[#266893] p9 TESTED (try 8) libudfread.git=1.1.1-alt1 ...

Girar awaiter (zerg) girar-builder at altlinux.org
Fri Mar 26 14:02:42 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/266893/logs/events.8.1.log

2021-Mar-26 10:52:15 :: test-only task #266893 for p9 resumed by zerg:
#40 build 1.1.1-alt1 from /gears/l/libudfread.git fetched at 2021-Feb-24 13:45:38
#60 build libwaylandpp-0.2.8-alt1 from /gears/l/libwaylandpp.git fetched at 2021-Feb-24 13:53:15
#100 build kodi-19.0-alt1 from /gears/k/kodi.git fetched at 2021-Feb-24 13:29:17
#200 build kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3 from /gears/k/kodi-addon-inputstream-adaptive.git fetched at 2021-Feb-24 13:29:24
#300 build kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4 from /gears/k/kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git fetched at 2021-Feb-24 13:29:40
#400 build kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4 from /gears/k/kodi-addon-pvr-hts.git fetched at 2021-Feb-24 13:29:59
#500 build kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4 from /gears/k/kodi-addon-pvr-iptvsimple.git fetched at 2021-Feb-24 13:30:14
#600 build kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4 from /gears/k/kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git fetched at 2021-Feb-24 13:30:28
2021-Mar-26 10:52:15 :: created build repo
2021-Mar-26 10:52:16 :: [armh] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:16 :: [ppc64le] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:16 :: [aarch64] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:16 :: [i586] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:16 :: [x86_64] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:29 :: [x86_64] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:52:29 :: [x86_64] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:30 :: [i586] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:52:30 :: [i586] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:30 :: [aarch64] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:52:30 :: [aarch64] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:30 :: [ppc64le] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:52:30 :: [ppc64le] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:38 :: [armh] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:52:38 :: [armh] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:44 :: [x86_64] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:52:44 :: [x86_64] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:47 :: [aarch64] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:52:47 :: [aarch64] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:47 :: [ppc64le] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:52:47 :: [ppc64le] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-26 10:52:49 :: [i586] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:52:49 :: [i586] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-26 10:53:03 :: [ppc64le] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build SKIPPED
2021-Mar-26 10:53:03 :: [ppc64le] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-26 10:53:07 :: [armh] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:07 :: [armh] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-26 10:53:20 :: [aarch64] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:20 :: [ppc64le] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build SKIPPED
2021-Mar-26 10:53:20 :: [aarch64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-26 10:53:20 :: [ppc64le] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:53:22 :: [x86_64] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:22 :: [x86_64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-26 10:53:36 :: [ppc64le] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build SKIPPED
2021-Mar-26 10:53:36 :: [ppc64le] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:53:36 :: [aarch64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:36 :: [aarch64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:53:37 :: [x86_64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:37 :: [x86_64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:53:38 :: [i586] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:38 :: [i586] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-26 10:53:51 :: [ppc64le] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build SKIPPED
2021-Mar-26 10:53:51 :: [ppc64le] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:53:52 :: [aarch64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:52 :: [aarch64] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:53:53 :: [x86_64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:53 :: [x86_64] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:53:54 :: [armh] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:54 :: [armh] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-26 10:53:58 :: [i586] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:53:58 :: [i586] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:54:06 :: [ppc64le] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build SKIPPED
2021-Mar-26 10:54:06 :: [ppc64le] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:54:07 :: [aarch64] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:07 :: [aarch64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:54:09 :: [x86_64] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:09 :: [x86_64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:54:18 :: [i586] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:18 :: [i586] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:54:19 :: [armh] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:19 :: [armh] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:54:21 :: [ppc64le] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build SKIPPED
2021-Mar-26 10:54:22 :: [x86_64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:22 :: [x86_64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:54:24 :: [aarch64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:24 :: [aarch64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:54:37 :: [x86_64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:40 :: [aarch64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:44 :: [armh] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:44 :: [armh] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:54:46 :: [i586] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:54:46 :: [i586] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:55:00 :: [i586] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:55:00 :: [i586] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:55:09 :: [armh] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:55:09 :: [armh] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:55:31 :: [i586] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:55:42 :: [armh] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:55:42 :: [armh] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-26 10:56:08 :: [armh] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-26 10:56:25 :: #40: libudfread.git 1.1.1-alt1: build check OK
2021-Mar-26 10:56:44 :: #60: libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build check OK
2021-Mar-26 10:57:09 :: #100: kodi.git kodi-19.0-alt1: build check OK
2021-Mar-26 10:57:22 :: #200: kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build check OK
2021-Mar-26 10:57:36 :: #300: kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build check OK
2021-Mar-26 10:57:47 :: #400: kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build check OK
2021-Mar-26 10:57:57 :: #500: kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build check OK
2021-Mar-26 10:58:06 :: #600: kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build check OK
2021-Mar-26 10:58:07 :: build check OK
warning (#100): ppc64le: non-verifiable noarch packages due to ExclusiveArch
2021-Mar-26 10:58:42 :: noarch check OK
2021-Mar-26 10:58:45 :: plan: src +8 -6 =18194, aarch64 +22 -14 =30306, armh +22 -14 =28034, i586 +22 -14 =32293, noarch +1 -1 =19211, ppc64le +7 -7 =30656, x86_64 +22 -14 =32706
#100 kodi 18.8-alt1 -> 19.0-alt1
 Sat Feb 20 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - 19.0 Matrix released
 Fri Dec 11 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt0.20201207
 - 19.0b2 Matrix
 Thu Nov 19 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt0.20201117
 - 19.0b1 Matrix
 Tue Nov 10 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt0.20201031
 - 19.0a3 Matrix
 Thu Oct 08 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt0.20201005
 - 19.0a2 Matrix
 [...]
