[#267626] TESTED (try 8) dune.git=dune-bootstrap-2.8.4-alt1 ...

Girar awaiter (rider) girar-builder at altlinux.org
Wed Mar 17 17:46:28 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/267626/logs/events.8.1.log

subtask name        aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
 #4100 ocaml-ptime       57 1:20  57   1:06   53

2021-Mar-17 13:30:18 :: test-only task #267626 for sisyphus resumed by rider:
#100 build dune-bootstrap-2.8.4-alt1 from /people/rider/packages/dune.git fetched at 2021-Mar-11 06:08:17
#140 build 1.4.0-alt1 from /people/rider/packages/ocaml-csexp.git fetched at 2021-Mar-11 07:47:13
#200 removed
#300 removed
#400 build dune-private-libs-2.8.4-alt1 from /people/rider/packages/dune.git fetched at 2021-Mar-11 07:27:34
#500 build dune-configurator-2.8.4-alt1 from /people/rider/packages/dune.git fetched at 2021-Mar-11 07:27:46
#600 build 1.2-alt1 from /people/rider/packages/ocaml-parmap.git fetched at 2021-Mar-11 08:09:56
#700 build 20210310-alt1 from /people/rider/packages/ocaml-menhir.git fetched at 2021-Mar-11 08:25:01
#1000 build 3.5.0-alt1 from /people/rider/packages/ocaml-base64.git fetched at 2021-Mar-11 08:52:40
#1100 build 5.4.0-alt1 from /people/rider/packages/ocaml-lwt.git fetched at 2021-Mar-15 11:17:05
#1200 build 2.2.4-alt1 from /people/rider/packages/ocaml-ounit.git fetched at 2021-Mar-15 11:33:27
#1300 build 0.17-alt1 from /people/rider/packages/ocaml-qcheck.git fetched at 2021-Mar-15 11:34:12
#1400 build 0.5.3-alt4 from /people/rider/packages/ocaml-gen.git fetched at 2021-Mar-16 05:49:03
#1500 build 1.16.1-alt2 from /people/rider/packages/ocaml-cryptokit.git fetched at 2021-Mar-16 06:03:31
#1600 build 0.6.3-alt3 from /gears/o/ocaml-logs.git fetched at 2021-Mar-16 06:10:39
#1700 build 0.2.0-alt2 from /gears/o/ocaml-bos.git fetched at 2021-Mar-16 06:13:43
#2000 build 2.1.0-alt3 from /people/rider/packages/ocaml-yaml.git fetched at 2021-Mar-16 06:20:59
#2100 build 0.5.9-alt4 from /people/rider/packages/ocaml-ssl.git fetched at 2021-Mar-16 07:24:21
#2200 build 5.0.0-alt1 from /people/rider/packages/ocaml-postgresql.git fetched at 2021-Mar-16 07:30:00
#2300 build 5.0.2-alt2 from /people/rider/packages/ocaml-sqlite3.git fetched at 2021-Mar-16 07:39:02
#2400 build 0.4.2-alt3 from /people/rider/packages/ocaml-gettext.git fetched at 2021-Mar-16 07:48:45
#2500 build 5.1.1-alt1 from /people/rider/packages/ocaml-graphics.git fetched at 2021-Mar-16 08:11:34
#2600 build 1.24.1-alt3 from /people/rider/packages/ocaml-gsl.git fetched at 2021-Mar-16 08:19:53
#2700 build 1.2.1-alt3 from /people/rider/packages/ocaml-iter.git fetched at 2021-Mar-16 08:34:44
#3000 build 0.6.1-alt3 from /people/rider/packages/ocaml-cairo2.git fetched at 2021-Mar-17 04:50:47
#3100 build 2.7.1-alt11 from /people/rider/packages/ocaml-ocamlfuse.git fetched at 2021-Mar-17 04:59:46
#3200 build 7.4.6-alt2 from /people/rider/packages/ocaml-pcre.git fetched at 2021-Mar-17 05:05:45
#3240 build 1.1.1-alt1 from /gears/o/ocaml-lwt_log.git fetched at 2021-Mar-17 05:09:58
#3260 build 2.4-alt1 from /gears/o/ocaml-csv.git fetched at 2021-Mar-17 05:10:39
#3270 build 3.1.0-alt1 from /gears/o/ocaml-lambda-term.git fetched at 2021-Mar-17 05:11:05
#3300 build 2.6.0-alt1 from /gears/u/utop.git fetched at 2021-Mar-17 05:08:32
#3400 build 5.3.0-alt1 from /gears/o/ocaml-cstruct.git fetched at 2021-Mar-17 05:08:41
#3500 build 1.0.0-alt1 from /gears/o/ocaml-markup.git fetched at 2021-Mar-17 05:09:12
#3600 build 2.2.2-alt1 from /gears/o/ocaml-conduit.git fetched at 2021-Mar-17 05:11:40
#3700 build 2.5.4-alt1 from /gears/o/ocaml-cohttp.git fetched at 2021-Mar-17 05:11:45
#3740 build task-ocaml-4.11.1-alt1 from /gears/o/ocaml-tyxml.git fetched at 2021-Mar-17 09:27:36
#4000 build 3.8.0-alt1 from /gears/j/js_of_ocaml.git fetched at 2021-Mar-17 05:11:59
#4100 build 0.8.5-alt2 from /gears/o/ocaml-ptime.git fetched at 2021-Mar-17 13:30:10
2021-Mar-17 13:30:19 :: created build repo
2021-Mar-17 13:30:20 :: [ppc64le] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:20 :: [armh] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:20 :: [x86_64] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:20 :: [aarch64] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:20 :: [i586] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:40 :: [x86_64] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:30:40 :: [x86_64] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:42 :: [aarch64] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:30:42 :: [aarch64] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:44 :: [i586] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:30:44 :: [i586] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:47 :: [ppc64le] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:30:47 :: [ppc64le] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:51 :: [armh] #100 dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:30:52 :: [armh] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:54 :: [x86_64] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:30:54 :: [x86_64] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:57 :: [aarch64] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:30:57 :: [aarch64] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:30:58 :: [i586] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:30:59 :: [i586] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:04 :: [ppc64le] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:04 :: [ppc64le] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:09 :: [x86_64] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:09 :: [x86_64] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:12 :: [aarch64] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:12 :: [aarch64] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:14 :: [armh] #140 ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:14 :: [armh] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:15 :: [i586] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:15 :: [i586] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:20 :: [ppc64le] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:20 :: [ppc64le] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:22 :: [x86_64] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:22 :: [x86_64] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:27 :: [aarch64] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:27 :: [aarch64] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:33 :: [i586] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:33 :: [i586] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:36 :: [ppc64le] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:36 :: [ppc64le] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:36 :: [armh] #400 dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:36 :: [armh] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:36 :: [x86_64] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:36 :: [x86_64] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:42 :: [aarch64] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:42 :: [aarch64] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:50 :: [i586] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:50 :: [i586] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:51 :: [x86_64] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:51 :: [x86_64] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:51 :: [ppc64le] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:51 :: [ppc64le] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:57 :: [aarch64] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:57 :: [aarch64] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:31:58 :: [armh] #500 dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:31:58 :: [armh] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:05 :: [x86_64] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:06 :: [x86_64] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:07 :: [i586] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:07 :: [i586] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:07 :: [ppc64le] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:07 :: [ppc64le] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:12 :: [aarch64] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:12 :: [aarch64] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:19 :: [x86_64] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:19 :: [x86_64] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:20 :: [armh] #600 ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:20 :: [armh] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:22 :: [i586] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:22 :: [i586] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:23 :: [ppc64le] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:23 :: [ppc64le] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:27 :: [aarch64] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:27 :: [aarch64] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:34 :: [x86_64] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:34 :: [x86_64] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:38 :: [i586] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:38 :: [i586] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:39 :: [ppc64le] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:39 :: [ppc64le] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:41 :: [aarch64] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:41 :: [aarch64] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:42 :: [armh] #700 ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:42 :: [armh] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:48 :: [x86_64] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:48 :: [x86_64] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build start
2021-Mar-17 13:32:52 :: [i586] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:52 :: [i586] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:55 :: [ppc64le] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:55 :: [ppc64le] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build start
2021-Mar-17 13:32:56 :: [aarch64] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:32:56 :: [aarch64] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build start
2021-Mar-17 13:33:04 :: [armh] #1000 ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:04 :: [armh] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:33:06 :: [x86_64] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:06 :: [x86_64] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build start
2021-Mar-17 13:33:11 :: [ppc64le] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:11 :: [ppc64le] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build start
2021-Mar-17 13:33:12 :: [aarch64] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:12 :: [aarch64] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build start
2021-Mar-17 13:33:18 :: [i586] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:18 :: [i586] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build start
2021-Mar-17 13:33:20 :: [x86_64] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:20 :: [x86_64] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build start
2021-Mar-17 13:33:27 :: [armh] #1100 ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:27 :: [armh] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:33:27 :: [aarch64] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:27 :: [aarch64] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build start
2021-Mar-17 13:33:27 :: [ppc64le] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:27 :: [ppc64le] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build start
