[#266283] p9 EPERM (try 8) libfmt.git=7.1.3-alt1 cubeb.git=0.2-alt3.git8942382 spdlog.git=1.8.0-alt1 ...

Girar awaiter (nenderus) girar-builder at altlinux.org
Mon Mar 1 20:21:12 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/266283/logs/events.8.1.log

subtask name    aarch64  armh  i586 ppc64le x86_64
  #740 celestia    3:12  4:56  3:03   3:43  2:53
 #1000 kodi     15:23 24:01 15:51    -  13:37
 #1100 mkvtoolnix  10:21 12:39 10:14  12:32  9:51

2021-Mar-01 16:20:55 :: task #266283 for p9 resumed by nenderus:
2021-Mar-01 16:20:55 :: message: new_version_dolphin-emu
#100 build 7.1.3-alt1 from /gears/l/libfmt.git fetched at 2021-Feb-13 16:18:03
#200 removed
#240 build 0.2-alt3.git8942382 from /gears/c/cubeb.git fetched at 2021-Feb-26 15:51:17
#300 build 1.8.0-alt1 from /gears/s/spdlog.git fetched at 2021-Feb-13 16:18:21
#400 build 0.9.5-alt1 from /gears/w/waybar.git fetched at 2021-Feb-13 16:18:27
#440 build 0.6.2-alt2.3 from /people/nenderus/packages/nheko.git fetched at 2021-Feb-26 19:33:50
#500 removed
#520 build 3.0.0-alt2 from /gears/m/minizip-ng.git fetched at 2021-Feb-26 15:56:39
#540 build 5.0.13671-alt2 from /gears/d/dolphin-emu.git fetched at 2021-Feb-26 15:56:15
#600 removed
#700 removed
#740 build 1.6.2.2-alt1 from /gears/c/celestia.git fetched at 2021-Mar-01 16:08:07
#1000 build kodi-18.8-alt1 from /gears/k/kodi.git fetched at 2021-Mar-01 15:19:20
#1100 build 43.0.0-alt1 from /gears/m/mkvtoolnix.git fetched at 2021-Mar-01 15:20:16
2021-Mar-01 16:20:55 :: created build repo
2021-Mar-01 16:20:56 :: [i586] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 16:20:56 :: [aarch64] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 16:20:56 :: [armh] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 16:20:56 :: [x86_64] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 16:20:56 :: [ppc64le] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 16:21:14 :: [x86_64] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:14 :: [x86_64] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 16:21:15 :: [i586] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:15 :: [i586] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 16:21:18 :: [aarch64] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:18 :: [aarch64] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 16:21:22 :: [ppc64le] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:22 :: [ppc64le] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 16:21:27 :: [x86_64] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:28 :: [x86_64] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 16:21:28 :: [i586] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:28 :: [i586] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 16:21:32 :: [armh] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:32 :: [armh] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 16:21:33 :: [aarch64] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:33 :: [aarch64] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 16:21:39 :: [ppc64le] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:39 :: [ppc64le] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 16:21:41 :: [x86_64] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:41 :: [i586] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:41 :: [x86_64] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 16:21:41 :: [i586] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 16:21:48 :: [aarch64] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:48 :: [aarch64] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 16:21:55 :: [x86_64] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:55 :: [x86_64] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 16:21:56 :: [i586] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:56 :: [i586] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 16:21:56 :: [ppc64le] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:21:56 :: [ppc64le] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 16:22:01 :: [armh] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:01 :: [armh] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 16:22:03 :: [aarch64] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:03 :: [aarch64] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 16:22:09 :: [i586] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:09 :: [i586] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 16:22:09 :: [x86_64] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:09 :: [x86_64] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 16:22:18 :: [ppc64le] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:18 :: [ppc64le] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 16:22:20 :: [aarch64] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:20 :: [aarch64] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 16:22:22 :: [i586] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:22 :: [i586] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 16:22:22 :: [x86_64] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:23 :: [x86_64] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 16:22:26 :: [armh] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:26 :: [armh] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 16:22:35 :: [i586] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build SKIPPED
2021-Mar-01 16:22:35 :: [i586] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build start
2021-Mar-01 16:22:36 :: [aarch64] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:36 :: [aarch64] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 16:22:38 :: [ppc64le] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:38 :: [ppc64le] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 16:22:44 :: [x86_64] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:44 :: [x86_64] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build start
2021-Mar-01 16:22:49 :: [armh] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:49 :: [armh] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 16:22:58 :: [ppc64le] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:22:58 :: [ppc64le] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 16:23:00 :: [aarch64] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:23:00 :: [aarch64] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build start
2021-Mar-01 16:23:13 :: [armh] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:23:13 :: [armh] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 16:23:20 :: [ppc64le] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build SKIPPED
2021-Mar-01 16:23:20 :: [ppc64le] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build start
2021-Mar-01 16:23:36 :: [armh] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 16:23:36 :: [armh] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 16:23:58 :: [armh] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build SKIPPED
2021-Mar-01 16:23:58 :: [armh] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build start
2021-Mar-01 16:25:37 :: [x86_64] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:25:37 :: [x86_64] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build start
2021-Mar-01 16:25:38 :: [i586] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:25:38 :: [i586] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build start
2021-Mar-01 16:26:12 :: [aarch64] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:26:12 :: [aarch64] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build start
2021-Mar-01 16:27:03 :: [ppc64le] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:27:03 :: [ppc64le] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build start
2021-Mar-01 16:27:20 :: [ppc64le] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build SKIPPED
2021-Mar-01 16:27:20 :: [ppc64le] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build start
2021-Mar-01 16:28:54 :: [armh] #740 celestia.git 1.6.2.2-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:28:54 :: [armh] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build start
2021-Mar-01 16:39:14 :: [x86_64] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:39:14 :: [x86_64] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build start
2021-Mar-01 16:39:52 :: [ppc64le] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:41:29 :: [i586] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:41:29 :: [i586] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build start
2021-Mar-01 16:41:35 :: [aarch64] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:41:35 :: [aarch64] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build start
2021-Mar-01 16:49:05 :: [x86_64] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:51:43 :: [i586] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:51:56 :: [aarch64] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:52:55 :: [armh] #1000 kodi.git kodi-18.8-alt1: build OK
2021-Mar-01 16:52:55 :: [armh] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build start
2021-Mar-01 17:05:34 :: [armh] #1100 mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build OK
2021-Mar-01 17:05:49 :: #100: libfmt.git 7.1.3-alt1: build check OK
