[#277335] FAILED lightdm-gtk-greeter.git=v2.0.7-alt7

Girar awaiter (qa_ldv) girar-builder at altlinux.org
Mon Jul 5 15:35:57 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/277335/logs/events.1.1.log

subtask name         aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
  #100 lightdm-gtk-greeter   1:16 1:55 1:13   1:31  1:24

2021-Jul-05 12:32:47 :: task #277335 for sisyphus started by qa_ldv:
2021-Jul-05 12:32:47 :: message: rebuild to highlight duplicate /usr/share/xgreeters/lightdm-default-greeter.desktop provides
#100 build v2.0.7-alt7 from /gears/l/lightdm-gtk-greeter.git fetched at 2021-Jul-05 12:32:46 from sisyphus
2021-Jul-05 12:32:48 :: [i586] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build start
2021-Jul-05 12:32:48 :: [armh] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build start
2021-Jul-05 12:32:48 :: [x86_64] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build start
2021-Jul-05 12:32:48 :: [ppc64le] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build start
2021-Jul-05 12:32:48 :: [aarch64] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build start
2021-Jul-05 12:34:01 :: [i586] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build OK
2021-Jul-05 12:34:04 :: [aarch64] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build OK
2021-Jul-05 12:34:12 :: [x86_64] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build OK
2021-Jul-05 12:34:19 :: [ppc64le] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build OK
2021-Jul-05 12:34:43 :: [armh] #100 lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build OK
2021-Jul-05 12:34:55 :: #100: lightdm-gtk-greeter.git v2.0.7-alt7: build check OK
2021-Jul-05 12:34:56 :: build check OK
2021-Jul-05 12:34:57 :: noarch check OK
2021-Jul-05 12:34:59 :: plan: src +1 -1 =17483, aarch64 +2 -2 =29044, armh +2 -2 =27300, i586 +2 -2 =29841, ppc64le +2 -2 =28884, x86_64 +2 -2 =30338
2021-Jul-05 12:35:38 :: patched apt indices
2021-Jul-05 12:35:48 :: created next repo
	NEW duplicate provides detected:
 Provide:                          Providers:
 /usr/share/xgreeters/lightdm-default-greeter.desktop = 100 lightdm-gtk-greeter slick-greeter
	old duplicate provides resolved:
 Provide:                          Providers:
 /usr/share/xgreeters/lightdm-default-greeter.desktop = 100 lightdm-gtk-greeter slick-greeter
2021-Jul-05 12:35:57 :: duplicate provides: x86_64 +1 -1 =78, i586 +1 -1 =78, aarch64 +1 -1 =75, ppc64le +1 -1 =75, armh +1 -1 =75; check FAILED
2021-Jul-05 12:35:57 :: task #277335 for sisyphus FAILED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list