[Sisyphus-cybertalk] I: Sisyphus-20060521 i586 unmets: +1 -4 (145/103)

QA Team Robot =?iso-8859-1?q?qa_=CE=C1_altlinux=2Eorg?=
Вс Май 21 06:08:19 MSD 2006


	1 NEW unmet dependency detected:
python-module-MMTK#2.5.13-alt1	python2.4(MMTK_energy_term)

	4 unmet dependencies have been RESOLVED:
kdegraphics-kfile#3.5.2-alt1	libpoppler-qt.so.0
libakode#2.0-alt1       	libavcodec.so
libakode#2.0-alt1       	libavformat.so
libakode#2.0-alt1       	libavutil.so

Total 103 packages have 145 unmet dependencies.Подробная информация о списке рассылки Sisyphus-cybertalk