[#244272] TESTED (try 2) gns3-server.git=2.2.5-alt1 gns3-gui.git=2.2.5-alt1

Girar Builder awaiter robot girar-builder at altlinux.org
Tue Jan 14 21:01:07 MSK 2020


http://git.altlinux.org/tasks/244272/logs/events.2.1.log

2020-Jan-14 17:43:37 :: test-only task #244272 for sisyphus resumed by antohami:
#100 removed
#200 build 2.2.5-alt1 from /people/antohami/packages/gns3-server.git fetched at 2020-Jan-14 16:56:40
#300 build 2.2.5-alt1 from /people/antohami/packages/gns3-gui.git fetched at 2020-Jan-14 17:42:40
2020-Jan-14 17:43:52 :: created build repo
2020-Jan-14 17:43:54 :: [x86_64] #200 gns3-server.git 2.2.5-alt1: build start
2020-Jan-14 17:43:54 :: [i586] #200 gns3-server.git 2.2.5-alt1: build start
2020-Jan-14 17:43:54 :: [ppc64le] #200 gns3-server.git 2.2.5-alt1: build start
2020-Jan-14 17:43:54 :: [aarch64] #200 gns3-server.git 2.2.5-alt1: build start
2020-Jan-14 17:45:29 :: [x86_64] #200 gns3-server.git 2.2.5-alt1: build OK
2020-Jan-14 17:45:29 :: [x86_64] #300 gns3-gui.git 2.2.5-alt1: build start
2020-Jan-14 17:45:44 :: [i586] #200 gns3-server.git 2.2.5-alt1: build OK
2020-Jan-14 17:45:44 :: [i586] #300 gns3-gui.git 2.2.5-alt1: build start
2020-Jan-14 17:46:34 :: [ppc64le] #200 gns3-server.git 2.2.5-alt1: build OK
2020-Jan-14 17:46:34 :: [ppc64le] #300 gns3-gui.git 2.2.5-alt1: build start
2020-Jan-14 17:47:06 :: [x86_64] #300 gns3-gui.git 2.2.5-alt1: build OK
2020-Jan-14 17:47:35 :: [i586] #300 gns3-gui.git 2.2.5-alt1: build OK
2020-Jan-14 17:49:24 :: [ppc64le] #300 gns3-gui.git 2.2.5-alt1: build OK
2020-Jan-14 17:50:13 :: [aarch64] #200 gns3-server.git 2.2.5-alt1: build OK
2020-Jan-14 17:50:13 :: [aarch64] #300 gns3-gui.git 2.2.5-alt1: build start
2020-Jan-14 17:56:43 :: [aarch64] #300 gns3-gui.git 2.2.5-alt1: build OK
2020-Jan-14 17:56:53 :: #200: gns3-server.git 2.2.5-alt1: build check OK
2020-Jan-14 17:57:04 :: #300: gns3-gui.git 2.2.5-alt1: build check OK
2020-Jan-14 17:57:04 :: build check OK
2020-Jan-14 17:57:25 :: noarch check OK
2020-Jan-14 17:57:26 :: plan: src +2 -2 =17511, noarch +3 -3 =17883
2020-Jan-14 17:57:26 :: version check OK
#300 gns3-gui 2.2.2-alt1 -> 2.2.5-alt1
 Tue Jan 14 2020 Anton Midyukov <antohami at altlinux> 2.2.5-alt1
 - new version 2.2.5
#200 gns3-server 2.2.2-alt1 -> 2.2.5-alt1
 Tue Jan 14 2020 Anton Midyukov <antohami at altlinux> 2.2.5-alt1
 - new version 2.2.5
2020-Jan-14 17:58:00 :: generated apt indices
2020-Jan-14 17:58:00 :: created next repo
2020-Jan-14 17:58:31 :: dependencies check OK
2020-Jan-14 17:59:16 :: [x86_64] #300 gns3: install check OK
2020-Jan-14 17:59:21 :: [i586] #300 gns3: install check OK
2020-Jan-14 17:59:24 :: [ppc64le] #300 gns3: install check OK
	x86_64: gns3-gui=2.2.5-alt1 post-install unowned files:
/usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes
/usr/share/icons/hicolor/scalable
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
/usr/share/icons/hicolor/scalable/mimetypes
2020-Jan-14 17:59:45 :: [x86_64] #300 gns3-gui: install check OK
	i586: gns3-gui=2.2.5-alt1 post-install unowned files:
/usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes
/usr/share/icons/hicolor/scalable
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
/usr/share/icons/hicolor/scalable/mimetypes
2020-Jan-14 17:59:53 :: [i586] #300 gns3-gui: install check OK
2020-Jan-14 17:59:59 :: [x86_64] #200 gns3-server: install check OK
	ppc64le: gns3-gui=2.2.5-alt1 post-install unowned files:
/usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes
/usr/share/icons/hicolor/scalable
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
/usr/share/icons/hicolor/scalable/mimetypes
2020-Jan-14 18:00:02 :: [ppc64le] #300 gns3-gui: install check OK
2020-Jan-14 18:00:09 :: [i586] #200 gns3-server: install check OK
2020-Jan-14 18:00:23 :: [ppc64le] #200 gns3-server: install check OK
2020-Jan-14 18:00:25 :: gears inheritance check OK
2020-Jan-14 18:00:25 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to gns3-server ALLOWED for antohami: project leader
check-subtask-perms: #200: gns3-server: allowed for antohami
girar-check-perms: access to gns3-gui ALLOWED for antohami: project leader
check-subtask-perms: #300: gns3-gui: allowed for antohami
2020-Jan-14 18:00:25 :: acl check OK
2020-Jan-14 18:00:57 :: created contents_index files
2020-Jan-14 18:01:05 :: created hash files: noarch src
2020-Jan-14 18:01:07 :: task #244272 for sisyphus TESTED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list