[cyber] I: p6/branch packages: +2 (11677)

QA Team Robot qa на altlinux.org
Вс Июн 22 08:47:35 MSK 2014


	2 UPDATED packages

asterisk1.8 - Open source PBX                  	[27M]
* Sun Jun 22 2014 Cronport Service <cronport на altlinux> 1.8.27.0-alt1.M60P.1
- backport
* Mon Apr 28 2014 Cronport Service <cronport на altlinux> 1.8.27.0-alt0.M60P.1

asterisk11 - Open source PBX                  	[31M]
* Sat Jun 21 2014 Cronport Service <cronport на altlinux> 11.10.0-alt1.M60P.1
- backport
* Fri Jun 13 2014 Cronport Service <cronport на altlinux> 11.10.0-alt0.M60P.1

Total 11677 source packages.


Подробная информация о списке рассылки Sisyphus-cybertalk