2021-Mar-17 13:33:33 :: [x86_64] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:33 :: [x86_64] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build start
2021-Mar-17 13:33:41 :: [aarch64] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:41 :: [aarch64] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build start
2021-Mar-17 13:33:42 :: [i586] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:42 :: [i586] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build start
2021-Mar-17 13:33:42 :: [ppc64le] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:43 :: [ppc64le] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build start
2021-Mar-17 13:33:49 :: [x86_64] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:49 :: [armh] #1200 ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:49 :: [x86_64] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build start
2021-Mar-17 13:33:49 :: [armh] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build start
2021-Mar-17 13:33:56 :: [aarch64] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:56 :: [aarch64] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build start
2021-Mar-17 13:33:58 :: [ppc64le] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:58 :: [ppc64le] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build start
2021-Mar-17 13:33:59 :: [i586] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:33:59 :: [i586] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build start
2021-Mar-17 13:34:03 :: [x86_64] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:03 :: [x86_64] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build start
2021-Mar-17 13:34:10 :: [armh] #1300 ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:10 :: [armh] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build start
2021-Mar-17 13:34:12 :: [aarch64] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:12 :: [aarch64] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build start
2021-Mar-17 13:34:13 :: [i586] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:13 :: [i586] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build start
2021-Mar-17 13:34:14 :: [ppc64le] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:14 :: [ppc64le] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build start
2021-Mar-17 13:34:18 :: [x86_64] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:18 :: [x86_64] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:34:26 :: [aarch64] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:26 :: [aarch64] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:34:28 :: [i586] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:28 :: [i586] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build start
2021-Mar-17 13:34:30 :: [ppc64le] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:30 :: [ppc64le] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build start
2021-Mar-17 13:34:32 :: [x86_64] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:32 :: [x86_64] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build start
2021-Mar-17 13:34:32 :: [armh] #1400 ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:32 :: [armh] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build start
2021-Mar-17 13:34:41 :: [i586] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:41 :: [i586] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build start
2021-Mar-17 13:34:41 :: [aarch64] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:41 :: [aarch64] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build start
2021-Mar-17 13:34:46 :: [ppc64le] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:46 :: [ppc64le] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:34:46 :: [x86_64] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:47 :: [x86_64] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build start
2021-Mar-17 13:34:54 :: [armh] #1500 ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:54 :: [armh] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build start
2021-Mar-17 13:34:56 :: [aarch64] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:34:56 :: [aarch64] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build start
2021-Mar-17 13:34:59 :: [x86_64] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:00 :: [x86_64] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:35:02 :: [ppc64le] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:02 :: [ppc64le] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build start
2021-Mar-17 13:35:07 :: [i586] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:07 :: [i586] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:35:11 :: [aarch64] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:11 :: [aarch64] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:35:16 :: [armh] #1600 ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:16 :: [armh] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build start
2021-Mar-17 13:35:16 :: [x86_64] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:16 :: [x86_64] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:35:17 :: [ppc64le] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:17 :: [ppc64le] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build start
2021-Mar-17 13:35:26 :: [aarch64] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:26 :: [aarch64] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:35:31 :: [i586] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:31 :: [i586] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build start
2021-Mar-17 13:35:31 :: [x86_64] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:31 :: [x86_64] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:35:34 :: [ppc64le] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:34 :: [ppc64le] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:35:38 :: [armh] #1700 ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:38 :: [armh] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build start
2021-Mar-17 13:35:41 :: [aarch64] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:41 :: [aarch64] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:35:49 :: [x86_64] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:49 :: [x86_64] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:35:50 :: [ppc64le] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:50 :: [ppc64le] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:35:50 :: [i586] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:50 :: [i586] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build start
2021-Mar-17 13:35:56 :: [aarch64] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:35:56 :: [aarch64] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:36:00 :: [armh] #2000 ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:00 :: [armh] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build start
2021-Mar-17 13:36:05 :: [i586] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:05 :: [i586] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:36:06 :: [ppc64le] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:06 :: [ppc64le] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:36:07 :: [x86_64] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:07 :: [x86_64] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build start
2021-Mar-17 13:36:11 :: [aarch64] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:11 :: [aarch64] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build start
2021-Mar-17 13:36:21 :: [i586] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:21 :: [i586] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:36:21 :: [armh] #2100 ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:21 :: [armh] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:36:22 :: [ppc64le] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:22 :: [ppc64le] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:36:25 :: [aarch64] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:25 :: [aarch64] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build start
2021-Mar-17 13:36:26 :: [x86_64] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:26 :: [x86_64] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build start
2021-Mar-17 13:36:34 :: [i586] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:34 :: [i586] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:36:38 :: [ppc64le] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:38 :: [ppc64le] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build start
2021-Mar-17 13:36:40 :: [aarch64] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:41 :: [aarch64] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:36:41 :: [x86_64] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:41 :: [x86_64] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:36:43 :: [armh] #2200 ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:43 :: [armh] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build start
2021-Mar-17 13:36:48 :: [i586] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:48 :: [i586] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:36:54 :: [ppc64le] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:54 :: [ppc64le] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build start
2021-Mar-17 13:36:55 :: [aarch64] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:55 :: [aarch64] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:36:58 :: [x86_64] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:36:58 :: [x86_64] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:01 :: [i586] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:01 :: [i586] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build start
2021-Mar-17 13:37:05 :: [armh] #2300 ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:05 :: [armh] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build start
2021-Mar-17 13:37:10 :: [aarch64] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:10 :: [aarch64] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:12 :: [ppc64le] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:12 :: [ppc64le] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:14 :: [x86_64] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:14 :: [x86_64] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:14 :: [i586] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:14 :: [i586] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build start
2021-Mar-17 13:37:25 :: [aarch64] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:25 :: [aarch64] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:27 :: [armh] #2400 ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:27 :: [armh] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:27 :: [ppc64le] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:27 :: [ppc64le] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:31 :: [i586] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:31 :: [i586] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:32 :: [x86_64] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:32 :: [x86_64] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:40 :: [aarch64] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:40 :: [aarch64] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:44 :: [ppc64le] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:44 :: [ppc64le] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:49 :: [armh] #2500 ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:49 :: [armh] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:37:49 :: [x86_64] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:49 :: [x86_64] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:55 :: [aarch64] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:55 :: [aarch64] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:37:56 :: [i586] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:37:56 :: [i586] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:00 :: [ppc64le] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:00 :: [ppc64le] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:06 :: [x86_64] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:06 :: [x86_64] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:10 :: [armh] #2600 ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build SKIPPED
