[#243871] FAILED kernel-image.git=kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1 ...

Girar Builder awaiter robot girar-builder at altlinux.org
Mon Jan 6 14:26:51 MSK 2020


http://git.altlinux.org/tasks/243871/logs/events.1.1.log

2020-Jan-06 11:13:02 :: task #243871 for sisyphus started by kernelbot:
#100 build kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1 from /people/kernelbot/packages/kernel-image.git fetched at 2020-Jan-06 11:12:41
#200 build sisyphus/kernel-modules-bbswitch-std-pae-0.8-alt1.k from /gears/k/kernel-modules-bbswitch-std-pae.git fetched at 2020-Jan-06 11:12:45
#300 build sisyphus/kernel-modules-bcmwl-std-pae-6.30.223.248-alt17 from /gears/k/kernel-modules-bcmwl-std-pae.git fetched at 2020-Jan-06 11:12:49
#400 build sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3 from /gears/k/kernel-modules-ipset-std-pae.git fetched at 2020-Jan-06 11:12:53
#500 build sisyphus/kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae-0.3-alt2.k from /gears/k/kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae.git fetched at 2020-Jan-06 11:12:55
#600 build sisyphus/kernel-modules-ipt_netflow-std-pae-2.3-alt1.k from /gears/k/kernel-modules-ipt_netflow-std-pae.git fetched at 2020-Jan-06 11:12:58
#700 build sisyphus/kernel-modules-linux-gpib-std-pae-4.2.0-alt3 from /gears/k/kernel-modules-linux-gpib-std-pae.git fetched at 2020-Jan-06 11:12:59
#1000 build sisyphus/kernel-modules-lkrg-std-pae-0.7-alt2 from /gears/k/kernel-modules-lkrg-std-pae.git fetched at 2020-Jan-06 11:13:00
#1100 build sisyphus/kernel-modules-zfs-std-pae-0.8.2-alt2 from /gears/k/kernel-modules-zfs-std-pae.git fetched at 2020-Jan-06 11:13:00
2020-Jan-06 11:13:19 :: created build repo
2020-Jan-06 11:13:20 :: [i586] #100 kernel-image.git kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1: build start
2020-Jan-06 11:13:20 :: [x86_64] #100 kernel-image.git kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1: build start
2020-Jan-06 11:13:20 :: [aarch64] #100 kernel-image.git kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1: build start
2020-Jan-06 11:13:20 :: [ppc64le] #100 kernel-image.git kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1: build start
2020-Jan-06 11:13:47 :: [x86_64] #100 kernel-image.git kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:13:47 :: [x86_64] #200 kernel-modules-bbswitch-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bbswitch-std-pae-0.8-alt1.k: build start
2020-Jan-06 11:13:51 :: [ppc64le] #100 kernel-image.git kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:13:51 :: [ppc64le] #200 kernel-modules-bbswitch-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bbswitch-std-pae-0.8-alt1.k: build start
2020-Jan-06 11:14:02 :: [x86_64] #200 kernel-modules-bbswitch-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bbswitch-std-pae-0.8-alt1.k: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:14:02 :: [x86_64] #300 kernel-modules-bcmwl-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bcmwl-std-pae-6.30.223.248-alt17: build start
2020-Jan-06 11:14:07 :: [ppc64le] #200 kernel-modules-bbswitch-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bbswitch-std-pae-0.8-alt1.k: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:14:07 :: [ppc64le] #300 kernel-modules-bcmwl-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bcmwl-std-pae-6.30.223.248-alt17: build start
2020-Jan-06 11:14:19 :: [x86_64] #300 kernel-modules-bcmwl-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bcmwl-std-pae-6.30.223.248-alt17: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:14:19 :: [x86_64] #400 kernel-modules-ipset-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3: build start
2020-Jan-06 11:14:22 :: [ppc64le] #300 kernel-modules-bcmwl-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bcmwl-std-pae-6.30.223.248-alt17: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:14:23 :: [ppc64le] #400 kernel-modules-ipset-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3: build start
2020-Jan-06 11:14:38 :: [x86_64] #400 kernel-modules-ipset-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:14:38 :: [x86_64] #500 kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae-0.3-alt2.k: build start
