[#298640] p10 DONE (try 8) nvidia-modprobe.git=510.60.02-alt1 nvidia-settings.git=510.60.02-alt1 ...

Girar pender (amakeenk) girar-builder at altlinux.org
Fri Apr 22 14:36:30 MSK 2022


https://git.altlinux.org/tasks/archive/done/_291/298640/logs/events.8.2.log

subtask name              aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
  #300 nvidia-settings           59 1:26  36   1:07   33
  #540 nvidia_glx_src_390.147        -   - 1:13    -  1:00
  #600 nvidia_glx_src_470.103.01     2:18   - 1:46    -  1:33
  #670 nvidia_glx_src_510.60.02      2:27   - 2:01    -  1:44
 #1100 @kernel-modules-nvidia-un-def   1:26   -  59    -  1:27
 #1200 @kernel-modules-nvidia-std-def   1:23   -  57    -  1:24

2022-Apr-22 11:22:39 :: task #298640 for p10 resumed by amakeenk:
2022-Apr-22 11:22:39 :: message: update
#100 removed
#200 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-modprobe.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:38
#300 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-settings.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:45
#400 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-xconfig.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:51
#500 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src.git fetched at 2022-Apr-18 11:50:13
#540 build 390.147-alt219 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_390.147.git fetched at 2022-Apr-19 12:02:56
#600 build 470.103-alt236 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_470.103.01.git fetched at 2022-Apr-18 11:50:45
#640 removed
#660 removed
#670 build 510.60-alt240 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_510.60.02.git fetched at 2022-Apr-19 12:06:16
#700 removed
#1000 build 510.60-alt252 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_common.git fetched at 2022-Apr-18 12:45:15
#1100 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2022-Apr-18 12:45:43
#1200 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2022-Apr-18 12:46:07
2022-Apr-22 11:22:40 :: created build repo
2022-Apr-22 11:22:40 :: [armh] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:22:40 :: [i586] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:22:40 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:22:40 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:22:40 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:22:52 :: [i586] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:22:53 :: [i586] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:22:53 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:22:53 :: [x86_64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:02 :: [x86_64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:02 :: [i586] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:03 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:03 :: [i586] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:06 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:07 :: [aarch64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:11 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:11 :: [i586] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:11 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:11 :: [i586] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:12 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:13 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:19 :: [armh] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:19 :: [armh] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:23 :: [i586] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:23 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:23 :: [i586] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-22 11:23:23 :: [x86_64] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-22 11:23:26 :: [aarch64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:26 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:33 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:33 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:33 :: [x86_64] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:33 :: [i586] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:34 :: [i586] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-22 11:23:34 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-22 11:23:44 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:44 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:45 :: [i586] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:45 :: [i586] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-22 11:23:45 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:45 :: [x86_64] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-22 11:23:49 :: [armh] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:49 :: [armh] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:54 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:54 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:23:57 :: [i586] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:57 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-22 11:23:57 :: [x86_64] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:23:57 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-22 11:24:05 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:24:05 :: [aarch64] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-22 11:24:05 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:24:06 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:24:06 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:24:06 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:24:14 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:24:15 :: [i586] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:24:15 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:24:15 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:24:16 :: [ppc64le] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-22 11:24:16 :: [x86_64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:24:17 :: [armh] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:24:18 :: [armh] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-22 11:24:23 :: [i586] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:24:24 :: [aarch64] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:24:24 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-22 11:24:25 :: [x86_64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:24:37 :: [ppc64le] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:24:37 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-22 11:24:46 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:24:46 :: [aarch64] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-22 11:24:52 :: [armh] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:24:52 :: [armh] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build start
