[#244073] [test-only] FAILED poppler.git=0.84.0-alt1

Girar Builder awaiter robot girar-builder at altlinux.org
Fri Jan 10 18:23:14 MSK 2020


http://git.altlinux.org/tasks/244073/logs/events.1.1.log

2020-Jan-10 15:09:41 :: test-only task #244073 for sisyphus started by zerg:
#100 build 0.84.0-alt1 from /people/zerg/packages/poppler.git fetched at 2020-Jan-10 15:09:40
2020-Jan-10 15:09:42 :: [x86_64] #100 poppler.git 0.84.0-alt1: build start
2020-Jan-10 15:09:42 :: [i586] #100 poppler.git 0.84.0-alt1: build start
2020-Jan-10 15:09:42 :: [ppc64le] #100 poppler.git 0.84.0-alt1: build start
2020-Jan-10 15:09:42 :: [aarch64] #100 poppler.git 0.84.0-alt1: build start
2020-Jan-10 15:12:46 :: [x86_64] #100 poppler.git 0.84.0-alt1: build OK
2020-Jan-10 15:13:06 :: [i586] #100 poppler.git 0.84.0-alt1: build OK
2020-Jan-10 15:13:43 :: [ppc64le] #100 poppler.git 0.84.0-alt1: build OK
2020-Jan-10 15:20:23 :: [aarch64] #100 poppler.git 0.84.0-alt1: build OK
2020-Jan-10 15:21:15 :: #100: poppler.git 0.84.0-alt1: build check OK
2020-Jan-10 15:21:15 :: build check OK
2020-Jan-10 15:21:47 :: noarch check OK
warning: existing source package poppler91 is going to be replaced with poppler94-0.84.0-alt1.src.rpm from subtask #100
2020-Jan-10 15:21:49 :: plan: src +1 -1 =17508, aarch64 +18 -18 =28699, i586 +18 -18 =30631, noarch +1 -1 =17878, ppc64le +18 -18 =29223, x86_64 +18 -18 =30957
2020-Jan-10 15:21:49 :: version check OK
2020-Jan-10 15:22:44 :: generated apt indices
2020-Jan-10 15:22:45 :: created next repo
	x86_64: NEW unmet dependencies detected:
LibreOffice-common#6.3.0.3-alt2	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qknhj9l1U74nR0WnefS6OnNZAL95NZzZLxoMiuWiANOcI8ENYZjXU68jwhZ9ZkVrWR1p7YbU7nuF35J0EY3ZBPgFe4dFP4pGhm4zfupAZaHF96kx2NJjD2HEgPZno10
LibreOffice-common-debuginfo#6.3.0.3-alt2	debug64(libpoppler.so.91)
OpenBoard#1.5.3-alt1  	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qlg1GMskFjMwcxqXHTck80PQKkM1l5Mlj4j10fupIcmUPDP0nEnfsjCZg
OpenBoard-debuginfo#1.5.3-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
calligra-core#0:3.1.0-alt9	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qlnhjeEsglVk6HHSrilFcBBGw1bVinycmCRywSrrAZ4sQQKkOKgdvf5krdMfYDCxit8qjBd44UbjdOyoYzn6bz5uoifdNk5akT7VaWG1
calligra-core-debuginfo#0:3.1.0-alt9	debug64(libpoppler.so.91)
