[#243600] [test-only] FAILED (try 3) srpm=python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm ...

Girar Builder awaiter robot girar-builder at altlinux.org
Tue Jan 7 07:35:20 MSK 2020


http://git.altlinux.org/tasks/243600/logs/events.3.1.log

2020-Jan-07 04:20:31 :: test-only task #243600 for sisyphus resumed by grenka:
#100 build python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm
#200 build python3-module-cliff-2.17.0-alt1.src.rpm
#300 build python3-module-keystoneclient-3.22.0-alt1.src.rpm
#400 build python3-module-neutron-lib-1.30.0-alt1.src.rpm
#500 build python3-module-novaclient-16.0.0-alt1.src.rpm
#540 build python3-module-octaviaclient-1.11.0-alt1.src.rpm
#600 removed
#700 build python3-module-osc-lib-1.15.0-alt1.src.rpm
#1000 build python3-module-oslo.cache-1.38.1-alt1.src.rpm
#1100 build python3-module-oslo.config-6.12.0-alt1.src.rpm
#1200 build python3-module-oslo.i18n-3.25.0-alt1.src.rpm
#1300 build python3-module-oslo.log-3.45.1-alt1.src.rpm
#1400 build python3-module-oslo.messaging-10.4.1-alt1.src.rpm
#1500 build python3-module-oslo.policy-2.4.1-alt1.src.rpm
#1600 build python3-module-oslo.utils-3.42.1-alt1.src.rpm
#1700 build python3-module-oslo.vmware-2.34.1-alt1.src.rpm
#2000 build python3-module-osprofiler-2.9.0-alt1.src.rpm
#2100 build python3-module-os-traits-2.1.0-alt1.src.rpm
#2200 build python3-module-ovsdbapp-0.18.0-alt1.src.rpm
#2300 build python3-module-tooz-1.67.1-alt1.src.rpm
#2400 build python3-module-zaqarclient-1.12.0-alt1.src.rpm
#2500 build python3-module-zunclient-3.6.0-alt1.src.rpm
2020-Jan-07 04:23:53 :: created build repo
2020-Jan-07 04:23:55 :: #400: force rebuild
2020-Jan-07 04:23:55 :: #500: force rebuild
2020-Jan-07 04:23:56 :: [ppc64le] #100 python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:23:56 :: [x86_64] #100 python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:23:56 :: [i586] #100 python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:23:56 :: [aarch64] #100 python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:25:05 :: [i586] #100 python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:25:05 :: [i586] #200 python3-module-cliff-2.17.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:25:10 :: [x86_64] #100 python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:25:10 :: [x86_64] #200 python3-module-cliff-2.17.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:25:13 :: [ppc64le] #100 python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:25:13 :: [ppc64le] #200 python3-module-cliff-2.17.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:25:53 :: [i586] #200 python3-module-cliff-2.17.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:25:53 :: [i586] #300 python3-module-keystoneclient-3.22.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:25:59 :: [x86_64] #200 python3-module-cliff-2.17.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:25:59 :: [x86_64] #300 python3-module-keystoneclient-3.22.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:26:06 :: [ppc64le] #200 python3-module-cliff-2.17.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:26:06 :: [ppc64le] #300 python3-module-keystoneclient-3.22.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:27:10 :: [aarch64] #100 python3-module-ceilometerclient-2.9.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:27:10 :: [aarch64] #200 python3-module-cliff-2.17.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:27:31 :: [x86_64] #300 python3-module-keystoneclient-3.22.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:27:31 :: [x86_64] #400 python3-module-neutron-lib-1.30.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:27:42 :: [i586] #300 python3-module-keystoneclient-3.22.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:27:42 :: [i586] #400 python3-module-neutron-lib-1.30.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:28:29 :: [ppc64le] #300 python3-module-keystoneclient-3.22.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:28:29 :: [ppc64le] #400 python3-module-neutron-lib-1.30.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:28:48 :: [x86_64] #400 python3-module-neutron-lib-1.30.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:28:48 :: [x86_64] #500 python3-module-novaclient-16.0.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:29:17 :: [i586] #400 python3-module-neutron-lib-1.30.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:29:17 :: [i586] #500 python3-module-novaclient-16.0.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:29:38 :: [aarch64] #200 python3-module-cliff-2.17.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:29:38 :: [aarch64] #300 python3-module-keystoneclient-3.22.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:30:21 :: [x86_64] #500 python3-module-novaclient-16.0.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:30:21 :: [x86_64] #540 python3-module-octaviaclient-1.11.0-alt1.src.rpm: build start
2020-Jan-07 04:30:24 :: [ppc64le] #400 python3-module-neutron-lib-1.30.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:30:24 :: [ppc64le] #500 python3-module-novaclient-16.0.0-alt1.src.rpm: build start
    if not issubclass(cliff_app_class, app.App):
TypeError: issubclass() arg 1 must be a class
The full traceback has been saved in /usr/src/tmp/sphinx-err-uvtxk_v4.log, if you want to report the issue to the developers.
2020-Jan-07 04:31:05 :: [x86_64] python3-module-octaviaclient-1.11.0-alt1.src.rpm: remote: build failed
2020-Jan-07 04:31:05 :: [x86_64] #540 python3-module-octaviaclient-1.11.0-alt1.src.rpm: build FAILED
2020-Jan-07 04:31:05 :: [x86_64] requesting cancellation of task processing
2020-Jan-07 04:31:06 :: [i586] #500 python3-module-novaclient-16.0.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:31:06 :: [i586] task processing CANCELLED
2020-Jan-07 04:32:45 :: [ppc64le] #500 python3-module-novaclient-16.0.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:32:45 :: [ppc64le] task processing CANCELLED
2020-Jan-07 04:35:19 :: [aarch64] #300 python3-module-keystoneclient-3.22.0-alt1.src.rpm: build OK
2020-Jan-07 04:35:19 :: [aarch64] task processing CANCELLED
2020-Jan-07 04:31:05 :: [x86_64] build FAILED
2020-Jan-07 04:31:06 :: [i586] build FAILED
2020-Jan-07 04:32:45 :: [ppc64le] build FAILED
2020-Jan-07 04:35:19 :: [aarch64] build FAILED
2020-Jan-07 04:35:19 :: task #243600 for sisyphus FAILED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list