[cyber] repocop-info +2! +11 (4344)

repocop на altlinux.org repocop на altlinux.org
Сб Сен 9 05:49:52 MSK 2017


	2 NEW repocop-infos added to the list
castxml-0.0.1.20170823-alt1.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share
castxml-0.0.1.20170823-alt1.x86_64	rpm-obsolete-live-package

	11 NOT FIXED repocop-infos
bootloader-utils-0.4.25-alt1.noarch	missing-url
clang4.0-4.0.0-alt2.rel.x86_64	library-pkgnames
libnetcdf11-seq-4.4.1.1-alt3.x86_64	alt-alternatives-vs-ghost
libvirt-daemon-3.7.0-alt1.S1.x86_64	subdir-in-var-run
libvirt-daemon-config-network-3.7.0-alt1.S1.noarch	subdir-in-var-run
libvirt-libs-3.7.0-alt1.S1.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share
libvirt-lxc-3.7.0-alt1.S1.x86_64	subdir-in-var-run
libvirt-qemu-common-3.7.0-alt1.S1.noarch	subdir-in-var-run
llvm4.0-libs-4.0.0-alt2.rel.x86_64	library-pkgnames
opennebula-common-5.4.0-alt4.S1.noarch	subdir-in-var-run
psi-plus-1.2.40-alt2.x86_64	big-changelog

Total 4344 repocop-infos.


Подробная информация о списке рассылки Sisyphus-cybertalk