 libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:36 :: [x86_64] #600 libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:38 :: [i586] #600 libvirt-admin: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:38 :: [x86_64] #600 libvirt-admin: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:38 :: [aarch64] #140 libblkio: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:39 :: [ppc64le] #140 libblkio: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:39 :: [i586] #600 libvirt-admin-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:40 :: [x86_64] #600 libvirt-admin-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:41 :: [aarch64] #140 libblkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:41 :: [i586] #600 libvirt-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:41 :: [x86_64] #600 libvirt-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:42 :: [ppc64le] #140 libblkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:43 :: [i586] #600 libvirt-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:43 :: [x86_64] #600 libvirt-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:44 :: [aarch64] #140 libblkio-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:45 :: [i586] #600 libvirt-client-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:45 :: [x86_64] #600 libvirt-client-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:46 :: [ppc64le] #140 libblkio-devel: install check OK (cached)
	i586: libvirt-daemon=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/augeas
 /usr/share/augeas/lenses
 /usr/share/augeas/lenses/tests
 /usr/share/polkit-1
 /usr/share/polkit-1/actions
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2023-May-11 15:03:46 :: [i586] #600 libvirt-daemon: install check OK (cached)
	x86_64: libvirt-daemon=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/augeas
 /usr/share/augeas/lenses
 /usr/share/augeas/lenses/tests
 /usr/share/polkit-1
 /usr/share/polkit-1/actions
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2023-May-11 15:03:47 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:47 :: [armh] #140 libblkio: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:48 :: [aarch64] #600 libvirt: install check OK (cached)
	i586: libvirt-daemon-config-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/libvirt/qemu
2023-May-11 15:03:48 :: [i586] #600 libvirt-daemon-config-network: install check OK (cached)
	x86_64: libvirt-daemon-config-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/libvirt/qemu
2023-May-11 15:03:48 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-config-network: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:49 :: [ppc64le] #600 libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:50 :: [i586] #600 libvirt-daemon-config-nwfilter: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:50 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-config-nwfilter: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:51 :: [aarch64] #600 libvirt-admin: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:52 :: [armh] #140 libblkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:52 :: [i586] #600 libvirt-daemon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:52 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:53 :: [ppc64le] #600 libvirt-admin: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:54 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-interface: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:54 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-interface: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:54 :: [aarch64] #600 libvirt-admin-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:55 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-interface-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:56 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-interface-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:56 :: [armh] #140 libblkio-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:57 :: [ppc64le] #600 libvirt-admin-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:57 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-lxc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:57 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-lxc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:58 :: [aarch64] #600 libvirt-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:59 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-lxc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:03:59 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-lxc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:00 :: [ppc64le] #600 libvirt-client: install check OK (cached)
	i586: libvirt-daemon-driver-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/firewalld
 /usr/lib/firewalld/policies
 /usr/lib/firewalld/zones
2023-May-11 15:04:01 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-network: install check OK (cached)
	x86_64: libvirt-daemon-driver-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/firewalld
 /usr/lib/firewalld/policies
 /usr/lib/firewalld/zones
2023-May-11 15:04:01 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-network: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:01 :: [aarch64] #600 libvirt-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:02 :: [armh] #600 libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:03 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-network-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:03 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-network-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:04 :: [ppc64le] #600 libvirt-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:04 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:05 :: [aarch64] #600 libvirt-client-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:05 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:06 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:07 :: [armh] #600 libvirt-admin: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:07 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:07 :: [ppc64le] #600 libvirt-client-qemu: install check OK (cached)
	aarch64: libvirt-daemon=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/augeas
 /usr/share/augeas/lenses
 /usr/share/augeas/lenses/tests
 /usr/share/polkit-1
 /usr/share/polkit-1/actions
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2023-May-11 15:04:08 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:08 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:08 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:10 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:10 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: libvirt-daemon=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/augeas
 /usr/share/augeas/lenses
 /usr/share/augeas/lenses/tests
 /usr/share/polkit-1
 /usr/share/polkit-1/actions
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2023-May-11 15:04:11 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon: install check OK (cached)
	aarch64: libvirt-daemon-config-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/libvirt/qemu
2023-May-11 15:04:11 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-config-network: install check OK (cached)
	i586: libvirt-daemon-driver-qemu=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /var/log/swtpm
 /var/log/swtpm/libvirt
2023-May-11 15:04:12 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:12 :: [armh] #600 libvirt-admin-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: libvirt-daemon-driver-qemu=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /var/log/swtpm
 /var/log/swtpm/libvirt
2023-May-11 15:04:12 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:14 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-qemu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:14 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-qemu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:14 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-config-nwfilter: install check OK (cached)
	ppc64le: libvirt-daemon-config-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/libvirt/qemu
2023-May-11 15:04:15 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-config-network: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:15 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-secret: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:16 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-secret: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:17 :: [armh] #600 libvirt-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:17 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-secret-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:18 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-config-nwfilter: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:18 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:18 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-secret-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:19 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:20 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:21 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:21 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-interface: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:22 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:22 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:22 :: [armh] #600 libvirt-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:23 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:24 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:24 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:25 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-interface-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:25 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-interface: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:25 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:26 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:27 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:28 :: [armh] #600 libvirt-client-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:28 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:28 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-lxc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:29 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:29 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-interface-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:30 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:31 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:32 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-lxc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:32 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:33 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-lxc: install check OK (cached)
	armh: libvirt-daemon=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/augeas
 /usr/share/augeas/lenses
 /usr/share/augeas/lenses/tests
 /usr/share/polkit-1
 /usr/share/polkit-1/actions
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2023-May-11 15:04:33 :: [armh] #600 libvirt-daemon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:33 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:34 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:35 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: libvirt-daemon-driver-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/firewalld
 /usr/lib/firewalld/policies
 /usr/lib/firewalld/zones
2023-May-11 15:04:35 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-network: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:36 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:36 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:37 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-lxc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:37 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: libvirt-daemon-config-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/libvirt/qemu
2023-May-11 15:04:38 :: [armh] #600 libvirt-daemon-config-network: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:38 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:39 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-network-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:39 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct: install check OK (cached)
	ppc64le: libvirt-daemon-driver-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/firewalld
 /usr/lib/firewalld/policies
 /usr/lib/firewalld/zones
2023-May-11 15:04:40 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-network: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:40 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:41 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:42 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:42 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:43 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:43 :: [armh] #600 libvirt-daemon-config-nwfilter: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:44 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:44 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-network-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:45 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:45 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:46 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:46 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:48 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:48 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:48 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:48 :: [armh] #600 libvirt-daemon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:49 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:49 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:50 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:51 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-rbd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:52 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:52 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:52 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:53 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-interface: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:54 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:54 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-rbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:55 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:55 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:56 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi: install check OK (cached)
	aarch64: libvirt-daemon-driver-qemu=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /var/log/swtpm
 /var/log/swtpm/libvirt
2023-May-11 15:04:56 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:57 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-vbox: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:57 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:59 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-interface-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:59 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:59 :: [i586] #600 libvirt-daemon-driver-vbox-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:04:59 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:00 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-qemu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:01 :: [i586] #600 libvirt-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:01 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:02 :: [i586] #600 libvirt-docs: install check OK (cached)
	ppc64le: libvirt-daemon-driver-qemu=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /var/log/swtpm
 /var/log/swtpm/libvirt
2023-May-11 15:05:03 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:03 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-vbox: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:03 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-secret: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:04 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-lxc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:04 :: [i586] #600 libvirt-kvm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:05 :: [x86_64] #600 libvirt-daemon-driver-vbox-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:06 :: [i586] #600 libvirt-libs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:06 :: [x86_64] #600 libvirt-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:06 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-secret-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:07 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-qemu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:08 :: [i586] #600 libvirt-libs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:08 :: [x86_64] #600 libvirt-docs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:09 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-lxc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:10 :: [i586] #600 libvirt-lock-sanlock: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:10 :: [x86_64] #600 libvirt-kvm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:10 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:10 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-secret: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:12 :: [x86_64] #600 libvirt-libs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:12 :: [i586] #600 libvirt-lock-sanlock-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:13 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:13 :: [i586] #600 libvirt-login-shell: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:13 :: [x86_64] #600 libvirt-libs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:14 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-secret-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: libvirt-daemon-driver-network=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/firewalld
 /usr/lib/firewalld/policies
 /usr/lib/firewalld/zones