2021-Mar-01 17:06:10 :: #240: cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build check OK
2021-Mar-01 17:06:25 :: #300: spdlog.git 1.8.0-alt1: build check OK
2021-Mar-01 17:06:36 :: #400: waybar.git 0.9.5-alt1: build check OK
2021-Mar-01 17:06:49 :: #440: nheko.git 0.6.2-alt2.3: build check OK
2021-Mar-01 17:07:04 :: #520: minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build check OK
2021-Mar-01 17:07:12 :: #540: dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build check OK
2021-Mar-01 17:07:31 :: #740: celestia.git 1.6.2.2-alt1: build check OK
2021-Mar-01 17:07:48 :: #1000: kodi.git kodi-18.8-alt1: build check OK
2021-Mar-01 17:08:20 :: #1100: mkvtoolnix.git 43.0.0-alt1: build check OK
2021-Mar-01 17:08:21 :: build check OK
warning (#740): celestia-common-1.6.2.2-alt1.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#1000): ppc64le: non-verifiable noarch packages due to ExclusiveArch
--- kodi-18.8-alt1.x86_64.rpm.share	2021-03-01 17:09:52.403721613 +0000
+++ kodi-18.8-alt1.aarch64.rpm.share	2021-03-01 17:09:52.941764112 +0000
@@ -13,2 +13 @@
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kodi.png	100644	PNG image, non-interlaced
-/usr/share/xsessions/kodi.desktop	100644	ASCII text
warning (#1000): non-identical /usr/share part
--- kodi-18.8-alt1.x86_64.rpm.share	2021-03-01 17:09:53.082775250 +0000
+++ kodi-18.8-alt1.armh.rpm.share	2021-03-01 17:09:53.590815380 +0000
@@ -13,2 +13 @@
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kodi.png	100644	PNG image, non-interlaced
-/usr/share/xsessions/kodi.desktop	100644	ASCII text
warning (#1000): non-identical /usr/share part
--- kodi-18.8-alt1.i586.rpm.share	2021-03-01 17:09:53.737826992 +0000
+++ kodi-18.8-alt1.aarch64.rpm.share	2021-03-01 17:09:53.739827150 +0000
@@ -13,2 +13 @@
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kodi.png	100644	PNG image, non-interlaced
-/usr/share/xsessions/kodi.desktop	100644	ASCII text
warning (#1000): non-identical /usr/share part
--- kodi-18.8-alt1.i586.rpm.share	2021-03-01 17:09:53.765829203 +0000
+++ kodi-18.8-alt1.armh.rpm.share	2021-03-01 17:09:53.767829361 +0000
@@ -13,2 +13 @@
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kodi.png	100644	PNG image, non-interlaced
-/usr/share/xsessions/kodi.desktop	100644	ASCII text
warning (#1000): non-identical /usr/share part
2021-Mar-01 17:11:09 :: noarch check OK
2021-Mar-01 17:11:12 :: plan: src +10 -8 =18161, aarch64 +32 -27 =30305, armh +30 -15 =28054, i586 +30 -25 =32306, noarch +1 -1 =19201, ppc64le +27 -22 =30589, x86_64 +32 -27 =32689
#740 celestia 1.6.9.git-alt2 -> 1:1.6.2.2-alt1
 Thu Feb 25 2021 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 1:1.6.2.2-alt1
 - new version
#540 dolphin-emu 5.0-alt14.git5a939cc -> 5.0.13671-alt2
 Wed Feb 17 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 5.0.13671-alt2
 - Enable Link Time Optimization
 - Install udev rules for GameCube Controller Adapter, Wiimotes and DolphinBar
 Wed Feb 17 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 5.0.13671-alt1
 - Version 5.0-13671
 - Add distributor option
 Sun Feb 14 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 5.0.13653-alt1
 - Version 5.0.13653
 - Build with minizip-ng
 Fri Feb 12 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 5.0.13633-alt1
 [...]
#100 libfmt 5.3.0-alt1 -> 7.1.3-alt1
 Sun Jan 24 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 7.1.3-alt1
 - Updated to upstream version 7.1.3.
 Fri Jun 05 2020 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 6.2.1-alt1
 - Updated to upstream version 6.2.1.
 Fri Apr 10 2020 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 6.2.0-alt1
 - Updated to upstream version 6.2.0.
 Tue Feb 04 2020 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 6.1.2-alt1
 - Updated to upstream version 6.1.2.
#440 nheko 0.6.2-alt2.2 -> 0.6.2-alt2.3
 Fri Feb 26 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 0.6.2-alt2.3
 - Fix to build with spdlog 1.8
#300 spdlog 1.3.1-alt1 -> 1.8.0-alt1
 Sun Sep 20 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 1.8.0-alt1
 - new version 1.8.0 (with rpmrb script)
 Thu Jan 30 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 1.5.0-alt2
 - patch tweakme.h to use external libfmt for the library clients (ALT bug 37969)
 Tue Jan 28 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 1.5.0-alt1
 - new version 1.5.0 (with rpmrb script)
 - build a library, with external libfmt
#400 waybar 0.5.0-alt1 -> 0.9.5-alt1
 Fri Jan 08 2021 Alexey Gladkov <legion at altlinux.ru> 0.9.5-alt1
 - New version (0.9.5)
 - Replace clock module by custom version.