gambas-gb-pdf#3.14.2-alt1	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qkhkR2nKos8q5SGDAicUNCLoZKNPEfGmrAzad13GIzPZG6NujBgZ4vc5DHM7JxKwtyjhRwWk8OyFt9RDZnTPcxc9idO4IEeB60CV5bAmwOwZAF5m54NPdgqEExyFTqzkZb6PRiAn6xK39P19OWBch5Gc
gambas-gb-pdf-debuginfo#3.14.2-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
gdcm-applications#2.8.4-alt3_11	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qlyZEx6WjJ5sRV8b7lW4c8jES4a853Z4YLZnGaCkvWfbZH0IBfl22dNl2KwZcoKC4V53RMlA0nX7a
gdcm-applications-debuginfo#2.8.4-alt3_11	debug64(libpoppler.so.91)
inkscape#1.0-alt0.beta1 	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjnhjIVAvZxJN0Ah3oPSozZI8ypeeXUmBM1WV9qCmbZoH3ZEIHAf2X69vPuDDjEzdtVZaGxtePNirsGe0fmQ0y1zxSGadc414AOHB5srzmW0km5uAaZp25YVwG3eGuLZow1JK2svZIDpMe9FpBiHF1FZe8YeNdXVJlwcX21dOEGaDZp40s0gmenK2YUBZ7t4bVdzjrj6okDXwtNztwRlvr3i4nzWE9NaU1ucl4cz73P8t
inkscape-debuginfo#1.0-alt0.beta1	debug64(libpoppler.so.91)
inkscape-viewer#1.0-alt0.beta1	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjnhjIVAvZxJN0Ah3oPSozZI8ypeeXUmBM1WV9qCmbZoH3ZEIHAf2X69vPuDDjEzdtVZaGxtePNirsGe0fmQ0y1zxSGadc414AOHB5srzmW0km5uAaZp25YVwG3eGuLZow1JK2svZIDpMe9FpBiHF1FZe8YeNdXVJlwcX21dOEGaDZp40s0gmenK2YUBZ7t4bVdzjrj6okDXwtNztwRlvr3i4nzWE9NaU1ucl4cz73P8t
inkscape-viewer-debuginfo#1.0-alt0.beta1	debug64(libpoppler.so.91)
libkpimitinerary5#19.08.3-alt1	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qkzvfRN37keGQlFxZkRS0VerqXQzxLlZhWpKiNfBujaD7FZGKSqOYViHE7FcbMop6WjcuMDSqDBVM5E5IXlU7fPmycAtxqZuFE2qvY08LGm2n4e6fM2dxo6zyUyk5DsZzmOnYnao9KV04upI8kPf8dZioLNsJ4V5jLIN54Nbo6ffESlq8PIEHZl9Zyq5c5n1
libkpimitinerary5-debuginfo#19.08.3-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
pdf2djvu#0.9.13-alt1  	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjbp52Rdttv4x7tUZanahsJelvgQtlvZmjSwXqZ5CxZCcrmyRlEgVH9ogNfJCoCHEL6vXPn9uEIeM0acSryLuj4PZJthq39NZs99tZFkIQHkebQRlZwiRXsFZwrJRcW25E6Z09XNgcuq3JFoj6BE8F1x456HG45y15vZcmOGDVA3CyJ2XMOrrhyWKIVWWwkKFPFGmfDliRcvcxAH3sBf4jA3qZcUNiJyAHnNMOV28VDdByfP3WZ3aBiSjmZ1upOtLjB4nGQaZqDqQSdyo2tFTO8WQqXPpc56CTmlJ4vqrIxl8KxJ91YTPS5ZqctZf4E62WYyiBcF0qZLNZFoy3N0xcGNbyOuGffipigEpZxmgB807BCBea
pdf2djvu-debuginfo#0.9.13-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
scribus#1:1.5.5-alt8.c29f478ab	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjnhPAGMLfHYOwmONsvOcgUZiCifJdZjRr0OTuH9xkOHqowQUh8KYKcIS9YK1BjzK6rcmkqJHDVGyvqKlvxXvwdyyuBaBdcWnGtdQdCdva0f6J0oDu3iOYFFVXZwxwBsWicmWnIoYugHGQchQ9nvSSWcYjDNl3ZEUleY8lAldOGxqR8tc8Seu5SAgejTXlbH0wmR2lFzBwlljNWVcKsZB3g1KrsejErxYY29aLAVcJB9kXeUNa5Zl3ZiiGpEc9EauCrkJRZl6a7VZnyndGNadMMTMTaywYVXArZonmVRUshYVPdM5YWxDrC2Nm6Xn1jb1YCtSNtJqlKow6XiGcd5pK1uRu753mseN8n5tlZ9NCNz2emQ781