2021-Mar-17 13:38:10 :: [armh] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:38:10 :: [aarch64] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:10 :: [aarch64] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:16 :: [ppc64le] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:16 :: [ppc64le] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:19 :: [i586] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:19 :: [i586] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:22 :: [x86_64] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:22 :: [x86_64] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:26 :: [aarch64] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:26 :: [aarch64] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:32 :: [armh] #2700 ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:32 :: [armh] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build start
2021-Mar-17 13:38:33 :: [ppc64le] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:33 :: [ppc64le] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:36 :: [x86_64] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:36 :: [x86_64] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:38 :: [i586] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:38 :: [i586] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:41 :: [aarch64] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:41 :: [aarch64] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:50 :: [x86_64] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:50 :: [x86_64] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:50 :: [ppc64le] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:50 :: [ppc64le] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:54 :: [armh] #3000 ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:54 :: [armh] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build start
2021-Mar-17 13:38:56 :: [aarch64] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:56 :: [aarch64] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:38:59 :: [i586] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:38:59 :: [i586] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:39:05 :: [x86_64] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:05 :: [x86_64] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:39:07 :: [ppc64le] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:07 :: [ppc64le] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:39:12 :: [aarch64] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:12 :: [aarch64] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build start
2021-Mar-17 13:39:16 :: [armh] #3100 ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:16 :: [armh] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build start
2021-Mar-17 13:39:17 :: [i586] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:17 :: [i586] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:39:20 :: [x86_64] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:20 :: [x86_64] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build start
2021-Mar-17 13:39:23 :: [ppc64le] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:23 :: [ppc64le] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:39:37 :: [armh] #3200 ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:37 :: [armh] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:39:40 :: [ppc64le] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:40 :: [ppc64le] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:39:41 :: [i586] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:41 :: [i586] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:39:57 :: [ppc64le] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:57 :: [ppc64le] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build start
2021-Mar-17 13:39:57 :: [i586] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:57 :: [i586] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:39:59 :: [armh] #3240 ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:39:59 :: [armh] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:40:09 :: [aarch64] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build OK
2021-Mar-17 13:40:10 :: [i586] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:40:10 :: [i586] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:40:13 :: [x86_64] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build OK
2021-Mar-17 13:40:21 :: [armh] #3260 ocaml-csv.git 2.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:40:21 :: [armh] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:40:23 :: [i586] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:40:23 :: [i586] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:40:37 :: [i586] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:40:37 :: [i586] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build start
2021-Mar-17 13:40:43 :: [armh] #3270 ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:40:43 :: [armh] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:41:03 :: [ppc64le] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build OK
2021-Mar-17 13:41:05 :: [armh] #3300 utop.git 2.6.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:41:05 :: [armh] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:41:27 :: [armh] #3400 ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:41:27 :: [armh] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:41:34 :: [i586] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build OK
2021-Mar-17 13:41:50 :: [armh] #3500 ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:41:50 :: [armh] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build start
2021-Mar-17 13:42:12 :: [armh] #3600 ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:42:12 :: [armh] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build start
2021-Mar-17 13:42:34 :: [armh] #3700 ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:42:34 :: [armh] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build start
2021-Mar-17 13:42:57 :: [armh] #3740 ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:42:58 :: [armh] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build start
2021-Mar-17 13:43:21 :: [armh] #4000 js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-17 13:43:21 :: [armh] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build start
2021-Mar-17 13:44:41 :: [armh] #4100 ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build OK
2021-Mar-17 13:44:57 :: #100: dune.git dune-bootstrap-2.8.4-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:45:14 :: #140: ocaml-csexp.git 1.4.0-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:45:31 :: #400: dune.git dune-private-libs-2.8.4-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:45:47 :: #500: dune.git dune-configurator-2.8.4-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:46:04 :: #600: ocaml-parmap.git 1.2-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:46:17 :: #700: ocaml-menhir.git 20210310-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:46:34 :: #1000: ocaml-base64.git 3.5.0-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:46:55 :: #1100: ocaml-lwt.git 5.4.0-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:47:11 :: #1200: ocaml-ounit.git 2.2.4-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:47:28 :: #1300: ocaml-qcheck.git 0.17-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:47:44 :: #1400: ocaml-gen.git 0.5.3-alt4: build check OK
2021-Mar-17 13:48:01 :: #1500: ocaml-cryptokit.git 1.16.1-alt2: build check OK
2021-Mar-17 13:48:17 :: #1600: ocaml-logs.git 0.6.3-alt3: build check OK
2021-Mar-17 13:48:34 :: #1700: ocaml-bos.git 0.2.0-alt2: build check OK
2021-Mar-17 13:48:51 :: #2000: ocaml-yaml.git 2.1.0-alt3: build check OK
2021-Mar-17 13:49:08 :: #2100: ocaml-ssl.git 0.5.9-alt4: build check OK
2021-Mar-17 13:49:24 :: #2200: ocaml-postgresql.git 5.0.0-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:49:41 :: #2300: ocaml-sqlite3.git 5.0.2-alt2: build check OK
2021-Mar-17 13:50:02 :: #2400: ocaml-gettext.git 0.4.2-alt3: build check OK
2021-Mar-17 13:50:19 :: #2500: ocaml-graphics.git 5.1.1-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:50:33 :: #2600: ocaml-gsl.git 1.24.1-alt3: build check OK
2021-Mar-17 13:50:50 :: #2700: ocaml-iter.git 1.2.1-alt3: build check OK
2021-Mar-17 13:51:06 :: #3000: ocaml-cairo2.git 0.6.1-alt3: build check OK
2021-Mar-17 13:51:24 :: #3100: ocaml-ocamlfuse.git 2.7.1-alt11: build check OK
2021-Mar-17 13:51:41 :: #3200: ocaml-pcre.git 7.4.6-alt2: build check OK
2021-Mar-17 13:51:58 :: #3240: ocaml-lwt_log.git 1.1.1-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:52:15 :: #3260: ocaml-csv.git 2.4-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:52:32 :: #3270: ocaml-lambda-term.git 3.1.0-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:52:46 :: #3300: utop.git 2.6.0-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:53:06 :: #3400: ocaml-cstruct.git 5.3.0-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:53:35 :: #3500: ocaml-markup.git 1.0.0-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:53:52 :: #3600: ocaml-conduit.git 2.2.2-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:54:09 :: #3700: ocaml-cohttp.git 2.5.4-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:54:30 :: #3740: ocaml-tyxml.git task-ocaml-4.11.1-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:55:01 :: #4000: js_of_ocaml.git 3.8.0-alt1: build check OK
2021-Mar-17 13:55:18 :: #4100: ocaml-ptime.git 0.8.5-alt2: build check OK
2021-Mar-17 13:55:21 :: build check OK
2021-Mar-17 13:57:56 :: noarch check OK
2021-Mar-17 13:57:59 :: plan: src +36 -34 =17866, aarch64 +115 -114 =29689, armh +112 -111 =27722, i586 +115 -114 =30588, ppc64le +115 -114 =29585, x86_64 +115 -114 =31075
#100 dune 2.7.1-alt3 -> 2.8.4-alt1
 Tue Mar 09 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 2.8.4-alt1
 - 2.8.4
 - dune package was splitted into subpackages by analogy with upstream packages
 Mon Jan 25 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 2.8.2-alt1
 - 2.8.2
 Fri Jan 15 2021 Anton Farygin <rider at altlinux.ru> 2.8.1-alt1
 - 2.8.1
#1000 ocaml-base64 3.4.0-alt2 -> 3.5.0-alt1
 Thu Mar 11 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 3.5.0-alt1
 - 3.5.0
#3000 ocaml-cairo2 0.6.1-alt2 -> 0.6.1-alt3
 Wed Mar 17 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 0.6.1-alt3
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
#1500 ocaml-cryptokit 1.16.1-alt1 -> 1.16.1-alt2
 Tue Mar 16 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 1.16.1-alt2
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - spec: SPDX the ocaml linking exception in license tag
#140 ocaml-csexp 1.3.2-alt2 -> 1.4.0-alt1
 Thu Mar 11 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 1.4.0-alt1
 - 1.4.0
#1400 ocaml-gen 0.5.3-alt3 -> 0.5.3-alt4
 Mon Mar 15 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 0.5.3-alt4
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - supressed a warning 33 in tests for compatability with new dune 2.8.x
#2400 ocaml-gettext 0.4.2-alt2 -> 0.4.2-alt3
 Tue Mar 16 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 0.4.2-alt3
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - spec: use SPDX for ocaml linking exception in license tag
#2500 ocaml-graphics 5.1.0-alt2 -> 5.1.1-alt1