2020-Jan-06 11:14:38 :: [ppc64le] #400 kernel-modules-ipset-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:14:38 :: [ppc64le] #500 kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae-0.3-alt2.k: build start
2020-Jan-06 11:14:54 :: [aarch64] #100 kernel-image.git kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:14:54 :: [aarch64] #200 kernel-modules-bbswitch-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bbswitch-std-pae-0.8-alt1.k: build start
2020-Jan-06 11:14:56 :: [ppc64le] #500 kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae-0.3-alt2.k: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:14:56 :: [ppc64le] #600 kernel-modules-ipt_netflow-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt_netflow-std-pae-2.3-alt1.k: build start
2020-Jan-06 11:15:10 :: [x86_64] #500 kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae-0.3-alt2.k: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:15:10 :: [x86_64] #600 kernel-modules-ipt_netflow-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt_netflow-std-pae-2.3-alt1.k: build start
2020-Jan-06 11:15:18 :: [ppc64le] #600 kernel-modules-ipt_netflow-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt_netflow-std-pae-2.3-alt1.k: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:15:18 :: [ppc64le] #700 kernel-modules-linux-gpib-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-linux-gpib-std-pae-4.2.0-alt3: build start
2020-Jan-06 11:15:32 :: [x86_64] #600 kernel-modules-ipt_netflow-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt_netflow-std-pae-2.3-alt1.k: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:15:32 :: [x86_64] #700 kernel-modules-linux-gpib-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-linux-gpib-std-pae-4.2.0-alt3: build start
2020-Jan-06 11:15:35 :: [ppc64le] #700 kernel-modules-linux-gpib-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-linux-gpib-std-pae-4.2.0-alt3: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:15:35 :: [ppc64le] #1000 kernel-modules-lkrg-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-lkrg-std-pae-0.7-alt2: build start
2020-Jan-06 11:15:48 :: [x86_64] #700 kernel-modules-linux-gpib-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-linux-gpib-std-pae-4.2.0-alt3: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:15:48 :: [x86_64] #1000 kernel-modules-lkrg-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-lkrg-std-pae-0.7-alt2: build start
2020-Jan-06 11:15:52 :: [ppc64le] #1000 kernel-modules-lkrg-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-lkrg-std-pae-0.7-alt2: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:15:52 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules-zfs-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-zfs-std-pae-0.8.2-alt2: build start
2020-Jan-06 11:16:05 :: [aarch64] #200 kernel-modules-bbswitch-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bbswitch-std-pae-0.8-alt1.k: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:16:05 :: [aarch64] #300 kernel-modules-bcmwl-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bcmwl-std-pae-6.30.223.248-alt17: build start
2020-Jan-06 11:16:07 :: [x86_64] #1000 kernel-modules-lkrg-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-lkrg-std-pae-0.7-alt2: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:16:07 :: [x86_64] #1100 kernel-modules-zfs-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-zfs-std-pae-0.8.2-alt2: build start
2020-Jan-06 11:16:08 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules-zfs-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-zfs-std-pae-0.8.2-alt2: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:16:28 :: [x86_64] #1100 kernel-modules-zfs-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-zfs-std-pae-0.8.2-alt2: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:17:11 :: [aarch64] #300 kernel-modules-bcmwl-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bcmwl-std-pae-6.30.223.248-alt17: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:17:11 :: [aarch64] #400 kernel-modules-ipset-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3: build start
2020-Jan-06 11:18:17 :: [aarch64] #400 kernel-modules-ipset-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:18:17 :: [aarch64] #500 kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae-0.3-alt2.k: build start