2022-Apr-22 11:25:00 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:25:00 :: [ppc64le] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-22 11:25:09 :: [aarch64] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:25:09 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-22 11:25:22 :: [armh] #540 nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:25:22 :: [armh] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-22 11:25:23 :: [ppc64le] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:25:23 :: [ppc64le] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-22 11:25:27 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:25:27 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:25:43 :: [ppc64le] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:25:43 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:25:46 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:25:46 :: [aarch64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:25:57 :: [armh] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:25:57 :: [armh] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build start
2022-Apr-22 11:26:05 :: [aarch64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK (cached)
2022-Apr-22 11:26:16 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:26:16 :: [ppc64le] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:26:32 :: [armh] #670 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:26:32 :: [armh] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-22 11:26:49 :: [ppc64le] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:27:01 :: [armh] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:27:01 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:27:43 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:27:43 :: [armh] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-22 11:28:27 :: [armh] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-22 11:28:43 :: #200: nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-22 11:28:55 :: #300: nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-22 11:29:04 :: #400: nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-22 11:29:27 :: #500: nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-22 11:29:35 :: #540: nvidia_glx_src_390.147.git 390.147-alt219: build check OK
2022-Apr-22 11:29:49 :: #600: nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build check OK
2022-Apr-22 11:30:05 :: #670: nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt240: build check OK
2022-Apr-22 11:30:13 :: #1000: nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build check OK
2022-Apr-22 11:30:20 :: #1100: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build check OK
2022-Apr-22 11:30:27 :: #1200: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build check OK
2022-Apr-22 11:30:28 :: build check OK
--- nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm.share	2022-04-22 11:30:40.970736857 +0000
+++ nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm.share	2022-04-22 11:30:43.396754765 +0000
@@ -58,3 +58,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/390.147_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-390.147.xinf	120777	symbolic link to `/usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-390.147.xinf	120777	symbolic link to `/usr/lib/nvidia_390.147/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-390.147-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#540): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm.share	2022-04-22 11:30:47.610785871 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.i586.rpm.share	2022-04-22 11:30:50.565807684 +0000
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.103.01_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.103.01-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm.share	2022-04-22 11:30:54.464836465 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm.share	2022-04-22 11:30:57.171856447 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/html	40755	directory
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.i586.rpm.share	2022-04-22 11:30:57.184856543 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm.share	2022-04-22 11:30:57.186856558 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/html	40755	directory
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.103.01_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.103.01-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm.share	2022-04-22 11:31:01.627889340 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.i586.rpm.share	2022-04-22 11:31:04.739912312 +0000
@@ -66,3 +66,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/510.60.02_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-510.60.02-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#670): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm.share	2022-04-22 11:31:09.133944747 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm.share	2022-04-22 11:31:12.034966161 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/html	40755	directory
warning (#670): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.i586.rpm.share	2022-04-22 11:31:12.045966242 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm.share	2022-04-22 11:31:12.047966257 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/html	40755	directory
@@ -66,3 +66,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/510.60.02_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-510.60.02-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#670): non-identical /usr/share part
2022-Apr-22 11:31:28 :: noarch check OK
2022-Apr-22 11:31:30 :: plan: src +10 -9 =17777, aarch64 +20 -18 =29590, armh +5 -5 =27823, i586 +20 -19 =30243, ppc64le +5 -5 =29206, x86_64 +22 -20 =30883
#1200 kernel-modules-nvidia-std-def 470.103.01-alt1.330351.1 -> 510.60.02-alt2.330351.1
 Fri Apr 22 2022 Sergey V Turchin (zerg) <zerg at altlinux> 510.60.02-alt2.330351.1
 - Build for kernel-image-std-def-5.10.111-alt1.
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 510.60.02-alt1
 - new release(510.60.02)
 Fri Feb 25 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 470.103.01-alt2
 - fix maximum xserver version for 390
#1100 kernel-modules-nvidia-un-def 470.103.01-alt1.331554.1 -> 510.60.02-alt2.331554.1
 Fri Apr 22 2022 Sergey V Turchin (zerg) <zerg at altlinux> 510.60.02-alt2.331554.1
 - Build for kernel-image-un-def-5.15.34-alt1.
