[#281517] p10 EPERM (try 2) python3-module-pytest-xprocess.git=0.17.1-alt1 ...

Girar awaiter (antohami) girar-builder at altlinux.org
Fri Jul 30 17:32:37 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/281517/logs/events.2.1.log

2021-Jul-30 14:26:36 :: task #281517 for p10 resumed by antohami:
2021-Jul-30 14:26:36 :: message: 3d_printing
#100 build 0.17.1-alt1 from /gears/p/python3-module-pytest-xprocess.git fetched at 2021-Jul-30 02:33:08
#200 build 0.2.0-alt1 from /gears/p/python3-module-cachelib.git fetched at 2021-Jul-30 02:33:21
#300 build 1.0.7-alt1 from /gears/p/python3-module-filetype.git fetched at 2021-Jul-30 02:33:32
#400 build 2.0-alt1 from /gears/p/python3-module-flask-assets.git fetched at 2021-Jul-30 02:33:45
#500 build 0.1.6-alt1 from /gears/p/python3-module-sarge.git fetched at 2021-Jul-30 02:33:58
#600 build 1.6.1-alt1 from /gears/o/octoprint.git fetched at 2021-Jul-30 02:34:10
2021-Jul-30 14:26:37 :: created build repo
2021-Jul-30 14:26:37 :: [ppc64le] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:26:37 :: [i586] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:26:37 :: [armh] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:26:37 :: [aarch64] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:26:37 :: [x86_64] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:26:50 :: [i586] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:26:50 :: [i586] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:26:52 :: [x86_64] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:26:52 :: [x86_64] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:26:53 :: [ppc64le] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:26:53 :: [ppc64le] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:00 :: [aarch64] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:00 :: [aarch64] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:00 :: [armh] #100 python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:00 :: [armh] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:03 :: [i586] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:03 :: [i586] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:11 :: [ppc64le] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:12 :: [ppc64le] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:16 :: [i586] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:16 :: [i586] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:17 :: [x86_64] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:17 :: [x86_64] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:22 :: [aarch64] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:22 :: [aarch64] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:24 :: [armh] #200 python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:24 :: [armh] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:30 :: [i586] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:30 :: [i586] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:32 :: [x86_64] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:32 :: [x86_64] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:33 :: [ppc64le] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:33 :: [ppc64le] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:40 :: [aarch64] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:40 :: [aarch64] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:45 :: [i586] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:45 :: [i586] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:46 :: [x86_64] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:46 :: [x86_64] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:48 :: [armh] #300 python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:48 :: [armh] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build start
2021-Jul-30 14:27:54 :: [ppc64le] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:27:54 :: [ppc64le] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build start
2021-Jul-30 14:28:00 :: [x86_64] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:28:00 :: [x86_64] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:28:00 :: [i586] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:28:05 :: [aarch64] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:28:05 :: [aarch64] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build start
2021-Jul-30 14:28:13 :: [x86_64] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:28:15 :: [ppc64le] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:28:15 :: [ppc64le] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:28:16 :: [armh] #400 python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:28:16 :: [armh] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build start
2021-Jul-30 14:28:23 :: [aarch64] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:28:23 :: [aarch64] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:28:33 :: [ppc64le] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:28:40 :: [armh] #500 python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:28:40 :: [armh] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build start
2021-Jul-30 14:28:41 :: [aarch64] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:29:05 :: [armh] #600 octoprint.git 1.6.1-alt1: build OK (cached)
2021-Jul-30 14:29:14 :: #100: python3-module-pytest-xprocess.git 0.17.1-alt1: build check OK
2021-Jul-30 14:29:22 :: #200: python3-module-cachelib.git 0.2.0-alt1: build check OK
2021-Jul-30 14:29:30 :: #300: python3-module-filetype.git 1.0.7-alt1: build check OK
2021-Jul-30 14:29:38 :: #400: python3-module-flask-assets.git 2.0-alt1: build check OK
2021-Jul-30 14:29:46 :: #500: python3-module-sarge.git 0.1.6-alt1: build check OK
2021-Jul-30 14:29:55 :: #600: octoprint.git 1.6.1-alt1: build check OK
2021-Jul-30 14:29:56 :: build check OK
2021-Jul-30 14:30:05 :: noarch check OK
2021-Jul-30 14:30:06 :: plan: src +6 -0 =17549, noarch +6 -0 =16233
2021-Jul-30 14:30:29 :: patched apt indices
2021-Jul-30 14:30:39 :: created next repo
2021-Jul-30 14:30:46 :: duplicate provides check OK
2021-Jul-30 14:31:11 :: dependencies check OK
2021-Jul-30 14:31:23 :: [i586] #600 octoprint: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:23 :: [x86_64] #600 octoprint: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:25 :: [aarch64] #600 octoprint: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:25 :: [i586] #200 python3-module-cachelib: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:25 :: [x86_64] #200 python3-module-cachelib: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:26 :: [ppc64le] #600 octoprint: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:27 :: [x86_64] #300 python3-module-filetype: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:27 :: [i586] #300 python3-module-filetype: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:27 :: [aarch64] #200 python3-module-cachelib: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:29 :: [x86_64] #400 python3-module-flask-assets: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:29 :: [i586] #400 python3-module-flask-assets: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:29 :: [ppc64le] #200 python3-module-cachelib: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:30 :: [aarch64] #300 python3-module-filetype: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:31 :: [x86_64] #100 python3-module-pytest-xprocess: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:31 :: [i586] #100 python3-module-pytest-xprocess: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:32 :: [ppc64le] #300 python3-module-filetype: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:33 :: [aarch64] #400 python3-module-flask-assets: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:33 :: [x86_64] #500 python3-module-sarge: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:33 :: [i586] #500 python3-module-sarge: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:35 :: [ppc64le] #400 python3-module-flask-assets: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:35 :: [aarch64] #100 python3-module-pytest-xprocess: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:38 :: [ppc64le] #100 python3-module-pytest-xprocess: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:38 :: [aarch64] #500 python3-module-sarge: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:38 :: [armh] #600 octoprint: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:40 :: [ppc64le] #500 python3-module-sarge: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:45 :: [armh] #200 python3-module-cachelib: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:51 :: [armh] #300 python3-module-filetype: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:31:57 :: [armh] #400 python3-module-flask-assets: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:32:02 :: [armh] #100 python3-module-pytest-xprocess: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:32:06 :: [armh] #500 python3-module-sarge: install check OK (cached)
2021-Jul-30 14:32:06 :: gears inheritance check OK
2021-Jul-30 14:32:06 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for antohami: member of approved group
check-subtask-perms: #100: python3-module-pytest-xprocess: allowed for antohami, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for antohami: member of approved group
check-subtask-perms: #200: python3-module-cachelib: allowed for antohami, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for antohami: member of approved group
check-subtask-perms: #300: python3-module-filetype: allowed for antohami, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for antohami: member of approved group
check-subtask-perms: #400: python3-module-flask-assets: allowed for antohami, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for antohami: member of approved group
check-subtask-perms: #500: python3-module-sarge: allowed for antohami, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for antohami: member of approved group
check-subtask-perms: #600: octoprint: allowed for antohami, needs an approval from a member of @tester group
2021-Jul-30 14:32:08 :: acl check FAILED
2021-Jul-30 14:32:27 :: created contents_index files
2021-Jul-30 14:32:35 :: created hash files: noarch src
2021-Jul-30 14:32:37 :: task #281517 for p10 EPERM


More information about the Girar-builder-p10 mailing list