[#298640] [test-only] p10 FAILED (try 2) nvidia-modprobe.git=510.60.02-alt1 nvidia-settings.git=510.60.02-alt1 ...

Girar awaiter (zerg) girar-builder at altlinux.org
Mon Apr 18 17:10:53 MSK 2022


https://git.altlinux.org/tasks/298640/logs/events.2.1.log

subtask name              aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
  #200 nvidia-modprobe           38  50  20    45   20
  #300 nvidia-settings           59 1:22  35   1:06   32
  #400 nvidia-xconfig            28  39  15    30   15
  #500 nvidia_glx_src           1:52   - 1:44    -  1:25
  #600 nvidia_glx_src_470.103.01     2:13   - 1:39    -  1:30
  #640 nvidia_glx_src_510.60.02      2:20   - 1:50    -  1:35
 #1000 nvidia_glx_common          35   -  20    -   20
 #1100 @kernel-modules-nvidia-un-def   1:23   -  57    -  1:25
 #1200 @kernel-modules-nvidia-std-def   1:22   -  57    -  1:23

2022-Apr-18 13:54:12 :: test-only task #298640 for p10 resumed by zerg:
2022-Apr-18 13:54:12 :: message: update
#100 removed
#200 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-modprobe.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:38
#300 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-settings.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:45
#400 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-xconfig.git fetched at 2022-Apr-18 11:47:51
#500 build 510.60.02-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src.git fetched at 2022-Apr-18 11:50:13
#600 build 470.103-alt236 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_470.103.01.git fetched at 2022-Apr-18 11:50:45
#640 build 510.60-alt238 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_510.60.02.git fetched at 2022-Apr-18 13:53:57
#700 removed
#1000 build 510.60-alt252 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_common.git fetched at 2022-Apr-18 12:45:15
#1100 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2022-Apr-18 12:45:43
#1200 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2022-Apr-18 12:46:07
2022-Apr-18 13:54:13 :: created build repo
2022-Apr-18 13:54:14 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:54:14 :: [i586] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:54:14 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:54:14 :: [armh] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:54:14 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:54:34 :: [x86_64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:54:34 :: [i586] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:54:34 :: [x86_64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:54:34 :: [i586] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:54:52 :: [aarch64] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:54:52 :: [aarch64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:54:59 :: [ppc64le] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:54:59 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:55:04 :: [armh] #200 nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:55:05 :: [armh] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:55:06 :: [x86_64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:55:06 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:55:09 :: [i586] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:55:09 :: [i586] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:55:21 :: [x86_64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:55:21 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:55:24 :: [i586] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:55:24 :: [i586] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:55:51 :: [aarch64] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:55:51 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:56:05 :: [ppc64le] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:56:06 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:56:19 :: [aarch64] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:56:19 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:56:27 :: [armh] #300 nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:56:27 :: [armh] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:56:36 :: [ppc64le] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:56:36 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:56:46 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:56:46 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 13:56:57 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:56:57 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 13:57:06 :: [armh] #400 nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:57:06 :: [armh] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build start
2022-Apr-18 13:57:08 :: [i586] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:57:09 :: [i586] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 13:57:19 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:57:20 :: [ppc64le] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build start
2022-Apr-18 13:57:38 :: [armh] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:57:39 :: [armh] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 13:57:42 :: [ppc64le] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:57:42 :: [ppc64le] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 13:58:03 :: [ppc64le] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:58:04 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 13:58:11 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build OK
2022-Apr-18 13:58:12 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build start
2022-Apr-18 13:58:13 :: [armh] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:58:13 :: [armh] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build start
2022-Apr-18 13:58:16 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK
2022-Apr-18 13:58:16 :: [x86_64] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build start
2022-Apr-18 13:58:36 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:58:36 :: [ppc64le] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 13:58:48 :: [i586] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK
2022-Apr-18 13:58:48 :: [i586] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build start
2022-Apr-18 13:58:49 :: [armh] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:58:49 :: [armh] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 13:59:09 :: [ppc64le] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:59:18 :: [armh] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build SKIPPED
2022-Apr-18 13:59:18 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 13:59:51 :: [x86_64] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build OK
2022-Apr-18 13:59:51 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 13:59:59 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:00:00 :: [armh] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:00:11 :: [x86_64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK
2022-Apr-18 14:00:11 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:00:25 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build OK
2022-Apr-18 14:00:25 :: [aarch64] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build start
2022-Apr-18 14:00:38 :: [i586] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build OK
2022-Apr-18 14:00:39 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 14:00:44 :: [armh] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build SKIPPED
2022-Apr-18 14:00:59 :: [i586] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK
2022-Apr-18 14:00:59 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:01:36 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-18 14:01:37 :: [x86_64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:01:56 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-18 14:01:56 :: [i586] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:02:45 :: [aarch64] #640 nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build OK
2022-Apr-18 14:02:45 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build start
2022-Apr-18 14:02:53 :: [i586] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-18 14:03:00 :: [x86_64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-18 14:03:20 :: [aarch64] #1000 nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build OK
2022-Apr-18 14:03:20 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:04:43 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-18 14:04:43 :: [aarch64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build start
2022-Apr-18 14:06:05 :: [aarch64] #1200 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build OK
2022-Apr-18 14:06:20 :: #200: nvidia-modprobe.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-18 14:06:32 :: #300: nvidia-settings.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-18 14:06:41 :: #400: nvidia-xconfig.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-18 14:07:03 :: #500: nvidia_glx_src.git 510.60.02-alt1: build check OK
2022-Apr-18 14:07:18 :: #600: nvidia_glx_src_470.103.01.git 470.103-alt236: build check OK
2022-Apr-18 14:07:34 :: #640: nvidia_glx_src_510.60.02.git 510.60-alt238: build check OK
2022-Apr-18 14:07:43 :: #1000: nvidia_glx_common.git 510.60-alt252: build check OK
2022-Apr-18 14:07:49 :: #1100: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-510.60.02-alt2: build check OK
2022-Apr-18 14:07:57 :: #1200: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-510.60.02-alt2: build check OK
2022-Apr-18 14:07:57 :: build check OK
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm.share	2022-04-18 14:08:11.533467939 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.i586.rpm.share	2022-04-18 14:08:14.888509504 +0000
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.103.01_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.103.01-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.x86_64.rpm.share	2022-04-18 14:08:18.887559047 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm.share	2022-04-18 14:08:21.645593216 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/html	40755	directory
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.i586.rpm.share	2022-04-18 14:08:21.658593377 +0000
+++ nvidia_glx_470.103.01-470.103.01-alt236.aarch64.rpm.share	2022-04-18 14:08:21.661593414 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.103.01-470.103.01/html	40755	directory
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.103.01_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.103.01.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.103.01/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.103.01-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#600): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt238.x86_64.rpm.share	2022-04-18 14:08:26.105648471 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt238.i586.rpm.share	2022-04-18 14:08:29.299688041 +0000
@@ -66,3 +66,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/510.60.02_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-510.60.02-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#640): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt238.x86_64.rpm.share	2022-04-18 14:08:34.217748970 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt238.aarch64.rpm.share	2022-04-18 14:08:37.112784836 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/html	40755	directory
warning (#640): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt238.i586.rpm.share	2022-04-18 14:08:37.124784984 +0000
+++ nvidia_glx_510.60.02-510.60.02-alt238.aarch64.rpm.share	2022-04-18 14:08:37.127785022 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_510.60.02-510.60.02/html	40755	directory
@@ -66,3 +66,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/510.60.02_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-510.60.02.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_510.60.02/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-510.60.02-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#640): non-identical /usr/share part
2022-Apr-18 14:08:56 :: noarch check OK
2022-Apr-18 14:08:58 :: plan: src +9 -8 =17772, aarch64 +20 -18 =29565, armh +5 -5 =27798, i586 +18 -17 =30218, ppc64le +5 -5 =29181, x86_64 +20 -18 =30858
#1200 kernel-modules-nvidia-std-def 470.103.01-alt1.330350.1 -> 510.60.02-alt2.330350.1
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin (zerg) <zerg at altlinux> 510.60.02-alt2.330350.1
 - Build for kernel-image-std-def-5.10.110-alt1.
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 510.60.02-alt1
 - new release(510.60.02)
 Fri Feb 25 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 470.103.01-alt2
 - fix maximum xserver version for 390
#1100 kernel-modules-nvidia-un-def 470.103.01-alt1.331553.1 -> 510.60.02-alt2.331553.1
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin (zerg) <zerg at altlinux> 510.60.02-alt2.331553.1
 - Build for kernel-image-un-def-5.15.33-alt1.
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 510.60.02-alt1
 - new release(510.60.02)
 Fri Feb 25 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 470.103.01-alt2
 - fix maximum xserver version for 390
#200 nvidia-modprobe 470.86-alt2 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 08 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
#300 nvidia-settings 470.57.02-alt1 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
 Mon Aug 30 2021 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.57.02-alt2
 - fix to build
#400 nvidia-xconfig 470.57.02-alt1 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
 Thu Aug 26 2021 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.57.02-alt2
 - fix build requires
#1000 nvidia_glx_common 470.103.01-alt251 -> 510.60.02-alt252
 Mon Apr 18 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt252
 - switch libnvidia-allocator
#500 nvidia_glx_src 470.103.01-alt2 -> 510.60.02-alt1
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 510.60.02-alt1
 - new version
#600 nvidia_glx_src_470.103.01 470.103.01-alt235 -> 470.103.01-alt236
 Fri Apr 15 2022 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 470.103.01-alt236
 - fix requires
2022-Apr-18 14:09:52 :: patched apt indices
2022-Apr-18 14:10:06 :: created next repo
2022-Apr-18 14:10:14 :: duplicate provides check OK
	x86_64: NEW unmet dependencies detected:
 nvidia_glx_510.60.02#510.60.02-alt238:p10+298640.640.2.1 at 1650290365 libnvidia-egl-gbm >= 0
	i586: NEW unmet dependencies detected:
 nvidia_glx_510.60.02#510.60.02-alt238:p10+298640.640.2.1 at 1650290420 libnvidia-egl-gbm >= 0
	aarch64: NEW unmet dependencies detected:
 nvidia_glx_510.60.02#510.60.02-alt238:p10+298640.640.2.1 at 1650290529 libnvidia-egl-gbm >= 0
	ACLs of affected packages (1):
 nvidia_glx_src_510.60.02
2022-Apr-18 14:10:52 :: unmets: x86_64 +1 -0 =1, i586 +1 -0 =1, aarch64 +1 -0 =5
2022-Apr-18 14:10:52 :: dependencies check FAILED
2022-Apr-18 14:10:52 :: task #298640 for p10 FAILED


More information about the Girar-builder-p10 mailing list