[devel] I: qt3-3.3.8d-alt4 regression

Sergey V Turchin zerg на altlinux.org
Пн Июл 8 19:39:31 MSK 2013


08.07.2013 18:28, Dmitry V. Levin пишет:
> Hi,
>
> Обновление qt3 с 3.3.8d-alt3 до 3.3.8d-alt4 сломало сборку нескольких
> десятков пакетов, линкующихся с qt3:
>
> http://lists.altlinux.org/pipermail/sisyphus-cybertalk/2013-July/087109.html
Это из-за
--- a/qt-x11-free/mkspecs/linux-g++-64/qmake.conf
+++ b/qt-x11-free/mkspecs/linux-g++-64/qmake.conf
@@ -45,7 +45,7 @@ QMAKE_LIBDIR     =
 QMAKE_INCDIR_X11    = /usr/X11R6/include
 QMAKE_LIBDIR_X11    = /usr/X11R6/lib64
 QMAKE_INCDIR_QT        = $(QTDIR)/include
-QMAKE_LIBDIR_QT        = $(QTDIR)/lib
+QMAKE_LIBDIR_QT        = $(QTDIR)/lib64
 QMAKE_INCDIR_OPENGL  = /usr/X11R6/include
 QMAKE_LIBDIR_OPENGL  = /usr/X11R6/lib64


Подробная информация о списке рассылки Devel