[#266893] [test-only] p9 FAILED (try 6) libudfread.git=1.1.1-alt1 ...

Girar awaiter (zerg) girar-builder at altlinux.org
Thu Mar 25 14:42:19 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/266893/logs/events.6.1.log

subtask name                 aarch64  armh  i586 ppc64le x86_64
  #100 kodi                  31:53 38:11 26:20    -  31:59
  #200 kodi-addon-inputstream-adaptive     1:38  2:21  1:43    -  1:30
  #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect   1:11  1:41  1:14    -  1:08
  #400 kodi-addon-pvr-hts           1:04  1:32  1:08    -  1:40
  #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple         57  1:26   59    -   57
  #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi          59  1:25  1:02    -   56

2021-Mar-25 10:43:48 :: test-only task #266893 for p9 resumed by zerg:
#40 build 1.1.1-alt1 from /gears/l/libudfread.git fetched at 2021-Feb-24 13:45:38
#60 build libwaylandpp-0.2.8-alt1 from /gears/l/libwaylandpp.git fetched at 2021-Feb-24 13:53:15
#100 build kodi-19.0-alt1 from /gears/k/kodi.git fetched at 2021-Feb-24 13:29:17
#200 build kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3 from /gears/k/kodi-addon-inputstream-adaptive.git fetched at 2021-Feb-24 13:29:24
#300 build kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4 from /gears/k/kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git fetched at 2021-Feb-24 13:29:40
#400 build kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4 from /gears/k/kodi-addon-pvr-hts.git fetched at 2021-Feb-24 13:29:59
#500 build kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4 from /gears/k/kodi-addon-pvr-iptvsimple.git fetched at 2021-Feb-24 13:30:14
#600 build kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4 from /gears/k/kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git fetched at 2021-Feb-24 13:30:28
2021-Mar-25 10:43:49 :: created build repo
2021-Mar-25 10:43:49 :: [i586] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-25 10:43:49 :: [ppc64le] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-25 10:43:49 :: [x86_64] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-25 10:43:49 :: [aarch64] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-25 10:43:49 :: [armh] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:04 :: [aarch64] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:04 :: [aarch64] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:04 :: [ppc64le] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:04 :: [ppc64le] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:06 :: [i586] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:06 :: [i586] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:13 :: [armh] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:13 :: [armh] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:13 :: [x86_64] #40 libudfread.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:13 :: [x86_64] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:20 :: [aarch64] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:20 :: [aarch64] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:21 :: [ppc64le] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:21 :: [ppc64le] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:25 :: [i586] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:25 :: [i586] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:28 :: [x86_64] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:28 :: [x86_64] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:36 :: [armh] #60 libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-25 10:44:36 :: [armh] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build start
2021-Mar-25 10:44:37 :: [ppc64le] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build SKIPPED
2021-Mar-25 10:44:37 :: [ppc64le] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-25 10:44:52 :: [ppc64le] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build SKIPPED
2021-Mar-25 10:44:52 :: [ppc64le] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 10:45:07 :: [ppc64le] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build SKIPPED
2021-Mar-25 10:45:07 :: [ppc64le] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 10:45:22 :: [ppc64le] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build SKIPPED
2021-Mar-25 10:45:22 :: [ppc64le] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 10:45:37 :: [ppc64le] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build SKIPPED
2021-Mar-25 10:45:37 :: [ppc64le] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 10:45:52 :: [ppc64le] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build SKIPPED
2021-Mar-25 11:10:45 :: [i586] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build OK
2021-Mar-25 11:10:45 :: [i586] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-25 11:12:28 :: [i586] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build OK