 Sat Dec 28 2019 Alexey Gladkov <legion at altlinux.ru> 0.9.0-alt1
 - New version (0.9.0)
 - Add xkb-layout module
 Thu Aug 08 2019 Alexey Gladkov <legion at altlinux.ru> 0.7.2-alt1
 - New version (0.7.2)
 Wed May 22 2019 Alexey Gladkov <legion at altlinux.ru> 0.6.6-alt1
 - 0.6.6
 [...]
2021-Mar-01 17:11:12 :: spdlog: closes bugs: 37969
2021-Mar-01 17:12:02 :: patched apt indices
2021-Mar-01 17:12:15 :: created next repo
2021-Mar-01 17:12:23 :: duplicate provides check OK
2021-Mar-01 17:12:57 :: dependencies check OK
2021-Mar-01 17:13:27 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check OK
2021-Mar-01 17:13:46 :: [x86_64] #740 celestia: install check OK
2021-Mar-01 17:13:52 :: [i586] #740 celestia: install check OK
	x86_64: celestia-common=1:1.6.2.2-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
2021-Mar-01 17:13:53 :: [x86_64] #740 celestia-common: install check OK
	i586: celestia-common=1:1.6.2.2-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
2021-Mar-01 17:14:02 :: [i586] #740 celestia-common: install check OK
2021-Mar-01 17:14:09 :: [x86_64] #740 celestia-debuginfo: install check OK
2021-Mar-01 17:14:12 :: [x86_64] #240 cubeb: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:14:14 :: [x86_64] #240 cubeb-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: dolphin-emu=5.0.13671-alt2 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
2021-Mar-01 17:14:17 :: [x86_64] #540 dolphin-emu: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:14:19 :: [x86_64] #540 dolphin-emu-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:14:21 :: [i586] #740 celestia-debuginfo: install check OK
2021-Mar-01 17:14:25 :: [i586] #240 cubeb: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:14:27 :: [i586] #240 cubeb-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: kodi=18.8-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/22x22
 /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/xsessions
2021-Mar-01 17:14:37 :: [x86_64] #1000 kodi: install check OK
2021-Mar-01 17:14:45 :: [x86_64] #1000 kodi-data: install check OK
	i586: kodi=18.8-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/22x22
 /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/xsessions
2021-Mar-01 17:14:50 :: [i586] #1000 kodi: install check OK
2021-Mar-01 17:15:01 :: [i586] #1000 kodi-data: install check OK
2021-Mar-01 17:15:04 :: [x86_64] #1000 kodi-debuginfo: install check OK
2021-Mar-01 17:15:22 :: [x86_64] #1000 kodi-devel: install check OK
2021-Mar-01 17:15:22 :: [i586] #1000 kodi-debuginfo: install check OK
	x86_64: libcubeb-devel=0.2-alt3.git8942382 post-install unowned files:
 /usr/lib64/cmake
2021-Mar-01 17:15:24 :: [x86_64] #240 libcubeb-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:27 :: [x86_64] #240 libcubeb0: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:30 :: [x86_64] #240 libcubeb0-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: libfmt-devel=7.1.3-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/cmake
2021-Mar-01 17:15:32 :: [x86_64] #100 libfmt-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:34 :: [x86_64] #100 libfmt7: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:37 :: [x86_64] #100 libfmt7-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: libminizip-ng-devel=3.0.0-alt2 post-install unowned files:
 /usr/lib64/cmake
2021-Mar-01 17:15:40 :: [x86_64] #520 libminizip-ng-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:42 :: [x86_64] #520 libminizip3.0: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:44 :: [i586] #1000 kodi-devel: install check OK