 Tue Mar 16 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 5.1.1-alt1
 - 5.1.1
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - spec: use SPDX for ocaml linking exception in license tag
#2600 ocaml-gsl 1.24.1-alt2 -> 1.24.1-alt3
 Tue Mar 16 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 1.24.1-alt3
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - updated license to GPLv3 according to upstream changes
#2700 ocaml-iter 1.2.1-alt2 -> 1.2.1-alt3
 Tue Mar 16 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 1.2.1-alt3
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - simplified specfile with macros from rpm-build-ocaml 1.4
#1100 ocaml-lwt 5.3.0-alt3 -> 5.4.0-alt1
 Thu Mar 11 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 5.4.0-alt1
 - 5.4.0
#700 ocaml-menhir 20200624-alt1 -> 20210310-alt1
 Thu Mar 11 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 20210310-alt1
 - 20210310
#3100 ocaml-ocamlfuse 2.7.1-alt10 -> 2.7.1-alt11
 Wed Mar 17 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 2.7.1-alt11
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - simplified specfile with macros from rpm-build-ocaml 1.4
#1200 ocaml-ounit 2.2.3-alt1 -> 2.2.4-alt1
 Mon Mar 15 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 2.2.4-alt1
 - 2.2.4
#600 ocaml-parmap 1.1.1-alt3 -> 1.2-alt1
 Thu Mar 11 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 1.2-alt1
 - 1.1.1 -> 1.2
 - specfile BR: ocaml-dune-devel renamed to ocaml-dune-configurator-devel
 - specfile build and install: use macros from rpm-build-ocaml 1.4
#3200 ocaml-pcre 7.4.6-alt1 -> 7.4.6-alt2
 Wed Mar 17 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 7.4.6-alt2
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - spec: use SPDX for ocaml linking exception in license tag
 - simplified specfile with macros from rpm-build-ocaml 1.4
#2200 ocaml-postgresql 4.5.2-alt1 -> 5.0.0-alt1
 Tue Mar 16 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 5.0.0-alt1
 - 5.0.0
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - spec: use SPDX for ocaml linking exception in license tag
 - simplified specfile with macros from rpm-build-ocaml 1.4
#1300 ocaml-qcheck 0.16-alt1 -> 0.17-alt1
 Mon Mar 15 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 0.17-alt1
 - 0.17
#2300 ocaml-sqlite3 5.0.2-alt1 -> 5.0.2-alt2
 Tue Mar 16 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 5.0.2-alt2
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - simplified specfile with macros from rpm-build-ocaml 1.4
 - enabled tests
#2100 ocaml-ssl 0.5.9-alt3 -> 0.5.9-alt4
 Tue Mar 16 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 0.5.9-alt4
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
 - spec: use SPDX for ocaml linking exception in license tag
 - simplified specfile with macros from rpm-build-ocaml 1.4
#2000 ocaml-yaml 2.1.0-alt2 -> 2.1.0-alt3
 Tue Mar 16 2021 Anton Farygin <rider at altlinux> 2.1.0-alt3
 - spec BR: ocaml-dune-devel changed to ocaml-dune-configurator-devel
2021-Mar-17 13:58:42 :: patched apt indices
2021-Mar-17 13:58:51 :: created next repo
2021-Mar-17 13:59:00 :: duplicate provides check OK
2021-Mar-17 13:59:25 :: dependencies check OK
2021-Mar-17 13:59:59 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check OK
	i586: dune=2.8.4-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/ocaml
 /usr/lib/ocaml/dune
2021-Mar-17 14:00:13 :: [i586] #100 dune: install check OK
	aarch64: dune=2.8.4-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/ocaml
 /usr/lib64/ocaml/dune
2021-Mar-17 14:00:14 :: [aarch64] #100 dune: install check OK
	x86_64: dune=2.8.4-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/ocaml
 /usr/lib64/ocaml/dune
2021-Mar-17 14:00:15 :: [x86_64] #100 dune: install check OK
	ppc64le: dune=2.8.4-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/ocaml
 /usr/lib64/ocaml/dune
2021-Mar-17 14:00:16 :: [ppc64le] #100 dune: install check OK
2021-Mar-17 14:00:19 :: [i586] #100 dune-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:00:20 :: [aarch64] #100 dune-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:00:21 :: [x86_64] #100 dune-debuginfo: install check OK
	armh: dune=2.8.4-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/ocaml
 /usr/lib/ocaml/dune
2021-Mar-17 14:00:23 :: [armh] #100 dune: install check OK
2021-Mar-17 14:00:23 :: [ppc64le] #100 dune-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:00:32 :: [armh] #100 dune-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:00:39 :: [aarch64] #4000 js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:00:41 :: [x86_64] #4000 js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:00:41 :: [i586] #4000 js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:00:45 :: [ppc64le] #4000 js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:00:57 :: [armh] #4000 js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:00:59 :: [aarch64] #4000 js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:01:02 :: [x86_64] #4000 js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:01:04 :: [i586] #4000 js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:01:09 :: [ppc64le] #4000 js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:01:14 :: [aarch64] #1000 ocaml-base64: install check OK
2021-Mar-17 14:01:17 :: [x86_64] #1000 ocaml-base64: install check OK
2021-Mar-17 14:01:23 :: [i586] #1000 ocaml-base64: install check OK
2021-Mar-17 14:01:25 :: [armh] #4000 js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:01:27 :: [ppc64le] #1000 ocaml-base64: install check OK
2021-Mar-17 14:01:28 :: [aarch64] #1000 ocaml-base64-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:01:32 :: [x86_64] #1000 ocaml-base64-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:01:43 :: [aarch64] #1000 ocaml-base64-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:01:44 :: [ppc64le] #1000 ocaml-base64-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:01:45 :: [armh] #1000 ocaml-base64: install check OK
2021-Mar-17 14:01:46 :: [x86_64] #1000 ocaml-base64-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:01:58 :: [aarch64] #1700 ocaml-bos: install check OK
2021-Mar-17 14:02:01 :: [ppc64le] #1000 ocaml-base64-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:02:02 :: [x86_64] #1700 ocaml-bos: install check OK
2021-Mar-17 14:02:07 :: [armh] #1000 ocaml-base64-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:02:14 :: [aarch64] #1700 ocaml-bos-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:02:18 :: [x86_64] #1700 ocaml-bos-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:02:19 :: [i586] #1000 ocaml-base64-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:02:20 :: [ppc64le] #1700 ocaml-bos: install check OK
2021-Mar-17 14:02:28 :: [armh] #1000 ocaml-base64-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:02:33 :: [aarch64] #1700 ocaml-bos-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:02:37 :: [x86_64] #1700 ocaml-bos-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:02:38 :: [ppc64le] #1700 ocaml-bos-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:02:49 :: [aarch64] #3000 ocaml-cairo2: install check OK
2021-Mar-17 14:02:51 :: [armh] #1700 ocaml-bos: install check OK
2021-Mar-17 14:02:53 :: [x86_64] #3000 ocaml-cairo2: install check OK
2021-Mar-17 14:03:00 :: [ppc64le] #1700 ocaml-bos-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:03:07 :: [i586] #1000 ocaml-base64-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:03:08 :: [aarch64] #3000 ocaml-cairo2-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:03:13 :: [armh] #1700 ocaml-bos-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:03:14 :: [x86_64] #3000 ocaml-cairo2-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:03:19 :: [ppc64le] #3000 ocaml-cairo2: install check OK
2021-Mar-17 14:03:24 :: [i586] #1700 ocaml-bos: install check OK
2021-Mar-17 14:03:25 :: [aarch64] #3000 ocaml-cairo2-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:03:30 :: [x86_64] #3000 ocaml-cairo2-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:03:39 :: [armh] #1700 ocaml-bos-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:03:41 :: [i586] #1700 ocaml-bos-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:03:42 :: [aarch64] #3700 ocaml-cohttp: install check OK
2021-Mar-17 14:03:43 :: [ppc64le] #3000 ocaml-cairo2-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:03:47 :: [x86_64] #3700 ocaml-cohttp: install check OK
2021-Mar-17 14:03:59 :: [aarch64] #3700 ocaml-cohttp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:04:02 :: [armh] #3000 ocaml-cairo2: install check OK
2021-Mar-17 14:04:02 :: [i586] #1700 ocaml-bos-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:04:02 :: [ppc64le] #3000 ocaml-cairo2-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:04:05 :: [x86_64] #3700 ocaml-cohttp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:04:20 :: [i586] #3000 ocaml-cairo2: install check OK
2021-Mar-17 14:04:22 :: [ppc64le] #3700 ocaml-cohttp: install check OK
2021-Mar-17 14:04:23 :: [aarch64] #3700 ocaml-cohttp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:04:29 :: [x86_64] #3700 ocaml-cohttp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:04:29 :: [armh] #3000 ocaml-cairo2-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:04:40 :: [aarch64] #3600 ocaml-conduit: install check OK
2021-Mar-17 14:04:41 :: [i586] #3000 ocaml-cairo2-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:04:43 :: [ppc64le] #3700 ocaml-cohttp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:04:45 :: [x86_64] #3600 ocaml-conduit: install check OK
2021-Mar-17 14:04:52 :: [armh] #3000 ocaml-cairo2-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:04:56 :: [aarch64] #3600 ocaml-conduit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:04:59 :: [i586] #3000 ocaml-cairo2-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:05:02 :: [x86_64] #3600 ocaml-conduit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:05:12 :: [ppc64le] #3700 ocaml-cohttp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:05:16 :: [armh] #3700 ocaml-cohttp: install check OK
2021-Mar-17 14:05:18 :: [i586] #3700 ocaml-cohttp: install check OK
2021-Mar-17 14:05:20 :: [aarch64] #3600 ocaml-conduit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:05:26 :: [x86_64] #3600 ocaml-conduit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:05:32 :: [ppc64le] #3600 ocaml-conduit: install check OK
2021-Mar-17 14:05:35 :: [aarch64] #1500 ocaml-cryptokit: install check OK
2021-Mar-17 14:05:41 :: [armh] #3700 ocaml-cohttp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:05:41 :: [x86_64] #1500 ocaml-cryptokit: install check OK
2021-Mar-17 14:05:44 :: [i586] #3700 ocaml-cohttp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:05:50 :: [aarch64] #1500 ocaml-cryptokit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:05:51 :: [ppc64le] #3600 ocaml-conduit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:05:57 :: [x86_64] #1500 ocaml-cryptokit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:06:04 :: [aarch64] #1500 ocaml-cryptokit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:06:12 :: [x86_64] #1500 ocaml-cryptokit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:06:14 :: [armh] #3700 ocaml-cohttp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:06:19 :: [aarch64] #140 ocaml-csexp: install check OK
2021-Mar-17 14:06:19 :: [ppc64le] #3600 ocaml-conduit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:06:26 :: [x86_64] #140 ocaml-csexp: install check OK
2021-Mar-17 14:06:29 :: [i586] #3700 ocaml-cohttp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:06:33 :: [aarch64] #140 ocaml-csexp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:06:36 :: [ppc64le] #1500 ocaml-cryptokit: install check OK
2021-Mar-17 14:06:38 :: [armh] #3600 ocaml-conduit: install check OK
