[#277224] FAILED branding-alt-spserver.git=branding-alt-spserver/8.2-alt3

Girar awaiter (qa_ldv) girar-builder at altlinux.org
Sun Jul 4 19:40:24 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/277224/logs/events.1.1.log

subtask name          aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
  #100 branding-alt-spserver   1:03 1:27 1:31   1:14  1:30

2021-Jul-04 16:37:05 :: task #277224 for sisyphus started by qa_ldv:
2021-Jul-04 16:37:05 :: message: rebuild to update dependencies for p10
#100 build branding-alt-spserver/8.2-alt3 from /gears/b/branding-alt-spserver.git fetched at 2021-Jul-04 15:33:29 from sisyphus
2021-Jul-04 16:37:06 :: [aarch64] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build start
2021-Jul-04 16:37:06 :: [i586] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build start
2021-Jul-04 16:37:06 :: [ppc64le] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build start
2021-Jul-04 16:37:06 :: [armh] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build start
2021-Jul-04 16:37:06 :: [x86_64] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build start
2021-Jul-04 16:38:09 :: [aarch64] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build OK
2021-Jul-04 16:38:20 :: [ppc64le] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build OK
2021-Jul-04 16:38:33 :: [armh] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build OK
2021-Jul-04 16:38:36 :: [x86_64] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build OK
2021-Jul-04 16:38:37 :: [i586] #100 branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build OK
2021-Jul-04 16:39:13 :: #100: branding-alt-spserver.git branding-alt-spserver/8.2-alt3: build check OK
2021-Jul-04 16:39:13 :: build check OK
--- branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.x86_64.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.105679891 +0000
+++ branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.aarch64.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.105679891 +0000
@@ -1,2 +0,0 @@
-/usr/share/gfxboot/spserver	40755	directory
-/usr/share/gfxboot/spserver/bootlogo	100644	cpio archive
warning (#100): non-identical /usr/share part
--- branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.x86_64.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.204680698 +0000
+++ branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.ppc64le.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.204680698 +0000
@@ -1,2 +0,0 @@
-/usr/share/gfxboot/spserver	40755	directory
-/usr/share/gfxboot/spserver/bootlogo	100644	cpio archive
warning (#100): non-identical /usr/share part
--- branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.x86_64.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.309681554 +0000
+++ branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.armh.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.309681554 +0000
@@ -1,2 +0,0 @@
-/usr/share/gfxboot/spserver	40755	directory
-/usr/share/gfxboot/spserver/bootlogo	100644	cpio archive
warning (#100): non-identical /usr/share part
--- branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.i586.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.408682361 +0000
+++ branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.aarch64.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.409682369 +0000
@@ -1,2 +0,0 @@
-/usr/share/gfxboot/spserver	40755	directory
-/usr/share/gfxboot/spserver/bootlogo	100644	cpio archive
warning (#100): non-identical /usr/share part
--- branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.i586.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.416682426 +0000
+++ branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.ppc64le.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.416682426 +0000
@@ -1,2 +0,0 @@
-/usr/share/gfxboot/spserver	40755	directory
-/usr/share/gfxboot/spserver/bootlogo	100644	cpio archive
warning (#100): non-identical /usr/share part
--- branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.i586.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.425682499 +0000
+++ branding-alt-spserver-bootloader-8.2-alt3.armh.rpm.share	2021-07-04 16:39:21.425682499 +0000
@@ -1,2 +0,0 @@
-/usr/share/gfxboot/spserver	40755	directory
-/usr/share/gfxboot/spserver/bootlogo	100644	cpio archive
warning (#100): non-identical /usr/share part
2021-Jul-04 16:39:21 :: noarch check OK
2021-Jul-04 16:39:23 :: plan: src +1 -1 =17482, aarch64 +1 -1 =29034, armh +1 -1 =27286, i586 +1 -1 =29831, noarch +7 -7 =16315, ppc64le +1 -1 =28874, x86_64 +1 -1 =30328
2021-Jul-04 16:40:05 :: patched apt indices
2021-Jul-04 16:40:15 :: created next repo
	NEW duplicate provides detected:
 Provide:                 Providers:
 /etc/alterator/design-browser-qt = 50   branding-alt-spserver-alterator branding-alt-spworkstation-alterator
 /usr/share/design-current = 000012000000 branding-alt-spserver-graphics branding-alt-spworkstation-graphics
 /usr/share/design/current = 000012000000 branding-alt-spserver-graphics branding-alt-spworkstation-graphics
	old duplicate provides resolved:
 Provide:                 Providers:
 /etc/alterator/design-browser-qt = 50   branding-alt-spserver-alterator branding-alt-spworkstation-alterator
 /usr/share/design-current = 000012000000 branding-alt-spserver-graphics branding-alt-spworkstation-graphics
 /usr/share/design/current = 000012000000 branding-alt-spserver-graphics branding-alt-spworkstation-graphics
2021-Jul-04 16:40:24 :: duplicate provides: x86_64 +3 -3 =70, i586 +3 -3 =70, aarch64 +3 -3 =67, ppc64le +3 -3 =67, armh +3 -3 =67; check FAILED
2021-Jul-04 16:40:24 :: task #277224 for sisyphus FAILED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list