[cyber] repocop-info +1! +21 (4303)

repocop на altlinux.org repocop на altlinux.org
Пт Мар 10 06:37:33 MSK 2017


	1 NEW repocop-info added to the list
cryfs-gui-1.3.4-alt1.x86_64	freedesktop-desktop

	21 NOT FIXED repocop-infos
banshee-2.6.0-alt2.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share
banshee-2.6.0-alt2.x86_64	freedesktop-desktop
cqrlog-2.0.4-alt1.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share
cqrlog-2.0.4-alt1.x86_64	freedesktop-desktop
enlightenment-0.21.7-alt1.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share
keepass-2.35-alt1.S1.1.src	requires-ImageMagick
libvirt-daemon-3.1.0-alt1.x86_64	subdir-in-var-run
libvirt-daemon-config-network-3.1.0-alt1.noarch	subdir-in-var-run
libvirt-libs-3.1.0-alt1.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share
libvirt-lxc-3.1.0-alt1.x86_64	subdir-in-var-run
libvirt-qemu-common-3.1.0-alt1.noarch	subdir-in-var-run
mailfromd-cfg_clamav-8.1-alt2.20170306.1.noarch	init-but-no-native-systemd
mailfromd-cfg_full-8.1-alt2.20170306.1.noarch	init-but-no-native-systemd
mc-4.8.19-alt2.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share
python-module-pygame-1.9.2-alt1.x86_64	altlinux-python-test-is-packaged
screen-4.5.1-alt1.x86_64	subdir-in-var-run
seappletsimple-0.2.3-alt1.S1.x86_64	missing-url
tomboy-1.15.5-alt1.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share
vala-0.34.6-alt1.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share
vala-0.34.6-alt1.x86_64	library-pkgnames
wireshark-base-2.2.5-alt1.S1.x86_64	arch-dep-package-has-big-usr-share

Total 4303 repocop-infos.


Подробная информация о списке рассылки Sisyphus-cybertalk