2023-May-11 15:05:15 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-network: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:15 :: [i586] #600 libvirt-login-shell-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:15 :: [x86_64] #600 libvirt-lock-sanlock: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:17 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:17 :: [i586] #600 libvirt-lxc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:17 :: [x86_64] #600 libvirt-lock-sanlock-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:18 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:19 :: [x86_64] #600 libvirt-login-shell: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:19 :: [i586] #600 libvirt-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:20 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-network-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:20 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:21 :: [x86_64] #600 libvirt-login-shell-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:21 :: [i586] #600 libvirt-qemu-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:22 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:23 :: [x86_64] #600 libvirt-lxc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:23 :: [i586] #600 libvirt-vbox: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:24 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:25 :: [i586] #100 libvitastor-blk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:25 :: [x86_64] #600 libvirt-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:25 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:26 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:26 :: [i586] #100 libvitastor-blk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:27 :: [x86_64] #600 libvirt-qemu-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:27 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:28 :: [i586] #100 libvitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:29 :: [x86_64] #600 libvirt-vbox: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:29 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:30 :: [i586] #100 libvitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:30 :: [x86_64] #100 libvitastor-blk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:31 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-nodedev-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:31 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:31 :: [i586] #100 libvitastor-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:32 :: [x86_64] #100 libvitastor-blk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:33 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:33 :: [i586] #600 nss-libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:34 :: [x86_64] #100 libvitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:34 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:35 :: [i586] #600 nss-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:36 :: [x86_64] #100 libvitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:36 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:37 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:37 :: [i586] #700 python3-module-libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:37 :: [x86_64] #100 libvitastor-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:38 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:39 :: [i586] #700 python3-module-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:39 :: [x86_64] #600 nss-libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:41 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:41 :: [x86_64] #600 nss-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:41 :: [i586] #400 qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:41 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-nwfilter-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:41 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:42 :: [x86_64] #700 python3-module-libvirt: install check OK (cached)
	i586: qemu-audio-alsa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:05:43 :: [i586] #400 qemu-audio-alsa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:44 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:44 :: [i586] #400 qemu-audio-alsa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:44 :: [x86_64] #700 python3-module-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:45 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-audio-oss=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:05:46 :: [i586] #400 qemu-audio-oss: install check OK (cached)
	armh: libvirt-daemon-driver-qemu=9.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /var/log/swtpm
 /var/log/swtpm/libvirt
2023-May-11 15:05:46 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:47 :: [x86_64] #400 qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:48 :: [i586] #400 qemu-audio-oss-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:48 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:48 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-audio-alsa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:05:48 :: [x86_64] #400 qemu-audio-alsa: install check OK (cached)
	i586: qemu-audio-pa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:05:49 :: [i586] #400 qemu-audio-pa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:50 :: [x86_64] #400 qemu-audio-alsa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:51 :: [i586] #400 qemu-audio-pa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:52 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:52 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-qemu-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-audio-oss=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:05:52 :: [x86_64] #400 qemu-audio-oss: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:52 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi: install check OK (cached)
	i586: qemu-audio-sdl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:05:53 :: [i586] #400 qemu-audio-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:54 :: [x86_64] #400 qemu-audio-oss-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:55 :: [i586] #400 qemu-audio-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:55 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-audio-pa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:05:55 :: [x86_64] #400 qemu-audio-pa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:56 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-audio-spice=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:05:56 :: [i586] #400 qemu-audio-spice: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:57 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-secret: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:57 :: [x86_64] #400 qemu-audio-pa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:58 :: [i586] #400 qemu-audio-spice-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:59 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-audio-sdl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:05:59 :: [x86_64] #400 qemu-audio-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:05:59 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:00 :: [i586] #400 qemu-aux: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:01 :: [x86_64] #400 qemu-audio-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-block-blkio=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:02 :: [i586] #400 qemu-block-blkio: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:02 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:02 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-secret-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-audio-spice=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:02 :: [x86_64] #400 qemu-audio-spice: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:03 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:03 :: [i586] #400 qemu-block-blkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:04 :: [x86_64] #400 qemu-audio-spice-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-block-curl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:05 :: [i586] #400 qemu-block-curl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:06 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:06 :: [x86_64] #400 qemu-aux: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:07 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:07 :: [i586] #400 qemu-block-curl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:08 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-block-blkio=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:08 :: [x86_64] #400 qemu-block-blkio: install check OK (cached)
	i586: qemu-block-dmg=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:09 :: [i586] #400 qemu-block-dmg: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:09 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-rbd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:10 :: [x86_64] #400 qemu-block-blkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:10 :: [i586] #400 qemu-block-dmg-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:11 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-block-curl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:11 :: [x86_64] #400 qemu-block-curl: install check OK (cached)
	i586: qemu-block-gluster=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:12 :: [i586] #400 qemu-block-gluster: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:13 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:13 :: [x86_64] #400 qemu-block-curl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:13 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-rbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:14 :: [i586] #400 qemu-block-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:14 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-block-dmg=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:15 :: [x86_64] #400 qemu-block-dmg: install check OK (cached)
	i586: qemu-block-iscsi=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:15 :: [i586] #400 qemu-block-iscsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:17 :: [x86_64] #400 qemu-block-dmg-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:17 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:17 :: [i586] #400 qemu-block-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:18 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:18 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-block-gluster=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:18 :: [x86_64] #400 qemu-block-gluster: install check OK (cached)
	i586: qemu-block-nfs=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:19 :: [i586] #400 qemu-block-nfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:20 :: [x86_64] #400 qemu-block-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:20 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:21 :: [i586] #400 qemu-block-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:22 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-rbd: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-block-iscsi=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:22 :: [x86_64] #400 qemu-block-iscsi: install check OK (cached)
	i586: qemu-block-ssh=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:22 :: [i586] #400 qemu-block-ssh: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:23 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:24 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:24 :: [x86_64] #400 qemu-block-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:24 :: [i586] #400 qemu-block-ssh-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-block-nfs=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:25 :: [x86_64] #400 qemu-block-nfs: install check OK (cached)
	i586: qemu-block-vitastor=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:26 :: [i586] #400 qemu-block-vitastor: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:27 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-rbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:27 :: [aarch64] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:27 :: [x86_64] #400 qemu-block-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:28 :: [i586] #400 qemu-block-vitastor-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:29 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-disk-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-block-rbd=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:29 :: [x86_64] #400 qemu-block-rbd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:29 :: [i586] #400 qemu-char-spice: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:30 :: [aarch64] #600 libvirt-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:31 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:31 :: [x86_64] #400 qemu-block-rbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:31 :: [i586] #400 qemu-char-spice-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-block-ssh=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:33 :: [x86_64] #400 qemu-block-ssh: install check OK (cached)
	i586: qemu-common=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /etc/sasl2
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/512x512
 /usr/share/icons/hicolor/512x512/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
2023-May-11 15:06:33 :: [i586] #400 qemu-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:34 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:34 :: [aarch64] #600 libvirt-docs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:35 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:35 :: [i586] #400 qemu-common-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:35 :: [x86_64] #400 qemu-block-ssh-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:36 :: [i586] #400 qemu-device-display-qxl: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-block-vitastor=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:37 :: [x86_64] #400 qemu-block-vitastor: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:37 :: [aarch64] #600 libvirt-kvm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:39 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:39 :: [x86_64] #400 qemu-block-vitastor-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:40 :: [i586] #400 qemu-device-display-qxl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:40 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-fs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:40 :: [aarch64] #600 libvirt-libs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:41 :: [x86_64] #400 qemu-char-spice: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:42 :: [i586] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:43 :: [ppc64le] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:44 :: [x86_64] #400 qemu-char-spice-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:45 :: [i586] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:45 :: [aarch64] #600 libvirt-libs-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-common=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /etc/sasl2
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/512x512
 /usr/share/icons/hicolor/512x512/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
2023-May-11 15:06:46 :: [x86_64] #400 qemu-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:46 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-display-virtio-gpu=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:46 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:47 :: [ppc64le] #600 libvirt-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:47 :: [x86_64] #400 qemu-common-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-display-virtio-gpu-ccw=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:48 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:48 :: [aarch64] #600 libvirt-lock-sanlock: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:49 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-qxl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:50 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:50 :: [ppc64le] #600 libvirt-docs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:52 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:52 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-qxl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:52 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:52 :: [aarch64] #600 libvirt-lock-sanlock-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-display-virtio-gpu-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:54 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:54 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:54 :: [ppc64le] #600 libvirt-kvm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:55 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:55 :: [aarch64] #600 libvirt-login-shell: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:56 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-display-virtio-gpu-pci=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:06:57 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:57 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-display-virtio-gpu=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:57 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:58 :: [ppc64le] #600 libvirt-libs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:59 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-display-virtio-gpu-ccw=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:06:59 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw: install check OK (cached)
2023-May-11 15:06:59 :: [aarch64] #600 libvirt-login-shell-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:07:00 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:01 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:01 :: [ppc64le] #600 libvirt-libs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:02 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:03 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:03 :: [aarch64] #600 libvirt-lxc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:03 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-display-virtio-vga=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:07:04 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-vga: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-display-virtio-gpu-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:04 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:05 :: [ppc64le] #600 libvirt-lock-sanlock: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:05 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-vga-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:06 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:07 :: [aarch64] #600 libvirt-qemu: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-display-virtio-vga-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:07:07 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:08 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-display-virtio-gpu-pci=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:08 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:09 :: [i586] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:10 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:12 :: [aarch64] #600 libvirt-qemu-common: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-usb-host=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:07:12 :: [i586] #400 qemu-device-usb-host: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:12 :: [ppc64le] #600 libvirt-lock-sanlock-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:12 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:13 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:14 :: [i586] #400 qemu-device-usb-host-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:14 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:15 :: [aarch64] #100 libvitastor-blk: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-usb-redirect=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:07:15 :: [i586] #400 qemu-device-usb-redirect: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:15 :: [ppc64le] #600 libvirt-login-shell: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-display-virtio-vga=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:16 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-vga: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:17 :: [i586] #400 qemu-device-usb-redirect-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:18 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-vga-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:18 :: [aarch64] #100 libvitastor-blk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:19 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical: install check OK (cached)