scribus-debuginfo#1:1.5.5-alt8.c29f478ab	debug64(libpoppler.so.91)
texlive#2019-alt1_6   	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qkvCkCOLNsfa6lqk61lt9QjWsJ8tDzT31aSfF6UdQd4KckchQx4FS7F2VNwyUCmqZ8RO58pz5zZG2Jd9OzUYhB7R8P6FDXUNs5UznCBN22ZGS8z7KVDOLGncmZh01
texlive-debuginfo#2019-alt1_6	debug64(libpoppler.so.91)
	i586: NEW unmet dependencies detected:
LibreOffice-common#6.3.0.3-alt2	libpoppler.so.91 >= set:qknhj9l1U74nR0WnefS6OnNZAL95NZzZLxoMiuWiANOcI8ENYZjXU68jwhZ9ZkVrWR1p7YbU7nuF35J0EY3ZBPgFe4dFP4pGhm4zfupAZaHF96kx2NJjD2HEgPZno10
LibreOffice-common-debuginfo#6.3.0.3-alt2	debug(libpoppler.so.91)
OpenBoard#1.5.3-alt1  	libpoppler.so.91 >= set:qlg1GMskFjMwcxqXHTck80PQKkM1l5Mlj4j10fupIcmUPDP0nEnfsjCZg
OpenBoard-debuginfo#1.5.3-alt1	debug(libpoppler.so.91)
calligra-core#0:3.1.0-alt9	libpoppler.so.91 >= set:qlnhjeEsglVk6HHSrilFcBBGw1bVinycmCRywSrrAZ4sQQKkOKgdvf5krdMfYDCxit8qjBd44UbjdOyoYzn6bz5uoifdNk5akT7VaWG1
calligra-core-debuginfo#0:3.1.0-alt9	debug(libpoppler.so.91)
gambas-gb-pdf#3.14.2-alt1	libpoppler.so.91 >= set:qkhkR2nKos8q5SGDAicUNCLoZKNPEfGmrAzad13GIzPZG6NujBgZ4vc5DHM7JxKwtyjhRwWk8OyFt9RDZnTPcxc9idO4IEeB60CV5bAmwOwZAF5m54NPdgqEExyFTqzkZb6PRiAn6xK39P19OWBch5Gc
gambas-gb-pdf-debuginfo#3.14.2-alt1	debug(libpoppler.so.91)
gdcm-applications#2.8.4-alt3_11	libpoppler.so.91 >= set:qlyZEx6WjJ5sRV8b7lW4c8jES4a853Z4YLZnGaCkvWfbZH0IBfl22dNl2KwZcoKC4V53RMlA0nX7a
gdcm-applications-debuginfo#2.8.4-alt3_11	debug(libpoppler.so.91)
inkscape#1.0-alt0.beta1 	libpoppler.so.91 >= set:qjnhjIVAvZxJN0Ah3oPSozZI8ypeeXUmBM1WV9qCmbZoH3ZEIHAf2X69vPuDDjEzdtVZaGxtePNirsGe0fmQ0y1zxSGadc414AOHB5srzmW0km5uAaZp25YVwG3eGuLZow1JK2svZIDpMe9FpBiHF1FZe8YeNdXVJlwcX21dOEGaDZp40s0gmenK2YUBZ7t4bVdzjrj6okDXwtNztwRlvr3i4nzWE9NaU1ucl4cz73P8t
inkscape-debuginfo#1.0-alt0.beta1	debug(libpoppler.so.91)
inkscape-viewer#1.0-alt0.beta1	libpoppler.so.91 >= set:qjnhjIVAvZxJN0Ah3oPSozZI8ypeeXUmBM1WV9qCmbZoH3ZEIHAf2X69vPuDDjEzdtVZaGxtePNirsGe0fmQ0y1zxSGadc414AOHB5srzmW0km5uAaZp25YVwG3eGuLZow1JK2svZIDpMe9FpBiHF1FZe8YeNdXVJlwcX21dOEGaDZp40s0gmenK2YUBZ7t4bVdzjrj6okDXwtNztwRlvr3i4nzWE9NaU1ucl4cz73P8t
inkscape-viewer-debuginfo#1.0-alt0.beta1	debug(libpoppler.so.91)
