[#266283] [test-only] p9 FAILED (try 5) libfmt.git=7.1.3-alt1 cubeb.git=0.2-alt3.git8942382 spdlog.git=1.8.0-alt1 ...

Girar awaiter (nenderus) girar-builder at altlinux.org
Mon Mar 1 18:14:11 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/266283/logs/events.5.1.log

2021-Mar-01 15:05:26 :: test-only task #266283 for p9 resumed by nenderus:
2021-Mar-01 15:05:26 :: message: new_version_dolphin-emu
#100 build 7.1.3-alt1 from /gears/l/libfmt.git fetched at 2021-Feb-13 16:18:03
#200 removed
#240 build 0.2-alt3.git8942382 from /gears/c/cubeb.git fetched at 2021-Feb-26 15:51:17
#300 build 1.8.0-alt1 from /gears/s/spdlog.git fetched at 2021-Feb-13 16:18:21
#400 build 0.9.5-alt1 from /gears/w/waybar.git fetched at 2021-Feb-13 16:18:27
#440 build 0.6.2-alt2.3 from /people/nenderus/packages/nheko.git fetched at 2021-Feb-26 19:33:50
#500 removed
#520 build 3.0.0-alt2 from /gears/m/minizip-ng.git fetched at 2021-Feb-26 15:56:39
#540 build 5.0.13671-alt2 from /gears/d/dolphin-emu.git fetched at 2021-Feb-26 15:56:15
#600 removed
2021-Mar-01 15:05:27 :: created build repo
2021-Mar-01 15:05:27 :: [ppc64le] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 15:05:27 :: [x86_64] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 15:05:27 :: [i586] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 15:05:27 :: [aarch64] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 15:05:27 :: [armh] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build start
2021-Mar-01 15:05:50 :: [aarch64] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:05:50 :: [aarch64] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 15:05:50 :: [i586] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:05:50 :: [i586] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 15:05:51 :: [x86_64] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:05:51 :: [x86_64] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 15:06:02 :: [ppc64le] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:02 :: [ppc64le] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 15:06:08 :: [aarch64] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:08 :: [aarch64] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 15:06:09 :: [x86_64] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:09 :: [x86_64] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 15:06:09 :: [i586] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:09 :: [i586] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 15:06:15 :: [armh] #100 libfmt.git 7.1.3-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:15 :: [armh] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build start
2021-Mar-01 15:06:23 :: [aarch64] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:23 :: [aarch64] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 15:06:26 :: [x86_64] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:26 :: [x86_64] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 15:06:26 :: [i586] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:26 :: [i586] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 15:06:27 :: [ppc64le] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:27 :: [ppc64le] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 15:06:38 :: [aarch64] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:38 :: [aarch64] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 15:06:43 :: [x86_64] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:43 :: [x86_64] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 15:06:46 :: [i586] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:46 :: [i586] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 15:06:50 :: [ppc64le] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:50 :: [ppc64le] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 15:06:54 :: [aarch64] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:54 :: [aarch64] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 15:06:56 :: [armh] #240 cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:06:56 :: [armh] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build start
2021-Mar-01 15:07:03 :: [x86_64] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:03 :: [x86_64] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 15:07:08 :: [i586] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:08 :: [i586] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 15:07:10 :: [aarch64] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:10 :: [aarch64] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 15:07:15 :: [ppc64le] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:15 :: [ppc64le] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 15:07:20 :: [x86_64] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:20 :: [x86_64] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 15:07:26 :: [i586] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:26 :: [i586] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 15:07:34 :: [aarch64] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:36 :: [armh] #300 spdlog.git 1.8.0-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:36 :: [armh] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build start