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 510.60.02-alt1
 - new release(510.60.02)
 Fri Feb 25 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 470.103.01-alt2
 - fix maximum xserver version for 390
#200 nvidia-modprobe 470.86-alt2 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 08 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
#300 nvidia-settings 470.57.02-alt1 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
 Mon Aug 30 2021 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.57.02-alt2
 - fix to build
#400 nvidia-xconfig 470.57.02-alt1 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
 Thu Aug 26 2021 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.57.02-alt2
 - fix build requires
#1000 nvidia_glx_common 470.103.01-alt251 -> 510.60.02-alt252
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt252
 - switch libnvidia-allocator
#500 nvidia_glx_src 470.103.01-alt2 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
#540 nvidia_glx_src_390.147 390.147-alt218 -> 390.147-alt219
 Tue Apr 19 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 390.147-alt219
 - remove extra obsolete of libnvidia-compiler
#600 nvidia_glx_src_470.103.01 470.103.01-alt235 -> 470.103.01-alt236
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.103.01-alt236
 - fix requires
2022-Apr-22 11:32:09 :: patched apt indices
2022-Apr-22 11:32:21 :: created next repo
2022-Apr-22 11:32:28 :: duplicate provides check OK
2022-Apr-22 11:33:02 :: dependencies check OK
	x86_64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateClientPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateClientPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateColormapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGCPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGCPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGlyphPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGlyphPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocatePixmapPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocatePixmapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateScreenPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LoadExtension
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U SecurityLookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U SecurityLookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U Xfree
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixChangeGC
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixLookupResource
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miIntersect
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRectsToRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionCopy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionCreate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionDestroy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionValidate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miSubtract
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miTranslateRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miUnion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U pciTag
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86GetPciVideoInfo
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86SetAccessFuncs
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U dixSetPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	x86_64: old bad_elf_symbols resolved:
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateClientPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateClientPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/libglx.so         U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateColormapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGCPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGCPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGlyphPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateGlyphPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocatePixmapPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocatePixmapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateScreenPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LoadExtension
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U SecurityLookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U SecurityLookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U Xfree
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixChangeGC
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixLookupResource
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miIntersect
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRectsToRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionCopy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionCreate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionDestroy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miRegionValidate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miSubtract
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miTranslateRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U miUnion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U pciTag
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86GetPciVideoInfo
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86SetAccessFuncs
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.x86_64.rpm    /usr/lib64/nvidia_390.147/nvidia_drv.so       U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	i586: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateClientPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateClientPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateColormapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGCPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGCPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGlyphPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGlyphPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocatePixmapPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocatePixmapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateScreenPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LoadExtension
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U SecurityLookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U SecurityLookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U Xfree
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixChangeGC
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixLookupResource
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miIntersect
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRectsToRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionCopy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionCreate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionDestroy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionValidate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miSubtract
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miTranslateRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miUnion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U pciTag
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86GetPciVideoInfo