	i586: qemu-device-usb-smartcard=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:07:19 :: [i586] #400 qemu-device-usb-smartcard: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:19 :: [ppc64le] #600 libvirt-login-shell-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-display-virtio-vga-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:20 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:21 :: [i586] #400 qemu-device-usb-smartcard-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:21 :: [aarch64] #100 libvitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:22 :: [x86_64] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:23 :: [i586] #400 qemu-doc: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-usb-host=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:24 :: [x86_64] #400 qemu-device-usb-host: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:24 :: [ppc64le] #600 libvirt-lxc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:24 :: [i586] #400 qemu-guest-agent: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:24 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-logical-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:25 :: [aarch64] #100 libvitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:26 :: [x86_64] #400 qemu-device-usb-host-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:26 :: [i586] #400 qemu-guest-agent-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-usb-redirect=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:27 :: [x86_64] #400 qemu-device-usb-redirect: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:28 :: [i586] #400 qemu-img: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:28 :: [aarch64] #100 libvitastor-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:29 :: [ppc64le] #600 libvirt-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:29 :: [x86_64] #400 qemu-device-usb-redirect-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:29 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:29 :: [i586] #400 qemu-img-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-device-usb-smartcard=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:31 :: [x86_64] #400 qemu-device-usb-smartcard: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:31 :: [aarch64] #600 nss-libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:31 :: [i586] #400 qemu-kvm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:33 :: [ppc64le] #600 libvirt-qemu-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:33 :: [x86_64] #400 qemu-device-usb-smartcard-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:33 :: [i586] #400 qemu-kvm-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:34 :: [x86_64] #400 qemu-doc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:34 :: [aarch64] #600 nss-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:35 :: [i586] #400 qemu-pr-helper: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:35 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-mpath-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:36 :: [ppc64le] #100 libvitastor-blk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:36 :: [x86_64] #400 qemu-guest-agent: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:36 :: [i586] #400 qemu-pr-helper-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:38 :: [x86_64] #400 qemu-guest-agent-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:38 :: [aarch64] #700 python3-module-libvirt: install check OK (cached)
	i586: qemu-system=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/locale/de_DE
 /usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES
 /usr/share/locale/fr_FR
 /usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES
2023-May-11 15:07:38 :: [i586] #400 qemu-system: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:39 :: [ppc64le] #100 libvitastor-blk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:39 :: [x86_64] #400 qemu-img: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:40 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:40 :: [i586] #400 qemu-system-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:41 :: [x86_64] #400 qemu-img-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:41 :: [aarch64] #700 python3-module-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:42 :: [i586] #400 qemu-system-aarch64-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:43 :: [ppc64le] #100 libvitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:43 :: [x86_64] #400 qemu-kvm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:44 :: [i586] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:45 :: [x86_64] #400 qemu-kvm-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:45 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-scsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:45 :: [aarch64] #400 qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:46 :: [i586] #400 qemu-system-aarch64-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:46 :: [ppc64le] #100 libvitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:47 :: [x86_64] #400 qemu-pr-helper: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:48 :: [i586] #400 qemu-system-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:48 :: [x86_64] #400 qemu-pr-helper-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-audio-alsa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:49 :: [aarch64] #400 qemu-audio-alsa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:49 :: [i586] #400 qemu-system-alpha-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:50 :: [ppc64le] #100 libvitastor-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:50 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-system=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/locale/de_DE
 /usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES
 /usr/share/locale/fr_FR
 /usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES
2023-May-11 15:07:51 :: [x86_64] #400 qemu-system: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:51 :: [i586] #400 qemu-system-alpha-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:52 :: [aarch64] #400 qemu-audio-alsa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:52 :: [x86_64] #400 qemu-system-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:53 :: [i586] #400 qemu-system-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:53 :: [ppc64le] #600 nss-libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:54 :: [x86_64] #400 qemu-system-aarch64-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:55 :: [i586] #400 qemu-system-arm-core: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-audio-oss=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:07:55 :: [aarch64] #400 qemu-audio-oss: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:56 :: [x86_64] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:56 :: [armh] #600 libvirt-daemon-driver-storage-zfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:57 :: [ppc64le] #600 nss-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:57 :: [i586] #400 qemu-system-arm-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:58 :: [x86_64] #400 qemu-system-aarch64-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:59 :: [i586] #400 qemu-system-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:07:59 :: [aarch64] #400 qemu-audio-oss-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:00 :: [x86_64] #400 qemu-system-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:00 :: [ppc64le] #700 python3-module-libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:00 :: [i586] #400 qemu-system-avr-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:01 :: [armh] #600 libvirt-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:02 :: [x86_64] #400 qemu-system-alpha-core: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-audio-pa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:02 :: [aarch64] #400 qemu-audio-pa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:02 :: [i586] #400 qemu-system-avr-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:04 :: [x86_64] #400 qemu-system-alpha-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:04 :: [i586] #400 qemu-system-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:04 :: [ppc64le] #700 python3-module-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:05 :: [aarch64] #400 qemu-audio-pa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:06 :: [i586] #400 qemu-system-cris-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:06 :: [x86_64] #400 qemu-system-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:06 :: [armh] #600 libvirt-docs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:07 :: [x86_64] #400 qemu-system-arm-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:08 :: [i586] #400 qemu-system-cris-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:09 :: [ppc64le] #400 qemu: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-audio-sdl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:09 :: [aarch64] #400 qemu-audio-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:09 :: [i586] #400 qemu-system-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:10 :: [x86_64] #400 qemu-system-arm-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:11 :: [i586] #400 qemu-system-hppa-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:11 :: [armh] #600 libvirt-kvm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:11 :: [x86_64] #400 qemu-system-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:12 :: [aarch64] #400 qemu-audio-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-audio-alsa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:12 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-alsa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:13 :: [i586] #400 qemu-system-hppa-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:13 :: [x86_64] #400 qemu-system-avr-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:15 :: [i586] #400 qemu-system-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:15 :: [x86_64] #400 qemu-system-avr-core-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-audio-spice=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:15 :: [aarch64] #400 qemu-audio-spice: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:16 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-alsa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:16 :: [armh] #600 libvirt-libs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:17 :: [i586] #400 qemu-system-loongarch-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:17 :: [x86_64] #400 qemu-system-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:18 :: [i586] #400 qemu-system-loongarch-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:19 :: [x86_64] #400 qemu-system-cris-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:19 :: [aarch64] #400 qemu-audio-spice-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-audio-oss=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:19 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-oss: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:20 :: [i586] #400 qemu-system-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:21 :: [x86_64] #400 qemu-system-cris-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:21 :: [armh] #600 libvirt-libs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:22 :: [i586] #400 qemu-system-m68k-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:22 :: [aarch64] #400 qemu-aux: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:23 :: [x86_64] #400 qemu-system-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:23 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-oss-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:24 :: [i586] #400 qemu-system-m68k-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:24 :: [x86_64] #400 qemu-system-hppa-core: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-block-blkio=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:25 :: [aarch64] #400 qemu-block-blkio: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:26 :: [i586] #400 qemu-system-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:26 :: [x86_64] #400 qemu-system-hppa-core-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-audio-pa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:26 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-pa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:27 :: [armh] #600 libvirt-lock-sanlock: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:27 :: [i586] #400 qemu-system-microblaze-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:28 :: [x86_64] #400 qemu-system-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:29 :: [aarch64] #400 qemu-block-blkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:29 :: [i586] #400 qemu-system-microblaze-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:30 :: [x86_64] #400 qemu-system-loongarch-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:30 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-pa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:31 :: [i586] #400 qemu-system-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:32 :: [x86_64] #400 qemu-system-loongarch-core-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-block-curl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:32 :: [aarch64] #400 qemu-block-curl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:32 :: [armh] #600 libvirt-lock-sanlock-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:33 :: [i586] #400 qemu-system-mips-core: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-audio-sdl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:34 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:34 :: [x86_64] #400 qemu-system-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:35 :: [i586] #400 qemu-system-mips-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:36 :: [x86_64] #400 qemu-system-m68k-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:36 :: [aarch64] #400 qemu-block-curl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:37 :: [i586] #400 qemu-system-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:37 :: [armh] #600 libvirt-login-shell: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:37 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:38 :: [x86_64] #400 qemu-system-m68k-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:39 :: [i586] #400 qemu-system-nios2-core: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-block-dmg=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:39 :: [aarch64] #400 qemu-block-dmg: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:39 :: [x86_64] #400 qemu-system-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:40 :: [i586] #400 qemu-system-nios2-core-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-audio-spice=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:41 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-spice: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:41 :: [x86_64] #400 qemu-system-microblaze-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:42 :: [aarch64] #400 qemu-block-dmg-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:42 :: [i586] #400 qemu-system-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:43 :: [armh] #600 libvirt-login-shell-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:43 :: [x86_64] #400 qemu-system-microblaze-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:44 :: [i586] #400 qemu-system-or1k-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:45 :: [ppc64le] #400 qemu-audio-spice-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:45 :: [x86_64] #400 qemu-system-mips: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-block-gluster=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:45 :: [aarch64] #400 qemu-block-gluster: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:46 :: [i586] #400 qemu-system-or1k-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:47 :: [x86_64] #400 qemu-system-mips-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:48 :: [i586] #400 qemu-system-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:48 :: [armh] #600 libvirt-lxc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:48 :: [ppc64le] #400 qemu-aux: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:49 :: [aarch64] #400 qemu-block-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:49 :: [x86_64] #400 qemu-system-mips-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:49 :: [i586] #400 qemu-system-ppc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:51 :: [x86_64] #400 qemu-system-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:52 :: [i586] #400 qemu-system-ppc-core-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-block-blkio=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:52 :: [ppc64le] #400 qemu-block-blkio: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-block-iscsi=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:52 :: [aarch64] #400 qemu-block-iscsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:53 :: [x86_64] #400 qemu-system-nios2-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:53 :: [i586] #400 qemu-system-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:54 :: [armh] #600 libvirt-qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:55 :: [x86_64] #400 qemu-system-nios2-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:55 :: [i586] #400 qemu-system-riscv-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:55 :: [ppc64le] #400 qemu-block-blkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:55 :: [aarch64] #400 qemu-block-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:56 :: [x86_64] #400 qemu-system-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:57 :: [i586] #400 qemu-system-riscv-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:58 :: [x86_64] #400 qemu-system-or1k-core: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-block-curl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:59 :: [ppc64le] #400 qemu-block-curl: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-block-nfs=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:08:59 :: [aarch64] #400 qemu-block-nfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:59 :: [i586] #400 qemu-system-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:08:59 :: [armh] #600 libvirt-qemu-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:00 :: [x86_64] #400 qemu-system-or1k-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:01 :: [i586] #400 qemu-system-rx-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:02 :: [x86_64] #400 qemu-system-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:02 :: [aarch64] #400 qemu-block-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:02 :: [i586] #400 qemu-system-rx-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:02 :: [ppc64le] #400 qemu-block-curl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:04 :: [x86_64] #400 qemu-system-ppc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:04 :: [armh] #100 libvitastor-blk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:04 :: [i586] #400 qemu-system-s390x: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-block-rbd=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:05 :: [aarch64] #400 qemu-block-rbd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:06 :: [x86_64] #400 qemu-system-ppc-core-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-block-dmg=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:06 :: [ppc64le] #400 qemu-block-dmg: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:06 :: [i586] #400 qemu-system-s390x-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:08 :: [x86_64] #400 qemu-system-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:08 :: [i586] #400 qemu-system-s390x-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:09 :: [armh] #100 libvitastor-blk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:09 :: [ppc64le] #400 qemu-block-dmg-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:09 :: [x86_64] #400 qemu-system-riscv-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:10 :: [i586] #400 qemu-system-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:10 :: [aarch64] #400 qemu-block-rbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:11 :: [i586] #400 qemu-system-sh4-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:12 :: [x86_64] #400 qemu-system-riscv-core-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-block-gluster=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:13 :: [ppc64le] #400 qemu-block-gluster: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-block-ssh=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:13 :: [aarch64] #400 qemu-block-ssh: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:13 :: [i586] #400 qemu-system-sh4-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:13 :: [x86_64] #400 qemu-system-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:14 :: [armh] #100 libvitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:15 :: [i586] #400 qemu-system-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:15 :: [x86_64] #400 qemu-system-rx-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:16 :: [aarch64] #400 qemu-block-ssh-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:17 :: [ppc64le] #400 qemu-block-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:17 :: [i586] #400 qemu-system-sparc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:17 :: [x86_64] #400 qemu-system-rx-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:19 :: [i586] #400 qemu-system-sparc-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:19 :: [armh] #100 libvitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:19 :: [x86_64] #400 qemu-system-s390x: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-block-vitastor=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:20 :: [aarch64] #400 qemu-block-vitastor: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-block-iscsi=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:20 :: [ppc64le] #400 qemu-block-iscsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:21 :: [i586] #400 qemu-system-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:21 :: [x86_64] #400 qemu-system-s390x-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:22 :: [i586] #400 qemu-system-tricore-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:23 :: [x86_64] #400 qemu-system-s390x-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:23 :: [aarch64] #400 qemu-block-vitastor-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:24 :: [armh] #100 libvitastor-devel: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:24 :: [ppc64le] #400 qemu-block-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:24 :: [i586] #400 qemu-system-tricore-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:25 :: [x86_64] #400 qemu-system-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:26 :: [i586] #400 qemu-system-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:26 :: [x86_64] #400 qemu-system-sh4-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:27 :: [aarch64] #400 qemu-char-spice: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-block-nfs=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:27 :: [ppc64le] #400 qemu-block-nfs: install check OK (cached)