2021-Mar-01 15:07:41 :: [ppc64le] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:41 :: [ppc64le] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 15:07:46 :: [x86_64] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:07:46 :: [i586] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build SKIPPED
2021-Mar-01 15:08:05 :: [ppc64le] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:08:05 :: [ppc64le] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 15:08:16 :: [armh] #400 waybar.git 0.9.5-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:08:16 :: [armh] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build start
2021-Mar-01 15:08:26 :: [ppc64le] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build SKIPPED
2021-Mar-01 15:08:53 :: [armh] #440 nheko.git 0.6.2-alt2.3: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:08:53 :: [armh] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build start
2021-Mar-01 15:09:30 :: [armh] #520 minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-01 15:09:30 :: [armh] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build start
2021-Mar-01 15:10:04 :: [armh] #540 dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build SKIPPED
2021-Mar-01 15:10:20 :: #100: libfmt.git 7.1.3-alt1: build check OK
2021-Mar-01 15:10:42 :: #240: cubeb.git 0.2-alt3.git8942382: build check OK
2021-Mar-01 15:10:57 :: #300: spdlog.git 1.8.0-alt1: build check OK
2021-Mar-01 15:11:09 :: #400: waybar.git 0.9.5-alt1: build check OK
2021-Mar-01 15:11:21 :: #440: nheko.git 0.6.2-alt2.3: build check OK
2021-Mar-01 15:11:36 :: #520: minizip-ng.git 3.0.0-alt2: build check OK
2021-Mar-01 15:11:45 :: #540: dolphin-emu.git 5.0.13671-alt2: build check OK
2021-Mar-01 15:11:46 :: build check OK
2021-Mar-01 15:12:43 :: noarch check OK
2021-Mar-01 15:12:45 :: plan: src +7 -5 =18161, aarch64 +20 -10 =30310, armh +18 -6 =28051, i586 +18 -8 =32311, ppc64le +18 -8 =30594, x86_64 +20 -10 =32694
#540 dolphin-emu 5.0-alt14.git5a939cc -> 5.0.13671-alt2
 Wed Feb 17 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 5.0.13671-alt2
 - Enable Link Time Optimization
 - Install udev rules for GameCube Controller Adapter, Wiimotes and DolphinBar
 Wed Feb 17 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 5.0.13671-alt1
 - Version 5.0-13671
 - Add distributor option
 Sun Feb 14 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 5.0.13653-alt1
 - Version 5.0.13653
 - Build with minizip-ng
 Fri Feb 12 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 5.0.13633-alt1
 [...]
#100 libfmt 5.3.0-alt1 -> 7.1.3-alt1
 Sun Jan 24 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 7.1.3-alt1
 - Updated to upstream version 7.1.3.
 Fri Jun 05 2020 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 6.2.1-alt1
 - Updated to upstream version 6.2.1.
 Fri Apr 10 2020 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 6.2.0-alt1
 - Updated to upstream version 6.2.0.
 Tue Feb 04 2020 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 6.1.2-alt1
 - Updated to upstream version 6.1.2.
#440 nheko 0.6.2-alt2.2 -> 0.6.2-alt2.3
 Fri Feb 26 2021 Nazarov Denis <nenderus at altlinux> 0.6.2-alt2.3
 - Fix to build with spdlog 1.8
#300 spdlog 1.3.1-alt1 -> 1.8.0-alt1
 Sun Sep 20 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 1.8.0-alt1
 - new version 1.8.0 (with rpmrb script)
 Thu Jan 30 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 1.5.0-alt2
 - patch tweakme.h to use external libfmt for the library clients (ALT bug 37969)
 Tue Jan 28 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 1.5.0-alt1
 - new version 1.5.0 (with rpmrb script)
 - build a library, with external libfmt
#400 waybar 0.5.0-alt1 -> 0.9.5-alt1
 Fri Jan 08 2021 Alexey Gladkov <legion at altlinux.ru> 0.9.5-alt1
 - New version (0.9.5)
 - Replace clock module by custom version.
 Sat Dec 28 2019 Alexey Gladkov <legion at altlinux.ru> 0.9.0-alt1
 - New version (0.9.0)
 - Add xkb-layout module
 Thu Aug 08 2019 Alexey Gladkov <legion at altlinux.ru> 0.7.2-alt1
 - New version (0.7.2)
 Wed May 22 2019 Alexey Gladkov <legion at altlinux.ru> 0.6.6-alt1
 - 0.6.6
 [...]