#200 kodi-addon-inputstream-adaptive 18.0-alt3 -> 19.0-alt3
 Wed Feb 24 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt3
 - updated up to 2.6.7-Matrix
 Thu Nov 12 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt2
 - updated up to 2.6.4-Matrix
 Mon Aug 31 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - updated for kodi 19.0 Matrix
#400 kodi-addon-pvr-hts 18.0-alt2 -> 19.0-alt4
 Wed Feb 24 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt4
 - updated up to 8.2.2-Matrix
 Thu Nov 12 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt3
 - updated up to 8.1.0-Matrix
 Fri Oct 09 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt2
 - follow addon API changes
 Mon Aug 31 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - updated for kodi 19.0 Matrix
#500 kodi-addon-pvr-iptvsimple 18.0-alt1 -> 19.0-alt4
 Wed Feb 24 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt4
 - updated up to 7.4.2-Matrix
 Thu Nov 12 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt3
 - updated up to 7.0.0-Matrix
 Fri Oct 09 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt2
 - follow addon API changes
 Mon Aug 31 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - updated for kodi 19.0 Matrix
#600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi 18.0-alt1 -> 19.0-alt4
 Wed Feb 24 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt4
 - updated up to 8.2.2-Matrix
 Thu Nov 12 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt3
 - updated up to 8.1.0-Matrix
 Fri Oct 09 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt2
 - follow addon API changes
 Mon Aug 31 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - updated for kodi 19.0 Matrix
#40 libudfread 1.0.0-alt3 -> 1.1.1-alt1
 Mon Nov 30 2020 Anton Farygin <rider at altlinux.ru> 1.1.1-alt1
 - 1.1.1
 Wed Jul 01 2020 Anton Farygin <rider at altlinux.ru> 1.1.0-alt1
 - 1.1.0
2021-Mar-26 10:59:39 :: patched apt indices
2021-Mar-26 10:59:48 :: created next repo
2021-Mar-26 10:59:56 :: duplicate provides check OK
2021-Mar-26 11:00:24 :: dependencies check OK
2021-Mar-26 11:00:25 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] no need to repeat ELF symbols check
2021-Mar-26 11:00:25 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check OK
	x86_64: kodi=19.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/22x22
 /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
2021-Mar-26 11:00:38 :: [x86_64] #100 kodi: install check OK (cached)
	i586: kodi=19.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/22x22
 /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
2021-Mar-26 11:00:39 :: [i586] #100 kodi: install check OK (cached)
	x86_64: kodi-addon-inputstream-adaptive=19.0-alt3 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:00:41 :: [x86_64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive: install check OK (cached)
	i586: kodi-addon-inputstream-adaptive=19.0-alt3 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:00:41 :: [i586] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:00:43 :: [x86_64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:00:43 :: [i586] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:00:45 :: [x86_64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect: install check OK (cached)
	i586: kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:00:46 :: [i586] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:00:48 :: [x86_64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:00:48 :: [i586] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: kodi-addon-pvr-hts=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:00:50 :: [x86_64] #400 kodi-addon-pvr-hts: install check OK (cached)
	i586: kodi-addon-pvr-hts=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:00:51 :: [i586] #400 kodi-addon-pvr-hts: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:00:52 :: [x86_64] #400 kodi-addon-pvr-hts-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:00:54 :: [i586] #400 kodi-addon-pvr-hts-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: kodi-addon-pvr-iptvsimple=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:00:55 :: [x86_64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple: install check OK (cached)
	i586: kodi-addon-pvr-iptvsimple=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:00:56 :: [i586] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:00:57 :: [x86_64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:00:58 :: [i586] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: kodi-addon-pvr-vdr-vnsi=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:00:59 :: [x86_64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi: install check OK (cached)