2020-Jan-06 11:19:19 :: [aarch64] #500 kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt-ratelimit-std-pae-0.3-alt2.k: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:19:19 :: [aarch64] #600 kernel-modules-ipt_netflow-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt_netflow-std-pae-2.3-alt1.k: build start
2020-Jan-06 11:20:17 :: [aarch64] #600 kernel-modules-ipt_netflow-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipt_netflow-std-pae-2.3-alt1.k: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:20:17 :: [aarch64] #700 kernel-modules-linux-gpib-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-linux-gpib-std-pae-4.2.0-alt3: build start
2020-Jan-06 11:21:14 :: [aarch64] #700 kernel-modules-linux-gpib-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-linux-gpib-std-pae-4.2.0-alt3: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:21:14 :: [aarch64] #1000 kernel-modules-lkrg-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-lkrg-std-pae-0.7-alt2: build start
2020-Jan-06 11:22:11 :: [aarch64] #1000 kernel-modules-lkrg-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-lkrg-std-pae-0.7-alt2: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:22:11 :: [aarch64] #1100 kernel-modules-zfs-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-zfs-std-pae-0.8.2-alt2: build start
2020-Jan-06 11:23:08 :: [aarch64] #1100 kernel-modules-zfs-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-zfs-std-pae-0.8.2-alt2: build SKIPPED
2020-Jan-06 11:25:15 :: [i586] #100 kernel-image.git kernel-image-std-pae-4.19.93-alt1: build OK
2020-Jan-06 11:25:15 :: [i586] #200 kernel-modules-bbswitch-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bbswitch-std-pae-0.8-alt1.k: build start
2020-Jan-06 11:25:52 :: [i586] #200 kernel-modules-bbswitch-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bbswitch-std-pae-0.8-alt1.k: build OK
2020-Jan-06 11:25:52 :: [i586] #300 kernel-modules-bcmwl-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bcmwl-std-pae-6.30.223.248-alt17: build start
2020-Jan-06 11:26:34 :: [i586] #300 kernel-modules-bcmwl-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-bcmwl-std-pae-6.30.223.248-alt17: build OK
2020-Jan-06 11:26:34 :: [i586] #400 kernel-modules-ipset-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3: build start
<13>Jan  6 11:26:48 rpmi: rpmquery-strictdep-1-alt1 sisyphus+227992.440.11.1 1556321045 installed
<13>Jan  6 11:26:48 rpmi: libelf-devel-0.178.0.15.5de5-alt1 sisyphus+243775.100.1.1 1577921973 installed
<13>Jan  6 11:26:49 rpmi: kernel-headers-modules-std-pae-1:4.19.93-alt1 sisyphus+243871.100.1.1 1578309842 installed
<13>Jan  6 11:26:49 rpmi: rpm-build-kernel-0.113-alt1 sisyphus+236125.100.2.1 1565884404 installed
warning: line 33: Deprecated PreReq converted to Requires(pre,postun): PreReq: coreutils
warning: line 34: Deprecated PreReq converted to Requires(pre,postun): PreReq: kernel-image-std-pae = 1:4.19.93-alt1
Reading Package Lists...
Building Dependency Tree...
kernel-headers-modules-std-pae is already the newest version.
Version kernel-headers-modules-std-pae#1:4.19.93-alt1:sisyphus+243871.100.1.1 at 1578309842 for kernel-headers-modules-std-pae=1:4.19.93-alt1 is already installed
kernel-headers-modules-std-pae is already the newest version.
rpm-build-kernel is already the newest version.
Version kernel-headers-modules-std-pae#1:4.19.93-alt1:sisyphus+243871.100.1.1 at 1578309842 for kernel-headers-modules-std-pae=1:4.19.93-alt1 is already installed
kernel-headers-modules-std-pae is already the newest version.
E: Version ='7.3' for 'kernel-source-ipset' was not found
hsh-install: Failed to calculate package file list.
hsh-install: Failed to generate package file list.
2020-Jan-06 11:26:51 :: [i586] kernel-modules-ipset-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3: remote: cannot build src.rpm
2020-Jan-06 11:26:51 :: [i586] #400 kernel-modules-ipset-std-pae.git sisyphus/kernel-modules-ipset-std-pae-7.3-alt3: build FAILED
2020-Jan-06 11:26:51 :: [i586] requesting cancellation of task processing
2020-Jan-06 11:26:51 :: [i586] build FAILED
2020-Jan-06 11:26:51 :: task #243871 for sisyphus FAILED


More information about the Sisyphus-incominger mailing list