libkpimitinerary5#19.08.3-alt1	libpoppler.so.91 >= set:qkzvfRN37keGQlFxZkRS0VerqXQzxLlZhWpKiNfBujaD7FZGKSqOYViHE7FcbMop6WjcuMDSqDBVM5E5IXlU7fPmycAtxqZuFE2qvY08LGm2n4e6fM2dxo6zyUyk5DsZzmOnYnao9KV04upI8kPf8dZioLNsJ4V5jLIN54Nbo6ffESlq8PIEHZl9Zyq5c5n1
libkpimitinerary5-debuginfo#19.08.3-alt1	debug(libpoppler.so.91)
pdf2djvu#0.9.13-alt1  	libpoppler.so.91 >= set:qjbp52Rdttv4x7tUZanahsJelvgQtlvZmjSwXqZ5CxZCcrmyRlEgVH9ogNfJCoCHEL6vXPn9uEIeM0acSryLuj4PZJthq39NZs99tZFkIQHkebQRlZwiRXsFZwrJRcW25E6Z09XNgcuq3JFoj6BE8F1x456HG45y15vZcmOGDVA3CyJ2XMOrrhyWKIVWWwkKFPFGmfDliRcvcxAH3sBf4jA3qZcUNiJyAHnNMOV28VDdByfP3WZ3aBiSjmZ1upOtLjB4nGQaZqDqQSdyo2tFTO8WQqXPpc56CTmlJ4vqrIxl8KxJ91YTPS5ZqctZf4E62WYyiBcF0qZLNZFoy3N0xcGNbyOuGffipigEpZxmgB807BCBea
pdf2djvu-debuginfo#0.9.13-alt1	debug(libpoppler.so.91)
scribus#1:1.5.5-alt8.c29f478ab	libpoppler.so.91 >= set:qjnhPAGMLfHYOwmONsvOcgUZiCifJdZjRr0OTuH9xkOHqowQUh8KYKcIS9YK1BjzK6rcmkqJHDVGyvqKlvxXvwdyyuBaBdcWnGtdQdCdva0f6J0oDu3iOYFFVXZwxwBsWicmWnIoYugHGQchQ9nvSSWcYjDNl3ZEUleY8lAldOGxqR8tc8Seu5SAgejTXlbH0wmR2lFzBwlljNWVcKsZB3g1KrsejErxYY29aLAVcJB9kXeUNa5Zl3ZiiGpEc9EauCrkJRZl6a7VZnyndGNadMMTMTaywYVXArZonmVRUshYVPdM5YWxDrC2Nm6Xn1jb1YCtSNtJqlKow6XiGcd5pK1uRu753mseN8n5tlZ9NCNz2emQ781
scribus-debuginfo#1:1.5.5-alt8.c29f478ab	debug(libpoppler.so.91)
texlive#2019-alt1_6   	libpoppler.so.91 >= set:qkvCkCOLNsfa6lqk61lt9QjWsJ8tDzT31aSfF6UdQd4KckchQx4FS7F2VNwyUCmqZ8RO58pz5zZG2Jd9OzUYhB7R8P6FDXUNs5UznCBN22ZGS8z7KVDOLGncmZh01
texlive-debuginfo#2019-alt1_6	debug(libpoppler.so.91)
	aarch64: NEW unmet dependencies detected:
LibreOffice-common#6.3.0.3-alt2	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qknhj9l1U74nR0WnefS6OnNZAL95NZzZLxoMiuWiANOcI8ENYZjXU68jwhZ9ZkVrWR1p7YbU7nuF35J0EY3ZBPgFe4dFP4pGhm4zfupAZaHF96kx2NJjD2HEgPZno10
LibreOffice-common-debuginfo#6.3.0.3-alt2	debug64(libpoppler.so.91)
OpenBoard#1.5.3-alt1  	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qlg1GMskFjMwcxqXHTck80PQKkM1l5Mlj4j10fupIcmUPDP0nEnfsjCZg
OpenBoard-debuginfo#1.5.3-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
calligra-core#0:3.1.0-alt9	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qlnhjeEsglVk6HHSrilFcBBGw1bVinycmCRywSrrAZ4sQQKkOKgdvf5krdMfYDCxit8qjBd44UbjdOyoYzn6bz5uoifdNk5akT7VaWG1
calligra-core-debuginfo#0:3.1.0-alt9	debug64(libpoppler.so.91)