	i586: kodi-addon-pvr-vdr-vnsi=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-26 11:01:01 :: [i586] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:02 :: [x86_64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:03 :: [i586] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:04 :: [x86_64] #100 kodi-bin: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:05 :: [i586] #100 kodi-bin: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:06 :: [x86_64] #100 kodi-bin-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:08 :: [i586] #100 kodi-bin-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:09 :: [x86_64] #100 kodi-data: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:11 :: [i586] #100 kodi-data: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:11 :: [x86_64] #100 kodi-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:13 :: [i586] #100 kodi-devel: install check OK (cached)
	x86_64: kodi-x11=19.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/xsessions
2021-Mar-26 11:01:14 :: [x86_64] #100 kodi-x11: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:16 :: [x86_64] #40 libudfread: install check OK (cached)
	i586: kodi-x11=19.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/xsessions
2021-Mar-26 11:01:16 :: [i586] #100 kodi-x11: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:18 :: [x86_64] #40 libudfread-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:18 :: [i586] #40 libudfread: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:21 :: [x86_64] #40 libudfread-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:21 :: [i586] #40 libudfread-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:23 :: [x86_64] #60 libwaylandpp: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:23 :: [i586] #40 libudfread-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:25 :: [x86_64] #60 libwaylandpp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:26 :: [i586] #60 libwaylandpp: install check OK (cached)
	x86_64: libwaylandpp-devel=0.2.8-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/cmake
2021-Mar-26 11:01:28 :: [x86_64] #60 libwaylandpp-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:29 :: [i586] #60 libwaylandpp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:30 :: [x86_64] #60 libwaylandpp-devel-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: libwaylandpp-devel=0.2.8-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/cmake
2021-Mar-26 11:01:32 :: [i586] #60 libwaylandpp-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:34 :: [i586] #60 libwaylandpp-devel-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-26 11:01:35 :: [x86_64-i586] plan: #0 +10 -7 =10723
2021-Mar-26 11:01:48 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2021-Mar-26 11:01:49 :: [x86_64-i586] created next repo
2021-Mar-26 11:01:56 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
kodi: git inheritance check relaxed by root_boyarsh
warning: kodi.git tag `kodi-19.0-alt1' is not inherited from /gears/k/kodi.git branch `p9'
kodi-addon-inputstream-adaptive: git inheritance check relaxed by root_boyarsh
warning: kodi-addon-inputstream-adaptive.git tag `kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3' is not inherited from /gears/k/kodi-addon-inputstream-adaptive.git branch `p9'
kodi-addon-pvr-hts: git inheritance check relaxed by root_boyarsh
warning: kodi-addon-pvr-hts.git tag `kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4' is not inherited from /gears/k/kodi-addon-pvr-hts.git branch `p9'
kodi-addon-pvr-iptvsimple: git inheritance check relaxed by root_boyarsh
warning: kodi-addon-pvr-iptvsimple.git tag `kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4' is not inherited from /gears/k/kodi-addon-pvr-iptvsimple.git branch `p9'
kodi-addon-pvr-vdr-vnsi: git inheritance check relaxed by root_boyarsh
warning: kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git tag `kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4' is not inherited from /gears/k/kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git branch `p9'
2021-Mar-26 11:01:58 :: gears inheritance check COND-OK
2021-Mar-26 11:01:58 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #40: libudfread: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #60: libwaylandpp: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #100: kodi: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #200: kodi-addon-inputstream-adaptive: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #300: kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #400: kodi-addon-pvr-hts: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #500: kodi-addon-pvr-iptvsimple: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #600: kodi-addon-pvr-vdr-vnsi: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
2021-Mar-26 11:02:08 :: acl check IGNORED
2021-Mar-26 11:02:29 :: created contents_index files
2021-Mar-26 11:02:39 :: created hash files: aarch64 armh i586 noarch ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2021-Mar-26 11:02:42 :: task #266893 for p9 TESTED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list