2021-Mar-17 14:06:41 :: [x86_64] #140 ocaml-csexp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:06:47 :: [i586] #3600 ocaml-conduit: install check OK
2021-Mar-17 14:06:48 :: [aarch64] #140 ocaml-csexp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:06:54 :: [ppc64le] #1500 ocaml-cryptokit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:06:55 :: [x86_64] #140 ocaml-csexp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:07:01 :: [armh] #3600 ocaml-conduit-debuginfo: install check OK
	aarch64: ocaml-cstruct=5.3.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/ocaml/cstruct-lwt
 /usr/lib64/ocaml/cstruct-sexp
 /usr/lib64/ocaml/cstruct-unix
2021-Mar-17 14:07:04 :: [aarch64] #3400 ocaml-cstruct: install check OK
2021-Mar-17 14:07:06 :: [i586] #3600 ocaml-conduit-debuginfo: install check OK
	x86_64: ocaml-cstruct=5.3.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/ocaml/cstruct-lwt
 /usr/lib64/ocaml/cstruct-sexp
 /usr/lib64/ocaml/cstruct-unix
2021-Mar-17 14:07:11 :: [x86_64] #3400 ocaml-cstruct: install check OK
2021-Mar-17 14:07:12 :: [ppc64le] #1500 ocaml-cryptokit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:07:21 :: [aarch64] #3400 ocaml-cstruct-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:07:28 :: [x86_64] #3400 ocaml-cstruct-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:07:29 :: [ppc64le] #140 ocaml-csexp: install check OK
2021-Mar-17 14:07:34 :: [armh] #3600 ocaml-conduit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:07:44 :: [aarch64] #3400 ocaml-cstruct-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:07:47 :: [ppc64le] #140 ocaml-csexp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:07:52 :: [x86_64] #3400 ocaml-cstruct-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:07:55 :: [armh] #1500 ocaml-cryptokit: install check OK
2021-Mar-17 14:07:56 :: [i586] #3600 ocaml-conduit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:08:04 :: [ppc64le] #140 ocaml-csexp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:08:08 :: [aarch64] #3400 ocaml-cstruct-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:08:16 :: [armh] #1500 ocaml-cryptokit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:08:17 :: [x86_64] #3400 ocaml-cstruct-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:08:21 :: [i586] #1500 ocaml-cryptokit: install check OK
	ppc64le: ocaml-cstruct=5.3.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/ocaml/cstruct-lwt
 /usr/lib64/ocaml/cstruct-sexp
 /usr/lib64/ocaml/cstruct-unix
2021-Mar-17 14:08:23 :: [ppc64le] #3400 ocaml-cstruct: install check OK
2021-Mar-17 14:08:24 :: [aarch64] #3260 ocaml-csv: install check OK
2021-Mar-17 14:08:33 :: [x86_64] #3260 ocaml-csv: install check OK
2021-Mar-17 14:08:37 :: [armh] #1500 ocaml-cryptokit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:08:40 :: [aarch64] #3260 ocaml-csv-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:08:43 :: [ppc64le] #3400 ocaml-cstruct-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:08:49 :: [i586] #1500 ocaml-cryptokit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:08:49 :: [x86_64] #3260 ocaml-csv-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:08:58 :: [armh] #140 ocaml-csexp: install check OK
2021-Mar-17 14:08:58 :: [aarch64] #3260 ocaml-csv-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:09:08 :: [x86_64] #3260 ocaml-csv-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:09:10 :: [ppc64le] #3400 ocaml-cstruct-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:09:12 :: [i586] #1500 ocaml-cryptokit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:09:13 :: [aarch64] #500 ocaml-dune-configurator: install check OK
2021-Mar-17 14:09:18 :: [armh] #140 ocaml-csexp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:09:24 :: [x86_64] #500 ocaml-dune-configurator: install check OK
2021-Mar-17 14:09:28 :: [aarch64] #500 ocaml-dune-configurator-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:09:29 :: [i586] #140 ocaml-csexp: install check OK
2021-Mar-17 14:09:38 :: [ppc64le] #3400 ocaml-cstruct-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:09:39 :: [x86_64] #500 ocaml-dune-configurator-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:09:39 :: [armh] #140 ocaml-csexp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:09:42 :: [aarch64] #500 ocaml-dune-configurator-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:09:45 :: [i586] #140 ocaml-csexp-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:09:54 :: [x86_64] #500 ocaml-dune-configurator-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:09:57 :: [ppc64le] #3260 ocaml-csv: install check OK
2021-Mar-17 14:09:57 :: [aarch64] #400 ocaml-dune-private-libs: install check OK
	armh: ocaml-cstruct=5.3.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/ocaml/cstruct-lwt
 /usr/lib/ocaml/cstruct-sexp
 /usr/lib/ocaml/cstruct-unix
2021-Mar-17 14:10:01 :: [armh] #3400 ocaml-cstruct: install check OK
2021-Mar-17 14:10:02 :: [i586] #140 ocaml-csexp-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:10:10 :: [x86_64] #400 ocaml-dune-private-libs: install check OK
2021-Mar-17 14:10:13 :: [aarch64] #400 ocaml-dune-private-libs-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:10:16 :: [ppc64le] #3260 ocaml-csv-debuginfo: install check OK
	i586: ocaml-cstruct=5.3.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/ocaml/cstruct-lwt
 /usr/lib/ocaml/cstruct-sexp
 /usr/lib/ocaml/cstruct-unix
2021-Mar-17 14:10:20 :: [i586] #3400 ocaml-cstruct: install check OK
2021-Mar-17 14:10:25 :: [armh] #3400 ocaml-cstruct-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:10:27 :: [x86_64] #400 ocaml-dune-private-libs-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:10:28 :: [aarch64] #400 ocaml-dune-private-libs-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:10:38 :: [ppc64le] #3260 ocaml-csv-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:10:39 :: [i586] #3400 ocaml-cstruct-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:10:42 :: [aarch64] #1400 ocaml-gen: install check OK
2021-Mar-17 14:10:43 :: [x86_64] #400 ocaml-dune-private-libs-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:10:55 :: [ppc64le] #500 ocaml-dune-configurator: install check OK
2021-Mar-17 14:10:57 :: [armh] #3400 ocaml-cstruct-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:10:57 :: [aarch64] #1400 ocaml-gen-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:10:57 :: [x86_64] #1400 ocaml-gen: install check OK
2021-Mar-17 14:11:04 :: [i586] #3400 ocaml-cstruct-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:11:12 :: [aarch64] #1400 ocaml-gen-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:11:12 :: [x86_64] #1400 ocaml-gen-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:11:13 :: [ppc64le] #500 ocaml-dune-configurator-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:11:27 :: [x86_64] #1400 ocaml-gen-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:11:27 :: [aarch64] #2400 ocaml-gettext: install check OK
2021-Mar-17 14:11:29 :: [armh] #3400 ocaml-cstruct-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:11:30 :: [ppc64le] #500 ocaml-dune-configurator-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:11:41 :: [i586] #3400 ocaml-cstruct-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:11:42 :: [x86_64] #2400 ocaml-gettext: install check OK
2021-Mar-17 14:11:42 :: [aarch64] #2400 ocaml-gettext-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:11:48 :: [ppc64le] #400 ocaml-dune-private-libs: install check OK
2021-Mar-17 14:11:52 :: [armh] #3260 ocaml-csv: install check OK
2021-Mar-17 14:11:58 :: [aarch64] #2400 ocaml-gettext-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:11:59 :: [x86_64] #2400 ocaml-gettext-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:12:06 :: [ppc64le] #400 ocaml-dune-private-libs-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:12:14 :: [x86_64] #2400 ocaml-gettext-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:12:14 :: [aarch64] #2400 ocaml-gettext-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:12:14 :: [armh] #3260 ocaml-csv-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:12:22 :: [i586] #3260 ocaml-csv: install check OK
2021-Mar-17 14:12:24 :: [ppc64le] #400 ocaml-dune-private-libs-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:12:28 :: [aarch64] #2500 ocaml-graphics: install check OK
2021-Mar-17 14:12:30 :: [x86_64] #2400 ocaml-gettext-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:12:40 :: [i586] #3260 ocaml-csv-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:12:40 :: [armh] #3260 ocaml-csv-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:12:41 :: [ppc64le] #1400 ocaml-gen: install check OK
2021-Mar-17 14:12:44 :: [aarch64] #2500 ocaml-graphics-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:12:45 :: [x86_64] #2500 ocaml-graphics: install check OK
2021-Mar-17 14:12:58 :: [ppc64le] #1400 ocaml-gen-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:12:59 :: [aarch64] #2500 ocaml-graphics-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:13:01 :: [armh] #500 ocaml-dune-configurator: install check OK
2021-Mar-17 14:13:01 :: [i586] #3260 ocaml-csv-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:13:04 :: [x86_64] #2500 ocaml-graphics-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:13:13 :: [aarch64] #2600 ocaml-gsl: install check OK
2021-Mar-17 14:13:16 :: [ppc64le] #1400 ocaml-gen-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:13:20 :: [i586] #500 ocaml-dune-configurator: install check OK
2021-Mar-17 14:13:22 :: [armh] #500 ocaml-dune-configurator-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:13:24 :: [x86_64] #2500 ocaml-graphics-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:13:29 :: [aarch64] #2600 ocaml-gsl-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:13:34 :: [ppc64le] #2400 ocaml-gettext: install check OK
2021-Mar-17 14:13:36 :: [i586] #500 ocaml-dune-configurator-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:13:43 :: [armh] #500 ocaml-dune-configurator-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:13:43 :: [x86_64] #2600 ocaml-gsl: install check OK
2021-Mar-17 14:13:44 :: [aarch64] #2600 ocaml-gsl-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:13:52 :: [i586] #500 ocaml-dune-configurator-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:13:52 :: [ppc64le] #2400 ocaml-gettext-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:13:58 :: [aarch64] #2700 ocaml-iter: install check OK
2021-Mar-17 14:13:59 :: [x86_64] #2600 ocaml-gsl-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:14:03 :: [armh] #400 ocaml-dune-private-libs: install check OK
2021-Mar-17 14:14:10 :: [i586] #400 ocaml-dune-private-libs: install check OK
2021-Mar-17 14:14:11 :: [ppc64le] #2400 ocaml-gettext-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:14:13 :: [aarch64] #2700 ocaml-iter-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:14:16 :: [x86_64] #2600 ocaml-gsl-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:14:25 :: [armh] #400 ocaml-dune-private-libs-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:14:27 :: [aarch64] #2700 ocaml-iter-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:14:27 :: [i586] #400 ocaml-dune-private-libs-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:14:30 :: [ppc64le] #2400 ocaml-gettext-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:14:32 :: [x86_64] #2700 ocaml-iter: install check OK
2021-Mar-17 14:14:44 :: [i586] #400 ocaml-dune-private-libs-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:14:44 :: [aarch64] #4000 ocaml-js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:14:47 :: [armh] #400 ocaml-dune-private-libs-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:14:48 :: [ppc64le] #2500 ocaml-graphics: install check OK