gambas-gb-pdf#3.14.2-alt1	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qkhkR2nKos8q5SGDAicUNCLoZKNPEfGmrAzad13GIzPZG6NujBgZ4vc5DHM7JxKwtyjhRwWk8OyFt9RDZnTPcxc9idO4IEeB60CV5bAmwOwZAF5m54NPdgqEExyFTqzkZb6PRiAn6xK39P19OWBch5Gc
gambas-gb-pdf-debuginfo#3.14.2-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
gdcm-applications#2.8.4-alt3_11	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qlyZEx6WjJ5sRV8b7lW4c8jES4a853Z4YLZnGaCkvWfbZH0IBfl22dNl2KwZcoKC4V53RMlA0nX7a
gdcm-applications-debuginfo#2.8.4-alt3_11	debug64(libpoppler.so.91)
inkscape#1.0-alt0.beta1 	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjnhjIVAvZxJN0Ah3oPSozZI8ypeeXUmBM1WV9qCmbZoH3ZEIHAf2X69vPuDDjEzdtVZaGxtePNirsGe0fmQ0y1zxSGadc414AOHB5srzmW0km5uAaZp25YVwG3eGuLZow1JK2svZIDpMe9FpBiHF1FZe8YeNdXVJlwcX21dOEGaDZp40s0gmenK2YUBZ7t4bVdzjrj6okDXwtNztwRlvr3i4nzWE9NaU1ucl4cz73P8t
inkscape-debuginfo#1.0-alt0.beta1	debug64(libpoppler.so.91)
inkscape-viewer#1.0-alt0.beta1	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjnhjIVAvZxJN0Ah3oPSozZI8ypeeXUmBM1WV9qCmbZoH3ZEIHAf2X69vPuDDjEzdtVZaGxtePNirsGe0fmQ0y1zxSGadc414AOHB5srzmW0km5uAaZp25YVwG3eGuLZow1JK2svZIDpMe9FpBiHF1FZe8YeNdXVJlwcX21dOEGaDZp40s0gmenK2YUBZ7t4bVdzjrj6okDXwtNztwRlvr3i4nzWE9NaU1ucl4cz73P8t
inkscape-viewer-debuginfo#1.0-alt0.beta1	debug64(libpoppler.so.91)
libkpimitinerary5#19.08.3-alt1	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qkzvfRN37keGQlFxZkRS0VerqXQzxLlZhWpKiNfBujaD7FZGKSqOYViHE7FcbMop6WjcuMDSqDBVM5E5IXlU7fPmycAtxqZuFE2qvY08LGm2n4e6fM2dxo6zyUyk5DsZzmOnYnao9KV04upI8kPf8dZioLNsJ4V5jLIN54Nbo6ffESlq8PIEHZl9Zyq5c5n1
libkpimitinerary5-debuginfo#19.08.3-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
pdf2djvu#0.9.13-alt1  	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjbp52Rdttv4x7tUZanahsJelvgQtlvZmjSwXqZ5CxZCcrmyRlEgVH9ogNfJCoCHEL6vXPn9uEIeM0acSryLuj4PZJthq39NZs99tZFkIQHkebQRlZwiRXsFZwrJRcW25E6Z09XNgcuq3JFoj6BE8F1x456HG45y15vZcmOGDVA3CyJ2XMOrrhyWKIVWWwkKFPFGmfDliRcvcxAH3sBf4jA3qZcUNiJyAHnNMOV28VDdByfP3WZ3aBiSjmZ1upOtLjB4nGQaZqDqQSdyo2tFTO8WQqXPpc56CTmlJ4vqrIxl8KxJ91YTPS5ZqctZf4E62WYyiBcF0qZLNZFoy3N0xcGNbyOuGffipigEpZxmgB807BCBea
pdf2djvu-debuginfo#0.9.13-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
scribus#1:1.5.5-alt8.c29f478ab	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjnhPAGMLfHYOwmONsvOcgUZiCifJdZjRr0OTuH9xkOHqowQUh8KYKcIS9YK1BjzK6rcmkqJHDVGyvqKlvxXvwdyyuBaBdcWnGtdQdCdva0f6J0oDu3iOYFFVXZwxwBsWicmWnIoYugHGQchQ9nvSSWcYjDNl3ZEUleY8lAldOGxqR8tc8Seu5SAgejTXlbH0wmR2lFzBwlljNWVcKsZB3g1KrsejErxYY29aLAVcJB9kXeUNa5Zl3ZiiGpEc9EauCrkJRZl6a7VZnyndGNadMMTMTaywYVXArZonmVRUshYVPdM5YWxDrC2Nm6Xn1jb1YCtSNtJqlKow6XiGcd5pK1uRu753mseN8n5tlZ9NCNz2emQ781