	i586: qemu-system-x86-core=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:09:28 :: [i586] #400 qemu-system-x86-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:28 :: [x86_64] #400 qemu-system-sh4-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:29 :: [armh] #600 nss-libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:30 :: [i586] #400 qemu-system-x86-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:30 :: [x86_64] #400 qemu-system-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:30 :: [aarch64] #400 qemu-char-spice-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:31 :: [ppc64le] #400 qemu-block-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:31 :: [i586] #400 qemu-system-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:32 :: [x86_64] #400 qemu-system-sparc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:33 :: [i586] #400 qemu-system-xtensa-core: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-common=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /etc/sasl2
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/512x512
 /usr/share/icons/hicolor/512x512/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
2023-May-11 15:09:34 :: [aarch64] #400 qemu-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:34 :: [armh] #600 nss-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:34 :: [x86_64] #400 qemu-system-sparc-core-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-block-rbd=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:34 :: [ppc64le] #400 qemu-block-rbd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:35 :: [i586] #400 qemu-system-xtensa-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:36 :: [x86_64] #400 qemu-system-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:37 :: [aarch64] #400 qemu-common-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:37 :: [i586] #400 qemu-tests: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:38 :: [x86_64] #400 qemu-system-tricore-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:39 :: [armh] #700 python3-module-libvirt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:39 :: [ppc64le] #400 qemu-block-rbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:40 :: [x86_64] #400 qemu-system-tricore-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:40 :: [i586] #400 qemu-tests-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:40 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-qxl: install check OK (cached)
	i586: qemu-tools=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/qemu
2023-May-11 15:09:41 :: [i586] #400 qemu-tools: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:42 :: [x86_64] #400 qemu-system-x86: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-block-ssh=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:43 :: [ppc64le] #400 qemu-block-ssh: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:43 :: [i586] #400 qemu-tools-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-system-x86-core=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:43 :: [x86_64] #400 qemu-system-x86-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:44 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-qxl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:44 :: [armh] #700 python3-module-libvirt-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: qemu-ui-curses=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:09:45 :: [i586] #400 qemu-ui-curses: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:45 :: [x86_64] #400 qemu-system-x86-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:46 :: [ppc64le] #400 qemu-block-ssh-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:46 :: [i586] #400 qemu-ui-curses-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:47 :: [x86_64] #400 qemu-system-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:47 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:48 :: [i586] #400 qemu-ui-egl-headless: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:49 :: [x86_64] #400 qemu-system-xtensa-core: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-block-vitastor=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:50 :: [i586] #400 qemu-ui-egl-headless-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:50 :: [ppc64le] #400 qemu-block-vitastor: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:50 :: [armh] #400 qemu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:51 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:51 :: [x86_64] #400 qemu-system-xtensa-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:52 :: [i586] #400 qemu-ui-gtk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:53 :: [x86_64] #400 qemu-tests: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:54 :: [ppc64le] #400 qemu-block-vitastor-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:54 :: [i586] #400 qemu-ui-gtk-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-display-virtio-gpu=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:54 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu: install check OK (cached)
	armh: qemu-audio-alsa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:09:55 :: [armh] #400 qemu-audio-alsa: install check OK (cached)
	i586: qemu-ui-opengl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:09:56 :: [i586] #400 qemu-ui-opengl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:56 :: [x86_64] #400 qemu-tests-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:57 :: [ppc64le] #400 qemu-char-spice: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-display-virtio-gpu-ccw=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:09:57 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:57 :: [i586] #400 qemu-ui-opengl-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-tools=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/qemu
2023-May-11 15:09:58 :: [x86_64] #400 qemu-tools: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:59 :: [i586] #400 qemu-ui-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:09:59 :: [x86_64] #400 qemu-tools-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:00 :: [armh] #400 qemu-audio-alsa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:01 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:01 :: [i586] #400 qemu-ui-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-ui-curses=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:01 :: [x86_64] #400 qemu-ui-curses: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:01 :: [ppc64le] #400 qemu-char-spice-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:02 :: [i586] #400 qemu-ui-spice-app: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:03 :: [x86_64] #400 qemu-ui-curses-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:04 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:04 :: [i586] #400 qemu-ui-spice-app-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:05 :: [x86_64] #400 qemu-ui-egl-headless: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-common=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /etc/sasl2
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/512x512
 /usr/share/icons/hicolor/512x512/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
2023-May-11 15:10:05 :: [ppc64le] #400 qemu-common: install check OK (cached)
	armh: qemu-audio-oss=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:10:05 :: [armh] #400 qemu-audio-oss: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:06 :: [i586] #400 qemu-ui-spice-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:06 :: [x86_64] #400 qemu-ui-egl-headless-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-display-virtio-gpu-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:07 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:08 :: [i586] #400 qemu-ui-spice-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:08 :: [x86_64] #400 qemu-ui-gtk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:08 :: [ppc64le] #400 qemu-common-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:10 :: [i586] #400 qemu-user: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:11 :: [x86_64] #400 qemu-ui-gtk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:11 :: [armh] #400 qemu-audio-oss-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:11 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:11 :: [i586] #400 qemu-user-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:12 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-qxl: install check OK (cached)
	x86_64: qemu-ui-opengl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:12 :: [x86_64] #400 qemu-ui-opengl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:13 :: [i586] #400 qemu-user-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-display-virtio-gpu-pci=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:14 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:14 :: [x86_64] #400 qemu-ui-opengl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:15 :: [i586] #400 qemu-user-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:16 :: [x86_64] #400 qemu-ui-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:16 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-qxl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:16 :: [i586] #400 qemu-user-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: qemu-audio-pa=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:10:17 :: [armh] #400 qemu-audio-pa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:18 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:19 :: [i586] #400 qemu-user-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:19 :: [x86_64] #400 qemu-ui-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:20 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:21 :: [i586] #400 qemu-user-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:21 :: [x86_64] #400 qemu-ui-spice-app: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:21 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:22 :: [armh] #400 qemu-audio-pa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:22 :: [i586] #400 qemu-user-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:23 :: [x86_64] #400 qemu-ui-spice-app-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:24 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:24 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:25 :: [x86_64] #400 qemu-ui-spice-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:25 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:26 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:27 :: [x86_64] #400 qemu-ui-spice-core-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-display-virtio-gpu=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:27 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu: install check OK (cached)
	armh: qemu-audio-sdl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:10:27 :: [armh] #400 qemu-audio-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:27 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-alpha: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-display-virtio-vga=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:28 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-vga: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:28 :: [x86_64] #400 qemu-user: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:29 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:30 :: [x86_64] #400 qemu-user-aarch64: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-display-virtio-gpu-ccw=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:30 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:31 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:31 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-vga-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:32 :: [x86_64] #400 qemu-user-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:32 :: [armh] #400 qemu-audio-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:32 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:34 :: [x86_64] #400 qemu-user-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:34 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:34 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-display-virtio-vga-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:35 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:35 :: [x86_64] #400 qemu-user-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:36 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:37 :: [x86_64] #400 qemu-user-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:37 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
	armh: qemu-audio-spice=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:10:37 :: [armh] #400 qemu-audio-spice: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:38 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:38 :: [aarch64] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:39 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:39 :: [x86_64] #400 qemu-user-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:41 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:41 :: [x86_64] #400 qemu-user-avr: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-display-virtio-gpu-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:41 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-usb-host=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:41 :: [aarch64] #400 qemu-device-usb-host: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:42 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:42 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:43 :: [armh] #400 qemu-audio-spice-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:44 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:44 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:45 :: [aarch64] #400 qemu-device-usb-host-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:45 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:46 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:46 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:47 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:47 :: [armh] #400 qemu-aux: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:47 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-arm: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-usb-redirect=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:48 :: [aarch64] #400 qemu-device-usb-redirect: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-display-virtio-gpu-pci=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:48 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:49 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:49 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:51 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:51 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:51 :: [aarch64] #400 qemu-device-usb-redirect-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:52 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:52 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-s390x: install check OK (cached)
	armh: qemu-block-blkio=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:10:52 :: [armh] #400 qemu-block-blkio: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:53 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:54 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:54 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-hppa: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-device-usb-smartcard=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:55 :: [aarch64] #400 qemu-device-usb-smartcard: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:55 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-sparc: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:10:56 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:56 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:57 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:58 :: [armh] #400 qemu-block-blkio-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:58 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:58 :: [aarch64] #400 qemu-device-usb-smartcard-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:59 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:59 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:10:59 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:00 :: [i586] #400 qemu-user-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:01 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:01 :: [aarch64] #400 qemu-doc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:02 :: [i586] #400 qemu-user-cris: install check OK (cached)
	armh: qemu-block-curl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:11:03 :: [armh] #400 qemu-block-curl: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-display-virtio-vga=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:11:03 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-vga: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:03 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:04 :: [i586] #400 qemu-user-cris-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:04 :: [aarch64] #400 qemu-guest-agent: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:04 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:05 :: [i586] #400 qemu-user-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:06 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:06 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-vga-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:07 :: [i586] #400 qemu-user-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:08 :: [aarch64] #400 qemu-guest-agent-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:08 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:08 :: [armh] #400 qemu-block-curl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:09 :: [i586] #400 qemu-user-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:09 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-rx: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-display-virtio-vga-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:11:10 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:11 :: [i586] #400 qemu-user-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:11 :: [aarch64] #400 qemu-img: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:11 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:12 :: [i586] #400 qemu-user-loongarch: install check OK (cached)