2021-Mar-17 14:14:48 :: [x86_64] #2700 ocaml-iter-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:15:00 :: [i586] #1400 ocaml-gen: install check OK
2021-Mar-17 14:15:02 :: [aarch64] #4000 ocaml-js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:15:03 :: [x86_64] #2700 ocaml-iter-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:15:06 :: [ppc64le] #2500 ocaml-graphics-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:15:07 :: [armh] #1400 ocaml-gen: install check OK
2021-Mar-17 14:15:16 :: [i586] #1400 ocaml-gen-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:15:21 :: [x86_64] #4000 ocaml-js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:15:24 :: [ppc64le] #2500 ocaml-graphics-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:15:29 :: [aarch64] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:15:29 :: [armh] #1400 ocaml-gen-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:15:34 :: [i586] #1400 ocaml-gen-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:15:39 :: [x86_64] #4000 ocaml-js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:15:41 :: [ppc64le] #2600 ocaml-gsl: install check OK
2021-Mar-17 14:15:49 :: [armh] #1400 ocaml-gen-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:15:56 :: [aarch64] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:15:58 :: [i586] #2400 ocaml-gettext: install check OK
2021-Mar-17 14:16:00 :: [ppc64le] #2600 ocaml-gsl-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:16:06 :: [x86_64] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:16:11 :: [armh] #2400 ocaml-gettext: install check OK
2021-Mar-17 14:16:12 :: [aarch64] #3270 ocaml-lambda-term: install check OK
2021-Mar-17 14:16:17 :: [ppc64le] #2600 ocaml-gsl-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:16:19 :: [i586] #2400 ocaml-gettext-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:16:29 :: [aarch64] #3270 ocaml-lambda-term-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:16:33 :: [armh] #2400 ocaml-gettext-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:16:33 :: [x86_64] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:16:34 :: [ppc64le] #2700 ocaml-iter: install check OK
2021-Mar-17 14:16:38 :: [i586] #2400 ocaml-gettext-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:16:48 :: [aarch64] #3270 ocaml-lambda-term-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:16:50 :: [x86_64] #3270 ocaml-lambda-term: install check OK
2021-Mar-17 14:16:52 :: [ppc64le] #2700 ocaml-iter-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:16:55 :: [armh] #2400 ocaml-gettext-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:16:56 :: [i586] #2400 ocaml-gettext-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:17:04 :: [aarch64] #1600 ocaml-logs: install check OK
2021-Mar-17 14:17:08 :: [x86_64] #3270 ocaml-lambda-term-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:17:09 :: [ppc64le] #2700 ocaml-iter-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:17:14 :: [i586] #2500 ocaml-graphics: install check OK
2021-Mar-17 14:17:18 :: [armh] #2400 ocaml-gettext-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:17:20 :: [aarch64] #1600 ocaml-logs-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:17:28 :: [x86_64] #3270 ocaml-lambda-term-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:17:29 :: [ppc64le] #4000 ocaml-js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:17:35 :: [i586] #2500 ocaml-graphics-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:17:38 :: [aarch64] #1600 ocaml-logs-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:17:38 :: [armh] #2500 ocaml-graphics: install check OK
2021-Mar-17 14:17:43 :: [x86_64] #1600 ocaml-logs: install check OK
2021-Mar-17 14:17:51 :: [ppc64le] #4000 ocaml-js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:17:53 :: [aarch64] #1100 ocaml-lwt: install check OK
2021-Mar-17 14:18:00 :: [x86_64] #1600 ocaml-logs-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:18:00 :: [armh] #2500 ocaml-graphics-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:18:04 :: [i586] #2500 ocaml-graphics-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:18:09 :: [aarch64] #1100 ocaml-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:18:18 :: [x86_64] #1600 ocaml-logs-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:18:21 :: [armh] #2500 ocaml-graphics-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:18:22 :: [ppc64le] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:18:24 :: [i586] #2600 ocaml-gsl: install check OK
2021-Mar-17 14:18:28 :: [aarch64] #1100 ocaml-lwt-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:18:34 :: [x86_64] #1100 ocaml-lwt: install check OK
2021-Mar-17 14:18:42 :: [armh] #2700 ocaml-iter: install check OK
2021-Mar-17 14:18:43 :: [i586] #2600 ocaml-gsl-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:18:47 :: [aarch64] #1100 ocaml-lwt-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:18:50 :: [x86_64] #1100 ocaml-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:18:55 :: [ppc64le] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:19:01 :: [i586] #2600 ocaml-gsl-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:19:02 :: [aarch64] #3240 ocaml-lwt_log: install check OK
2021-Mar-17 14:19:03 :: [armh] #2700 ocaml-iter-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:19:09 :: [x86_64] #1100 ocaml-lwt-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:19:14 :: [ppc64le] #3270 ocaml-lambda-term: install check OK
2021-Mar-17 14:19:17 :: [i586] #2700 ocaml-iter: install check OK
2021-Mar-17 14:19:18 :: [aarch64] #3240 ocaml-lwt_log-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:19:24 :: [armh] #2700 ocaml-iter-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:19:28 :: [x86_64] #1100 ocaml-lwt-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:19:33 :: [i586] #2700 ocaml-iter-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:19:33 :: [aarch64] #3240 ocaml-lwt_log-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:19:35 :: [ppc64le] #3270 ocaml-lambda-term-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:19:44 :: [x86_64] #3240 ocaml-lwt_log: install check OK
2021-Mar-17 14:19:48 :: [aarch64] #3500 ocaml-markup: install check OK
2021-Mar-17 14:19:48 :: [armh] #4000 ocaml-js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:19:49 :: [i586] #2700 ocaml-iter-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:19:58 :: [ppc64le] #3270 ocaml-lambda-term-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:20:00 :: [x86_64] #3240 ocaml-lwt_log-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:20:03 :: [aarch64] #3500 ocaml-markup-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:20:08 :: [i586] #4000 ocaml-js_of_ocaml: install check OK
2021-Mar-17 14:20:13 :: [armh] #4000 ocaml-js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:20:15 :: [x86_64] #3240 ocaml-lwt_log-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:20:16 :: [ppc64le] #1600 ocaml-logs: install check OK
2021-Mar-17 14:20:17 :: [aarch64] #3500 ocaml-markup-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:20:28 :: [i586] #4000 ocaml-js_of_ocaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:20:30 :: [x86_64] #3500 ocaml-markup: install check OK
2021-Mar-17 14:20:34 :: [ppc64le] #1600 ocaml-logs-debuginfo: install check OK
warning [aarch64]: ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:20:40 :: [aarch64] #3500 ocaml-markup-lwt: install check OK
2021-Mar-17 14:20:45 :: [x86_64] #3500 ocaml-markup-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:20:49 :: [armh] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:20:56 :: [ppc64le] #1600 ocaml-logs-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:20:57 :: [i586] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:21:00 :: [x86_64] #3500 ocaml-markup-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:21:02 :: [aarch64] #3500 ocaml-markup-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:21:15 :: [ppc64le] #1100 ocaml-lwt: install check OK
warning [x86_64]: ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:21:23 :: [x86_64] #3500 ocaml-markup-lwt: install check OK
warning [aarch64]: ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:21:25 :: [aarch64] #3500 ocaml-markup-lwt-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:21:27 :: [armh] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:21:27 :: [i586] #4000 ocaml-js_of_ocaml-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:21:34 :: [ppc64le] #1100 ocaml-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:21:39 :: [aarch64] #700 ocaml-menhir: install check OK
2021-Mar-17 14:21:46 :: [x86_64] #3500 ocaml-markup-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:21:50 :: [i586] #3270 ocaml-lambda-term: install check OK
2021-Mar-17 14:21:50 :: [armh] #3270 ocaml-lambda-term: install check OK
2021-Mar-17 14:21:54 :: [aarch64] #700 ocaml-menhir-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:21:56 :: [ppc64le] #1100 ocaml-lwt-devel: install check OK
warning [x86_64]: ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:22:09 :: [x86_64] #3500 ocaml-markup-lwt-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:22:11 :: [aarch64] #3100 ocaml-ocamlfuse: install check OK
2021-Mar-17 14:22:13 :: [i586] #3270 ocaml-lambda-term-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:22:15 :: [armh] #3270 ocaml-lambda-term-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:22:18 :: [ppc64le] #1100 ocaml-lwt-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:22:24 :: [x86_64] #700 ocaml-menhir: install check OK
2021-Mar-17 14:22:28 :: [aarch64] #3100 ocaml-ocamlfuse-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:22:34 :: [i586] #3270 ocaml-lambda-term-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:22:37 :: [ppc64le] #3240 ocaml-lwt_log: install check OK
2021-Mar-17 14:22:39 :: [x86_64] #700 ocaml-menhir-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:22:42 :: [armh] #3270 ocaml-lambda-term-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:22:45 :: [aarch64] #3100 ocaml-ocamlfuse-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:22:51 :: [i586] #1600 ocaml-logs: install check OK
2021-Mar-17 14:22:55 :: [ppc64le] #3240 ocaml-lwt_log-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:22:59 :: [x86_64] #3100 ocaml-ocamlfuse: install check OK
2021-Mar-17 14:23:03 :: [aarch64] #1200 ocaml-ounit: install check OK
2021-Mar-17 14:23:04 :: [armh] #1600 ocaml-logs: install check OK
2021-Mar-17 14:23:13 :: [ppc64le] #3240 ocaml-lwt_log-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:23:21 :: [aarch64] #1200 ocaml-ounit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:23:23 :: [x86_64] #3100 ocaml-ocamlfuse-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:23:26 :: [armh] #1600 ocaml-logs-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:23:31 :: [ppc64le] #3500 ocaml-markup: install check OK
2021-Mar-17 14:23:34 :: [i586] #1600 ocaml-logs-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:23:39 :: [aarch64] #1200 ocaml-ounit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:23:41 :: [x86_64] #3100 ocaml-ocamlfuse-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:23:48 :: [ppc64le] #3500 ocaml-markup-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:23:52 :: [armh] #1600 ocaml-logs-devel: install check OK
	aarch64: ocaml-parmap=1.2-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/ocaml/parmap
2021-Mar-17 14:23:54 :: [aarch64] #600 ocaml-parmap: install check OK
2021-Mar-17 14:23:55 :: [i586] #1600 ocaml-logs-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:24:00 :: [x86_64] #1200 ocaml-ounit: install check OK
2021-Mar-17 14:24:06 :: [ppc64le] #3500 ocaml-markup-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:24:09 :: [aarch64] #600 ocaml-parmap-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:24:14 :: [armh] #1100 ocaml-lwt: install check OK