scribus-debuginfo#1:1.5.5-alt8.c29f478ab	debug64(libpoppler.so.91)
texlive#2019-alt1_6   	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qkvCkCOLNsfa6lqk61lt9QjWsJ8tDzT31aSfF6UdQd4KckchQx4FS7F2VNwyUCmqZ8RO58pz5zZG2Jd9OzUYhB7R8P6FDXUNs5UznCBN22ZGS8z7KVDOLGncmZh01
texlive-debuginfo#2019-alt1_6	debug64(libpoppler.so.91)
	ppc64le: NEW unmet dependencies detected:
LibreOffice-common#6.3.0.3-alt2	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qknhj9l1U74nR0WnefS6OnNZAL95NZzZLxoMiuWiANOcI8ENYZjXU68jwhZ9ZkVrWR1p7YbU7nuF35J0EY3ZBPgFe4dFP4pGhm4zfupAZaHF96kx2NJjD2HEgPZno10
LibreOffice-common-debuginfo#6.3.0.3-alt2	debug64(libpoppler.so.91)
OpenBoard#1.5.3-alt1  	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qlg1GMskFjMwcxqXHTck80PQKkM1l5Mlj4j10fupIcmUPDP0nEnfsjCZg
OpenBoard-debuginfo#1.5.3-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
calligra-core#0:3.1.0-alt9	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qlnhjeEsglVk6HHSrilFcBBGw1bVinycmCRywSrrAZ4sQQKkOKgdvf5krdMfYDCxit8qjBd44UbjdOyoYzn6bz5uoifdNk5akT7VaWG1
calligra-core-debuginfo#0:3.1.0-alt9	debug64(libpoppler.so.91)
gambas-gb-pdf#3.14.2-alt1	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qkhkR2nKos8q5SGDAicUNCLoZKNPEfGmrAzad13GIzPZG6NujBgZ4vc5DHM7JxKwtyjhRwWk8OyFt9RDZnTPcxc9idO4IEeB60CV5bAmwOwZAF5m54NPdgqEExyFTqzkZb6PRiAn6xK39P19OWBch5Gc
gambas-gb-pdf-debuginfo#3.14.2-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
gdcm-applications#2.8.4-alt3_11	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qlyZEx6WjJ5sRV8b7lW4c8jES4a853Z4YLZnGaCkvWfbZH0IBfl22dNl2KwZcoKC4V53RMlA0nX7a
gdcm-applications-debuginfo#2.8.4-alt3_11	debug64(libpoppler.so.91)
inkscape#1.0-alt0.beta1 	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjnhjIVAvZxJN0Ah3oPSozZI8ypeeXUmBM1WV9qCmbZoH3ZEIHAf2X69vPuDDjEzdtVZaGxtePNirsGe0fmQ0y1zxSGadc414AOHB5srzmW0km5uAaZp25YVwG3eGuLZow1JK2svZIDpMe9FpBiHF1FZe8YeNdXVJlwcX21dOEGaDZp40s0gmenK2YUBZ7t4bVdzjrj6okDXwtNztwRlvr3i4nzWE9NaU1ucl4cz73P8t
inkscape-debuginfo#1.0-alt0.beta1	debug64(libpoppler.so.91)
inkscape-viewer#1.0-alt0.beta1	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjnhjIVAvZxJN0Ah3oPSozZI8ypeeXUmBM1WV9qCmbZoH3ZEIHAf2X69vPuDDjEzdtVZaGxtePNirsGe0fmQ0y1zxSGadc414AOHB5srzmW0km5uAaZp25YVwG3eGuLZow1JK2svZIDpMe9FpBiHF1FZe8YeNdXVJlwcX21dOEGaDZp40s0gmenK2YUBZ7t4bVdzjrj6okDXwtNztwRlvr3i4nzWE9NaU1ucl4cz73P8t