	armh: qemu-block-dmg=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:11:13 :: [armh] #400 qemu-block-dmg: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:13 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:13 :: [ppc64le] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:14 :: [i586] #400 qemu-user-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:14 :: [aarch64] #400 qemu-img-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:15 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:16 :: [i586] #400 qemu-user-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:16 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-tricore: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-usb-host=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:11:17 :: [ppc64le] #400 qemu-device-usb-host: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:17 :: [i586] #400 qemu-user-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:18 :: [aarch64] #400 qemu-kvm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:18 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:18 :: [armh] #400 qemu-block-dmg-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:19 :: [i586] #400 qemu-user-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:20 :: [x86_64] #400 qemu-user-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:21 :: [ppc64le] #400 qemu-device-usb-host-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:21 :: [i586] #400 qemu-user-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:21 :: [aarch64] #400 qemu-kvm-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:21 :: [x86_64] #400 qemu-user-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:22 :: [i586] #400 qemu-user-mips: install check OK (cached)
	armh: qemu-block-gluster=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:11:23 :: [armh] #400 qemu-block-gluster: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:23 :: [x86_64] #400 qemu-user-cris-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-usb-redirect=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:11:24 :: [ppc64le] #400 qemu-device-usb-redirect: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:24 :: [i586] #400 qemu-user-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:24 :: [aarch64] #400 qemu-pr-helper: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:25 :: [x86_64] #400 qemu-user-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:26 :: [i586] #400 qemu-user-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:27 :: [x86_64] #400 qemu-user-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:28 :: [i586] #400 qemu-user-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:28 :: [aarch64] #400 qemu-pr-helper-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:28 :: [ppc64le] #400 qemu-device-usb-redirect-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:28 :: [armh] #400 qemu-block-gluster-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:29 :: [x86_64] #400 qemu-user-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:29 :: [i586] #400 qemu-user-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:30 :: [x86_64] #400 qemu-user-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:31 :: [i586] #400 qemu-user-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-device-usb-smartcard=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:11:31 :: [ppc64le] #400 qemu-device-usb-smartcard: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-system=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/locale/de_DE
 /usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES
 /usr/share/locale/fr_FR
 /usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES
2023-May-11 15:11:32 :: [aarch64] #400 qemu-system: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:32 :: [x86_64] #400 qemu-user-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:33 :: [i586] #400 qemu-user-ppc: install check OK (cached)
	armh: qemu-block-iscsi=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:11:33 :: [armh] #400 qemu-block-iscsi: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:34 :: [x86_64] #400 qemu-user-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:34 :: [i586] #400 qemu-user-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:35 :: [aarch64] #400 qemu-system-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:35 :: [ppc64le] #400 qemu-device-usb-smartcard-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:36 :: [x86_64] #400 qemu-user-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:36 :: [i586] #400 qemu-user-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:37 :: [x86_64] #400 qemu-user-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:38 :: [i586] #400 qemu-user-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:38 :: [armh] #400 qemu-block-iscsi-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:38 :: [aarch64] #400 qemu-system-aarch64-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:38 :: [ppc64le] #400 qemu-doc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:39 :: [x86_64] #400 qemu-user-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:39 :: [i586] #400 qemu-user-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:41 :: [x86_64] #400 qemu-user-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:41 :: [i586] #400 qemu-user-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:42 :: [ppc64le] #400 qemu-guest-agent: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:42 :: [aarch64] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:43 :: [x86_64] #400 qemu-user-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:43 :: [i586] #400 qemu-user-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: qemu-block-nfs=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:11:43 :: [armh] #400 qemu-block-nfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:44 :: [i586] #400 qemu-user-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:45 :: [x86_64] #400 qemu-user-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:45 :: [ppc64le] #400 qemu-guest-agent-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:46 :: [aarch64] #400 qemu-system-aarch64-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:46 :: [i586] #400 qemu-user-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:46 :: [x86_64] #400 qemu-user-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:48 :: [i586] #400 qemu-user-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:48 :: [x86_64] #400 qemu-user-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:48 :: [armh] #400 qemu-block-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:49 :: [ppc64le] #400 qemu-img: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:49 :: [aarch64] #400 qemu-system-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:50 :: [i586] #400 qemu-user-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:50 :: [x86_64] #400 qemu-user-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:51 :: [i586] #400 qemu-user-static: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:52 :: [x86_64] #400 qemu-user-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:52 :: [ppc64le] #400 qemu-img-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:53 :: [aarch64] #400 qemu-system-alpha-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:53 :: [i586] #400 qemu-user-static-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:53 :: [x86_64] #400 qemu-user-ppc: install check OK (cached)
	armh: qemu-block-ssh=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:11:53 :: [armh] #400 qemu-block-ssh: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:54 :: [i586] #400 qemu-user-static-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:55 :: [x86_64] #400 qemu-user-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:56 :: [i586] #400 qemu-user-static-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:56 :: [ppc64le] #400 qemu-kvm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:56 :: [aarch64] #400 qemu-system-alpha-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:57 :: [x86_64] #400 qemu-user-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:58 :: [i586] #400 qemu-user-static-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:59 :: [armh] #400 qemu-block-ssh-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:59 :: [x86_64] #400 qemu-user-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:11:59 :: [i586] #400 qemu-user-static-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:00 :: [aarch64] #400 qemu-system-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:00 :: [ppc64le] #400 qemu-kvm-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:00 :: [x86_64] #400 qemu-user-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:01 :: [i586] #400 qemu-user-static-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:02 :: [x86_64] #400 qemu-user-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:02 :: [i586] #400 qemu-user-static-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:03 :: [aarch64] #400 qemu-system-arm-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:03 :: [ppc64le] #400 qemu-pr-helper: install check OK (cached)
	armh: qemu-block-vitastor=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:12:04 :: [armh] #400 qemu-block-vitastor: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:04 :: [x86_64] #400 qemu-user-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:04 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:06 :: [x86_64] #400 qemu-user-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:06 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:07 :: [aarch64] #400 qemu-system-arm-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:07 :: [ppc64le] #400 qemu-pr-helper-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:07 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:07 :: [x86_64] #400 qemu-user-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:09 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:09 :: [armh] #400 qemu-block-vitastor-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:09 :: [x86_64] #400 qemu-user-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:10 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:11 :: [x86_64] #400 qemu-user-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:11 :: [aarch64] #400 qemu-system-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:12 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-cris: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-system=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/locale/de_DE
 /usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES
 /usr/share/locale/fr_FR
 /usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES
2023-May-11 15:12:12 :: [ppc64le] #400 qemu-system: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:13 :: [x86_64] #400 qemu-user-static: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:14 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:14 :: [armh] #400 qemu-char-spice: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:15 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:15 :: [aarch64] #400 qemu-system-avr-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:15 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:16 :: [ppc64le] #400 qemu-system-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:16 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:17 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:18 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:18 :: [aarch64] #400 qemu-system-avr-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:18 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:20 :: [armh] #400 qemu-char-spice-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:20 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:20 :: [ppc64le] #400 qemu-system-aarch64-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:20 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:21 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:22 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:22 :: [aarch64] #400 qemu-system-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:23 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:23 :: [ppc64le] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:23 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-nios2: install check OK (cached)
	armh: qemu-common=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /etc/sasl2
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/512x512
 /usr/share/icons/hicolor/512x512/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
2023-May-11 15:12:24 :: [armh] #400 qemu-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:25 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:25 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:25 :: [aarch64] #400 qemu-system-cris-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:26 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:26 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:27 :: [ppc64le] #400 qemu-system-aarch64-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:28 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:28 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:29 :: [aarch64] #400 qemu-system-cris-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:29 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:30 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:30 :: [armh] #400 qemu-common-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:31 :: [ppc64le] #400 qemu-system-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:31 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:31 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:32 :: [aarch64] #400 qemu-system-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:33 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:33 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:34 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:34 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:34 :: [ppc64le] #400 qemu-system-alpha-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:35 :: [armh] #400 qemu-device-display-qxl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:36 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:36 :: [aarch64] #400 qemu-system-hppa-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:36 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:37 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:38 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:38 :: [ppc64le] #400 qemu-system-alpha-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:39 :: [i586] #400 qemu-user-static-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:39 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:39 :: [aarch64] #400 qemu-system-hppa-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:40 :: [i586] #400 qemu-user-static-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:40 :: [armh] #400 qemu-device-display-qxl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:41 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:42 :: [i586] #400 qemu-user-static-cris-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:42 :: [ppc64le] #400 qemu-system-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:42 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:43 :: [aarch64] #400 qemu-system-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:44 :: [i586] #400 qemu-user-static-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:44 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:45 :: [i586] #400 qemu-user-static-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:46 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:46 :: [armh] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:46 :: [ppc64le] #400 qemu-system-arm-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:46 :: [aarch64] #400 qemu-system-loongarch-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:47 :: [i586] #400 qemu-user-static-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:47 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:48 :: [i586] #400 qemu-user-static-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:49 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:50 :: [ppc64le] #400 qemu-system-arm-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:50 :: [aarch64] #400 qemu-system-loongarch-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:50 :: [i586] #400 qemu-user-static-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:50 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:51 :: [armh] #400 qemu-device-display-vhost-user-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:52 :: [i586] #400 qemu-user-static-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:52 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:53 :: [i586] #400 qemu-user-static-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:53 :: [aarch64] #400 qemu-system-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:53 :: [ppc64le] #400 qemu-system-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:54 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:55 :: [i586] #400 qemu-user-static-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:55 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:56 :: [i586] #400 qemu-user-static-microblaze: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-display-virtio-gpu=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:12:57 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:57 :: [aarch64] #400 qemu-system-m68k-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:57 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:57 :: [ppc64le] #400 qemu-system-avr-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:58 :: [i586] #400 qemu-user-static-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:12:58 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:00 :: [i586] #400 qemu-user-static-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:00 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:01 :: [aarch64] #400 qemu-system-m68k-core-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-display-virtio-gpu-ccw=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:13:02 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:02 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:02 :: [i586] #400 qemu-user-static-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:02 :: [ppc64le] #400 qemu-system-avr-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:03 :: [i586] #400 qemu-user-static-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:03 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:05 :: [aarch64] #400 qemu-system-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:05 :: [i586] #400 qemu-user-static-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:05 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-cris-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:06 :: [ppc64le] #400 qemu-system-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:06 :: [i586] #400 qemu-user-static-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:07 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:07 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-ccw-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:08 :: [aarch64] #400 qemu-system-microblaze-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:08 :: [i586] #400 qemu-user-static-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:08 