2021-Mar-01 15:12:45 :: spdlog: closes bugs: 37969
2021-Mar-01 15:13:25 :: patched apt indices
2021-Mar-01 15:13:36 :: created next repo
2021-Mar-01 15:13:43 :: duplicate provides check OK
	x86_64: NEW unmet dependencies detected:
 celestia-common#1.6.9.git-alt2:sisyphus+220408.100.1.1 at 1549071344      libfmt.so.5()(64bit) >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 celestia-common-debuginfo#1.6.9.git-alt2:sisyphus+220408.100.1.1 at 1549071344 debug64(libfmt.so.5)
 kodi#18.8-alt1:p9+256928.100.1.1 at 1598607274                 libfmt.so.5()(64bit) >= set:mih2KXdjPvGE9hqpp18AJ7hP7
 mkvinfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048849               libfmt.so.5()(64bit) >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvinfo-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048849          debug64(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048849             libfmt.so.5()(64bit) >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvtoolnix-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048849        debug64(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix-gui#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048849           libfmt.so.5()(64bit) >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvtoolnix-gui-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048849      debug64(libfmt.so.5)
	i586: NEW unmet dependencies detected:
 celestia-common#1.6.9.git-alt2:sisyphus+220408.100.1.1 at 1549071360      libfmt.so.5 >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 celestia-common-debuginfo#1.6.9.git-alt2:sisyphus+220408.100.1.1 at 1549071360 debug(libfmt.so.5)
 kodi#18.8-alt1:p9+256928.100.1.1 at 1598607564                 libfmt.so.5 >= set:mih2KXdjPvGE9hqpp18AJ7hP7
 mkvinfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048833               libfmt.so.5 >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvinfo-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048833          debug(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048833             libfmt.so.5 >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvtoolnix-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048833        debug(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix-gui#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048833           libfmt.so.5 >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvtoolnix-gui-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048833      debug(libfmt.so.5)
	aarch64: NEW unmet dependencies detected:
 celestia-common#1.6.9.git-alt2:sisyphus+220408.100.1.1 at 1549071749      libfmt.so.5()(64bit) >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 celestia-common-debuginfo#1.6.9.git-alt2:sisyphus+220408.100.1.1 at 1549071749 debug64(libfmt.so.5)
 kodi#18.8-alt1:p9+256928.100.1.1 at 1598607558                 libfmt.so.5()(64bit) >= set:mih2KXdjPvGE9hqpp18AJ7hP7
 mkvinfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048794               libfmt.so.5()(64bit) >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvinfo-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048794          debug64(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048794             libfmt.so.5()(64bit) >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvtoolnix-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048794        debug64(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix-gui#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048794           libfmt.so.5()(64bit) >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvtoolnix-gui-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048794      debug64(libfmt.so.5)
	ppc64le: NEW unmet dependencies detected:
 celestia-common#1.6.9.git-alt2:sisyphus+220408.100.1.1 at 1559902402      libfmt.so.5()(64bit) >= set:liZLQjOwXdrHtDzsr0Ra31
 celestia-common-debuginfo#1.6.9.git-alt2:sisyphus+220408.100.1.1 at 1559902402 debug64(libfmt.so.5)
 mkvinfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048851               libfmt.so.5()(64bit) >= set:liZLQjOwXdrHtDzsr0Ra31
 mkvinfo-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048851          debug64(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048851             libfmt.so.5()(64bit) >= set:liZLQjOwXdrHtDzsr0Ra31
 mkvtoolnix-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048851        debug64(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix-gui#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048851           libfmt.so.5()(64bit) >= set:liZLQjOwXdrHtDzsr0Ra31
 mkvtoolnix-gui-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1582048851      debug64(libfmt.so.5)
	armh: NEW unmet dependencies detected:
 kodi#18.8-alt1:p9+256928.100.1.1 at 1598608040            libfmt.so.5 >= set:lhZvFjOwY6YTorJbqZjWpkQ4
 mkvinfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1591944530          libfmt.so.5 >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvinfo-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1591944530     debug(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1591944530        libfmt.so.5 >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvtoolnix-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1591944530   debug(libfmt.so.5)
 mkvtoolnix-gui#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1591944530      libfmt.so.5 >= set:mjh2KXdrPvKE9bJIqsn4dv0
 mkvtoolnix-gui-debuginfo#43.0.0-alt1:p9+245483.100.6.1 at 1591944530 debug(libfmt.so.5)
	ACLs of affected packages (3):
 celestia
 kodi
 mkvtoolnix
2021-Mar-01 15:14:11 :: unmets: x86_64 +9 -0 =9, i586 +9 -0 =9, aarch64 +9 -0 =41, ppc64le +8 -0 =153, armh +7 -0 =149
2021-Mar-01 15:14:11 :: dependencies check FAILED
2021-Mar-01 15:14:11 :: task #266283 for p9 FAILED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list