2021-Mar-17 14:24:18 :: [x86_64] #1200 ocaml-ounit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:24:19 :: [i586] #1100 ocaml-lwt: install check OK
2021-Mar-17 14:24:23 :: [aarch64] #600 ocaml-parmap-devel: install check OK
warning [ppc64le]: ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:24:32 :: [ppc64le] #3500 ocaml-markup-lwt: install check OK
2021-Mar-17 14:24:36 :: [x86_64] #1200 ocaml-ounit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:24:37 :: [armh] #1100 ocaml-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:24:37 :: [i586] #1100 ocaml-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:24:38 :: [aarch64] #3200 ocaml-pcre: install check OK
	x86_64: ocaml-parmap=1.2-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/ocaml/parmap
2021-Mar-17 14:24:51 :: [x86_64] #600 ocaml-parmap: install check OK
2021-Mar-17 14:24:53 :: [aarch64] #3200 ocaml-pcre-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:24:58 :: [ppc64le] #3500 ocaml-markup-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:24:58 :: [i586] #1100 ocaml-lwt-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:25:02 :: [armh] #1100 ocaml-lwt-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:25:07 :: [x86_64] #600 ocaml-parmap-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:25:08 :: [aarch64] #3200 ocaml-pcre-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:25:22 :: [x86_64] #600 ocaml-parmap-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:25:23 :: [i586] #1100 ocaml-lwt-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:25:24 :: [aarch64] #2200 ocaml-postgresql: install check OK
warning [ppc64le]: ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:25:25 :: [ppc64le] #3500 ocaml-markup-lwt-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:25:30 :: [armh] #1100 ocaml-lwt-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:25:38 :: [x86_64] #3200 ocaml-pcre: install check OK
2021-Mar-17 14:25:41 :: [aarch64] #2200 ocaml-postgresql-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:25:42 :: [ppc64le] #700 ocaml-menhir: install check OK
2021-Mar-17 14:25:43 :: [i586] #3240 ocaml-lwt_log: install check OK
2021-Mar-17 14:25:52 :: [armh] #3240 ocaml-lwt_log: install check OK
2021-Mar-17 14:25:53 :: [x86_64] #3200 ocaml-pcre-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:25:57 :: [aarch64] #2200 ocaml-postgresql-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:26:01 :: [ppc64le] #700 ocaml-menhir-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:26:02 :: [i586] #3240 ocaml-lwt_log-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:26:09 :: [x86_64] #3200 ocaml-pcre-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:26:14 :: [aarch64] #4100 ocaml-ptime: install check OK
2021-Mar-17 14:26:15 :: [armh] #3240 ocaml-lwt_log-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:26:21 :: [ppc64le] #3100 ocaml-ocamlfuse: install check OK
2021-Mar-17 14:26:24 :: [x86_64] #2200 ocaml-postgresql: install check OK
2021-Mar-17 14:26:25 :: [i586] #3240 ocaml-lwt_log-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:26:32 :: [aarch64] #4100 ocaml-ptime-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:26:37 :: [armh] #3240 ocaml-lwt_log-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:26:42 :: [ppc64le] #3100 ocaml-ocamlfuse-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:26:42 :: [x86_64] #2200 ocaml-postgresql-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:26:44 :: [i586] #3500 ocaml-markup: install check OK
2021-Mar-17 14:26:58 :: [armh] #3500 ocaml-markup: install check OK
2021-Mar-17 14:26:58 :: [x86_64] #2200 ocaml-postgresql-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:26:59 :: [aarch64] #4100 ocaml-ptime-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:27:01 :: [i586] #3500 ocaml-markup-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:27:02 :: [ppc64le] #3100 ocaml-ocamlfuse-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:27:16 :: [x86_64] #4100 ocaml-ptime: install check OK
2021-Mar-17 14:27:17 :: [i586] #3500 ocaml-markup-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:27:18 :: [aarch64] #1300 ocaml-qcheck: install check OK
2021-Mar-17 14:27:18 :: [armh] #3500 ocaml-markup-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:27:23 :: [ppc64le] #1200 ocaml-ounit: install check OK
2021-Mar-17 14:27:34 :: [x86_64] #4100 ocaml-ptime-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:27:37 :: [aarch64] #1300 ocaml-qcheck-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:27:39 :: [armh] #3500 ocaml-markup-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:27:45 :: [ppc64le] #1200 ocaml-ounit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:27:55 :: [aarch64] #1300 ocaml-qcheck-devel: install check OK
warning [i586]: ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:28:01 :: [i586] #3500 ocaml-markup-lwt: install check OK
2021-Mar-17 14:28:01 :: [x86_64] #4100 ocaml-ptime-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:28:07 :: [ppc64le] #1200 ocaml-ounit-devel: install check OK
warning [armh]: ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:28:10 :: [armh] #3500 ocaml-markup-lwt: install check OK
2021-Mar-17 14:28:10 :: [aarch64] #2300 ocaml-sqlite3: install check OK
2021-Mar-17 14:28:20 :: [x86_64] #1300 ocaml-qcheck: install check OK
	ppc64le: ocaml-parmap=1.2-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/ocaml/parmap
2021-Mar-17 14:28:25 :: [ppc64le] #600 ocaml-parmap: install check OK
2021-Mar-17 14:28:25 :: [i586] #3500 ocaml-markup-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:28:26 :: [aarch64] #2300 ocaml-sqlite3-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:28:39 :: [x86_64] #1300 ocaml-qcheck-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:28:40 :: [armh] #3500 ocaml-markup-lwt-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:28:41 :: [aarch64] #2300 ocaml-sqlite3-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:28:43 :: [ppc64le] #600 ocaml-parmap-debuginfo: install check OK
warning [i586]: ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:28:50 :: [i586] #3500 ocaml-markup-lwt-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:28:56 :: [aarch64] #2100 ocaml-ssl: install check OK
2021-Mar-17 14:28:58 :: [x86_64] #1300 ocaml-qcheck-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:29:00 :: [ppc64le] #600 ocaml-parmap-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:29:07 :: [i586] #700 ocaml-menhir: install check OK
warning [armh]: ocaml-markup-lwt-devel=1.0.0-alt1: circular dependencies on ocaml-markup-lwt=1.0.0-alt1
2021-Mar-17 14:29:11 :: [armh] #3500 ocaml-markup-lwt-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:29:12 :: [aarch64] #2100 ocaml-ssl-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:29:13 :: [x86_64] #2300 ocaml-sqlite3: install check OK
2021-Mar-17 14:29:17 :: [ppc64le] #3200 ocaml-pcre: install check OK
2021-Mar-17 14:29:24 :: [i586] #700 ocaml-menhir-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:29:28 :: [aarch64] #2100 ocaml-ssl-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:29:30 :: [x86_64] #2300 ocaml-sqlite3-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:29:32 :: [armh] #700 ocaml-menhir: install check OK
2021-Mar-17 14:29:35 :: [ppc64le] #3200 ocaml-pcre-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:29:42 :: [i586] #3100 ocaml-ocamlfuse: install check OK
2021-Mar-17 14:29:43 :: [aarch64] #3740 ocaml-tyxml: install check OK
2021-Mar-17 14:29:44 :: [x86_64] #2300 ocaml-sqlite3-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:29:53 :: [ppc64le] #3200 ocaml-pcre-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:29:54 :: [armh] #700 ocaml-menhir-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:29:59 :: [aarch64] #3740 ocaml-tyxml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:29:59 :: [x86_64] #2100 ocaml-ssl: install check OK
2021-Mar-17 14:30:01 :: [i586] #3100 ocaml-ocamlfuse-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:30:11 :: [ppc64le] #2200 ocaml-postgresql: install check OK
2021-Mar-17 14:30:15 :: [x86_64] #2100 ocaml-ssl-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:30:18 :: [armh] #3100 ocaml-ocamlfuse: install check OK
2021-Mar-17 14:30:19 :: [i586] #3100 ocaml-ocamlfuse-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:30:20 :: [aarch64] #3740 ocaml-tyxml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:30:31 :: [x86_64] #2100 ocaml-ssl-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:30:33 :: [ppc64le] #2200 ocaml-postgresql-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:30:39 :: [i586] #1200 ocaml-ounit: install check OK
2021-Mar-17 14:30:41 :: [aarch64] #3740 ocaml-tyxml-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:30:43 :: [armh] #3100 ocaml-ocamlfuse-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:30:46 :: [x86_64] #3740 ocaml-tyxml: install check OK
2021-Mar-17 14:30:51 :: [ppc64le] #2200 ocaml-postgresql-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:30:58 :: [aarch64] #2000 ocaml-yaml: install check OK
2021-Mar-17 14:31:01 :: [i586] #1200 ocaml-ounit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:31:02 :: [x86_64] #3740 ocaml-tyxml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:31:07 :: [armh] #3100 ocaml-ocamlfuse-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:31:12 :: [ppc64le] #4100 ocaml-ptime: install check OK
2021-Mar-17 14:31:15 :: [aarch64] #2000 ocaml-yaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:31:21 :: [i586] #1200 ocaml-ounit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:31:23 :: [x86_64] #3740 ocaml-tyxml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:31:34 :: [ppc64le] #4100 ocaml-ptime-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:31:34 :: [aarch64] #2000 ocaml-yaml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:31:35 :: [armh] #1200 ocaml-ounit: install check OK
	i586: ocaml-parmap=1.2-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/ocaml/parmap
2021-Mar-17 14:31:37 :: [i586] #600 ocaml-parmap: install check OK
2021-Mar-17 14:31:44 :: [x86_64] #3740 ocaml-tyxml-devel-debuginfo: install check OK
	aarch64: utop=2.6.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/emacs
 /usr/share/emacs/site-lisp
2021-Mar-17 14:31:53 :: [aarch64] #3300 utop: install check OK
2021-Mar-17 14:32:00 :: [i586] #600 ocaml-parmap-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:32:01 :: [armh] #1200 ocaml-ounit-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:32:01 :: [x86_64] #2000 ocaml-yaml: install check OK
2021-Mar-17 14:32:05 :: [ppc64le] #4100 ocaml-ptime-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:32:11 :: [aarch64] #3300 utop-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:32:18 :: [x86_64] #2000 ocaml-yaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:32:21 :: [i586] #600 ocaml-parmap-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:32:27 :: [ppc64le] #1300 ocaml-qcheck: install check OK
2021-Mar-17 14:32:27 :: [armh] #1200 ocaml-ounit-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:32:38 :: [i586] #3200 ocaml-pcre: install check OK
2021-Mar-17 14:32:39 :: [x86_64] #2000 ocaml-yaml-devel: install check OK
	armh: ocaml-parmap=1.2-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/ocaml/parmap
2021-Mar-17 14:32:48 :: [armh] #600 ocaml-parmap: install check OK
2021-Mar-17 14:32:50 :: [ppc64le] #1300 ocaml-qcheck-debuginfo: install check OK
	x86_64: utop=2.6.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/emacs
 /usr/share/emacs/site-lisp
2021-Mar-17 14:32:58 :: [x86_64] #3300 utop: install check OK