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:09 :: [ppc64le] #400 qemu-system-cris-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:10 :: [i586] #400 qemu-user-static-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:10 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:11 :: [i586] #400 qemu-user-static-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:11 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:12 :: [aarch64] #400 qemu-system-microblaze-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:12 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:13 :: [i586] #400 qemu-user-static-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:13 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:13 :: [ppc64le] #400 qemu-system-cris-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:14 :: [i586] #400 qemu-user-static-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:15 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:15 :: [aarch64] #400 qemu-system-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:16 :: [i586] #400 qemu-user-static-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:16 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-m68k: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-display-virtio-gpu-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:13:17 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:17 :: [ppc64le] #400 qemu-system-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:17 :: [i586] #400 qemu-user-static-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:18 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:18 :: [aarch64] #400 qemu-system-mips-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:19 :: [i586] #400 qemu-user-static-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:20 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:21 :: [i586] #400 qemu-user-static-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:21 :: [ppc64le] #400 qemu-system-hppa-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:21 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:22 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:22 :: [i586] #400 qemu-user-static-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:22 :: [aarch64] #400 qemu-system-mips-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:23 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:24 :: [i586] #400 qemu-user-static-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:25 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:25 :: [ppc64le] #400 qemu-system-hppa-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:25 :: [i586] #400 qemu-user-static-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:26 :: [aarch64] #400 qemu-system-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:26 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:27 :: [i586] #400 qemu-user-static-tricore: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-display-virtio-gpu-pci=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:13:27 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:28 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:28 :: [i586] #400 qemu-user-static-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:29 :: [ppc64le] #400 qemu-system-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:29 :: [aarch64] #400 qemu-system-nios2-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:30 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:30 :: [i586] #400 qemu-user-static-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:31 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:32 :: [i586] #400 qemu-user-static-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:32 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:32 :: [ppc64le] #400 qemu-system-loongarch-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:33 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:33 :: [aarch64] #400 qemu-system-nios2-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:33 :: [i586] #400 qemu-user-static-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:34 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:35 :: [i586] #400 qemu-user-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:36 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:36 :: [aarch64] #400 qemu-system-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:36 :: [ppc64le] #400 qemu-system-loongarch-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:37 :: [i586] #400 qemu-user-x86: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:13:37 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:38 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:38 :: [i586] #400 qemu-user-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:39 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:40 :: [aarch64] #400 qemu-system-or1k-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:40 :: [i586] #400 qemu-user-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:40 :: [ppc64le] #400 qemu-system-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:41 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:42 :: [i586] #400 qemu-user-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:42 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-gpu-pci-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:43 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:43 :: [aarch64] #400 qemu-system-or1k-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:43 :: [i586] #100 vitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:44 :: [ppc64le] #400 qemu-system-m68k-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:44 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:45 :: [i586] #100 vitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:46 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:47 :: [i586] #100 vitastor-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:47 :: [aarch64] #400 qemu-system-ppc: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-display-virtio-vga=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:13:48 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-vga: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:48 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:48 :: [ppc64le] #400 qemu-system-m68k-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:48 :: [i586] #100 vitastor-mon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:49 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:50 :: [i586] #100 vitastor-nbd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:50 :: [aarch64] #400 qemu-system-ppc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:51 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:52 :: [i586] #100 vitastor-nbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:52 :: [ppc64le] #400 qemu-system-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:52 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:53 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-vga-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:53 :: [i586] #100 vitastor-nfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:54 :: [aarch64] #400 qemu-system-ppc-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:54 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:55 :: [i586] #100 vitastor-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:55 :: [ppc64le] #400 qemu-system-microblaze-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:56 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:56 :: [i586] #100 vitastor-osd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:57 :: [x86_64] #400 qemu-user-static-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:57 :: [aarch64] #400 qemu-system-riscv: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-display-virtio-vga-gl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:13:58 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:58 :: [i586] #100 vitastor-osd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:59 :: [x86_64] #400 qemu-user-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:13:59 :: [ppc64le] #400 qemu-system-microblaze-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:01 :: [aarch64] #400 qemu-system-riscv-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:01 :: [x86_64] #400 qemu-user-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:03 :: [x86_64] #400 qemu-user-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:03 :: [armh] #400 qemu-device-display-virtio-vga-gl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:03 :: [ppc64le] #400 qemu-system-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:04 :: [x86_64] #400 qemu-user-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:05 :: [aarch64] #400 qemu-system-riscv-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:06 :: [x86_64] #400 qemu-user-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:07 :: [ppc64le] #400 qemu-system-mips-core: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-usb-host=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:14:08 :: [x86_64] #500 virtiofsd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:08 :: [armh] #400 qemu-device-usb-host: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:08 :: [aarch64] #400 qemu-system-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:10 :: [x86_64] #500 virtiofsd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:11 :: [ppc64le] #400 qemu-system-mips-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:11 :: [x86_64] #100 vitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:11 :: [aarch64] #400 qemu-system-rx-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:13 :: [x86_64] #100 vitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:13 :: [armh] #400 qemu-device-usb-host-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:15 :: [x86_64] #100 vitastor-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:15 :: [ppc64le] #400 qemu-system-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:15 :: [aarch64] #400 qemu-system-rx-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:16 :: [x86_64] #100 vitastor-mon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:18 :: [x86_64] #100 vitastor-nbd: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-usb-redirect=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:14:18 :: [armh] #400 qemu-device-usb-redirect: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:19 :: [aarch64] #400 qemu-system-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:19 :: [ppc64le] #400 qemu-system-nios2-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:20 :: [x86_64] #100 vitastor-nbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:21 :: [x86_64] #100 vitastor-nfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:22 :: [aarch64] #400 qemu-system-s390x-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:23 :: [ppc64le] #400 qemu-system-nios2-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:23 :: [x86_64] #100 vitastor-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:23 :: [armh] #400 qemu-device-usb-redirect-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:25 :: [x86_64] #100 vitastor-osd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:26 :: [aarch64] #400 qemu-system-s390x-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:26 :: [ppc64le] #400 qemu-system-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:27 :: [x86_64] #100 vitastor-osd-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: qemu-device-usb-smartcard=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:14:28 :: [armh] #400 qemu-device-usb-smartcard: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:29 :: [aarch64] #400 qemu-system-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:30 :: [ppc64le] #400 qemu-system-or1k-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:32 :: [aarch64] #400 qemu-system-sh4-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:34 :: [armh] #400 qemu-device-usb-smartcard-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:34 :: [ppc64le] #400 qemu-system-or1k-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:36 :: [aarch64] #400 qemu-system-sh4-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:39 :: [armh] #400 qemu-doc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:39 :: [ppc64le] #400 qemu-system-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:40 :: [aarch64] #400 qemu-system-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:43 :: [ppc64le] #400 qemu-system-ppc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:43 :: [aarch64] #400 qemu-system-sparc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:43 :: [armh] #400 qemu-guest-agent: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:47 :: [ppc64le] #400 qemu-system-ppc-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:47 :: [aarch64] #400 qemu-system-sparc-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:49 :: [armh] #400 qemu-guest-agent-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:50 :: [aarch64] #400 qemu-system-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:51 :: [ppc64le] #400 qemu-system-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:54 :: [armh] #400 qemu-img: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:54 :: [aarch64] #400 qemu-system-tricore-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:54 :: [ppc64le] #400 qemu-system-riscv-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:57 :: [aarch64] #400 qemu-system-tricore-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:58 :: [ppc64le] #400 qemu-system-riscv-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:14:59 :: [armh] #400 qemu-img-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:01 :: [aarch64] #400 qemu-system-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:02 :: [ppc64le] #400 qemu-system-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:04 :: [armh] #400 qemu-kvm: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-system-x86-core=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:15:04 :: [aarch64] #400 qemu-system-x86-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:06 :: [ppc64le] #400 qemu-system-rx-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:08 :: [aarch64] #400 qemu-system-x86-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:09 :: [armh] #400 qemu-kvm-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:10 :: [ppc64le] #400 qemu-system-rx-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:12 :: [aarch64] #400 qemu-system-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:14 :: [ppc64le] #400 qemu-system-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:14 :: [armh] #400 qemu-pr-helper: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:15 :: [aarch64] #400 qemu-system-xtensa-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:17 :: [ppc64le] #400 qemu-system-s390x-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:19 :: [aarch64] #400 qemu-system-xtensa-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:19 :: [armh] #400 qemu-pr-helper-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:21 :: [ppc64le] #400 qemu-system-s390x-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:23 :: [aarch64] #400 qemu-tests: install check OK (cached)
	armh: qemu-system=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/locale/de_DE
 /usr/share/locale/de_DE/LC_MESSAGES
 /usr/share/locale/fr_FR
 /usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES
2023-May-11 15:15:25 :: [armh] #400 qemu-system: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:25 :: [ppc64le] #400 qemu-system-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:28 :: [aarch64] #400 qemu-tests-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:29 :: [ppc64le] #400 qemu-system-sh4-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:30 :: [armh] #400 qemu-system-aarch64: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-tools=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/qemu
2023-May-11 15:15:31 :: [aarch64] #400 qemu-tools: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:33 :: [ppc64le] #400 qemu-system-sh4-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:34 :: [aarch64] #400 qemu-tools-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:35 :: [armh] #400 qemu-system-aarch64-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:37 :: [ppc64le] #400 qemu-system-sparc: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-ui-curses=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:15:38 :: [aarch64] #400 qemu-ui-curses: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:40 :: [ppc64le] #400 qemu-system-sparc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:40 :: [armh] #1000 qemu-system-aarch64-core-bundle: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:41 :: [aarch64] #400 qemu-ui-curses-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:44 :: [aarch64] #400 qemu-ui-egl-headless: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:44 :: [ppc64le] #400 qemu-system-sparc-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:46 :: [armh] #400 qemu-system-aarch64-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:48 :: [aarch64] #400 qemu-ui-egl-headless-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:48 :: [ppc64le] #400 qemu-system-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:51 :: [aarch64] #400 qemu-ui-gtk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:51 :: [armh] #400 qemu-system-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:52 :: [ppc64le] #400 qemu-system-tricore-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:55 :: [aarch64] #400 qemu-ui-gtk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:56 :: [ppc64le] #400 qemu-system-tricore-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:15:56 :: [armh] #400 qemu-system-alpha-core: install check OK (cached)
	aarch64: qemu-ui-opengl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:15:59 :: [aarch64] #400 qemu-ui-opengl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:00 :: [ppc64le] #400 qemu-system-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:02 :: [armh] #400 qemu-system-alpha-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:02 :: [aarch64] #400 qemu-ui-opengl-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-system-x86-core=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:16:04 :: [ppc64le] #400 qemu-system-x86-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:05 :: [aarch64] #400 qemu-ui-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:07 :: [armh] #400 qemu-system-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:08 :: [ppc64le] #400 qemu-system-x86-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:09 :: [aarch64] #400 qemu-ui-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:12 :: [ppc64le] #400 qemu-system-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:12 :: [armh] #400 qemu-system-arm-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:12 :: [aarch64] #400 qemu-ui-spice-app: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:15 :: [ppc64le] #400 qemu-system-xtensa-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:16 :: [aarch64] #400 qemu-ui-spice-app-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:18 :: [armh] #400 qemu-system-arm-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:19 :: [aarch64] #400 qemu-ui-spice-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:19 :: [ppc64le] #400 qemu-system-xtensa-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:23 :: [aarch64] #400 qemu-ui-spice-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:23 :: [armh] #400 qemu-system-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:24 :: [ppc64le] #400 qemu-tests: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:26 :: [aarch64] #400 qemu-user: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:28 :: [armh] #400 qemu-system-avr-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:29 :: [ppc64le] #400 qemu-tests-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:29 :: [aarch64] #400 qemu-user-aarch64: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-tools=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/qemu