inkscape-viewer-debuginfo#1.0-alt0.beta1	debug64(libpoppler.so.91)
libkpimitinerary5#19.08.3-alt1	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qkzvfRN37keGQlFxZkRS0VerqXQzxLlZhWpKiNfBujaD7FZGKSqOYViHE7FcbMop6WjcuMDSqDBVM5E5IXlU7fPmycAtxqZuFE2qvY08LGm2n4e6fM2dxo6zyUyk5DsZzmOnYnao9KV04upI8kPf8dZioLNsJ4V5jLIN54Nbo6ffESlq8PIEHZl9Zyq5c5n1
libkpimitinerary5-debuginfo#19.08.3-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
pdf2djvu#0.9.13-alt1  	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjbp52Rdttv4x7tUZanahsJelvgQtlvZmjSwXqZ5CxZCcrmyRlEgVH9ogNfJCoCHEL6vXPn9uEIeM0acSryLuj4PZJthq39NZs99tZFkIQHkebQRlZwiRXsFZwrJRcW25E6Z09XNgcuq3JFoj6BE8F1x456HG45y15vZcmOGDVA3CyJ2XMOrrhyWKIVWWwkKFPFGmfDliRcvcxAH3sBf4jA3qZcUNiJyAHnNMOV28VDdByfP3WZ3aBiSjmZ1upOtLjB4nGQaZqDqQSdyo2tFTO8WQqXPpc56CTmlJ4vqrIxl8KxJ91YTPS5ZqctZf4E62WYyiBcF0qZLNZFoy3N0xcGNbyOuGffipigEpZxmgB807BCBea
pdf2djvu-debuginfo#0.9.13-alt1	debug64(libpoppler.so.91)
scribus#1:1.5.5-alt8.c29f478ab	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qjnhPAGMLfHYOwmONsvOcgUZiCifJdZjRr0OTuH9xkOHqowQUh8KYKcIS9YK1BjzK6rcmkqJHDVGyvqKlvxXvwdyyuBaBdcWnGtdQdCdva0f6J0oDu3iOYFFVXZwxwBsWicmWnIoYugHGQchQ9nvSSWcYjDNl3ZEUleY8lAldOGxqR8tc8Seu5SAgejTXlbH0wmR2lFzBwlljNWVcKsZB3g1KrsejErxYY29aLAVcJB9kXeUNa5Zl3ZiiGpEc9EauCrkJRZl6a7VZnyndGNadMMTMTaywYVXArZonmVRUshYVPdM5YWxDrC2Nm6Xn1jb1YCtSNtJqlKow6XiGcd5pK1uRu753mseN8n5tlZ9NCNz2emQ781
scribus-debuginfo#1:1.5.5-alt8.c29f478ab	debug64(libpoppler.so.91)
texlive#2019-alt1_6   	libpoppler.so.91()(64bit) >= set:qkvCkCOLNsfa6lqk61lt9QjWsJ8tDzT31aSfF6UdQd4KckchQx4FS7F2VNwyUCmqZ8RO58pz5zZG2Jd9OzUYhB7R8P6FDXUNs5UznCBN22ZGS8z7KVDOLGncmZh01
texlive-debuginfo#2019-alt1_6	debug64(libpoppler.so.91)
	ACLs of affected packages (10):
LibreOffice	george @everybody
OpenBoard	antohami @everybody
calligra	zerg
gambas	cas @everybody
gdcm	viy @everybody
inkscape	lav @qa
kde5-kitinerary	zerg
pdf2djvu	lakostis @everybody
scribus	lav @everybody
texlive	viy @everybody
2020-Jan-10 15:23:13 :: unmets: x86_64 +22 -0 =22, i586 +22 -0 =22, aarch64 +22 -0 =45, ppc64le +22 -0 =32
2020-Jan-10 15:23:13 :: dependencies check FAILED
2020-Jan-10 15:23:13 :: task #244073 for sisyphus FAILED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list