2021-Mar-25 11:12:28 :: [i586] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:13:42 :: [i586] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:13:42 :: [i586] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:14:50 :: [i586] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:14:50 :: [i586] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:15:49 :: [i586] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:15:49 :: [i586] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:16:13 :: [aarch64] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build OK
2021-Mar-25 11:16:14 :: [aarch64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-25 11:16:27 :: [x86_64] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build OK
2021-Mar-25 11:16:27 :: [x86_64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-25 11:16:51 :: [i586] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:17:52 :: [aarch64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build OK
2021-Mar-25 11:17:52 :: [aarch64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:17:57 :: [x86_64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build OK
2021-Mar-25 11:17:57 :: [x86_64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:19:03 :: [aarch64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:19:03 :: [aarch64] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:19:05 :: [x86_64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:19:05 :: [x86_64] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:20:07 :: [aarch64] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:20:07 :: [aarch64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:20:45 :: [x86_64] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:20:46 :: [x86_64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:21:04 :: [aarch64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:21:04 :: [aarch64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:21:43 :: [x86_64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:21:43 :: [x86_64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:22:03 :: [aarch64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:22:39 :: [x86_64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:22:47 :: [armh] #100 kodi.git kodi-19.0-alt1: build OK
2021-Mar-25 11:22:47 :: [armh] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build start
2021-Mar-25 11:25:08 :: [armh] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build OK
2021-Mar-25 11:25:08 :: [armh] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:26:49 :: [armh] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:26:49 :: [armh] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:28:21 :: [armh] #400 kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:28:21 :: [armh] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:29:47 :: [armh] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:29:47 :: [armh] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build start
2021-Mar-25 11:31:12 :: [armh] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build OK
2021-Mar-25 11:31:27 :: #40: libudfread.git 1.1.1-alt1: build check OK
2021-Mar-25 11:31:46 :: #60: libwaylandpp.git libwaylandpp-0.2.8-alt1: build check OK
2021-Mar-25 11:32:10 :: #100: kodi.git kodi-19.0-alt1: build check OK
2021-Mar-25 11:32:19 :: #200: kodi-addon-inputstream-adaptive.git kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3: build check OK
2021-Mar-25 11:32:29 :: #300: kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect.git kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-19.0-alt4: build check OK
2021-Mar-25 11:32:39 :: #400: kodi-addon-pvr-hts.git kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4: build check OK
2021-Mar-25 11:32:49 :: #500: kodi-addon-pvr-iptvsimple.git kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4: build check OK
2021-Mar-25 11:32:58 :: #600: kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4: build check OK
2021-Mar-25 11:32:59 :: build check OK
warning (#100): ppc64le: non-verifiable noarch packages due to ExclusiveArch
2021-Mar-25 11:33:24 :: noarch check OK
2021-Mar-25 11:33:26 :: plan: src +8 -6 =18191, aarch64 +22 -14 =30300, armh +22 -14 =28030, i586 +22 -14 =32287, noarch +1 -1 =19210, ppc64le +7 -7 =30650, x86_64 +22 -14 =32700
#100 kodi 18.8-alt1 -> 19.0-alt1
 Sat Feb 20 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - 19.0 Matrix released
 Fri Dec 11 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt0.20201207
 - 19.0b2 Matrix
 Thu Nov 19 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt0.20201117
 - 19.0b1 Matrix
 Tue Nov 10 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt0.20201031
 - 19.0a3 Matrix
 Thu Oct 08 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt0.20201005
 - 19.0a2 Matrix
 [...]