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86SetAccessFuncs
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt219.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86UnblockSIGIO
	i586: old bad_elf_symbols resolved:
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateClientPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateClientPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/libglx.so   U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateColormapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGCPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGCPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGlyphPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateGlyphPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocatePixmapPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocatePixmapPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateScreenPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateWindowPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U AllocateWindowPrivateIndex
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LoadExtension
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U LookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U SecurityLookupIDByClass
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U SecurityLookupIDByType
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U Xfree
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixAllocatePrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixChangeGC
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixLookupResource
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miIntersect
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRectsToRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionCopy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionCreate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionDestroy
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miRegionValidate
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miSubtract
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miTranslateRegion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U miUnion
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U pciTag
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86GetPciVideoInfo
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86SetAccessFuncs
 nvidia_glx_390.147-390.147-alt218.i586.rpm /usr/lib/nvidia_390.147/nvidia_drv.so U xf86UnblockSIGIO
	aarch64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt240.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_510.60.02/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	aarch64: old bad_elf_symbols resolved:
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt235.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.103.01/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
2022-Apr-22 11:33:28 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check COND-OK
	i586: kernel-modules-nvidia-std-def=510.60.02-alt2.330351.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.111-std-def-alt1/.versions
2022-Apr-22 11:33:37 :: [i586] #1200 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK (cached)
	x86_64: kernel-modules-nvidia-std-def=510.60.02-alt2.330351.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.111-std-def-alt1/.versions
2022-Apr-22 11:33:37 :: [x86_64] #1200 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK (cached)
	i586: kernel-modules-nvidia-un-def=510.60.02-alt2.331554.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.15.34-un-def-alt1/.versions
2022-Apr-22 11:33:39 :: [i586] #1100 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK (cached)
	x86_64: kernel-modules-nvidia-un-def=510.60.02-alt2.331554.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.15.34-un-def-alt1/.versions
2022-Apr-22 11:33:40 :: [x86_64] #1100 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:40 :: [i586] #540 kernel-source-nvidia-390147: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:41 :: [x86_64] #540 kernel-source-nvidia-390147: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:42 :: [i586] #500 libcuda: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:42 :: [x86_64] #600 kernel-source-nvidia-47010301: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:43 :: [i586] #500 libnvcuvid: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:44 :: [x86_64] #670 kernel-source-nvidia-5106002: install check OK (cached)
	aarch64: kernel-modules-nvidia-std-def=510.60.02-alt2.330351.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.111-std-def-alt1/.versions
2022-Apr-22 11:33:44 :: [aarch64] #1200 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:44 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:44 :: [i586] #500 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:45 :: [x86_64] #500 libcuda: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:46 :: [i586] #500 libnvidia-ml: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:46 :: [x86_64] #500 libnvcuvid: install check OK (cached)
	i586: libnvidia-opencl=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2022-Apr-22 11:33:47 :: [i586] #500 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
	aarch64: kernel-modules-nvidia-un-def=510.60.02-alt2.331554.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.15.34-un-def-alt1/.versions
2022-Apr-22 11:33:47 :: [aarch64] #1100 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:47 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:48 :: [x86_64] #500 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:49 :: [i586] #500 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:49 :: [x86_64] #500 libnvidia-ml: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:50 :: [i586] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:50 :: [aarch64] #600 kernel-source-nvidia-47010301: install check OK (cached)
	x86_64: libnvidia-opencl=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2022-Apr-22 11:33:50 :: [x86_64] #500 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:51 :: [armh] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
	ppc64le: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2022-Apr-22 11:33:51 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:51 :: [i586] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:51 :: [x86_64] #500 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:53 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:53 :: [aarch64] #670 kernel-source-nvidia-5106002: install check OK (cached)
	i586: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2022-Apr-22 11:33:53 :: [i586] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:54 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:54 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:55 :: [i586] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:55 :: [armh] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:56 :: [aarch64] #500 libcuda: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2022-Apr-22 11:33:56 :: [x86_64] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:56 :: [i586] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:57 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:57 :: [x86_64] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_390.147=390.147-alt219 post-install unowned files:
