[cyber] I: t6/branch packages: +1 (12853)

QA Team Robot qa на altlinux.org
Пн Окт 6 08:48:08 MSK 2014


	1 UPDATED package

girar-nmu - git.alt client utilities for NMU automation
* Sun Oct 05 2014 Cronport Service <cronport на altlinux> 1.19-alt0.M60T.1
- backport
* Sat Sep 20 2014 Cronport Service <cronport на altlinux> 1.18-alt0.M60T.1

Total 12853 source packages.


Подробная информация о списке рассылки Sisyphus-cybertalk