2021-Mar-17 14:33:02 :: [i586] #3200 ocaml-pcre-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:33:10 :: [armh] #600 ocaml-parmap-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:33:12 :: [ppc64le] #1300 ocaml-qcheck-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:33:16 :: [x86_64] #3300 utop-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:33:22 :: [i586] #3200 ocaml-pcre-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:33:29 :: [ppc64le] #2300 ocaml-sqlite3: install check OK
2021-Mar-17 14:33:31 :: [armh] #600 ocaml-parmap-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:33:43 :: [i586] #2200 ocaml-postgresql: install check OK
2021-Mar-17 14:33:48 :: [ppc64le] #2300 ocaml-sqlite3-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:33:52 :: [armh] #3200 ocaml-pcre: install check OK
2021-Mar-17 14:34:03 :: [i586] #2200 ocaml-postgresql-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:34:05 :: [ppc64le] #2300 ocaml-sqlite3-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:34:14 :: [armh] #3200 ocaml-pcre-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:34:23 :: [ppc64le] #2100 ocaml-ssl: install check OK
2021-Mar-17 14:34:34 :: [armh] #3200 ocaml-pcre-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:34:38 :: [i586] #2200 ocaml-postgresql-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:34:42 :: [ppc64le] #2100 ocaml-ssl-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:34:56 :: [armh] #2200 ocaml-postgresql: install check OK
2021-Mar-17 14:35:00 :: [ppc64le] #2100 ocaml-ssl-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:35:12 :: [i586] #4100 ocaml-ptime: install check OK
2021-Mar-17 14:35:19 :: [ppc64le] #3740 ocaml-tyxml: install check OK
2021-Mar-17 14:35:21 :: [armh] #2200 ocaml-postgresql-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:35:34 :: [i586] #4100 ocaml-ptime-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:35:37 :: [ppc64le] #3740 ocaml-tyxml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:35:43 :: [armh] #2200 ocaml-postgresql-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:36:01 :: [ppc64le] #3740 ocaml-tyxml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:36:07 :: [i586] #4100 ocaml-ptime-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:36:07 :: [armh] #4100 ocaml-ptime: install check OK
2021-Mar-17 14:36:26 :: [ppc64le] #3740 ocaml-tyxml-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:36:33 :: [armh] #4100 ocaml-ptime-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:36:41 :: [i586] #1300 ocaml-qcheck: install check OK
2021-Mar-17 14:36:45 :: [ppc64le] #2000 ocaml-yaml: install check OK
2021-Mar-17 14:37:05 :: [ppc64le] #2000 ocaml-yaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:37:06 :: [i586] #1300 ocaml-qcheck-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:37:09 :: [armh] #4100 ocaml-ptime-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:37:27 :: [i586] #1300 ocaml-qcheck-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:37:29 :: [ppc64le] #2000 ocaml-yaml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:37:36 :: [armh] #1300 ocaml-qcheck: install check OK
	ppc64le: utop=2.6.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/emacs
 /usr/share/emacs/site-lisp
2021-Mar-17 14:37:50 :: [i586] #2300 ocaml-sqlite3: install check OK
2021-Mar-17 14:37:50 :: [ppc64le] #3300 utop: install check OK
2021-Mar-17 14:38:03 :: [armh] #1300 ocaml-qcheck-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:38:11 :: [ppc64le] #3300 utop-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:38:14 :: [i586] #2300 ocaml-sqlite3-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:38:29 :: [armh] #1300 ocaml-qcheck-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:38:30 :: [i586] #2300 ocaml-sqlite3-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:38:50 :: [armh] #2300 ocaml-sqlite3: install check OK
2021-Mar-17 14:38:55 :: [i586] #2100 ocaml-ssl: install check OK
2021-Mar-17 14:39:12 :: [armh] #2300 ocaml-sqlite3-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:39:27 :: [i586] #2100 ocaml-ssl-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:39:33 :: [armh] #2300 ocaml-sqlite3-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:39:51 :: [i586] #2100 ocaml-ssl-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:39:54 :: [armh] #2100 ocaml-ssl: install check OK
2021-Mar-17 14:40:11 :: [i586] #3740 ocaml-tyxml: install check OK
2021-Mar-17 14:40:17 :: [armh] #2100 ocaml-ssl-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:40:34 :: [i586] #3740 ocaml-tyxml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:40:39 :: [armh] #2100 ocaml-ssl-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:41:01 :: [armh] #3740 ocaml-tyxml: install check OK
2021-Mar-17 14:41:23 :: [armh] #3740 ocaml-tyxml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:41:41 :: [i586] #3740 ocaml-tyxml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:41:51 :: [armh] #3740 ocaml-tyxml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:42:09 :: [i586] #3740 ocaml-tyxml-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:42:20 :: [armh] #3740 ocaml-tyxml-devel-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:42:28 :: [i586] #2000 ocaml-yaml: install check OK
2021-Mar-17 14:42:43 :: [armh] #2000 ocaml-yaml: install check OK
2021-Mar-17 14:42:48 :: [i586] #2000 ocaml-yaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:43:07 :: [armh] #2000 ocaml-yaml-debuginfo: install check OK
2021-Mar-17 14:43:10 :: [i586] #2000 ocaml-yaml-devel: install check OK
	i586: utop=2.6.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/emacs
 /usr/share/emacs/site-lisp
2021-Mar-17 14:43:30 :: [i586] #3300 utop: install check OK
2021-Mar-17 14:43:35 :: [armh] #2000 ocaml-yaml-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:43:50 :: [i586] #3300 utop-devel: install check OK
	armh: utop=2.6.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/emacs
 /usr/share/emacs/site-lisp
2021-Mar-17 14:44:01 :: [armh] #3300 utop: install check OK
2021-Mar-17 14:44:26 :: [armh] #3300 utop-devel: install check OK
2021-Mar-17 14:44:32 :: [x86_64-i586] plan: #18 +18 -18 =10539
2021-Mar-17 14:45:38 :: [x86_64-i586] arepo build OK
2021-Mar-17 14:45:49 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2021-Mar-17 14:45:50 :: [x86_64-i586] created next repo
2021-Mar-17 14:45:57 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2021-Mar-17 14:46:05 :: gears inheritance check OK
2021-Mar-17 14:46:06 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to dune ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #100: dune: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-csexp ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #140: ocaml-csexp: allowed for rider
girar-check-perms: access to dune-private-libs ALLOWED for rider: project `dune-private-libs' is not listed in acl file for repository `sisyphus'
check-subtask-perms: #400: dune-private-libs: allowed for rider
girar-check-perms: access to dune-configurator ALLOWED for rider: project `dune-configurator' is not listed in acl file for repository `sisyphus'
check-subtask-perms: #500: dune-configurator: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-parmap ALLOWED for rider: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #600: ocaml-parmap: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-menhir ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #700: ocaml-menhir: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-base64 ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #1000: ocaml-base64: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-lwt ALLOWED for rider: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #1100: ocaml-lwt: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-ounit ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #1200: ocaml-ounit: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-qcheck ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #1300: ocaml-qcheck: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-gen ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #1400: ocaml-gen: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-cryptokit ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #1500: ocaml-cryptokit: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-logs ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #1600: ocaml-logs: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-bos ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #1700: ocaml-bos: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-yaml ALLOWED for rider: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #2000: ocaml-yaml: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-ssl ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #2100: ocaml-ssl: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-postgresql ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #2200: ocaml-postgresql: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-sqlite3 ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #2300: ocaml-sqlite3: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-gettext ALLOWED for rider: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #2400: ocaml-gettext: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-graphics ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #2500: ocaml-graphics: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-gsl ALLOWED for rider: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #2600: ocaml-gsl: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-iter ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #2700: ocaml-iter: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-cairo2 ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #3000: ocaml-cairo2: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-ocamlfuse ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #3100: ocaml-ocamlfuse: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-pcre ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #3200: ocaml-pcre: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-lwt_log ALLOWED for rider: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #3240: ocaml-lwt_log: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-csv ALLOWED for rider: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #3260: ocaml-csv: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-lambda-term ALLOWED for rider: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #3270: ocaml-lambda-term: allowed for rider
girar-check-perms: access to utop ALLOWED for rider: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #3300: utop: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-cstruct ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #3400: ocaml-cstruct: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-markup ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #3500: ocaml-markup: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-conduit ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #3600: ocaml-conduit: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-cohttp ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #3700: ocaml-cohttp: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-tyxml ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #3740: ocaml-tyxml: allowed for rider
girar-check-perms: access to js_of_ocaml ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #4000: js_of_ocaml: allowed for rider
girar-check-perms: access to ocaml-ptime ALLOWED for rider: project leader
check-subtask-perms: #4100: ocaml-ptime: allowed for rider
2021-Mar-17 14:46:08 :: acl check OK
2021-Mar-17 14:46:16 :: created contents_index files
2021-Mar-17 14:46:25 :: created hash files: aarch64 armh i586 ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2021-Mar-17 14:46:28 :: task #267626 for sisyphus TESTED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list