#200 kodi-addon-inputstream-adaptive 18.0-alt3 -> 19.0-alt3
 Wed Feb 24 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt3
 - updated up to 2.6.7-Matrix
 Thu Nov 12 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt2
 - updated up to 2.6.4-Matrix
 Mon Aug 31 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - updated for kodi 19.0 Matrix
#400 kodi-addon-pvr-hts 18.0-alt2 -> 19.0-alt4
 Wed Feb 24 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt4
 - updated up to 8.2.2-Matrix
 Thu Nov 12 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt3
 - updated up to 8.1.0-Matrix
 Fri Oct 09 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt2
 - follow addon API changes
 Mon Aug 31 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - updated for kodi 19.0 Matrix
#500 kodi-addon-pvr-iptvsimple 18.0-alt1 -> 19.0-alt4
 Wed Feb 24 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt4
 - updated up to 7.4.2-Matrix
 Thu Nov 12 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt3
 - updated up to 7.0.0-Matrix
 Fri Oct 09 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt2
 - follow addon API changes
 Mon Aug 31 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - updated for kodi 19.0 Matrix
#600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi 18.0-alt1 -> 19.0-alt4
 Wed Feb 24 2021 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt4
 - updated up to 8.2.2-Matrix
 Thu Nov 12 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt3
 - updated up to 8.1.0-Matrix
 Fri Oct 09 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt2
 - follow addon API changes
 Mon Aug 31 2020 Sergey Bolshakov <sbolshakov at altlinux.ru> 19.0-alt1
 - updated for kodi 19.0 Matrix
#40 libudfread 1.0.0-alt3 -> 1.1.1-alt1
 Mon Nov 30 2020 Anton Farygin <rider at altlinux.ru> 1.1.1-alt1
 - 1.1.1
 Wed Jul 01 2020 Anton Farygin <rider at altlinux.ru> 1.1.0-alt1
 - 1.1.0
2021-Mar-25 11:34:03 :: patched apt indices
2021-Mar-25 11:34:13 :: created next repo
2021-Mar-25 11:34:20 :: duplicate provides check OK
2021-Mar-25 11:34:45 :: dependencies check OK
2021-Mar-25 11:35:06 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check OK
	x86_64: kodi=19.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/22x22
 /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
2021-Mar-25 11:35:39 :: [x86_64] #100 kodi: install check OK
	i586: kodi=19.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/22x22
 /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
2021-Mar-25 11:35:43 :: [i586] #100 kodi: install check OK
	x86_64: kodi-addon-inputstream-adaptive=19.0-alt3 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:35:45 :: [x86_64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive: install check OK
2021-Mar-25 11:35:51 :: [x86_64] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive-debuginfo: install check OK
	i586: kodi-addon-inputstream-adaptive=19.0-alt3 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:35:52 :: [i586] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive: install check OK
	x86_64: kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:36:02 :: [i586] #200 kodi-addon-inputstream-adaptive-debuginfo: install check OK
2021-Mar-25 11:36:02 :: [x86_64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect: install check OK
	i586: kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:36:15 :: [i586] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect: install check OK
2021-Mar-25 11:36:24 :: [x86_64] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-debuginfo: install check OK
	x86_64: kodi-addon-pvr-hts=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:36:30 :: [x86_64] #400 kodi-addon-pvr-hts: install check OK
2021-Mar-25 11:36:36 :: [x86_64] #400 kodi-addon-pvr-hts-debuginfo: install check OK
	x86_64: kodi-addon-pvr-iptvsimple=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:36:41 :: [x86_64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple: install check OK
2021-Mar-25 11:36:49 :: [i586] #300 kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect-debuginfo: install check OK
2021-Mar-25 11:36:52 :: [x86_64] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple-debuginfo: install check OK
	i586: kodi-addon-pvr-hts=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:36:55 :: [i586] #400 kodi-addon-pvr-hts: install check OK
	x86_64: kodi-addon-pvr-vdr-vnsi=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/kodi