2021-Mar-01 17:15:44 :: [x86_64] #520 libminizip3.0-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:46 :: [x86_64] #300 libspdlog: install check OK (cached)
	i586: libcubeb-devel=0.2-alt3.git8942382 post-install unowned files:
 /usr/lib/cmake
2021-Mar-01 17:15:47 :: [i586] #240 libcubeb-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:49 :: [x86_64] #300 libspdlog-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:50 :: [i586] #240 libcubeb0: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:51 :: [x86_64] #300 libspdlog-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:53 :: [i586] #240 libcubeb0-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: mkvinfo=43.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/96x96
 /usr/share/icons/hicolor/96x96/apps
 /usr/share/man/bg
 /usr/share/man/bg/man1
 /usr/share/man/ca
 /usr/share/man/ca/man1
 /usr/share/man/de
 /usr/share/man/de/man1
 /usr/share/man/es
 /usr/share/man/es/man1
 /usr/share/man/fr
 /usr/share/man/fr/man1
 /usr/share/man/it
 /usr/share/man/it/man1
 /usr/share/man/ja
 /usr/share/man/ja/man1
 /usr/share/man/ko
 /usr/share/man/ko/man1
 /usr/share/man/nl
 /usr/share/man/nl/man1
 /usr/share/man/pl
 /usr/share/man/pl/man1
 /usr/share/man/ru/man1
 /usr/share/man/uk
 /usr/share/man/uk/man1
 /usr/share/man/zh_CN
 /usr/share/man/zh_CN/man1
 /usr/share/man/zh_TW
 /usr/share/man/zh_TW/man1
2021-Mar-01 17:15:55 :: [x86_64] #1100 mkvinfo: install check OK
	i586: libfmt-devel=7.1.3-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/cmake
2021-Mar-01 17:15:56 :: [i586] #100 libfmt-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:15:59 :: [i586] #100 libfmt7: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:16:02 :: [i586] #100 libfmt7-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:16:03 :: [x86_64] #1100 mkvinfo-debuginfo: install check OK
	i586: libminizip-ng-devel=3.0.0-alt2 post-install unowned files:
 /usr/lib/cmake
2021-Mar-01 17:16:05 :: [i586] #520 libminizip-ng-devel: install check OK (cached)
	x86_64: mkvtoolnix=43.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/96x96
 /usr/share/icons/hicolor/96x96/apps
 /usr/share/man/bg
 /usr/share/man/bg/man1
 /usr/share/man/ca
 /usr/share/man/ca/man1
 /usr/share/man/de
 /usr/share/man/de/man1
 /usr/share/man/es
 /usr/share/man/es/man1
 /usr/share/man/fr
 /usr/share/man/fr/man1
 /usr/share/man/it
 /usr/share/man/it/man1
 /usr/share/man/ja
 /usr/share/man/ja/man1
 /usr/share/man/ko
 /usr/share/man/ko/man1
 /usr/share/man/nl
 /usr/share/man/nl/man1
 /usr/share/man/pl
 /usr/share/man/pl/man1
 /usr/share/man/ru/man1
 /usr/share/man/uk
 /usr/share/man/uk/man1
 /usr/share/man/zh_CN
 /usr/share/man/zh_CN/man1
 /usr/share/man/zh_TW
 /usr/share/man/zh_TW/man1
2021-Mar-01 17:16:08 :: [x86_64] #1100 mkvtoolnix: install check OK
2021-Mar-01 17:16:08 :: [i586] #520 libminizip3.0: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:16:11 :: [i586] #520 libminizip3.0-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:16:14 :: [i586] #300 libspdlog: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:16:17 :: [i586] #300 libspdlog-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:16:20 :: [i586] #300 libspdlog-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:16:23 :: [x86_64] #1100 mkvtoolnix-debuginfo: install check OK
	i586: mkvinfo=43.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/96x96
 /usr/share/icons/hicolor/96x96/apps
