[#319876] [test-only] FAILED (try 2) rpm-build-python3.git=0.1.23-alt1-test graphviz.git=3.0.0-alt1 ...

Girar awaiter (kotopesutility) girar-builder at altlinux.org
Fri May 5 23:55:07 MSK 2023


https://git.altlinux.org/tasks/319876/logs/events.2.1.log

subtask name           aarch64  armh  i586 ppc64le x86_64
  #40 rpm-build-python3       50  1:10   28   1:04   27
  #200 graphviz           7:25 11:04  4:25   8:37  4:06
  #300 carla            3:01  4:20  1:47   3:17  1:41
  #400 python3-module-pygobject   1:24  2:04   50   1:41   48
  #500 llvm15.0         4:37:07 59:30 26:28  40:07  39:39
  #600 lirc             2:52  4:19  1:38   3:21  1:33
  #700 python3-module-scipy    27:26 38:45 14:03  29:46  12:48
 #1000 pymunk            1:21  2:05   46   1:35   44
 #1100 python3-module-agate      46  1:13   24    53   24

2023-May-05 15:16:07 :: test-only task #319876 for sisyphus resumed by kotopesutility:
2023-May-05 15:16:07 :: message: test_rpm-build-python3_0.1.22
#40 build 0.1.23-alt1-test from /people/kotopesutility/packages/rpm-build-python3.git fetched at 2023-May-05 15:15:59
#100 removed
#200 build 3.0.0-alt1 from /gears/g/graphviz.git fetched at 2023-May-04 13:58:48 from sisyphus
#300 build 2.4.3-alt1 from /gears/c/carla.git fetched at 2023-May-04 13:58:53 from sisyphus
#400 build 2.28.6-alt12 from /gears/p/python3-module-pygobject.git fetched at 2023-May-04 13:59:03 from sisyphus
#500 build 15.0.6-alt1.1 from /gears/l/llvm15.0.git fetched at 2023-May-04 13:59:45 from sisyphus
#600 build 0.10.1-alt6.1 from /gears/l/lirc.git fetched at 2023-May-04 14:00:03 from sisyphus
#700 build 1.10.1-alt1 from /gears/p/python3-module-scipy.git fetched at 2023-May-04 14:04:28 from sisyphus
#1000 build 6.0.0-alt1 from /gears/p/pymunk.git fetched at 2023-May-04 14:04:42 from sisyphus
#1100 build 1.7.1-alt1 from /gears/p/python3-module-agate.git fetched at 2023-May-04 14:04:48 from sisyphus
2023-May-05 15:16:09 :: created build repo
2023-May-05 15:16:10 :: [ppc64le] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build start
2023-May-05 15:16:10 :: [aarch64] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build start
2023-May-05 15:16:10 :: [i586] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build start
2023-May-05 15:16:10 :: [armh] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build start
2023-May-05 15:16:10 :: [x86_64] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build start
2023-May-05 15:16:37 :: [x86_64] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build OK
2023-May-05 15:16:38 :: [i586] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build OK
2023-May-05 15:16:38 :: [x86_64] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build start
2023-May-05 15:16:38 :: [i586] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build start
2023-May-05 15:17:00 :: [aarch64] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build OK
2023-May-05 15:17:00 :: [aarch64] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build start
2023-May-05 15:17:14 :: [ppc64le] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build OK
2023-May-05 15:17:15 :: [ppc64le] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build start
2023-May-05 15:17:20 :: [armh] #40 rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build OK
2023-May-05 15:17:20 :: [armh] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build start
2023-May-05 15:20:44 :: [x86_64] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 15:20:44 :: [x86_64] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build start
2023-May-05 15:21:03 :: [i586] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 15:21:04 :: [i586] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build start
2023-May-05 15:22:25 :: [x86_64] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build OK
2023-May-05 15:22:26 :: [x86_64] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build start
2023-May-05 15:22:51 :: [i586] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build OK
2023-May-05 15:22:51 :: [i586] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build start
2023-May-05 15:23:14 :: [x86_64] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build OK
2023-May-05 15:23:14 :: [x86_64] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build start