2023-May-11 15:16:33 :: [ppc64le] #400 qemu-tools: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:33 :: [aarch64] #400 qemu-user-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:34 :: [armh] #400 qemu-system-avr-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:36 :: [aarch64] #400 qemu-user-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:36 :: [ppc64le] #400 qemu-tools-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:39 :: [armh] #400 qemu-system-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:39 :: [aarch64] #400 qemu-user-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-ui-curses=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:16:40 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-curses: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:43 :: [aarch64] #400 qemu-user-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:43 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-curses-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:44 :: [armh] #400 qemu-system-cris-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:46 :: [aarch64] #400 qemu-user-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:47 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-egl-headless: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:49 :: [armh] #400 qemu-system-cris-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:49 :: [aarch64] #400 qemu-user-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:51 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-egl-headless-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:53 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:54 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-gtk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:55 :: [armh] #400 qemu-system-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:56 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:59 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-gtk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:16:59 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:00 :: [armh] #400 qemu-system-hppa-core: install check OK (cached)
	ppc64le: qemu-ui-opengl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qemu
2023-May-11 15:17:02 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-opengl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:03 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:05 :: [armh] #400 qemu-system-hppa-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:06 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:06 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-opengl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:09 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:10 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:10 :: [armh] #400 qemu-system-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:12 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:13 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:15 :: [armh] #400 qemu-system-loongarch-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:16 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:17 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-spice-app: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:19 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:21 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-spice-app-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:21 :: [armh] #400 qemu-system-loongarch-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:22 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:24 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-spice-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:25 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:26 :: [armh] #400 qemu-system-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:28 :: [ppc64le] #400 qemu-ui-spice-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:28 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:31 :: [armh] #400 qemu-system-m68k-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:32 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:32 :: [ppc64le] #400 qemu-user: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:35 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:35 :: [ppc64le] #400 qemu-user-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:37 :: [armh] #400 qemu-system-m68k-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:38 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:39 :: [ppc64le] #400 qemu-user-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:41 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:43 :: [ppc64le] #400 qemu-user-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:43 :: [armh] #400 qemu-system-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:45 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:46 :: [ppc64le] #400 qemu-user-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:48 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:49 :: [armh] #400 qemu-system-microblaze-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:50 :: [ppc64le] #400 qemu-user-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:51 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:54 :: [ppc64le] #400 qemu-user-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:54 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:55 :: [armh] #400 qemu-system-microblaze-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:57 :: [ppc64le] #400 qemu-user-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:17:58 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:00 :: [armh] #400 qemu-system-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:01 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:01 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:04 :: [aarch64] #400 qemu-user-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:04 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:07 :: [aarch64] #400 qemu-user-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:08 :: [armh] #400 qemu-system-mips-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:08 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:11 :: [aarch64] #400 qemu-user-cris-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:11 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:14 :: [armh] #400 qemu-system-mips-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:14 :: [aarch64] #400 qemu-user-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:15 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:18 :: [aarch64] #400 qemu-user-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:18 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:19 :: [armh] #400 qemu-system-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:21 :: [aarch64] #400 qemu-user-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:22 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:25 :: [aarch64] #400 qemu-user-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:25 :: [armh] #400 qemu-system-nios2-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:25 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:28 :: [aarch64] #400 qemu-user-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:29 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:30 :: [armh] #400 qemu-system-nios2-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:31 :: [aarch64] #400 qemu-user-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:32 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:35 :: [aarch64] #400 qemu-user-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:35 :: [armh] #400 qemu-system-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:36 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:38 :: [aarch64] #400 qemu-user-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:39 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:40 :: [armh] #400 qemu-system-or1k-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:41 :: [aarch64] #400 qemu-user-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:43 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:45 :: [aarch64] #400 qemu-user-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:46 :: [armh] #400 qemu-system-or1k-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:46 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:48 :: [aarch64] #400 qemu-user-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:50 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:51 :: [armh] #400 qemu-system-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:52 :: [aarch64] #400 qemu-user-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:54 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:55 :: [aarch64] #400 qemu-user-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:56 :: [armh] #400 qemu-system-ppc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:57 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:18:59 :: [aarch64] #400 qemu-user-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:01 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:02 :: [aarch64] #400 qemu-user-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:02 :: [armh] #400 qemu-system-ppc-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:04 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:05 :: [aarch64] #400 qemu-user-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:07 :: [armh] #400 qemu-system-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:08 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:09 :: [aarch64] #400 qemu-user-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:11 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:12 :: [aarch64] #400 qemu-user-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:12 :: [armh] #400 qemu-system-riscv-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:14 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:16 :: [aarch64] #400 qemu-user-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:18 :: [ppc64le] #400 qemu-user-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:18 :: [armh] #400 qemu-system-riscv-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:19 :: [aarch64] #400 qemu-user-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:21 :: [ppc64le] #400 qemu-user-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:22 :: [aarch64] #400 qemu-user-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:23 :: [armh] #400 qemu-system-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:25 :: [ppc64le] #400 qemu-user-cris-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:26 :: [aarch64] #400 qemu-user-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:28 :: [armh] #400 qemu-system-rx-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:29 :: [ppc64le] #400 qemu-user-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:29 :: [aarch64] #400 qemu-user-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:32 :: [ppc64le] #400 qemu-user-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:32 :: [aarch64] #400 qemu-user-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:34 :: [armh] #400 qemu-system-rx-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:36 :: [ppc64le] #400 qemu-user-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:36 :: [aarch64] #400 qemu-user-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:39 :: [armh] #400 qemu-system-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:39 :: [aarch64] #400 qemu-user-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:39 :: [ppc64le] #400 qemu-user-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:43 :: [ppc64le] #400 qemu-user-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:43 :: [aarch64] #400 qemu-user-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:44 :: [armh] #400 qemu-system-s390x-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:46 :: [aarch64] #400 qemu-user-static: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:46 :: [ppc64le] #400 qemu-user-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:49 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:50 :: [ppc64le] #400 qemu-user-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:50 :: [armh] #400 qemu-system-s390x-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:52 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:53 :: [ppc64le] #400 qemu-user-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:55 :: [armh] #400 qemu-system-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:56 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:57 :: [ppc64le] #400 qemu-user-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:19:59 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:00 :: [armh] #400 qemu-system-sh4-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:01 :: [ppc64le] #400 qemu-user-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:02 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:04 :: [ppc64le] #400 qemu-user-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:05 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:06 :: [armh] #400 qemu-system-sh4-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:08 :: [ppc64le] #400 qemu-user-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:08 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:11 :: [armh] #400 qemu-system-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:12 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:12 :: [ppc64le] #400 qemu-user-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:15 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:15 :: [ppc64le] #400 qemu-user-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:16 :: [armh] #400 qemu-system-sparc-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:18 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:19 :: [ppc64le] #400 qemu-user-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:21 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:22 :: [armh] #400 qemu-system-sparc-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:23 :: [ppc64le] #400 qemu-user-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:24 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:26 :: [ppc64le] #400 qemu-user-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:27 :: [armh] #400 qemu-system-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:28 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:30 :: [ppc64le] #400 qemu-user-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:31 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:32 :: [armh] #400 qemu-system-tricore-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:33 :: [ppc64le] #400 qemu-user-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:34 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:37 :: [ppc64le] #400 qemu-user-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:37 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:38 :: [armh] #400 qemu-system-tricore-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:40 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:40 :: [ppc64le] #400 qemu-user-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:43 :: [armh] #400 qemu-system-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:43 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:44 :: [ppc64le] #400 qemu-user-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:47 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:47 :: [ppc64le] #400 qemu-user-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: qemu-system-x86-core=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:20:48 :: [armh] #400 qemu-system-x86-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:50 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:51 :: [ppc64le] #400 qemu-user-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:53 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:54 :: [armh] #400 qemu-system-x86-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:55 :: [ppc64le] #400 qemu-user-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:56 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:58 :: [ppc64le] #400 qemu-user-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:20:59 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:00 :: [armh] #400 qemu-system-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:02 :: [ppc64le] #400 qemu-user-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:02 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:05 :: [armh] #400 qemu-system-xtensa-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:05 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:05 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:09 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:09 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:10 :: [armh] #400 qemu-system-xtensa-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:12 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:12 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:15 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:15 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:16 :: [armh] #400 qemu-tests: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:18 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:19 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:21 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:22 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:23 :: [armh] #400 qemu-tests-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:25 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:26 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:28 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-cris-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: qemu-tools=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/share/qemu
2023-May-11 15:21:28 :: [armh] #400 qemu-tools: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:29 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:31 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:32 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:33 :: [armh] #400 qemu-tools-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:34 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:36 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:37 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-hppa: install check OK (cached)
	armh: qemu-ui-curses=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:21:38 :: [armh] #400 qemu-ui-curses: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:39 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:41 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:42 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:44 :: [armh] #400 qemu-ui-curses-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:44 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:45 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:47 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:49 :: [armh] #400 qemu-ui-egl-headless: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:49 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:50 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:52 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:53 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:54 :: [armh] #400 qemu-ui-egl-headless-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:55 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:56 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:59 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:59 :: [armh] #400 qemu-ui-gtk: install check OK (cached)
2023-May-11 15:21:59 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:02 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:03 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:05 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:05 :: [armh] #400 qemu-ui-gtk-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:06 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:09 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:09 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-nios2: install check OK (cached)