 /usr/share/man/bg
 /usr/share/man/bg/man1
 /usr/share/man/ca
 /usr/share/man/ca/man1
 /usr/share/man/de
 /usr/share/man/de/man1
 /usr/share/man/es
 /usr/share/man/es/man1
 /usr/share/man/fr
 /usr/share/man/fr/man1
 /usr/share/man/it
 /usr/share/man/it/man1
 /usr/share/man/ja
 /usr/share/man/ja/man1
 /usr/share/man/ko
 /usr/share/man/ko/man1
 /usr/share/man/nl
 /usr/share/man/nl/man1
 /usr/share/man/pl
 /usr/share/man/pl/man1
 /usr/share/man/ru/man1
 /usr/share/man/uk
 /usr/share/man/uk/man1
 /usr/share/man/zh_CN
 /usr/share/man/zh_CN/man1
 /usr/share/man/zh_TW
 /usr/share/man/zh_TW/man1
2021-Mar-01 17:16:26 :: [i586] #1100 mkvinfo: install check OK
2021-Mar-01 17:16:34 :: [i586] #1100 mkvinfo-debuginfo: install check OK
	i586: mkvtoolnix=43.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/96x96
 /usr/share/icons/hicolor/96x96/apps
 /usr/share/man/bg
 /usr/share/man/bg/man1
 /usr/share/man/ca
 /usr/share/man/ca/man1
 /usr/share/man/de
 /usr/share/man/de/man1
 /usr/share/man/es
 /usr/share/man/es/man1
 /usr/share/man/fr
 /usr/share/man/fr/man1
 /usr/share/man/it
 /usr/share/man/it/man1
 /usr/share/man/ja
 /usr/share/man/ja/man1
 /usr/share/man/ko
 /usr/share/man/ko/man1
 /usr/share/man/nl
 /usr/share/man/nl/man1
 /usr/share/man/pl
 /usr/share/man/pl/man1
 /usr/share/man/ru/man1
 /usr/share/man/uk
 /usr/share/man/uk/man1
 /usr/share/man/zh_CN
 /usr/share/man/zh_CN/man1
 /usr/share/man/zh_TW
 /usr/share/man/zh_TW/man1
2021-Mar-01 17:16:41 :: [i586] #1100 mkvtoolnix: install check OK
	x86_64: mkvtoolnix-gui=43.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/96x96
 /usr/share/icons/hicolor/96x96/apps
 /usr/share/man/bg
 /usr/share/man/bg/man1
 /usr/share/man/ca
 /usr/share/man/ca/man1
 /usr/share/man/de
 /usr/share/man/de/man1
 /usr/share/man/es
 /usr/share/man/es/man1
 /usr/share/man/fr
 /usr/share/man/fr/man1
 /usr/share/man/it
 /usr/share/man/it/man1
 /usr/share/man/ja
 /usr/share/man/ja/man1
 /usr/share/man/ko
 /usr/share/man/ko/man1
 /usr/share/man/nl
 /usr/share/man/nl/man1
 /usr/share/man/pl
 /usr/share/man/pl/man1
 /usr/share/man/ru/man1
 /usr/share/man/uk
 /usr/share/man/uk/man1
 /usr/share/man/zh_CN
 /usr/share/man/zh_CN/man1
 /usr/share/man/zh_TW
 /usr/share/man/zh_TW/man1
 /usr/share/metainfo
 /usr/share/mkvtoolnix
 /usr/share/mkvtoolnix/sounds
2021-Mar-01 17:16:42 :: [x86_64] #1100 mkvtoolnix-gui: install check OK
2021-Mar-01 17:16:58 :: [i586] #1100 mkvtoolnix-debuginfo: install check OK
	i586: mkvtoolnix-gui=43.0.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/96x96
 /usr/share/icons/hicolor/96x96/apps
 /usr/share/man/bg
 /usr/share/man/bg/man1
 /usr/share/man/ca
 /usr/share/man/ca/man1
 /usr/share/man/de
 /usr/share/man/de/man1
 /usr/share/man/es
 /usr/share/man/es/man1
 /usr/share/man/fr
 /usr/share/man/fr/man1
 /usr/share/man/it
 /usr/share/man/it/man1
 /usr/share/man/ja
 /usr/share/man/ja/man1
 /usr/share/man/ko
 /usr/share/man/ko/man1
 /usr/share/man/nl
 /usr/share/man/nl/man1
 /usr/share/man/pl
 /usr/share/man/pl/man1
 /usr/share/man/ru/man1
 /usr/share/man/uk
 /usr/share/man/uk/man1
 /usr/share/man/zh_CN
 /usr/share/man/zh_CN/man1
 /usr/share/man/zh_TW
 /usr/share/man/zh_TW/man1
 /usr/share/metainfo
 /usr/share/mkvtoolnix
 /usr/share/mkvtoolnix/sounds
2021-Mar-01 17:17:33 :: [i586] #1100 mkvtoolnix-gui: install check OK
2021-Mar-01 17:18:10 :: [x86_64] #1100 mkvtoolnix-gui-debuginfo: install check OK
	x86_64: nheko=0.6.2-alt2.3 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/512x512