2023-May-05 15:23:41 :: [i586] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build OK
2023-May-05 15:23:42 :: [i586] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build start
2023-May-05 15:24:25 :: [aarch64] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 15:24:26 :: [aarch64] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build start
2023-May-05 15:25:52 :: [ppc64le] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 15:25:52 :: [ppc64le] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build start
2023-May-05 15:27:27 :: [aarch64] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build OK
2023-May-05 15:27:27 :: [aarch64] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build start
2023-May-05 15:28:24 :: [armh] #200 graphviz.git 3.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 15:28:24 :: [armh] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build start
2023-May-05 15:28:51 :: [aarch64] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build OK
2023-May-05 15:28:51 :: [aarch64] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build start
2023-May-05 15:29:09 :: [ppc64le] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build OK
2023-May-05 15:29:09 :: [ppc64le] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build start
2023-May-05 15:30:50 :: [ppc64le] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build OK
2023-May-05 15:30:50 :: [ppc64le] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build start
2023-May-05 15:32:44 :: [armh] #300 carla.git 2.4.3-alt1: build OK
2023-May-05 15:32:44 :: [armh] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build start
2023-May-05 15:34:48 :: [armh] #400 python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build OK
2023-May-05 15:34:48 :: [armh] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build start
2023-May-05 15:50:10 :: [i586] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build OK
2023-May-05 15:50:11 :: [i586] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build start
2023-May-05 15:51:49 :: [i586] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build OK
2023-May-05 15:51:49 :: [i586] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build start
2023-May-05 16:02:53 :: [x86_64] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build OK
2023-May-05 16:02:54 :: [x86_64] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build start
2023-May-05 16:04:27 :: [x86_64] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build OK
2023-May-05 16:04:27 :: [x86_64] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build start
2023-May-05 16:05:52 :: [i586] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build OK
2023-May-05 16:05:52 :: [i586] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build start
2023-May-05 16:06:38 :: [i586] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 16:06:39 :: [i586] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build start
2023-May-05 16:07:03 :: [i586] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build OK
2023-May-05 16:10:57 :: [ppc64le] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build OK
2023-May-05 16:10:57 :: [ppc64le] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build start
2023-May-05 16:14:18 :: [ppc64le] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build OK
2023-May-05 16:14:18 :: [ppc64le] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build start
2023-May-05 16:17:15 :: [x86_64] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build OK
2023-May-05 16:17:15 :: [x86_64] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build start
2023-May-05 16:17:59 :: [x86_64] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 16:18:00 :: [x86_64] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build start
2023-May-05 16:18:24 :: [x86_64] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build OK
2023-May-05 16:34:18 :: [armh] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build OK
2023-May-05 16:34:18 :: [armh] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build start
2023-May-05 16:38:37 :: [armh] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build OK
2023-May-05 16:38:38 :: [armh] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build start