	armh: qemu-ui-opengl=8.0.0-alt1.p10 post-install unowned files:
 /usr/lib/qemu
2023-May-11 15:22:11 :: [armh] #400 qemu-ui-opengl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:12 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:12 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:15 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:15 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:16 :: [armh] #400 qemu-ui-opengl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:18 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:18 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:21 :: [armh] #400 qemu-ui-sdl: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:22 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:22 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:25 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:25 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:26 :: [armh] #400 qemu-ui-sdl-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:28 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:28 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:31 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:31 :: [armh] #400 qemu-ui-spice-app: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:32 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:35 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:35 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:37 :: [armh] #400 qemu-ui-spice-app-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:38 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:38 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:41 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:42 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:43 :: [armh] #400 qemu-ui-spice-core: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:44 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:45 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:47 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:48 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:50 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:51 :: [armh] #400 qemu-ui-spice-core-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:52 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-cris-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:54 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:55 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:57 :: [armh] #400 qemu-user: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:57 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:22:58 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:00 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:01 :: [armh] #400 qemu-user-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:02 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:03 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:05 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:06 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:07 :: [armh] #400 qemu-user-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:08 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:10 :: [aarch64] #400 qemu-user-static-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:11 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:12 :: [armh] #400 qemu-user-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:13 :: [aarch64] #400 qemu-user-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:15 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:16 :: [aarch64] #400 qemu-user-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:17 :: [armh] #400 qemu-user-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:18 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:20 :: [aarch64] #400 qemu-user-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:21 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:22 :: [armh] #400 qemu-user-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:23 :: [aarch64] #400 qemu-user-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:25 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:27 :: [aarch64] #400 qemu-user-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:27 :: [armh] #400 qemu-user-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:28 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:30 :: [aarch64] #500 virtiofsd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:32 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:32 :: [armh] #400 qemu-user-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:33 :: [aarch64] #500 virtiofsd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:35 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:37 :: [aarch64] #100 vitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:38 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:38 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:40 :: [aarch64] #100 vitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:42 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:42 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:43 :: [aarch64] #100 vitastor-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:45 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:46 :: [aarch64] #100 vitastor-mon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:47 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:48 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:50 :: [aarch64] #100 vitastor-nbd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:52 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:52 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:53 :: [aarch64] #100 vitastor-nbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:55 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:56 :: [aarch64] #100 vitastor-nfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:57 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:59 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:23:59 :: [aarch64] #100 vitastor-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:02 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:02 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:03 :: [aarch64] #100 vitastor-osd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:05 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:06 :: [aarch64] #100 vitastor-osd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:07 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:09 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:12 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:12 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:15 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:17 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:18 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:22 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:22 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:25 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:28 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:29 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:32 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:33 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:35 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:38 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:39 :: [ppc64le] #400 qemu-user-static-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:42 :: [ppc64le] #400 qemu-user-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:43 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:46 :: [ppc64le] #400 qemu-user-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:48 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:49 :: [ppc64le] #400 qemu-user-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:53 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:53 :: [ppc64le] #400 qemu-user-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:57 :: [ppc64le] #400 qemu-user-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:24:58 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:00 :: [ppc64le] #500 virtiofsd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:03 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:04 :: [ppc64le] #500 virtiofsd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:07 :: [ppc64le] #100 vitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:08 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:11 :: [ppc64le] #100 vitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:13 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:14 :: [ppc64le] #100 vitastor-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:17 :: [ppc64le] #100 vitastor-mon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:18 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:21 :: [ppc64le] #100 vitastor-nbd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:23 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:24 :: [ppc64le] #100 vitastor-nbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:27 :: [ppc64le] #100 vitastor-nfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:28 :: [armh] #400 qemu-user-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:31 :: [ppc64le] #100 vitastor-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:34 :: [ppc64le] #100 vitastor-osd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:35 :: [armh] #400 qemu-user-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:38 :: [ppc64le] #100 vitastor-osd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:43 :: [armh] #400 qemu-user-cris-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:48 :: [armh] #400 qemu-user-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:53 :: [armh] #400 qemu-user-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:25:58 :: [armh] #400 qemu-user-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:03 :: [armh] #400 qemu-user-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:08 :: [armh] #400 qemu-user-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:14 :: [armh] #400 qemu-user-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:19 :: [armh] #400 qemu-user-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:24 :: [armh] #400 qemu-user-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:29 :: [armh] #400 qemu-user-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:34 :: [armh] #400 qemu-user-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:39 :: [armh] #400 qemu-user-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:45 :: [armh] #400 qemu-user-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:50 :: [armh] #400 qemu-user-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:26:55 :: [armh] #400 qemu-user-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:00 :: [armh] #400 qemu-user-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:05 :: [armh] #400 qemu-user-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:10 :: [armh] #400 qemu-user-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:15 :: [armh] #400 qemu-user-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:20 :: [armh] #400 qemu-user-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:26 :: [armh] #400 qemu-user-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:31 :: [armh] #400 qemu-user-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:36 :: [armh] #400 qemu-user-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:41 :: [armh] #400 qemu-user-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:46 :: [armh] #400 qemu-user-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:51 :: [armh] #400 qemu-user-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:27:56 :: [armh] #400 qemu-user-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:01 :: [armh] #400 qemu-user-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:06 :: [armh] #400 qemu-user-static: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:11 :: [armh] #400 qemu-user-static-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:16 :: [armh] #400 qemu-user-static-aarch64-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:21 :: [armh] #400 qemu-user-static-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:25 :: [armh] #400 qemu-user-static-alpha-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:30 :: [armh] #400 qemu-user-static-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:35 :: [armh] #400 qemu-user-static-arm-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:40 :: [armh] #400 qemu-user-static-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:45 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:50 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-aarch64: install check OK (cached)
2023-May-11 15:28:55 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-alpha: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:00 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-arm: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:04 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-avr: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:09 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:14 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:19 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:24 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:29 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:34 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:39 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:43 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:48 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:53 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:29:58 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:03 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:08 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:12 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:17 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:22 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:27 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:31 :: [armh] #400 qemu-user-static-binfmt-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:36 :: [armh] #400 qemu-user-static-cris: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:41 :: [armh] #400 qemu-user-static-cris-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:46 :: [armh] #400 qemu-user-static-hexagon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:51 :: [armh] #400 qemu-user-static-hexagon-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:30:56 :: [armh] #400 qemu-user-static-hppa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:01 :: [armh] #400 qemu-user-static-hppa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:06 :: [armh] #400 qemu-user-static-loongarch: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:11 :: [armh] #400 qemu-user-static-loongarch-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:16 :: [armh] #400 qemu-user-static-m68k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:21 :: [armh] #400 qemu-user-static-m68k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:25 :: [armh] #400 qemu-user-static-microblaze: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:30 :: [armh] #400 qemu-user-static-microblaze-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:35 :: [armh] #400 qemu-user-static-mips: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:40 :: [armh] #400 qemu-user-static-mips-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:45 :: [armh] #400 qemu-user-static-nios2: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:50 :: [armh] #400 qemu-user-static-nios2-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:31:55 :: [armh] #400 qemu-user-static-or1k: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:00 :: [armh] #400 qemu-user-static-or1k-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:05 :: [armh] #400 qemu-user-static-ppc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:09 :: [armh] #400 qemu-user-static-ppc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:14 :: [armh] #400 qemu-user-static-riscv: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:19 :: [armh] #400 qemu-user-static-riscv-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:24 :: [armh] #400 qemu-user-static-rx: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:29 :: [armh] #400 qemu-user-static-s390x: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:34 :: [armh] #400 qemu-user-static-s390x-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:38 :: [armh] #400 qemu-user-static-sh4: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:43 :: [armh] #400 qemu-user-static-sh4-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:48 :: [armh] #400 qemu-user-static-sparc: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:53 :: [armh] #400 qemu-user-static-sparc-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:32:58 :: [armh] #400 qemu-user-static-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:03 :: [armh] #400 qemu-user-static-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:08 :: [armh] #400 qemu-user-static-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:13 :: [armh] #400 qemu-user-static-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:18 :: [armh] #400 qemu-user-static-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:23 :: [armh] #400 qemu-user-tricore: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:28 :: [armh] #400 qemu-user-x86: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:33 :: [armh] #400 qemu-user-x86-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:38 :: [armh] #400 qemu-user-xtensa: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:43 :: [armh] #400 qemu-user-xtensa-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:48 :: [armh] #100 vitastor-client: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:53 :: [armh] #100 vitastor-client-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:33:58 :: [armh] #100 vitastor-common: install check OK (cached)
2023-May-11 15:34:03 :: [armh] #100 vitastor-mon: install check OK (cached)
2023-May-11 15:34:08 :: [armh] #100 vitastor-nbd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:34:13 :: [armh] #100 vitastor-nbd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:34:18 :: [armh] #100 vitastor-nfs: install check OK (cached)
2023-May-11 15:34:23 :: [armh] #100 vitastor-nfs-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:34:28 :: [armh] #100 vitastor-osd: install check OK (cached)
2023-May-11 15:34:33 :: [armh] #100 vitastor-osd-debuginfo: install check OK (cached)
2023-May-11 15:34:48 :: [x86_64-i586] plan: #0 +63 -59 =10737
2023-May-11 15:35:03 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2023-May-11 15:35:04 :: [x86_64-i586] created next repo
2023-May-11 15:35:14 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
warning: #400: qemu.git tag `8.0.0-alt1.p10' is not inherited from /gears/q/qemu.git branch `p10' (relaxed by shaba)
2023-May-11 15:35:17 :: gears inheritance check COND-OK for: #400 
warning: #400: qemu-8.0.0-alt1.p10.src.rpm: missing last changelog entry from qemu-6.2.0-alt1.p10.src.rpm (relaxed by shaba):
* Mon Jun 06 2022	shaba at altlinux	6.2.0-alt1.p10
2023-May-11 15:35:17 :: srpm inheritance check COND-OK for: #400 
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #100: vitastor: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #140: libblkio: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #400: qemu: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #500: virtiofsd: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #600: libvirt: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #700: python3-module-libvirt: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #1000: qemu-system-aarch64-core-bundle: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
2023-May-11 15:37:31 :: acl check FAILED
2023-May-11 15:37:49 :: created contents_index files
2023-May-11 15:38:04 :: created hash files: aarch64 armh i586 noarch ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2023-May-11 15:38:06 :: task #320227 for p10 EPERM


More information about the Sisyphus-incominger mailing list