[#244323] DONE python3-module-pymagic.git=1.0-alt3.1

Girar Builder pender robot girar-builder at altlinux.org
Wed Jan 15 17:28:52 MSK 2020


http://git.altlinux.org/tasks/archive/done/_238/244323/logs/events.1.3.log

2020-Jan-15 14:23:57 :: task #244323 for sisyphus started by iv:
#100 build 1.0-alt3.1 from /people/iv/packages/python3-module-pymagic.git fetched at 2020-Jan-15 11:51:07
2020-Jan-15 14:23:58 :: [i586] #100 python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: build start
2020-Jan-15 14:23:58 :: [ppc64le] #100 python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: build start
2020-Jan-15 14:23:58 :: [aarch64] #100 python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: build start
2020-Jan-15 14:23:58 :: [x86_64] #100 python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: build start
2020-Jan-15 14:24:09 :: [i586] python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: remote: no need to rebuild
2020-Jan-15 14:24:09 :: [x86_64] python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: remote: no need to rebuild
2020-Jan-15 14:24:09 :: [i586] #100 python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: build OK
2020-Jan-15 14:24:09 :: [x86_64] #100 python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: build OK
2020-Jan-15 14:24:12 :: [ppc64le] python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: remote: no need to rebuild
2020-Jan-15 14:24:12 :: [ppc64le] #100 python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: build OK
2020-Jan-15 14:24:46 :: [aarch64] python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: remote: no need to rebuild
2020-Jan-15 14:24:46 :: [aarch64] #100 python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: build OK
2020-Jan-15 14:24:53 :: #100: python3-module-pymagic.git 1.0-alt3.1: build check OK
2020-Jan-15 14:24:53 :: build check OK
2020-Jan-15 14:24:54 :: noarch check OK
2020-Jan-15 14:24:56 :: plan: src +1 -1 =17505, aarch64 +1 -1 =28706, i586 +1 -1 =30621, ppc64le +1 -1 =29215, x86_64 +1 -1 =30949
2020-Jan-15 14:24:56 :: version check OK
#100 python3-module-pymagic 1.0-alt3 -> 1.0-alt3.1
 Wed Jan 15 2020 Ivan A. Melnikov <iv at altlinux> 1.0-alt3.1
 - use correct dependency on all 32-bit platforms
2020-Jan-15 14:25:46 :: generated apt indices
2020-Jan-15 14:25:46 :: created next repo
2020-Jan-15 14:26:21 :: dependencies check OK
2020-Jan-15 14:26:24 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le] ELF symbols check OK
2020-Jan-15 14:26:35 :: [x86_64] #100 python3-module-pymagic: no need to repeat, install check SKIPPED
2020-Jan-15 14:26:35 :: [i586] #100 python3-module-pymagic: no need to repeat, install check SKIPPED
2020-Jan-15 14:26:38 :: [ppc64le] #100 python3-module-pymagic: no need to repeat, install check SKIPPED
2020-Jan-15 14:27:06 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2020-Jan-15 14:27:06 :: [x86_64-i586] created next repo
2020-Jan-15 14:27:16 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2020-Jan-15 14:27:17 :: gears inheritance check OK
2020-Jan-15 14:27:17 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to python3-module-pymagic ALLOWED for iv: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #100: python3-module-pymagic: allowed for iv
2020-Jan-15 14:27:17 :: acl check OK
2020-Jan-15 14:27:34 :: created contents_index files
2020-Jan-15 14:27:46 :: created hash files: aarch64 i586 ppc64le src x86_64
2020-Jan-15 14:27:48 :: task #244323 for sisyphus TESTED
2020-Jan-15 14:27:49 :: task is ready for commit
2020-Jan-15 14:27:57 :: repo clone OK
2020-Jan-15 14:27:57 :: packages update OK
2020-Jan-15 14:28:01 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le] update OK
2020-Jan-15 14:28:01 :: repo update OK
2020-Jan-15 14:28:12 :: repo save OK
2020-Jan-15 14:28:12 :: src index update OK
2020-Jan-15 14:28:13 :: updated /gears/p/python3-module-pymagic.git branch `sisyphus'
2020-Jan-15 14:28:52 :: gears update OK
2020-Jan-15 14:28:52 :: task #244323 for sisyphus DONE


More information about the Sisyphus-incominger mailing list