2023-May-05 16:44:04 :: [ppc64le] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build OK
2023-May-05 16:44:04 :: [ppc64le] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build start
2023-May-05 16:45:39 :: [ppc64le] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 16:45:39 :: [ppc64le] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build start
2023-May-05 16:46:32 :: [ppc64le] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build OK
2023-May-05 17:17:23 :: [armh] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build OK
2023-May-05 17:17:23 :: [armh] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build start
2023-May-05 17:19:28 :: [armh] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 17:19:28 :: [armh] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build start
2023-May-05 17:20:41 :: [armh] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build OK
2023-May-05 20:05:58 :: [aarch64] #500 llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build OK
2023-May-05 20:05:58 :: [aarch64] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build start
2023-May-05 20:08:50 :: [aarch64] #600 lirc.git 0.10.1-alt6.1: build OK
2023-May-05 20:08:50 :: [aarch64] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build start
2023-May-05 20:36:16 :: [aarch64] #700 python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build OK
2023-May-05 20:36:17 :: [aarch64] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build start
2023-May-05 20:37:38 :: [aarch64] #1000 pymunk.git 6.0.0-alt1: build OK
2023-May-05 20:37:39 :: [aarch64] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build start
2023-May-05 20:38:25 :: [aarch64] #1100 python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build OK
2023-May-05 20:38:43 :: #40: rpm-build-python3.git 0.1.23-alt1-test: build check OK
2023-May-05 20:39:48 :: #200: graphviz.git 3.0.0-alt1: build check OK
2023-May-05 20:40:20 :: #300: carla.git 2.4.3-alt1: build check OK
2023-May-05 20:40:42 :: #400: python3-module-pygobject.git 2.28.6-alt12: build check OK
2023-May-05 20:44:12 :: #500: llvm15.0.git 15.0.6-alt1.1: build check OK
2023-May-05 20:44:45 :: #600: lirc.git 0.10.1-alt6.1: build check OK
2023-May-05 20:45:08 :: #700: python3-module-scipy.git 1.10.1-alt1: build check OK
2023-May-05 20:45:26 :: #1000: pymunk.git 6.0.0-alt1: build check OK
2023-May-05 20:45:36 :: #1100: python3-module-agate.git 1.7.1-alt1: build check OK
2023-May-05 20:45:38 :: build check OK
warning (#500): libpolly15.0-doc-15.0.6-alt1.1.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#500): llvm15.0-tools-15.0.6-alt1.1.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
2023-May-05 20:53:08 :: noarch check OK
2023-May-05 20:53:10 :: plan: src +9 -9 =18375, aarch64 +75 -75 =31429, armh +75 -75 =29356, i586 +75 -75 =31407, noarch +13 -13 =19142, ppc64le +75 -75 =30845, x86_64 +76 -76 =32345
#40 rpm-build-python3 0.1.22-alt1 -> 0.1.23-alt1
 Fri May 05 2023 Daniel Zagaynov <kotopesutility at altlinux> 0.1.23-alt1
 - python3.prov.py:
   + Moved all mechanism of provides-searching to py3prov.py.
 - python3.req.py:
   + Moved all mechanism of requirements-searching to py3req.py;
   + Removed encodings as dependencies.
2023-May-05 20:54:08 :: patched apt indices
2023-May-05 20:54:21 :: created next repo
2023-May-05 20:54:30 :: duplicate provides check OK
	x86_64: NEW unmet dependencies detected:
 python3-module-kapidox#5.91.0-alt1:sisyphus+295530.7600.1.1 at 1645106971 python3(gv) < 0
	i586: NEW unmet dependencies detected:
 python3-module-kapidox#5.91.0-alt1:sisyphus+295530.7600.1.1 at 1645107164 python3(gv) < 0
	aarch64: NEW unmet dependencies detected:
 python3-module-kapidox#5.91.0-alt1:sisyphus+295530.7600.1.1 at 1645109429 python3(gv) < 0
	ppc64le: NEW unmet dependencies detected:
 python3-module-kapidox#5.91.0-alt1:sisyphus+295530.7600.1.1 at 1645110191 python3(gv) < 0
	armh: NEW unmet dependencies detected:
 python3-module-kapidox#5.91.0-alt1:sisyphus+295530.7600.1.1 at 1645112154 python3(gv) < 0
	ACLs of affected packages (1):
 kf5-kapidox zerg
2023-May-05 20:55:07 :: unmets: x86_64 +1 -0 =1, i586 +1 -0 =1, aarch64 +1 -0 =5, ppc64le +1 -0 =5, armh +1 -0 =13
2023-May-05 20:55:07 :: dependencies check FAILED
2023-May-05 20:55:07 :: task #319876 for sisyphus FAILED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list