 /usr/lib64/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:37:03 :: [x86_64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi: install check OK
2021-Mar-25 11:37:04 :: [i586] #400 kodi-addon-pvr-hts-debuginfo: install check OK
	i586: kodi-addon-pvr-iptvsimple=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:37:16 :: [i586] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple: install check OK
2021-Mar-25 11:37:17 :: [x86_64] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-debuginfo: install check OK
2021-Mar-25 11:37:29 :: [i586] #500 kodi-addon-pvr-iptvsimple-debuginfo: install check OK
	i586: kodi-addon-pvr-vdr-vnsi=19.0-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/kodi
 /usr/lib/kodi/addons
 /usr/share/kodi
 /usr/share/kodi/addons
2021-Mar-25 11:37:40 :: [i586] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi: install check OK
2021-Mar-25 11:37:45 :: [x86_64] #100 kodi-bin: install check OK
2021-Mar-25 11:37:55 :: [i586] #600 kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-debuginfo: install check OK
2021-Mar-25 11:38:08 :: [x86_64] #100 kodi-bin-debuginfo: install check OK
2021-Mar-25 11:38:21 :: [x86_64] #100 kodi-data: install check OK
2021-Mar-25 11:38:25 :: [i586] #100 kodi-bin: install check OK
2021-Mar-25 11:38:53 :: [i586] #100 kodi-bin-debuginfo: install check OK
2021-Mar-25 11:39:05 :: [x86_64] #100 kodi-devel: install check OK
2021-Mar-25 11:39:08 :: [i586] #100 kodi-data: install check OK
	x86_64: kodi-x11=19.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/xsessions
2021-Mar-25 11:39:29 :: [x86_64] #100 kodi-x11: install check OK
2021-Mar-25 11:39:37 :: [x86_64] #40 libudfread: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:39:42 :: [x86_64] #40 libudfread-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:39:46 :: [x86_64] #40 libudfread-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:39:47 :: [i586] #100 kodi-devel: install check OK
2021-Mar-25 11:39:49 :: [x86_64] #60 libwaylandpp: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:39:53 :: [x86_64] #60 libwaylandpp-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: libwaylandpp-devel=0.2.8-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/cmake
2021-Mar-25 11:39:56 :: [x86_64] #60 libwaylandpp-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:40:00 :: [x86_64] #60 libwaylandpp-devel-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: kodi-x11=19.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/xsessions
2021-Mar-25 11:40:27 :: [i586] #100 kodi-x11: install check OK
2021-Mar-25 11:40:32 :: [i586] #40 libudfread: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:40:36 :: [i586] #40 libudfread-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:40:40 :: [i586] #40 libudfread-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:40:44 :: [i586] #60 libwaylandpp: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:40:48 :: [i586] #60 libwaylandpp-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: libwaylandpp-devel=0.2.8-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/cmake
2021-Mar-25 11:40:52 :: [i586] #60 libwaylandpp-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:40:55 :: [i586] #60 libwaylandpp-devel-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-25 11:40:57 :: [x86_64-i586] plan: #10 +10 -7 =10722
2021-Mar-25 11:41:54 :: [x86_64-i586] arepo build OK
2021-Mar-25 11:42:09 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2021-Mar-25 11:42:10 :: [x86_64-i586] created next repo
2021-Mar-25 11:42:17 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
error: kodi.git tag `kodi-19.0-alt1' is not inherited from /gears/k/kodi.git branch `p9'
kodi-addon-inputstream-adaptive: git inheritance check relaxed by root_boyarsh
warning: kodi-addon-inputstream-adaptive.git tag `kodi-addon-inputstream-adaptive-19.0-alt3' is not inherited from /gears/k/kodi-addon-inputstream-adaptive.git branch `p9'
error: kodi-addon-pvr-hts.git tag `kodi-addon-pvr-hts-19.0-alt4' is not inherited from /gears/k/kodi-addon-pvr-hts.git branch `p9'
error: kodi-addon-pvr-iptvsimple.git tag `kodi-addon-pvr-iptvsimple-19.0-alt4' is not inherited from /gears/k/kodi-addon-pvr-iptvsimple.git branch `p9'
error: kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git tag `kodi-addon-pvr-vdr-vnsi-19.0-alt4' is not inherited from /gears/k/kodi-addon-pvr-vdr-vnsi.git branch `p9'
2021-Mar-25 11:42:19 :: gears inheritance check FAILED
2021-Mar-25 11:42:19 :: task #266893 for p9 FAILED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list