[devel] [git update] packages/horde: heads/master

Vladimir V. Kamarzin =?iso-8859-1?q?vvk_=CE=C1_vvk=2Epp=2Eru?=
Пн Май 21 08:54:24 MSD 2007


>>>>> On 20 May 2007 at 19:06 "KAL" == Konstantin A Lepikhov writes:

 KAL> Update of /people/lakostis/packages/horde.git
 KAL> Changes statistics since `HORDE_3_1_4-20-gca95d09' follows:
 KAL> .gear-rules~      |  4 -
 KAL> config/nls.php.dist   |  9 ++-
 KAL> horde.spec       |  2 +
 KAL> horde3.spec~      | 186 -----------------------------------------------
 KAL> lib/Horde/Prefs/sql.php |  10 +++
 KAL> 5 files changed, 19 insertions(+), 192 deletions(-)

 KAL> Changelog since `HORDE_3_1_4-20-gca95d09' follows:
 KAL> commit d6b0c176f6ca64c1b8b37af6e23178281b73172a
 KAL> Author: Konstantin A. Lepikhov <lakostis на altlinux.ru>
 KAL> Date:  Sun May 20 17:00:29 2007 +0400

 KAL>   - fix Conflicts with old horde (2.x) ALT #11817.
 KAL>   - fix charset/encoding for MySQL DB init.
 KAL>   - add ru_RU.CP1251 locale (cause ru_RU refers to ru_RU.UTF-8 by default).
 KAL>   - remove bogus files.

Константин, такие изменения лучше проводить отдельными коммитами, чтобы было
удобнее мёржить.

-- 
vvk
Подробная информация о списке рассылки Devel