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
2022-Apr-22 11:33:58 :: [i586] #540 nvidia_glx_390.147: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:58 :: [aarch64] #500 libnvcuvid: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:33:58 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_470.103.01=470.103.01-alt236 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-22 11:33:59 :: [i586] #600 nvidia_glx_470.103.01: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_390.147=390.147-alt219 post-install unowned files:
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
2022-Apr-22 11:34:00 :: [x86_64] #540 nvidia_glx_390.147: install check OK (cached)
	armh: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2022-Apr-22 11:34:00 :: [armh] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_510.60.02=510.60.02-alt240 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-22 11:34:01 :: [i586] #670 nvidia_glx_510.60.02: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:01 :: [aarch64] #500 libnvidia-encode: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_470.103.01=470.103.01-alt236 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-22 11:34:01 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_470.103.01: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_common=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/X11
 /usr/lib/X11/modules
 /usr/lib/X11/modules/drivers
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2022-Apr-22 11:34:02 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_510.60.02=510.60.02-alt240 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-22 11:34:03 :: [x86_64] #670 nvidia_glx_510.60.02: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_common-debuginfo=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2022-Apr-22 11:34:04 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:04 :: [aarch64] #500 libnvidia-ml: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_common=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2022-Apr-22 11:34:04 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:05 :: [armh] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:05 :: [i586] #500 ocl-nvidia: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_common-debuginfo=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2022-Apr-22 11:34:06 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: libnvidia-opencl=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2022-Apr-22 11:34:07 :: [aarch64] #500 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:07 :: [x86_64] #500 ocl-nvidia: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:09 :: [aarch64] #500 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:09 :: [armh] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:12 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:15 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia-settings=510.60.02-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2022-Apr-22 11:34:18 :: [aarch64] #300 nvidia-settings: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:21 :: [aarch64] #300 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:24 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_470.103.01=470.103.01-alt236 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-22 11:34:27 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_470.103.01: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_510.60.02=510.60.02-alt240 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2022-Apr-22 11:34:30 :: [aarch64] #670 nvidia_glx_510.60.02: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_common=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2022-Apr-22 11:34:33 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_common-debuginfo=510.60.02-alt252 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2022-Apr-22 11:34:36 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:38 :: [aarch64] #500 ocl-nvidia: install check OK (cached)
2022-Apr-22 11:34:40 :: [x86_64-i586] plan: #0 +12 -11 =10409
2022-Apr-22 11:34:55 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2022-Apr-22 11:34:57 :: [x86_64-i586] created next repo
2022-Apr-22 11:35:05 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2022-Apr-22 11:35:07 :: gears inheritance check OK
2022-Apr-22 11:35:08 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #200: nvidia-modprobe: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #300: nvidia-settings: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #400: nvidia-xconfig: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #500: nvidia_glx_src: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #540: nvidia_glx_src_390.147: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #600: nvidia_glx_src_470.103.01: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #670: nvidia_glx_src_510.60.02: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #1000: nvidia_glx_common: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #1100: kernel-modules-nvidia-un-def: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #1200: kernel-modules-nvidia-std-def: allowed for zerg, approved by amakeenk
2022-Apr-22 11:35:16 :: acl check OK
2022-Apr-22 11:35:24 :: created contents_index files
2022-Apr-22 11:35:35 :: created hash files: aarch64 armh i586 ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2022-Apr-22 11:35:37 :: task #298640 for p10 TESTED
2022-Apr-22 11:35:39 :: task is ready for commit
2022-Apr-22 11:35:44 :: repo clone OK
2022-Apr-22 11:35:48 :: packages update OK
2022-Apr-22 11:35:55 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] update OK
2022-Apr-22 11:35:56 :: [x86_64-i586] update OK
2022-Apr-22 11:35:56 :: repo update OK
2022-Apr-22 11:36:13 :: repo save OK
2022-Apr-22 11:36:13 :: src index update OK
2022-Apr-22 11:36:13 :: updated /gears/k/kernel-modules-nvidia-std-def.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:13 :: updated /gears/k/kernel-modules-nvidia-un-def.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:13 :: updated /gears/n/nvidia-modprobe.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:14 :: updated /gears/n/nvidia-settings.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:14 :: updated /gears/n/nvidia-xconfig.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:14 :: updated /gears/n/nvidia_glx_common.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:14 :: updated /gears/n/nvidia_glx_src.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:14 :: updated /gears/n/nvidia_glx_src_390.147.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:14 :: updated /gears/n/nvidia_glx_src_470.103.01.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:14 :: created /gears/n/nvidia_glx_src_510.60.02.git branch `p10'
2022-Apr-22 11:36:30 :: gears update OK
2022-Apr-22 11:36:30 :: task #298640 for p10 DONE


More information about the Girar-builder-p10 mailing list