 /usr/share/icons/hicolor/512x512/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/metainfo
2021-Mar-01 17:18:14 :: [x86_64] #440 nheko: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:18:16 :: [x86_64] #440 nheko-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:18:19 :: [x86_64] #400 waybar: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:18:21 :: [x86_64] #400 waybar-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:19:08 :: [i586] #1100 mkvtoolnix-gui-debuginfo: install check OK
	i586: nheko=0.6.2-alt2.3 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/512x512
 /usr/share/icons/hicolor/512x512/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/metainfo
2021-Mar-01 17:19:11 :: [i586] #440 nheko: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:19:14 :: [i586] #440 nheko-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:19:17 :: [i586] #400 waybar: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:19:19 :: [i586] #400 waybar-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-01 17:19:20 :: [x86_64-i586] plan: #9 +9 -4 =10716
2021-Mar-01 17:19:54 :: [x86_64-i586] arepo build OK
2021-Mar-01 17:20:07 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2021-Mar-01 17:20:09 :: [x86_64-i586] created next repo
2021-Mar-01 17:20:16 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2021-Mar-01 17:20:18 :: gears inheritance check OK
2021-Mar-01 17:20:19 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #100: libfmt: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to cubeb DENIED for nenderus: project `cubeb' is not listed in acl file for repository `p9'
check-subtask-perms: #240: cubeb: needs approvals from members of @maint and @tester groups
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #300: spdlog: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #400: waybar: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to nheko DENIED for nenderus: project `nheko' is not listed in acl file for repository `p9'
check-subtask-perms: #440: nheko: needs approvals from members of @maint and @tester groups
girar-check-perms: access to minizip-ng DENIED for nenderus: project `minizip-ng' is not listed in acl file for repository `p9'
check-subtask-perms: #520: minizip-ng: needs approvals from members of @maint and @tester groups
girar-check-perms: access to dolphin-emu DENIED for nenderus: project `dolphin-emu' is not listed in acl file for repository `p9'
check-subtask-perms: #540: dolphin-emu: needs approvals from members of @maint and @tester groups
girar-check-perms: access to celestia DENIED for nenderus: project `celestia' is not listed in acl file for repository `p9'
check-subtask-perms: #740: celestia: needs approvals from members of @maint and @tester groups
girar-check-perms: access to kodi DENIED for nenderus: project `kodi' is not listed in acl file for repository `p9'
check-subtask-perms: #1000: kodi: needs approvals from members of @maint and @tester groups
girar-check-perms: access to mkvtoolnix DENIED for nenderus: project `mkvtoolnix' is not listed in acl file for repository `p9'
check-subtask-perms: #1100: mkvtoolnix: needs approvals from members of @maint and @tester groups
2021-Mar-01 17:20:35 :: acl check FAILED
2021-Mar-01 17:20:56 :: created contents_index files
2021-Mar-01 17:21:09 :: created hash files: aarch64 armh i586 noarch ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2021-Mar-01 17:21:12 :: task #266283 for p9 EPERM


More information about the Sisyphus-incominger mailing list